PERFECT CHARGING

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Zmień język
PERFECT CHARGING

2-30 kW güç sınıflarında bir Fronius Selectiva 4.0 ve 3-30 kW güç sınıflarında bir Fronius SelectION şarj cihazı ürün kaydında son kullanıcılar için ücretsiz garantı uzatma.

Bu garanti şartları, son kullanıcılar için, bir Fronius Selectiva 4.0 ve SelectION şarj aleti için Fronius online ürün kaydı yapıldığında kayıtlı ürün için geçerlidir. Son kullanıcılar burada bir yandan son tüketicilerdir ve diğer yandan ticari son kullanıcılardır ve aletin son alıcısı olarak görülmelidir.Bayiler ve tekrardan satanlar, bu garanti uzatmasının dışında kalır.

Garanti süresi:

Son kullanıcının Fronius Selectiva 4.0 veya Selection şarj aletleri ürün kaydında ona toplamda 5 yıl garanti verilir. Garanti uzatması, son kullanıcı tarafından satın alma tarihi sonrası en fazla 12 ay içerisinde yapılabilir. Satış sözleşmesi ya da fatura tarihi (evraklar yüklenmelidir) itibariyle hesaplanarak, ücretsiz garanti uzatma, aşağıdaki şartlarda geçerlidir:

Garanti yetkilisi:

Bu garanti uzatmasından yetkili olan sadece ürünün son kullanıcısıdır, diğer kişilerin hakları yoktur.

Masrafların karşılanmaları:

Garanti durumunda (bir ayıbın oluşması durumunda) aşağıdaki masraflar toplamda 5 yıl boyunca üstlenir:

 • Malzeme: Fronius, hak sahiplerine ücretsiz olarak bir yedek yapı parçasını tahsis eder.
 • Taşıma: Fronius, herhangi bir gönderi ve taşıma maliyetlerini üstlenmez.
 • Servis: Bu hizmetler, Fronius veya Fronius tarafından görevlendirilen bir üçüncü şahıs tarafından yapıldığı süre Fronius, yedek parçanın takılması ve çıkarılmasına ilişkin çalışma süresinin maliyetlerini üstlenir. Seyahat masrafları, montaj masrafları, gümrükler gibi diğer maliyetler Fronius tarafından karşılanır.

Uygulama alanı:

Garanti sadece şarj aletlerin aşağıdaki bileşenleri için geçerlidir:

 • Satış sözleşmesi uyarınca şarj aleti
 • Satış sözleşmesi uyarınca üretici tarafından monte edilen cihaz

İstisnalar:

Aşağıdaki bileşenler, garanti tarafından kapsanmamaktadır:

 • Yazılım
 • Yedek parçalar, değişim parçaları
 • İkinci el cihazlar
 • Aşınma parçaları

Garanti durumu:

Fronius, en az 4 haftalık bir süre olmak üzere uygun bir süre içerisinde kendi seçimine göre

 • ayıplı nesneyi veya onun ayıplı parçalarını, ayıpsız bir nesne veya ayıpsız parçalar ile değiştirecektir veya iyileştirecektir,
 • işverene uygun bir fiyat indirimi verecektir veya
 • basit bir ayıp söz konusu olmadığı süre - sözleşmeyi feshedecektir

Garanti / Garantinin iptali

İnternet sayfamızda www.fronius.com adresinde bulabileceğiniz güncel hali ile Fronius'un Genel Teslim ve Ödeme şartları geçerlidir. Özellikle de aşağıdaki durumlarda garanti hakları hariç tutulur:

 • Fronius ya da müşteri tarafından talep edilip gönderilen montaj, kullanma ve kullanım kılavuzlarının dikkate alınmamaları veya onların dikkate alınması talimatı kullanıcıya verilmediğinde veya eksik verildiğinde,
 • özellikle de bunun için lisanslı bir girişimci olmayan biri tarafından uygunsuz ve standartlara aykırı bir montaj yapıldığında,
 • teslimat veya performans nesnesinde iznimiz olmadan onarım veya diğer çalışmalar yapıldığında,
 • uygunsuz bir şekilde kumanda edildiğinde veya kullanıldığında, arızalara rağmen koruyucu tertibatlar kullanıldığında, iznimiz olmadan sözleşme bölgesinden çıkarıldığında veya Fronius'un talimatlarına karşın veya amacı dışında kullanıldığında ve ayrıca ayıpların yabancı madde etkilerine, kimyasal etkilere, aşırı gerilimlere, üçüncü şahısların davranışlarına veya genel olarak fors majör durumlardan kaynaklanmaları durumunda
 • doğal aşınma durumunda,
 • Fronius'un tamirat işleri, kullanılmış cihazların modifikasyonları veya tadilatı veya bu tür nesnelerin teslimatı ile görevlendirildiğinde,
 • işverenin, teslimat nesnelerimizi ya da tarafımızca sunulan performansları öncesinde kullanımlarına Fronius tarafından açıkça izin verilmeyen yabancı veya sonrasında montaj parçaları ile birlikte kullandığında.
 • yabancı veya sonrasında montaj parçaları kullanıldığında

