Perfect Welding

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Perfect Welding

Magna Presstec GmbH, Rakúsko Budúcnosť automobilového priemyslu so spoločnosťou Magna Presstec

Rakúska spoločnosť Magna Presstec GmbH je včlenená v rámci koncernu Magna do skupiny COSMA (karosérie a podvozky). S celkovo 1 200 zamestnancami Presstec úspešne vytvára budúcnosť automobilov: vo všeobecnosti sa všetko u tohto dodávateľa prvej úrovne točí okolo vysokokvalitných komponentov podvozkov, ako aj konštrukčných dielov z hliníka a ocele. V súvislosti s tým patrí na pracovisku v Lebringu – na juhu Rakúska – výroba rámov legendárnych Mercedesov G k prestížnym projektom.

Magna Presstec GmbH, Rakúsko

Sídlo firmy:
Lebring, Rakúsko

Sídlo skupiny Cosma:
Ontario, Kanada

Zamestnanci:
~1 200

Produkcia:
komponenty podvozkov
konštrukčných dielov z hliníka a ocele

Používané produkty spoločnosti Fronius:
TPS 500i
TPS 320i
WeldCube Premium

Používaný postup:
PMC (Pulse Multi Control)

Fallback profile picture

» Vo výrobnej hale je WeldCube Premium podstatným pilierom nášho manažmentu kvality. Absolútna sledovateľnosť každého jedného zvaru je pre nás nesmierne dôležitá. … Zozbierané údaje sa potom znovu použijú na optimalizáciu automatizovaných zváracích procesov. V spoločnosti Fronius sme preto našli perfektného partnera. «

Kurt Hartmann, vedúci úseku zabezpečovania kvality a dozoru nad zváraním Mercedesov triedy G pre výrobu rámov

VÝZVA

Základný konštrukčný diel musí koniec koncov čeliť tým najtvrdším terénnym podmienkam, a preto spĺňať najvyššie nároky na kvalitu. Požiadavky na kvalitu zvárania rámu tak asi netreba zdôrazňovať. Pri použitej oceli ide prevažne o hrúbky plechu 2 – 4 milimetre, ktoré sa spoja pomocou 657 zvarových spojov. Pritom je celková dĺžka zvarového spoja skutočne 76 metrov na jeden rám.

Vyrábať sa musí v rámci produkcie triedy G pochopiteľne vždy v rozsahu predpísaných tolerancií – pri vysokej stabilite elektrického oblúka a najlepších možných vlastnostiach závaru. Preto sú tu základným predpokladom na jednej strane kontrolované vnášanie tepla a malá miera deformácie. Takmer plne automatizovaná výrobná linka sa prevádzkuje na viac ako 100 metroch prevažne autonómne.

Na začiatku každého úseku konštrukcie obsluha strojov iba vkladá vopred vytvarované plechy. Všetky ostatné práce prebiehajú pomocou manipulačných a zváracích robotov naprieč rôznymi zváracími bunkami takmer plne automaticky. Na základe toho musia byť systémy perfektne integrované a hladko do seba zapadať. Až vďaka tomu je možné, že na konci celého výrobného procesu každých 10 minút opustí halu továrne hotový rám radu G.

RIEŠENIE

Širokosiahly profil požiadaviek Mercedesov triedy G ukazuje, že sa spoločnosť Magna-Presstec vo výrobe videla v konfrontácii s najrôznejšími výzvami. Riešenie vzhľadom na používanú techniku elektrického oblúka našiel podnik v našom pulznom zváracom postupe PMC (Pulse Multi Control). Tu bola predpokladom znova modulárna platforma zváracích systémov TPS 500i. Dokopy sa pri výrobe triedy G používa 36 týchto systémov – na ručné zváracie práce bola výroba doplnená dodatočne o niekoľko systémov TPS 320i.

Aby sa mohol zabezpečiť vysoký stupeň autonómnej výroby pri rovnako vysokej kvalite, venovala sa vopred osobitná pozornosť vzhľadom na koncepciu a výbavu triedy G integrácii monitorovacích nástrojov a nástrojov na analýzu údajov pre zváracie procesy. Vďaka systémom TPSi je digitálna sledovateľnosť na 100 % možná. Používa sa pritom softvérové riešenie spoločnosti Fronius WeldCube Premium. Nápadné alebo dokonca chybné zvarové spoje možno vďaka tomu zistiť čo najpresnejšie. Zozbierané údaje sa potom okrem toho použijú na neprestajnú optimalizáciu automatizácie.

Navyše spoločnosť Magna Presstec stavila na softvérové riešenie od spoločnosti Fronius Centrálna správa používateľov (CENTRUM). Používateľské oprávnenia a oprávnenia na zváranie sa v nej udeľujú riadene a centrálne. Magna tým zaisťuje, aby školení pracovníci pracovali na tom správnom mieste s príslušnými zváracími parametrami len na špecifických úlohách. Ostatné zdroje chýb tak možno vylúčiť.

Používané produktyLet´s get connected!

Pošlite svoju nezáväznú požiadavku priamo spoločnosti Fronius

Poďme sa spojiť.

    Ďakujeme za vašu správu. Váš dotaz spracujeme čo najskôr.

    
    We think you are located in a different country

    The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?