Perfect Welding

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Perfect Welding

Ochrana pri zváraní Odsávanie dymu zo zvárania, zváracie kukly a pod.

Záťaže a nebezpečenstvá

Pri zváraní MIG/MAG, TIG alebo ručnom zváraní elektrickým oblúkom vznikajú záťaže s rôznou intenzitou spôsobené dymom zo zvárania, rozstrekmi alebo UV žiarením. Tu je obzvlášť dôležitý správny výber ochranných prostriedkov.

 

Výrazne nižšiu tvorbu rozstrekov a dymu zo zvárania umožňujú modifikované varianty procesov, ako sú PMC (Pulse Multi Control), LSC (Low Spatter Control) a CMT (Cold Metal Transfer). Znižujú aj potrebu brúsenia na odstraňovanie rozstrekov pri zváraní, ktoré znovu môže uvoľňovať ďalšie častice jemného prachu.

 

Najnižšie zdravotné riziko pre zvárací personál existuje pri automatizovaných zváracích procesoch, ktoré sa vykonávajú v príslušne vybavených zváracích bunkách, ako je napríklad kobot.

Zváracie procesy

Vysoká tvorba dymu zo zvárania a rozstrekov

Zváranie MIG/MAG

Jeden z najčastejších zváracích postupov na celom svete – tu je obzvlášť dôležitá ochrana, pretože množstvo rozmanitých oblastí použitia a variantov procesu zvyšuje riziko tvorby dymu zo zvárania, UV žiarenia, rozstrekov pri zváraní atď. Vzhľadom na tieto záťaže je potrebné uplatňovať, resp. dodržiavať obzvlášť efektívne ochranné opatrenia.

Vysoká tvorba dymu zo zvárania a rozstrekov

Ručné zváranie elektrickým oblúkom

Každodennými rizikami pri ručnom zváraní elektrickým oblúkom sú elektrický prúd a teplo, UV žiarenie a predovšetkým vyššia tvorba dymu zo zvárania. Typ nebezpečných látok v dyme zo zvárania pritom rozhodujúcou mierou závisí od materiálu drôtu a jeho obalu.

Nízka tvorba dymu zo zvárania, absolútne bez rozstrekov

Zváranie TIG

Pri zváraní TIG vzniká pomerne málo viditeľného dymu zo zvárania. Táto nízka tvorba dymu v spojení s často vysoko reflexnými povrchmi základného materiálu – väčšinou nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka – spôsobuje vyššie UV žiarenie. Dôsledkom je zvýšená tvorba ozónu, často aj v určitej vzdialenosti od miesta zvárania. 

Menej dymu zo zvárania a nižšia záťaž UV žiarením

Kobotická zváracia bunka

Kobotická zváracia bunka umožňuje jednoduchý vstup do automatizovaného zvárania MIG/MAG. Zvárací proces je pritom úplne automatizovaný a prebieha bez zváracieho personálu. Vďaka ochrannému krytu s automatickou ochranou proti oslneniu a tiež aj integrovanému odsávaniu sú pred UV lúčmi, rozstrekmi pri zváraní a dymom zo zvárania optimálne chránené aj osoby okolo zváracej bunky.Zváranie a zdravie

Full protection to unleash your welding potential

Zváranie je jedným z najstarších a najtradičnejších spôsobov spájania, aké ľudstvo pozná. V súčasnosti je nepostrádateľné najmä v priemysle a remeselnom odvetví. Pritom je potrebné hľadať optimálne riešenia pre najrôznejšie materiály. Dá sa to však len s ohľadom na dôležité faktory, ako je metalurgia, fyzika a elektrotechnika.

 

Práve vďaka tejto súhre je zváranie také zaujímavé, ale zároveň aj ťažké remeslo. Pretože s týmito možnosťami kráčajú ruka v ruke aj zdravotné riziká, pred ktorými chceme všetkých zváračov a zváračky adekvátne a trvalo udržateľne chrániť.

Dôležité oblasti ochrany:

 • Ochrana pred dymom zo zvárania:
  Na prevenciu pred závažnými ochoreniami pľúc a dýchacích ciest. V roku 2017 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) svetovej zdravotníckej organizácie WHO klasifikovala dym zo zvárania ako „karcinogénny pre ľudí“.

