Perfect Welding

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Perfect Welding

Čo je zváranie TIG?

Zváranie TIG: Čisté spoje, stabilné spojenia

Zváranie netaviacou sa elektródou v inertnom plyne (zváranie TIG) je proces zvárania s ochranným plynom a je jedným z procesov zvárania tavením. Používa sa všade tam, kde je potrebné zváranie najvyššej kvality a bez rozstreku. Zváranie TIG je vhodné pre nerezové ocele, zliatiny hliníka a niklu, ako aj pre tenké plechy z hliníka a ušľachtilej ocele. Uplatňuje sa pri stavbe potrubí a nádrží, portálov alebo v leteckom priemysle a kozmonautike.

Zváranie TIG: Takto to funguje

Pri zváraní TIG sa požadovaný prúd dodáva prostredníctvom volfrámovej elektródy, ktorá je teplotne odolná a netaví sa. Z tejto elektródy vychádza elektrický oblúk, ktorý materiál zahrieva a skvapalňuje. Okolo elektródy je tryska ochranného plynu. Chráni zahriaty materiál pred chemickými reakciami s okolitým vzduchom. Na tento účel sa používajú vzácne plyny argón, hélium alebo ich zmesi. Inertné, nereaktívne plyny bránia chemickým reakciám s tekutou taveninou a zahriatym materiálom. To zaisťuje vysoko kvalitné zvary.

Pretože volfrámová elektróda sa netaví, je zváracia prísada pri zváraní TIG dodávaná ručne alebo mechanicky externým podávačom drôtu.

Volfrámová elektróda

Volfrámová elektróda je srdcom zvárania TIG. Pri 3 380 stupňoch Celzia má volfrám najvyššiu teplotu topenia všetkých čistých kovov v periodickej tabuľke. V dôsledku toho sa elektróda netaví, zatiaľ čo emituje elektrický oblúk, ktorý materiál zahrieva a skvapalňuje. Elektródy sa vyrábajú spekaním. Na zlepšenie svojich vlastností môžu byť legované s oxidickými prísadami. V závislosti od zliatiny sú elektródy označené rôznymi farbami:

Čistý volfrám (WP) (zelená):

/ Hladký povrch sférickej elektródy
/ Problémy so zapaľovaním pri jednosmernom prúde
/ Nízka záťaž prúdu

Zriedkavé oxidy (WS2) (tyrkysová):

/ Vhodné pre všetky materiály
/ Veľmi dobré vlastnosti zapaľovania
/ Vyššia životnosť ako elektródy WT alebo WC

Keroxid (WC 20) (sivá):

/ Vhodné pre všetky materiály
/ Veľmi dobré vlastnosti zapaľovania

Oxid lantanitý (WL 20) (modrá):

/ Vyššia životnosť nástroja ako volfrám-tóriovej alebo volfrám-cériovej elektródy
/ Horšie vlastnosti zapaľovania

Zvárací systém TIG
pozostáva z týchto častí: 

(1) Sieťová prípojka

(2) Prúdový zdroj

(3) Hadicové vedenie

(4) Uzemňovací kábel

(5) Zvárací horák

(6) Zemniaca svorka

(7) Zvarenec

(8) Prídavný materiál

(9) Ochranný plyn

Výhody zvárania TIG

  • Nedochádza k tvorbe rozstrekov pri zváraní
  • Opticky vysoko kvalitné zvarové spoje
  • Všetky zváracie polohy sú možné
  • Veľmi vysoká kvalita zvarového spoja

Nevýhody zvárania TIG

  • Vyžaduje vysokú zručnosť
  • Nízke rýchlosti zvárania
  • Pri príprave zvarového spoja je nevyhnutné odstrániť hrdzu
  • Nie je vhodné pre veľké hrúbky obrobku

Procesné varianty zvárania TIG

Zváranie studeným drôtom

Prívod studeného drôtu zvyšuje produktivitu: Rýchlosť zvárania stúpa a prídavný materiál sa do tavného kúpeľa dodáva v presnom pomere. Vďaka tomu dokážu aj neskúsenejší zvárači dosiahnuť skvelé výsledky.

Zváranie horúcim drôtom

Zváranie TIG horúcim drôtom sa vyvinulo zo zvárania TIG studeným drôtom. Pri zváraní TIG horúcim drôtom sa prídavný materiál zahrieva. To má niekoľko výhod: Zvyšuje sa množstvo a rýchlosť nanášania, zvyšuje sa rýchlosť zvárania a znižuje sa premiešanie.

ArcTig

Zvárací postup ArcTig je procesným variantom TIG pre mechanizované spojovacie zváranie. Umožňuje vynikajúci vzhľad zvaru, istý prienik zvaru do koreňovej vrstvy a veľmi vysokú kvalitu zvárania. Vďaka zvýšenej rýchlosti zvárania a zníženej námahe pri príprave spoja je zvárací postup ArcTig ekonomicky úspornejší.

Naváranie

Naváranie je proces, pri ktorom sú konštrukčné diely potiahnuté špeciálnymi zliatinami, aby sa výrazne zvýšila ich životnosť. Tento povlak sa vykonáva mechanizovaným naváraním. Vďaka technológii Fronius Speed Cladding je proces nanášania návarov až trikrát rýchlejší a efektívnejší.

Orbitálne zváranie

Základná konštrukcia orbitálneho zváracieho zariadenia zahŕňa pevnú trubicu a pohyblivý zvárací horák alebo hlavicu TIG, ktorá sa pohybuje okolo trubice. Pohyblivá orbitálna zváracia hlavica sa nazýva aj zváracie kliešte. Technika orbitálneho zvárania je užitočná všade tam, kde je potrebné dosiahnuť konštantné vlastnosti spoja za kontrolovaných podmienok. Hlavnými oblasťami použitia tejto technológie zvárania sú preto potrubné stavby, rúry, potravinársky priemysel a chemický priemysel. Pomocou orbitálnej technológie je možné vytvoriť nielen rúrkové spojenie, ale rúrky sa môžu zvárať aj do rúrkových dosiek.

Aké materiály sú vhodné na zváranie TIG?

Najčastejšie používanými materiálmi pri zváraní TIG sú ušľachtilá oceľ, zliatiny hliníka a niklu a tenké plechy z hliníka a ušľachtilej ocele. S mechanizovaným podávačom drôtu je možné dosiahnuť ekonomickú rýchlosť zvárania pri hrúbkach plechov menších ako 4 milimetre. U hrubších plechov sa hospodárnosť znižuje – odporúča sa iba zváranie koreňovej vrstvy zváracím postupom TIG. Na zváranie plniacich vrstiev sú vhodné účinnejšie procesy, ako je zváranie MIG/MAG alebo zváranie pod tavivom.

Profesionálne zváracie systémy na zváranie TIGOchranné odevy pre zváračov

Stráviť celý deň pri zváracom stole je stresujúce. UV žiarenie a dym zo zvárania sú len niektoré z faktorov, ktoré môžu byť nebezpečné, ak nemáte správnu ochranu. Správne zváracie zariadenie predstavuje v tejto oblasti zásadný rozdiel.
Read more about safety

Pošlite svoju nezáväznú požiadavku priamo spoločnosti Fronius

Poďme sa spojiť.

    Ďakujeme za vašu správu. Váš dotaz spracujeme čo najskôr.