Company
Popüler arama terimleri

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Zmień język
Company

Genel teslimat ve ödeme koşullari Fronius İstanbul Elektronik Ticaret ve Servis Ltd. Şti.

01.02.2023 tarihinden bu yana geçerli.

 A.Genel bölüm

1. Geçerlilik; sapan hükümler; yazılı şekil

1.1 İşbu Teslimat ve Ödeme Hüküm ve Koşulları, münhasıran tüm teslimat ve hizmetlerimiz ile bize borçlu olunan ödemeler için geçerli olacaktır. Bu Koşullar, ayrıca tekrar kararlaştırılmasa dahi, Müşteriye yapılan gelecekteki tüm teslimatlar, hizmetler veya teklifler için de geçerli olacaktır.

1.2 Ana şirketimiz olan Fronius International GmbH (Avusturya) ile olan sözleşmeye dayalı ilişkiler ve Fronius International GmbH’nin diğer iştirakleri ile olan sözleşmeye dayalı ilişkiler için, her halükârda kendilerine ait Teslimat ve Ödeme Genel Hüküm ve Koşulları uygulanır. Bireysel Grup şirketlerinin hüküm ve koşullarına bağlantıları bulunan genel bakış, https://www.fronius.com/en/overview-terms-and-conditions altında bulunabilir.

1.3 Hüküm ve Koşullarımız, yalnızca kamu hukuku kapsamındaki işletmeler, tüzel kişilikler ile kamu hukuku kapsamındaki özel fonlar için geçerlidir. Bir işletme, bir hukuki işlemi gerçekleştirirken kendi ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerini yapmak suretiyle hareket eden bir gerçek ya da tüzel kişi yahut hukuki ehliyete sahip bir ortaklıktır.

1.4 Müşterinin farklı yahut ek işletme hüküm ve koşulları, sadece açıkça ve yazılı bir şekilde kabul ettiğimizde bizi bağlar; bu durumda, bu hüküm ve koşullar sadece ilgili münferit sözleşme için geçerli olacaktır.

1.5 Teslimat ve Ödeme Genel Hüküm ve Koşullarından ayrılan farklılıklara dair yahut bunlara yapılan zeyillere dair anlaşmalar, yazılı olarak kararlaştırılmadıkça geçerli değildir, aynı durum yazılı şekil şartından yapılan sapmalar için de geçerlidir.

1.6 İşbu Hüküm ve Koşullarda yazılı şeklin gerekli olduğu durumlarda ve aksi belirtilmedikçe bu gereklilik, faks veya e-posta vasıtasıyla gönderilen iletişimlerde de yerine getirilecektir. Ancak, işbu Teslimat ve Ödeme Genel Hüküm ve Koşulları tarafından içeriği oluşturulan ve münferit olarak müzakere edilen sözleşmeler, her zaman yazılı olarak kabul edilmelidir.

2. Teklifler; sözleşmenin akdedilmesi

2.1 Tekliflerimiz bağlayıcı değildir ve teklifin sabit olduğu bir süreden teklifte açıkça bahsedilmedikçe değişikliğe tabidir.

2.2 Sözleşmeyle hedeflenen amaca yönelik kullanılabilirlik, tam uygunluk gerektirmedikçe, teslimat veya hizmetin amacı ile ilgili olarak sağladığımız bilgiler (örn; ağırlıklar, boyutlar, fayda değerleri, yükleme kapasitesi, toleranslar ve teknik veriler) ve bunlara dair temsillerimiz (örn; çizimler ve gösterimler), yalnızca yaklaşık değerleri içerir. Bunlar garanti edilen kalite özellikleri olmayıp daha ziyade teslimat veya hizmetin açıklamaları veya göstergeleridir. Ticaretteki alışılagelmiş sapmalara ve yasal gereklilikler sebebiyle meydana gelen veya teknik iyileştirmeleri temsil eden sapmalara ve ayrıca bileşenlerin eşdeğer parçalar ile değiştirilmesine, sözleşmeyle hedeflenen amaca yönelik kullanılabilirliği zedelemedikçe izin verilir.