 

 • Ochrana pred UV žiarením a proti oslneniu:
  Chráni oči a pokožku pred karcinogénnym žiarením a nebezpečnými zraneniami.

 

 • Ochrana pred plameňom a teplom:
  Znižuje zdravotné riziko v dôsledku tepla, iskier alebo rozstrekov pri zváraní na minimum.

 

 • Ergonómia:
  Na zváranie s dlhodobým efektom, ktoré šetrí kĺby a nevysiľuje.

Ochrana pred dymom zo zvárania

Prečo je taká dôležitá?

Pri všetkých zváracích procesoch vzniká dym, plyny a pary, ktoré pôsobia na zváračky a zváračov. To, aký škodlivý je dym uvoľňovaný počas zvárania, vyplýva z kombinácie zváracích procesov, základného materiálu a prídavných materiálov – zváracieho drôtu a drôtovej elektródy – a tiež aj ochranného plynu.

 

Použité prídavné materiály vytvárajú väčšinu častíc dymu zo zvárania. Bez dostatočnej ochrany môže dym zo zvárania spôsobovať bolesti hlavy a nevoľnosť, chronické ochorenia dýchacích ciest a pľúc a tiež aj poškodzovať nervový systém alebo dokonca viesť k rakovinovým ochoreniam.

Zložky dymu zo zvárania*

Dym zo zvárania sa skladá z látok vo forme čiastočiek a plynu. V závislosti od spracovávaného materiálu môžu mať rôzne dôsledky pre ľudí:

 • Látky škodlivé pre dýchacie cesty a pľúca
  napr.: oxid železnatý, oxid hlinitý, oxid horečnatý, oxid titaničitý
 • Toxické alebo toxicky dráždivé látky
  napr. fluoridy, oxidy mangánu, oxid zinočnatý, oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, oxid meďnatý, oxid olovnatý, ozón
 • Karcinogénne látky
  napr. zlúčeniny šesťmocného chrómu, oxid berylnatý a tiež oxidy niklu, ozón

 

*Zdroj: Spolkový úrad pre ochranu zdravia pri práci a pracovné lekárstvo (BAuA) – Technické pravidlá pre nebezpečné látky (TRGS 528)

Stiahnuť štúdiu o procese zvárania kovov v ochrannej atmosfére

V tejto štúdii sa dozviete viac o prostriedkoch na zníženie množstva škodlivých látok pri používaní riadených variantov procesu zvárania kovov v ochrannej atmosfére:

Návrh experimentálnej štúdie | Meranie emisií | Miera emisií dymu zo zvárania | Chemická analýza | Meranie expozície | Celkový prehľad | Diskusia a zhrnutie

 

V troch krátkych krokoch si môžete stiahnuť túto štúdiu zameranú na skúmanie vplyvu dymu zo zvárania.

Stiahnuť štúdiu o procese zvárania kovov v ochrannej atmosfére

Takto sa ochránite pred dymom zo zvárania

Zváracia kukla s filtračnou jednotkou

Ako súčasť osobných ochranných pracovných prostriedkov má ochrana dýchacích ciest veľký význam. Takzvané systémy PAPR (Powered Air-Purifyng Respirator) poskytujú najväčšiu možnú ochranu pred dymom zo zvárania.

Vysokovákuové odsávacie zariadenie

V kombinácii s vysokovýkonnými odsávacími zváracími horákmi vysokovákuové zariadenie zachytáva dym zo zvárania priamo na mieste jeho vzniku. Odfiltruje pritom viac ako 99,9 percent ultrajemných častíc dymu zo zvárania z okolitého vzduchu, čím zabezpečí výrazne nižšiu záťaž spôsobenú dymom zo zvárania.
Viac o produkte

Nízkovákuové odsávacie zariadenie

Či už ide o zváranie MIG/MAG, TIG, alebo zváranie elektrickým oblúkom: Vďaka flexibilnému odsávaciemu ramenu s krytom odsávania s optimalizovaným prúdením preukazuje nízkovákuové odsávacie zariadenie svoje silné stránky pri všetkých bežných zváracích procesoch. Obzvlášť tam, kde nemožno použiť žiadny odsávací horák, je toto odsávacie zariadenie tou správnou voľbou – napr. pri ručnom zváraní elektrickým oblúkom.
Viac o produkte

Ochrana pred UV žiarením a proti oslneniu

Perfektná ochrana očí, tváre a hlavy

Oči, tvár a hlava sú pri zváracom procese vystavené zdraviu škodlivému ultrafialovému a infračervenému žiareniu. Pred ním a prípadne aj pred ďalšími potenciálnymi zdravotnými rizikami, ako sú rozstreky pri zváraní a čiastočky trosky, dokáže zvárača ochrániť moderná automatická zváracia kukla.