Genel hükümler:

Cihazların veya bileşenlerin iade taşımaları orijinal ambalajında veya eşdeğerde ambalaj içinde gerçekleşmelidir. Garanti süresi boyunca arızalı cihazın ya da arızalı parçaların mülkiyeti, değişim cihazının teslim alınması ile Fronius'a geçer.

Fronius garantisinden faydalanabilmek için garanti sertifikası ve kayıtlı Fronius şarj aletinin faturası ibraz edilmelidir.

Ayıbın, teslim esnasında mevcut olduğuna ilişkin kanıtlama yükümlülüğüne tüm zaman aralığı boyunca son kullanıcı sahiptir.

Fronius, garanti ilişkin hizmetini yerine getirmek için üçüncü şahıslardan faydalanma hakkına sahiptir. Fronius, bu amaçla bunun için gerekli olan verileri (örn. seri numarası, müşterinin iletişim bilgileri vb.) bu üçüncü şahıslara iletme hakkına sahiptir. Daha fazla bilgi için internette www.fronius.com sayfasında bulunan veri koruma beyanımızı incelemenizi rica ederiz.

Veri korumasına ilişkin tamamlayıcı bilgiler:

a) Sorumlunun adları ve iletişim bilgileri: Fronius International GmbH Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach; Avusturya, Tel. +43 (0) 7242 241 – 0; E-posta: contact@fronius.com;

b) İşlemin amacı: Garanti uzatması;

c) Hukuki dayanak: Sözleşme & ve sorumlunun haklı menfaati;

d) Alıcı: Sadece sorumlu ile Fronius Şirket Grubu ve onun temsilcileri, genel temsilcileri ve satış ortakları;

e) üçüncü ülkeye aktarım; yukarıda adı geçen alıcılara dünya çapında

f) Süre/Silme: Sözleşme ilişkisi süresi boyunca ve icabında onun dışındaki hukuki ya da yasal gerekliliklerde işleme ve muhafaza etme. Müteakip tam silme.

Haklarınız:

a) Tarafımızca işlenen, sizin kişiye özel verileriniz hakkında bilgi edinme;

b) Yanlış veya eksik olmaları durumunda kişiye özel verilerinizin düzeltilmeleri,

c) Özellikle hukuksuz işlemeye yönelik ağır bir şüphe veya itiraz gibi ilgili şartların söz konusu olmaları durumunda kişiye özel verilerinizin kısıtlanmaları;

d) Kişiye özel verilerinizin, standart, yapılı ve makine ile okunabilen bir formatta aktarılmaları;

e) Bunun için hukuki nedenlerin söz konusu olması durumunda kişiye özel verilerinizin silinmeleri,

f) Özel durumunuzdan dolayı toplanan sizinle ilgili kişiye özel verilerin işlenmelerine itiraz etme,

g) Kişiye özel verilerinizin işlenmelerine ilişkin muvafakatinizi geri alma ve

h) Tarafımızca kişiye özel verilerinizin izinsiz şekilde işlendiklerini düşündüğünüzde bize şikâyette bulunma. Bunun dışında, Wickenburggasse 8, 1080 Viyana adresinde bulunan Avusturya Veri Koruma Dairesinde ilgili bir şikâyette bulunma hakkına da sahipsiniz..

Geçerlilik alanı:

Bu garanti uzatması sadece aşağıdaki ülkelerde yapılabilir:Austria, Brazil, Chile, Czech Republic, France, Germany, Hungary, India, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Mexico, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, South Africa, Spain, Switzerland, Turkey, United Kingdom.Garanti uzatmasının akdi, tüm diğer ülkelerde hariç tutulur.

Hukuki uyarı:

Bu garanti uzatması konusunda, merkezi 4643 Pettenbach, Froniusstraße 1, Avusturya'da bulunan Fronius International GmbH anlaşmaya varılmıştır.Avusturya Hukukuna tabi olacağı üzerinde anlaşmaya varılmıştır. BM Satım Hukukunun veIPRG'nin (Uluslararası Özel Hukuk) ve kanunlar ihtilafı kurallarının uygulanabilirliği hariç tutulmaktadır. Münhasır mahkeme yeri Wels, Avusturya'dır.

 


We think you are located in a different country

The country currently selected is Turkey. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?