2.3 Siparişler ve siparişlerde yapılan değişiklikler sadece onayladığımızda tarafımızdan kabul edilir. Onay, bir irsaliye veya faturanın alınmasını ve teslimatın ifasını veya hizmetlerin ifasını içerecektir. Eğer Müşterinin, bir onayın içeriğine itirazı varsa Müşteri, en geç üç iş günü içinde derhal itirazda bulunmalıdır, aksi takdirde onayın içeriği kabul edilmiş sayılacaktır. Sözleşme, onayımıza uygun olarak en geç teslimatın alınması üzerine akdedilecektir.

2.4 Siparişin ve tüm sözleşme belgelerinin eksiksiz, doğru ve hedeflenen amaçlarına uygun olduğundan emin olmak için yapılacak kontrol Müşterinin sorumluluğu altındadır.

2.5 Açık sipariş sözleşmeleri söz konusu olduğunda, Müşterinin mutabık kalınan süre içinde iptal ettiği bir teslimat miktarını Müşteri ile kararlaştırırız. İptaller, ilgili teslimat ayının başlangıcından en geç altı hafta önce tarafımızca alınmalıdır.

3. Fiyat ve ödeme şartları; mahsup; alıkoyma

3.1 Fiyatlarımız EURO cinsinden teklif edilmektedir, bu teklife yürürlükteki yasal satış vergisi dahil olup, fabrikada teslim paketleme ve nakliye maliyetleri hariçtir. Her türlü gümrük vergisi, harç ve diğer resmi ücret Müşteri tarafından karşılanacaktır.

3.2 Fiyatlar, sipariş onaylarında belirtilen hizmet ve teslimatların kapsamı için geçerlidir. Ek veya özel hizmetler ayrıca ücretlendirilecektir.

3.3 Alacaklarımız, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde, herhangi bir kesinti yapılmadan, bedelsiz ve nakit olarak derhal veya banka havalesi yoluyla ödenmelidir. Ödemede temerrüde düşülmesi halinde tüm yasal haklarımızı saklı tutarız.

3.4 Müşterinin mahsup etme veya alıkoyma hakkı olacaktır, şu kadar ki; kendisinin karşı talebinin yasal olarak tespit edilmiş olması veya üzerinde uyuşmazlık bulunmaması yahut karşı talebin aynı sözleşme ilişkisine dayalı olması gerekir.

3.5 Taleplerimizi, herhangi bir zamanda Müşterinin taleplerinden mahsup etme hakkına sahibiz.

3.6 İşlerin ifası için (montaj, onarımlar, bakım ve benzeri), hizmetlerin tamamlandığı zamanda geçerli olan saatlik oranlarda ve malzeme fiyatlarında ücretlendirme yaparız; mesai ve gece, Pazar günleri ve resmi tatil günlerinde yapılan işler söz konusu olduğunda ise şirketimizde geçerli olan fazla mesaiyi de uygularız; ulaşım ve bekleme süreleri çalışma sürelerinden sayılır. Ulaşım masrafları ve günlük ve gecelik harcırahlar ayrı ayrı fatura edilecektir. Talep üzerine fiyat listelerini göndereceğiz.

3.7 Aksi kararlaştırılmadıkça, size e-posta yoluyla elektronik fatura (örneğin PDF belgesi olarak) gönderme hakkına sahibiz. Kendi takdirimize bağlı olarak, kağıt fatura da gönderebiliriz.

4. Teslimat; riskin devri; teslimatta gecikme; hizmetin kullanılamaması; kabulde gecikme

4.1 Kayıtlı ofisimizde taşıyıcıya masrafsız olarak teslimat yaparız (Incoterms 2020).

4.2 Münferit durumlarda masrafları bize ait olmak üzere sevkiyat yapmayı taahhüt etsek bile, sevkiyatın riski her zaman Müşteriye ait olacaktır. Müşteri adı ve namına sadece nakliye veya kırılma sigortası düzenleyeceğiz. Kontrolümüz dışındaki sebeplerden dolayı sevkiyat veya teslimat gecikirse, malların teslimata hazır olduğu Müşteriye bildirilir bildirilmez risk Müşteriye geçecektir.

4.3 Teslimat süresi, sipariş onayının postalanması ile başlarken; kurulum, bakım veya onarım işine yönelik ifa süresi ise ekipman ifa için uygun olduğunda başlar.

