Perfect Welding

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Perfect Welding

Anton Paar Pripravení na budúcnosť vďaka novej robotickej zváracej bunke

Ukážkový rakúsky podnik vyrába vysokopresné meracie prístroje pre rôzne odvetvia. Spoločnosť Anton Paar Austria GmbH je inovačný líder v oblasti merania hustoty a koncentrácie, reometrie, charakterizácie materiálov, ako aj merania množstva vypusteného CO2.

What's your welding challenge?

Anton Paar, Austria

Hlavné sídlo firmy:
Graz, Austria

Závody:
> 30

Počet pracovníkov:
±4000

Oblasť výroby:
laboratórne prístroje
systémy merania procesov
automatizačné a robotické riešenia na mieru.

Používané produkty spoločnosti Fronius:
robotická zváracia bunka Handling-to-Welding

Používaný postup:
TIG
MIG/MAG (CMT, PMC)

Fallback profile picture

» Nedostatok odborných pracovníkov a neustály rast počtu kusov vyžadujú nové riešenia vo výrobe. Nová robotická zváracia bunka je veľkým krokom smerom k automatizácii našej výroby. Ak by sme našu procesnú senzoriku zvárali aj naďalej manuálne, v nasledujúcich rokoch by sme mali enormné problémy s dosahovaním plánovaných množstiev. «

Dominik Santner, COO

Výzva

Neustále sa zvyšujúci obrat a nedostatok odborníkov si vyžadovali prechod z ručného zvárania na automatizované zváranie, a to napriek malým výrobným dávkam od 1 do 400 ks. Požiadavkou bola pri tom flexibilita na všetkých linkách v kombinácii s vysokou hospodárnosťou: flexibilita z hľadiska počtu, tvaru a veľkosti konštrukčných dielcov, ich umiestňovania, ako aj používania rôznych zváracích postupov.

V neposlednom rade sa v spoločnosti Anton Paar kladie veľký dôraz na autonómiu zariadení. Po vybavení by mal zvárací systém vedieť zvládnuť celú objednávku od začiatku až do konca v jednom kroku, napríklad zváranie jednej dávky rôznych predmetov, ako sú telesá oscilátorov, hlavné nosníky alebo protichladiče. Mal by pracovať úplne samostatne a bez zásahu špecialistov na zváranie.

Riešenie

Spoločnosť Anton Paar sa rozhodla pre robotickú zváraciu bunku Handling-to-Welding od spoločnosti Fronius. Na zváranie množstva rôznych konštrukčných dielcov má Anton Paar k dispozícii pracovné postupy špecifické pre zákazníka, tzv. „workflows“, vrátane troch hlavných pracovných postupov, ktoré sú príkladom obrovskej flexibility v spektre konštrukčných dielcov.

Workflow 1:
Konštrukčné dielce sa zvárajú na otočno-sklopnom polohovadle. Pritom sa paleta naložená konštrukčnými dielcami odoberie z paletového regála a dočasne umiestni na paletový odkladací stôl. V ďalšom procese manipulačný robot nastaví vhodné chápadlo na vyberanie konštrukčných dielcov, pričom v takzvanej stanici chápadiel je umiestnených 6 rôznych chápadiel. Takto vybavený zdvihne manipulačný robot konštrukčné diely a upevní ich v upevňovacom zariadení určenom na konkrétne konštrukčné diely. Toto zariadenie je už vybavené na otočno-sklopnom polohovadle. Odoberá sa jeden konštrukčný diel za druhým, spája sa a znovu sa odkladá na paletu.

Workflow 2:
Konštrukčné diely sa zvárajú priamo na paletách, pričom manipulačný robot prepravuje palety z paletového regála a umiestňuje ich pred zváracieho robota. Pri zváraní môžu manipulačné a zváracie roboty vykonávať navzájom skoordinované pohyby, a preto dokážu zvárať nielen jednoduché, ale aj komplexné geometrie zvárania.

Workflow 3:
Konštrukčné dielce sa odoberajú jednotlivo, manipulačný robot ich privádza do požadovanej polohy a pri zváraní sa pohybujú synchrónne so zváracím robotom (Coordinated Motion).

Používané produkty spoločnosti FroniusPošlite svoju nezáväznú požiadavku priamo spoločnosti Fronius

Poďme sa spojiť.

    Ďakujeme za vašu správu. Váš dotaz spracujeme čo najskôr.

    
    We think you are located in a different country

    The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?