Perfect Welding

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Perfect Welding

Čo je elektródové zváranie?

Jednoduché, všestranné, efektívne 

Elektródové zváranie tiež známe ako ručné zváranie elektrickým oblúkom, ručné elektródové zváranie alebo zváranie obaľovanou elektródou je zvyčajne prvý zvárací proces, s ktorým sa počas výuky zvárači stretnú. Dá sa ľahko naučiť, ale už poskytuje prehľad o spôsobe fungovania zváracích systémov a o vzťahu kovov k elektrickému napätiu.

Zváranie tyčovou elektródou ponúka množstvo výhod v porovnaní s procesmi MIG/MAG a TIG. V zásade možno elektródovým zváraním zvárať takmer všetky materiály. Tento proces sa používa hlavne pri výrobe ocele a potrubí, ale používa sa aj v kovospracujúcom odvetví a priemysle. Zváranie obaľovanou elektródou umožňuje akýkoľvek typ zvaru a polohu, bez ohľadu na to, či ide o zváranie v obmedzených priestoroch, nad hlavou, zvislé zvary alebo zváranie zhora nadol. Naviac, zvárač nie je závislý od ochranných plynov a môže ľahko pracovať vonku aj za nepriaznivých poveternostných podmienok, ako je vietor alebo dážď.

Zváranie obaľovanou elektródou:: Takto to funguje

Pri elektródovom zváraní kontakt medzi tyčovou elektródou a zvarencom zapáli elektrický oblúk. Na zlomok sekundy pri tom vzniká skrat medzi dvoma pólmi, aby tadiaľ následne mohol prechádzať prúd. Elektrický oblúk horí medzi zvarencom a elektródou. Vzniká tým požadovaná teplota tavenia. V dôsledku taviacej sa jadroviny a tiež taviaceho sa plášťa, vzniká okolo elektródy ochranná vrstva a ochranná atmosféra.

 

Ručné zváranie elektrickým oblúkom vyžaduje nízke napätie a vysokú prúdovú intenzitu. Zvárací systém prevádza dostupné sieťové napätie na výrazne nižšie zváracie napätie. Zároveň poskytuje požadovanú intenzitu prúdu, ktorá tiež umožňuje nastavenie a reguláciu prúdového zdroja.

Pri zváraní obaľovanou elektródou je prúd najdôležitejším parametrom pre kvalitu spojov. Preto musí zostať čo najkonštantnejší, aj keď sa zmení dĺžka elektrického oblúka. Aby sa to zabezpečilo, prúdové zdroje pre elektródové zváranie majú vždy klesajúce charakteristiky.

Výstavba systému elektródového zvárania

(1) Sieťová prípojka

(2) Prúdový zdroj

(3) Zvárací kábel (elektróda)

(4) Uzemňovací kábel (zvarenec)

(5) Držiak elektródy

(6) Zemniaca svorka

(7) Tyčová elektróda

(8) Zvarenec

Výhody elektródového zvárania

 • Jednoduché ovládanie
 • Môže byť použité univerzálne, bez ohľadu na miesto: v závode, vonku, pod vodou
 • Vytvára málo hluku
 • Nízke náklady
 • Ochrana zvarového spoja tvorbou trosky
 • Nie je citlivé na znečistenie, ako je hrdza, vodný kameň, oleje alebo mastnota
 • Zvárať je možné takmer všetky kovové materiály
 • Vysoká kvalita zvaru a vysoké hodnoty mechanickej kvality

Nevýhody elektródového zvárania

 • Nízka rýchlosť zvárania
 • Vytvára sa veľa dymu
 • Výskyt vychýlenia oblúka
 • Zvýšené zdroje chýb v dôsledku koncových kráterov a kontaktných pozícií
 • Priemer elektródy závisí od hrúbky plechu a zváracej polohy
 • Vysoké nastavovacie časy a prestoje: opätovné vysušenie štandardne balených elektród
 • Montáž elektród, odstraňovanie zvyškov, odstraňovanie trosky a rozstrekov
 • Nemožno mechanizovať

Ako vzniká elektrický oblúk?