4.4 Tarihlere ve son termin tarihlerine uyulması, her zaman için taraflar arasındaki tüm ticari ve teknik sorunların açıklığa kavuşturulmuş olması ve Müşterinin kararlaştırılmış bir peşinatın ödenmesi de dahil olmak üzere tüm işbirliği ve ifa yükümlülüklerini yerine getirmiş olması şartına bağlıdır. Aksi halde, tarihler ve termin tarihleri buna göre uzayacaktır. Yalnızca vade tarihinden sonra veya vade uzatılmış ise uzatılmış vade tarihinden sonra  müşteriden noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan yazılı bir ihtar alırsak temerrüde düşeriz.

4.5 Kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı (hizmetin sağlanılamaması) bağlayıcı teslimat sürelerine uyamaz isek, Müşteriyi bu konuda derhal bilgilendireceğiz ve aynı zamanda, mümkün olduğu ölçüde, beklenen yeni teslimat zamanını da Müşteriye bildireceğiz. Yeni bir teslimat süresi öngörülebilir değilse veya eğer hizmet, bildirilen yeni bir teslimat süresi içinde de mevcut değilse, Müşteriyi derhal bu konuda bilgilendireceğiz ve sözleşmeden tamamen veya kısmen cayma hakkına sahip olacak ve Müşteri tarafından ödenmiş olan tüm bedelleri derhal iade edeceğiz. Bu bağlamda hizmetin sağlanamaması durumunda bizim ve tedarikçimizin hiçbir tedarik ve tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.6 Aşağıdaki durumlarda kısmi teslimatlar yapma hakkına sahip oluruz: (a) kısmi teslimatın Müşteri tarafından sözleşme amacı kapsamında kullanılabilmesi, (b) sipariş edilen malların geri kalan teslimatına güvence verilmesi ve (c) Müşterinin bunun sonucunda (bu maliyetleri karşılamayı kabul etmediğimiz sürece) önemli bir ek çaba veya maliyete maruz kalmaması.

4.7 Müşterinin tüm ticari işlemlerden kaynaklanan vadesi gelmiş ödenmesi gereken tüm alacakları ödediği zamana kadar teslimatları durdurabiliriz.

4.8 Müşteri, teslimat kalemini kararlaştırılan teslimat tarihinde veya bir teslimat tarihi kararlaştırılmamışsa, nakliye için hazır olduğunun bildirilmesinden sonraki bir hafta içinde kabul etmekle yükümlüdür. Malların tesliminin Müşteri tarafından yapılacak bir açık siparişi gerektirdiği konusunda anlaşmaya varılmışsa, Müşteri, aksi kararlaştırılmadıkça, sözleşmenin imzalanmasından sonraki üç ay içinde açık sipariş vermeli ve malları kabul etmelidir.

4.9 Eğer Müşteri kabulü geciktirirse veya işbirliği yapmazsa veya Müşterinin sorumlu olduğu diğer sebeplerden dolayı teslimatımız gecikirse, ek masraflar (örn; depolama masrafları) dahil olmak üzere doğan zararlara ilişkin tazminat talep etme hakkına sahip oluruz. Depolama için, kararlaştırılan teslimat tarihinden veya eğer bir teslimat tarihi kararlaştırılmamışsa, sevkiyata hazır olunduğunun bildirilmesinden sonraki bir haftalık sürenin bitiminden sonra, teslimat kalemlerini depolamak için gerekli her bir palet için hafta başına veya bunun bir kısmı için 50,00 € sabit ücret alırız. Daha yüksek tazminat talep etme ve yasal taleplerimizi ileri sürme hakkımızı saklı tutarız (özellikle, ek masraflar için tazminat, cayma, feshe ilişkin tazminat); bununla birlikte, sabit oran diğer parasal alacaklardan mahsup edilecektir. Müşteri, hiçbir zarara yahut yukarıda bahsi geçen sabit orandan önemli ölçüde daha az zarara uğramış olduğumuzu gösterme hakkına sahip olacaktır.

4.10 Eğer Müşteri, bir termin tarihi belirledikten sonra dahi malları kabul etme yükümlülüğüne uymazsa, sözleşmeden cayma hakkına sahip oluruz. Tazminat talepleri caymadan etkilenmez.

