TPS/i

Inteligentná revolúcia

Spoločnosť Fronius začína novú etapu vďaka plne nanovo skoncipovanej platforme MIG/MAG zváracieho systému TPS/i: Používatelia profitujú z individuálne prispôsobiteľných a aj dodatočne rozšíriteľných zariadení, ktoré sa vyznačujú vysokou inteligenciou a rozsiahlymi komunikačnými funkciami. Zváracie úlohy je tak odteraz možné vykonávať nielen jednoduchšie a rýchlejšie, ale aj s ešte lepšími výsledkami. Platforma okrem toho tvorí základ pre mnohé inovatívne vývoje a garantuje tak dlhodobo vysokú bezpečnosť investície. TPS/i je dostupné vo výkonových triedach 320, 400, 500, a 600 A ako aj kompaktných variantoch 270i a 320i s integrovaným podávačom drôtu. So systémom TPS/i sme vstúpili do budúcnosti zvárania – toho času ešte nečakané možnosti sa už čoskoro môžu stať štandardom.

Inteligentná revolúcia

Inteligentná revolúcia je perfektnou súhrou interakcie (Interaction), individuality (Individuality) a zlepšenia (Improvement). Pri TPS/i sa rozhodujúcou mierou zlepšili zváracie vlastnosti, optimalizovala sa schopnosť komunikácie medzi človekom a strojom a zdokonalila sa manipulácia. Vďaka modulárnej konštrukcii je zariadenie možné jednoducho prispôsobiť individuálnym požiadavkám zvárania. Má jednoduchšiu obsluhu, je univerzálne použiteľné a ma takmer neobmedzený výkon.
 

Individuality

Vďaka svojej modulárnej konštrukcii je možné TPS/i rýchlo a efektívne prispôsobiť potrebám zákazníkov a vygenerovať individuálne riešenia. Prostredníctvom Welding Packages (WP) je možné zváracie systémy TPS/i nakonfigurovať v závislosti od požiadavky zákazníka. Štandardne je možný výber medzi WP Standard alebo WP Pulse. Štandardné Welding Packages je možné rozšíriť o Packages LSC a PMC. Nové charakteristiky je možné jednoducho nahrať prostredníctvom internetového pripojenia, takisto ako aj aktualizácie firmvéru.

Improvement

Pomocou rýchlejšieho výkonu procesora TPS/i je možné merať mnoho nových regulačných veličín. Zvárací proces je tak možné analyzovať a kontrolovať ešte presnejšie. To so sebou prináša mnoho pozitívnych efektov – okrem iného: znížená tvorba rozstrekov v procese krátkeho elektrického oblúka, zlepšené uvoľňovanie kvapiek, ešte stabilnejší elektrický oblúk pri súčasne vyššej rýchlosti zvárania, ako aj kontrolované zapaľovacie vlastnosti.

Interaction

TPS/i je partner pri zváraní, ktorý s používateľom komunikuje rôznymi spôsobmi. Intuitívny textový displej informuje o všetkých parametroch prístroja pomocou popisných textov, systém automaticky rozpozná všetky dostupné komponenty a varuje v prípade nekompatibilností. Pomocou minidispleja integrovaného vo zváracom horáku JobMaster je možné prúdový zdroj ovládať na zváracom mieste – systém je možné obsluhovať rýchlejšie, jednoduchšie a bezpečnejšie. Okrem toho sú možné diaľková údržba a systémová analýza prostredníctvom internetu.

Nájdite svoje ideálne riešenie