Aby sa mohol vytvoriť elektrický oblúk, musí sa prerušiť obvod medzi elektródou a zvarencom. Pri zváraní obaľovanou elektródou sa to uskutočňuje kontaktným alebo dotykovým zapaľovaním. Elektrický oblúk sa zapáli dotykom tyčovej elektródy so zvarencom. Aby vznikla oblúková plazma, musí sa materiál a plášť elektródy roztaviť, resp. vypariť pôsobením vysokého skratového prúdu. Súčasne musí byť napätie (napätie katódy, anódy a napätie dĺžky elektrického oblúka) dostatočne vysoké na to, aby sa mohol vytvoriť elektrický oblúk. Potrebné hodnoty prúdu a napätia závisia od priemeru a plášťa elektródy.

Historické medzníky elektródového zvárania

Všetko o elektróde

Úlohy elektródového obalu

 • Ionizácia vzdušnej vzdialenosti
 • Vytvorenie ochrannej atmosféry
 • Tvorba trosky
 • Stabilizácia elektrického oblúka
 • Kontrola deoxidácie
 • Riadenie procesov legovania a odlegovania v zvarovom kúpeli
 • Ovplyvnenie rýchlosti chladenia zvarového spoja
 • Zvýšenie výkonu odtavovania (výroba)
Označenie Typ elektródy Vlastnosti a použitie
A kyslý plášť vysoká stabilita oblúka, veľmi tekutý tavný kúpeľ, používa sa len zriedka
C celulózový plášť intenzívny elektrický oblúk, malá troska, vysoký stupeň natavenia v oblasti tavného kúpeľa, ťažké zváranie
R rutilový plášť prechod materiálu malými kvapkami, ľahké zváranie, ploché zvary, zlé premostenie medzery
RR hrubý rutilový plášť prechod materiálu malými kvapkami, ľahké zváranie, ploché zvary, zlé premostenie medzery
RC rutilovo-celulózový plášť prechod materiálu malými kvapkami, ľahké zváranie, ploché zvary, zlé premostenie medzery
RA rutilovo-kyslý plášť prechod materiálu malými kvapkami, ľahké zváranie, ploché zvary, zlé premostenie medzery
RB rutilovo-bázický plášť prechod materiálu malými kvapkami, ľahké zváranie, ploché zvary, zlé premostenie medzery
B bázický plášť vhodné pre vysoko pevné spoje, zváracie schopnosti v rôznych polohách, o niečo ťažšie zvárateľné ako elektródy potiahnuté rutilom

Inovatívne prúdové zdroje pre zváranie obaľovanou elektródouPrečítajte si o téme viacSen o zváraní

Každý chce „žiť svoj sen“, ale David Blackburn si ho stavia. Cez deň je už pätnásť rokov strojárom, ale večer a cez víkendy je David zváračom. Ako jediný vlastník spoločnosti Blackburn Fabrication v Columbuse v štáte Ohio opravuje všetko: od výfukových potrubí pre lietadlá až po farmárske ploty. Pri práci mu nesmie chýbať TransPocket 180.

Prejsť k celému príbehu Davida Blackburna

Ochranné odevy pre zváračov

Stráviť celý deň pri zváracom stole je stresujúce. UV žiarenie a dym zo zvárania sú len niektoré z faktorov, ktoré môžu byť nebezpečné, ak nemáte správnu ochranu. Správne zváracie zariadenie predstavuje v tejto oblasti zásadný rozdiel.
Read more about safety

Pošlite svoju nezáväznú požiadavku priamo spoločnosti Fronius

Poďme sa spojiť.

  Ďakujeme za vašu správu. Váš dotaz spracujeme čo najskôr.

  
  [ALTTEXT]