4.11 Kurulum fiyata dahil olsa veya bir götürü bedel üzerinde anlaşılmış olsa dahi Müşteri, işlerin ifası için vaktinde ve ücretsiz olarak gerekli yardımcı malzemeleri (örn; elektrik) tarafımıza sağlayacaktır. Kurulum için Müşteri tarafından yapılacak gerekli düzenlemeler, örneğin yapısal önlemler, kurulum elemanlarımız gelmeden önce tamamlanmış olacaktır. Bu bağlamda gerekli olan herhangi bir nakliye zemin seviyesinde gerçekleştirilemezse, Müşteri masrafı kendisine ait olmak üzere gerekli yardım ve ekipmanı (örneğin karşı ağırlıklı forklift, rampalar, raylar, vinçler) sağlayacaktır. Ayrıca, Müşteri kişileri ve malları korumak amacıyla gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır.

5. Mücbir sebep

5.1 Eğer teslimat veya hizmetlerimiz mücbir sebeplerden dolayı engellenir, mani olunur veya zarar görürse, temerrütte olsak dahi, mücbir sebebin süresi boyunca ve etkisi ölçüsünde ifa yükümlülüklerimizden kurtuluruz.

5.2 Mücbir sebep, yükümlülüklerimizin tümü veya bir kısmını yerine getirebilme kabiliyetimizi zedeleyen kontrolümüz dışındaki herhangi bir olaydır; mücbir sebebin kapsamına özellikle yangın hasarı, sel, salgın hastalıklar, endüstriyel uyuşmazlıklar, isyanlar, savaş veya terör eylemleri ve ayrıca operasyonel aksaklıklar ile sorumlu olmadığımız resmi emirler girmektedir. Mücbir sebep, aynı zamanda teslimatların ifası için gerekli olan üçüncü taraflardan onayları zamanında almadığımız herhangi bir durumu da içerir, bu durum, söz konusu onaylar için zamanında başvuru yapılmış olsa dahi geçerlidir. Bu tür olaylar teslimatı veya hizmeti önemli ölçüde zorlaştırır veya imkansız hale getirirse ve engelleyici husus yalnızca geçici bir süreliğine değilse, sözleşmeden cayma hakkına sahip oluruz. Geçici niteliğe sahip engelleyici bir durum söz konusu olduğunda, teslimat veya hizmet süreleri uzayacak veya teslimat veya hizmet süreleri, engelleyici durumun süresine makul bir yeniden başlama süresi ilavesiyle bulunacak toplam süre ölçüsünde ertelenecektir. Eğer gecikme neticesinde teslimat veya hizmeti kabul etmesi Müşteriden makul olarak beklenemezse, müşteri noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan yazılı bir ihtar aracılığıyla sözleşmeden cayabilir.

6. Mülkiyeti muhafaza kaydı

6.1 Tüm fer’i (tali-ikincil) alacaklar dahil tüm iş ilişkisinden doğan gelecekteki alacakların yanı sıra tüm alacaklar tam olarak ödenene kadar mallarımız üzerindeki mülkiyetimizi (“saklı mallar”) muhafaza ederiz. Cari (açık) hesaplar söz konusu olduğunda saklı mülk, ödenmemiş borca ilişkin teminat olarak kabul edilecektir.

6.2 Müşteri, işlerin normal seyri çerçevesinde mülkiyeti muhafaza etmemize tabi olarak mal satma hakkına sahiptir. Müşteri, tüm fer’i (tali-ikincil) haklar da dahil olmak üzere satıştan kaynaklanan tüm talepleri bize temlik eder. Bu temliki kabul ederiz.

6.3 Mülkiyetin muhafaza edilmesi, mallarımızın tam olarak değerlerinde işlenmesi, karıştırılması veya birleştirilmesinden kaynaklanan ürünlere uzanır ve kendimiz üretici olarak kabul ediliriz. Mallarımızın üçüncü kişilere ait mallarla işlendiği, karıştırıldığı veya birleştirildiği ve bu üçüncü kişilerin mülkiyeti muhafaza ettiği durumlarda; işlenmiş, karıştırılmış veya birleştirilmiş malların fatura değerleri ile orantılı olarak ortak (müşterek) mülkiyeti iktisap ederiz. Diğer tüm bakımlardan aynı husus, saklı mallar için olduğu gibi, ortaya çıkan ürün için de geçerli olacaktır.