 

Automatické zváracie kukly automaticky rozpoznajú zvárací režim a samočinne a rýchlo sa zatemnia. Rýchlejšie a bezpečnejšie sú už len zváracie kukly s rozhraním Bluetooth®: zváracie zariadenie ich zatemní už pred zapálením elektrického oblúka, čím spájajú maximálnu bezpečnosť a najlepší komfort práce.

Popálenie očí zábleskom pri zváraní

Čo robiť, ak sa to predsa len stane?

Každý pozná ten nepríjemný pocit, keď sa pozerá priamo do slnka. Podobná vec sa deje aj pri elektrickom oblúku, ale v tomto prípade je žiarenie mnohokrát vyššie.

Krátky očný kontakt s elektrickým oblúkom nie je zvyčajne problémom: oko je síce ožiarené, ale neutrpí žiadne poškodenie a rýchlo sa zotaví. Kto sa však do elektrického oblúka pozerá opakovane alebo dlhšie, môže si trvalo poškodiť zrak – v takom prípade hovoríme o „popálení zábleskom“.

Nevieme jednoznačne povedať, kedy sa tento efekt začína a ako dlho trvá, kým sa oko zregeneruje. Symptómy spravidla ustupujú po 24 až 48 hodinách bez následného dlhodobého poškodenia.

Zvárači často porovnávajú bolestivý pocit popálenia zábleskom s pocitom „piesku v oku“:

zasiahnuté osoby sú veľmi citlivé na svetlo a radšej nechávajú oči zavreté. Antibakteriálna masť z lekárne je zvyčajne veľmi účinným spôsobom na zmiernenie bolesti. Okrem toho sa odporúčajú studené obklady, ktoré oko schladia.

Ochrana pred plameňom a teplom

Žiaruvzdorný a nehorľavý odev je nevyhnutný na ochranu zváračiek a zváračov pred vysokými teplotami a rozstrekmi pri zváraní. O to dôležitejšie pritom je, že ochranný odev zvládne svojimi vlastnosťami každodennú prácu zvárača a vždy funguje ako podpora.

Kvalitné ochranné pomôcky sa vyznačujú:

 • látkami, ktoré zodpovedajú normám a sú otestované na vysoké teploty,
 • ochranou očí a tela odolnou voči UV žiareniu,
 • ochranou proti odstrekom na všetkých prístupných miestach,
 • funkčnosťou a čo najvyšším komfortom pri nosení.

Nasúvateľné štíty zváracieho horáka na ochranu pred teplom a predĺženie tlačidiel okrem odevu poskytujú ešte lepšiu ochranu pred teplom pri všetkých zváracích úlohách.

Ergonómia

Viac komfortu pri zváraní pre vyššiu kvalitu zvárania

Ergonómia pri zváraní nie je samozrejmá – pomáha zváračovi pri práci a zároveň ho chráni. Kľúčové sú preto riešenia, ktoré okrem dôležitej bezpečnosti pri práci poskytujú aj potrebný pracovný komfort na podporu zdravého pohybového ústrojenstva:

Nízka hmotnosť zváracích systémov a hadicových vedení, ergonomické a protišmykové rukoväti zváracích horákov, možnosti rýchlej výmeny, ako aj flexibilné obslužné jednotky uľahčujú zváračom ich každodennú prácu – aby bolo zváranie šetrnejšie k ich zdraviu a aby mohli dosahovať pri zváraní lepšie výsledky.

ProduktyPošlite svoju nezáväznú požiadavku priamo spoločnosti Fronius

Poďme sa spojiť.

  Ďakujeme za vašu správu. Vašu otázku spracujeme čo najskôr.

  
  We think you are located in a different country

  The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?