6.4 Müşteri, saklı malları rehnedemez veya teminat olarak tahsis edemez. Müşteri, üçüncü taraflarca saklı mallara erişildiğinde ve özellikle de Müşteriye el koyulduğunda bizi yazılı olarak bilgilendirmelidir. Müşteri, haklarımızı korumak suretiyle bu tür el koymalara derhal itiraz etmekle yükümlüdür.

6.5 Ödemede temerrüde düşülmesi halinde, kanuni düzenlemelere uygun olarak sözleşmeden cayma ve malların derhal iadesini talep etme hakkına sahip oluruz.

6.6 Teminat olarak verilen kalemlerin gerçekleşebilir değerinin, teminatlı hak ve alacağın %110’unu aşması durumunda, saklı malları bırakmayı ve alacakları temlik etmeyi taahhüt ederiz. Bırakma, mülkiyetin devri veya yeniden temlik yoluyla gerçekleştirilecektir.

6.7 Saklı malların yeniden zilyetliğini kazanma ve yeniden satma maliyetleri, Müşteri tarafından karşılanacaktır. Daha yüksek maliyetleri göstermediğimiz sürece ve Müşteri tarafından hiçbir masraf yapılmamış veya daha düşük masraf yapılmış olduğu gösterilmedikçe maliyetler, satış vergisi de dahil olmak üzere yeniden satış hasılatının %5’i kadar sabit bir oranı oluşturur.

7. Garanti

7.1 Kapsam

7.1.1 Teslimatlarımız ve hizmetlerimizin kalitesi ve özelliklerini, tekliflerimizde veya yazılı olarak kararlaştırılan teknik şartnamelerde öngörülen bilgilere uygun olarak garanti ederiz.

7.1.2 Eğer bir hizmet, Müşterinin bir şartnamesi ve gereksinimlerine istinaden sağlanıyorsa, biz, yalnızca hizmetin Müşteri tarafından sağlanan bilgilere uygun olarak gerçekleştirilmesini garanti ederiz, ancak ilgili tasarım, düzenleme ve yapımın doğruluğunu garanti etmeyiz.

7.1.3 Ticarette alışılagelmiş adetten olan veya Avusturya, EN veya DIN standartlarına göre tolere edilecek olan boyut, ağırlık veya kalitedeki sapmalar, sözleşmeye uygun olarak kabul edilecek ve bir kusur teşkil etmeyecektir. Müşteri tarafından istenen amaca yönelik uygunluğun olmaması, sadece eğer önceden bu amaca yönelik uygunluğu açıkça onaylamış isek bir kusur teşkil edecektir.

7.1.4 İşleme talimatlarımızın, kullanım ve çalıştırma talimatlarımızın ve Müşteriye verdiğimiz tavsiyelerin doğruluğunu garanti ederiz. Bununla birlikte Müşteri, teslimat maddesini kullanırken yasal veya diğer düzenlemelere uyulmasından ve beyan edilen amaca yönelik test edilmesinden tek başına sorumludur. Yazılı işleme talimatlarımızdan, kullanım ve çalıştırma talimatlarımızdan sapan talimatlardan, yalnızca bunları önceden yazılı olarak veya faks yahut e-posta yoluyla Müşteriye açıkça onaylamış olmamız halinde sorumlu oluruz.

7.1.5  Ürünlerimiz, gerektiği ölçüde, Avrupa Birliği'ndeki (AB) yasal gerekliliklere uygundur. AB dışındaki devletlerde mevcut yasal gerekliliklere uyulmasını ancak bu husus açıkça kabul edilmişse garanti ederiz.

7.1.6 Düzeltici ve önleyici bakım işi söz konusu olduğunda garantimiz, fiilen sağlanan hizmetler ile sınırlı olacaktır.

7.1.7 Her ne kadar Müşteri veya üçüncü şahıslar tarafından belirli bileşenleri sağlansa da, genel kurulum, makine, yazılım veya benzerini imal etmeyi taahhüt etmişsek ve hatalı çalışma Müşteriden gelen yanlış veya eksik bilgiye atfedilebilir nitelikte değilse; yalnızca, bileşenlerinin tümü tarafımızca sağlanmayan bir kurulumun, makinenin, yazılımın veya benzerlerinin doğru genel işleyişini garanti ederiz.

7.1.8 Dijital unsurlara sahip mallar söz konusu olduğunda veya dijital ürünler tedarik ettiğimiz durumlarda, Müşteriye karşı dijital ürünü veya unsuru güncelleme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Ancak, Müşterinin dijital unsurları içeren malları veya dijital ürünleri bir tüketiciye yeniden sattığı durumlarda, tüketicinin nesnel olarak umduğu bir süre boyunca dijital ürünü veya dijital unsurları içeren malların, sözleşmenin ifasını sağlamak için gerekli güncellemelerin tüketiciye sağlandığını göreceğiz; Müşteri, bu tür güncellemeler hakkında tüketiciyi uygun bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür.

7.1.9 Yazılım için, bundan başka, Özel Bölümde yer alan yazılımla ilgili hükümler geçerlidir (aşağıda bkz. B. I).

7.2 Ayıpların (kusurların) ihbarı; ispat yükü

7.2.1 Müşteri, teslimattan hemen sonra veya kabulün yapılması üzerine teslimat maddelerini veya hizmetlerini dikkatli bir şekilde muayene edecektir; açık ayıplar bakımından yazılı olarak Müşteri tarafından bize teslimattan sonra en geç iki gün içinde derhal ihbarda bulunulmazsa, bunlar kabul edilmiş sayılacaktır. Diğer ayıplar (kusurlar) bakımından; eğer Müşteri, ayıbın ortaya çıktığı andan itibaren en geç sekiz gün içinde bize ihbarda bulunmazsa, teslimat maddeleri veya hizmetler Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır; ancak eğer ayıp, normal kullanım sırasında daha erken bir zamanda ortaya çıktıysa, bu erken zaman, ayıp (kusur) ihbar süresinin başlamasında belirleyici olacaktır. Kurulum veya diğer müteakip işlemlere yönelik mallar söz konusu olduğunda, her halükârda kurulum veya işlemden hemen önce bir muayene yapılmalıdır.

7.2.2 Ayıpların ihbarı; sipariş onayının, irsaliyenin veya faturanın numarasını ve tarihini ve ayrıca seri ve komisyon numaralarını içermelidir. Bu ihbar, hangi teslimat maddeleri veya hizmetlerinin ayıptan etkilendiği, ayıbın ayrıntıları ile nelerden ibaret olduğu ve bu ayıpların hangi koşullar eşliğinde meydana geldikleri hususlarını belirtmelidir. Her bir ayıp tam olarak açıklanmalıdır.

7.2.3 Eğer ayıp ihbarı temelsiz ise ve Müşteri, bunu biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa veya ihmalde bulunmak suretiyle bunu fark etmemişse, muayeneye ilişkin yapılan masrafları bize tazmin etmekle yükümlüdür.

7.2.4 Ticaret hukuku kapsamında muayene yapma ve ayıpları ihbar etme yükümlülükleri bundan etkilenmez.

7.2.5 Müşteri, garanti süresi boyunca ortaya çıkan ayıpların, riskin devri sırasında zaten mevcut olduğunu kanıtlamak zorundadır.

7.3 Garanti süreleri

7.3.1 İşbu şartların B. Özel Bölüm kısmında farklı süreler belirtilmedikçe veya başka şekilde ayrı sözleşmeler akdedilmiş olmadıkça, bir ayıptan kaynaklanan Müşterinin talepleri, teslimattan yahut kabulün gerekli olduğu durumlarda ise kabulden itibaren on iki aylık bir garanti süresine tabi olacaktır; bu durum Madde 0‘de belirtilen talepler için geçerli olmayacaktır.

7.3.2 Sonraki on iki aylık süre için (teslimattan veya kabulden itibaren 13. aydan başlayıp 24. ayın sonuna kadar), herhangi bir ayıbı düzeltmek adına ihtiyaç duyulan malzemeleri gönüllü ve ücretsiz olarak Müşteriye sağlayacağız. Malzemelerin 1. maddeye göre sağlanması, Madde 7.3.1 kapsamındaki taleplere ilişkin süreyi askıya almayacak ya da yeniden başlatmayacaktır. Hayata, uzuvlara veya sağlığa yönelik yaralanmadan veya bizim veya vekil edilen temsilcilerimizin kasıtlı veya ağır ihmalî görev ihlalleri sonucu doğan Müşterinin ileri sürdüğü tazminat talepleri ve ayrıca özellikle Ürün Sorumluluğu Kanunu (Producthaftungsgesetz) kapsamında olmak üzere ürün sorumluluk hukuku kapsamındaki tazminat talepleri, yürürlükteki kanuni hükümler uyarınca değerlendirecektir.

7.4 Garanti talepleri

7.4.1 Ayıplar söz konusu olduğunda, takdiri tarafımıza ait olmak üzere ayıbı ortadan kaldıracak (düzeltme veya iyileştirme yoluyla) veya yeni bir teslimat (müteakip teslimat veya değiştirme) gerçekleştireceğiz, ki bunların hepsi birden müteakip ifa olarak anılacaktır. Kanuni gerekliliklere uygun olarak müteakip ifayı reddetme hakkımız etkilenmez. Müteakip ifa başarısız olursa, makul değilse veya reddedilirse Müşteri, fiyatı düşürebilir veya - esaslı ayıplar söz konusu ise - sözleşmeden cayabilir; ayıptan biz sorumlu isek Müşteri, Madde 9‘nin sınırları dahilinde tazminat talep edebilir.

7.4.2 Müşteri, müteakip ifayı gerçekleştirmek için gerekli zaman ve fırsatı sağlayacaktır. Müşteri, bizimle yapılan istişare sonrasında reddedilen malları muayene veya herhangi bir gerekli düzeltme için bize gönderecek veya nakledecektir. Bir yedek teslimat söz konusu olduğunda Müşteri, yürürlükteki kanuni hükümler uyarınca ayıplı malı bize iade edecektir.

7.4.3 Müteakip ifayı, Müşterinin muaccel olan satın alma fiyatını ödemesine bağlı kılma hakkına sahibiz. Ancak Müşteri, ayıpla orantılı olarak satın alma fiyatının makul bir kısmını tutma hakkına sahip olacaktır.

7.5 Garanti istisnaları

7.5.1 Tarafımızdan sağlanan veya bizden istenecek kurulum talimatları veya kullanım ve çalıştırma talimatlarına uyulmamışsa, doğru bir şekilde veya kurulum özellikle bir uzman şirket tarafından ilgili standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmemişse, iznimiz olmadan teslimat veya hizmet eşyası üzerinde tamirat veya diğer bir iş gerçekleştirilmişse, uygun olmayan bir şekilde çalıştırılmış veya kullanılmış, hatalı koruma cihazlarına rağmen çalıştırılmış yahut talimatlarımıza aykırı olarak ya da kullanılma amaçları doğrultusunda kullanılmamışsa ve bundan başka ayıplar yabancı cisimlerin etkilerine, kimyasal etkilere, aşırı gerilimlere, üçüncü tarafların davranışına yahut mücbir sebebe atfedilebilir nitelik taşıyorsa, Müşterinin garanti talepleri istisna tutulur veya geçersizdir.

7.5.2 Münferit durumlarda Müşteri ile yapılan bir anlaşma ile teslim edilen kullanılmış malların malzeme hataları (maddi kusur) için hiçbir garanti verilmez.

7.6 Rücu hakları

7.6.1 Müşterinin bize karşı yasal rücu hakları etkilenmez.

7.6.2 Müşteri; kendisi ile kendi müşterisi arasında ayıplarla ilgili kanuni hakların ötesine geçen herhangi bir anlaşma yapılmadığı sürece rücu haklarını iddia edebilir.

8. Garantiye ilişkin özel hükümler

8.1 Bazı teslimat kalemlerimiz ve hizmetlerimiz bakımından, son müşterilere garanti veririz ya da son müşteriler, kendileri için kayıt yaptırabilecek veya ödeme karşılığında garantiler alabilecektir. Bu durum, işbu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki kanuni garanti yükümlülüklerimizi etkilemez veya kısıtlamaz.

8.2  Bireysel iş birimleri Güneş Enerjisi, Mükemmel Kaynak (Otomasyon dahil ve hariç olmak üzere) ve Mükemmel Şarj ve yanı sıra ilişkili garanti koşullarındaki mevcut garanti seçenekleri, işbu Hüküm ve Koşulların B. Özel Bölüm kısmında belirtilmiştir.

9. Sorumluluk

9.1 Küçük ihmalleri tazmin etme sorumluluğumuz yoktur.

9.2 Ayrıca sorumluluğumuz, sipariş değeri ile sınırlıdır. Servis veya bakım işinden kaynaklanan bir tazminat talebi söz konusu olduğunda, sorumluluğumuz söz konusu hizmetin yıllık ücreti ile sınırlı olacaktır. Kâr kaybı, dolaylı veya netice kabilinden doğan zararlar, itibar kaybı veya diğer manevi zararlara ilişkin sorumluluk her durumda hariç tutulmuştur. Sorumluluğumuz, mevcut sigorta tazminat talepleri veya Müşteri tarafından ileri sürülmesi gerekebilecek ve bize karşı mevcut olan sorumluluk taleplerine göre öncelik taşıyan üçüncü şahıslara karşı olan talepleri kadar ayrıca indirilir.

9.3 Müşteri, bizi her siparişteki olağan dışı yüksek zararlara dair risk hakkında açıkça ve yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür, aksi takdirde bu tür zararlardan sorumlu olmayız. Özellikle Müşterinin, kendi müşterilerine veya üçüncü şahıslara bir sözleşmeden doğan cezaya, götürü tazminata veya Müşteriye sunulan hizmetimizle ilgili bir ayıp veya gecikme durumundaki diğer ödemeye ilişkin bir taahhütte bulunmuş olması halinde olağan dışı yüksek riskin varlığı kabul edilecektir.

9.4 Bize karşı ileri sürülen sorumluluk iddiaları, zararın meydana geldiğinin öğrenilmesinden itibaren altı ay içinde ancak her halükârda son kısmî teslimattan sonraki üç yıl içinde yahut hizmet veya bakım işi söz konusu ise sorumluluk talebinin ileri sürülmesine yol açan hizmet veya bakım işinden sonraki üç yıl içinde mahkemede ileri sürülmezse zaman aşımına uğramış sayılacaktır.

9.5 Yukarıdaki sorumluluk hükümleri; yürütme organlarımız, yasal temsilcilerimiz, çalışanlarımız ve diğer tevkil edilen acentelerimiz lehine aynı ölçüde geçerlidir.

10.  Fikri mülkiyet hakları

10.1 Teslimat maddelerimiz ve hizmetlerimiz ve ayrıca üretim prosesleri ve bunlara ilişkin tüm süreçler, bunların uygulanması, bileşenler, yazılım (kaynak ve nesne kodu ve ayrıca kullanıcı belgeleri algoritmalar, kullanıcı ara yüzü vb. dahil olmak üzere), süreçler, planlar, taslaklar, açıklamalar, çizimler, kılavuzlar, talimatlar ve kurulum talimatları, hesaplamalar, teklifler, fiyat teklifleri, diğer teknik belgeler ile numuneler, prototipler, kataloglar, broşürler, gösterimler ve benzerlerine yönelik telif hakları, ticari marka hakları, tasarım hakları, ihtira hakları, faydalı model hakları ve know-how (teknik uzmanlık bilgisi) ve ayrıca korunmayan buluşlar, endüstriyel tecrübe, ticari sırlar - Müşteriye açıklandıkları zamandan bağımsız olarak - münhasıran bize veya lisans verenlerimize aittir. Müşteriye, sözleşmenin konusunu sadece beyan edilen amaca yönelik olarak kullanma hakkı verilir.

10.2 Tekliflere, fiyat tekliflerine, çizimlere ve tüm diğer belgelere ve destekleyici maddelere ilişkin olarak kısıtlamasız mülkiyet hakkı ve telif hakkını saklı tutarız; bunlar üçüncü taraflara erişilebilir kılınmamalı veya bu tarafların amaçları veya başka amaçlar için kullanılmamalıdır. Bir sipariş verilmezse, yukarıda belirtilen belgeler ve destekleyici maddeler, talebimiz üzerine derhal iade edilmeli veya imha edilmelidir.

10.3 Bir teslimat veya hizmet, bir Müşteri şartnamesine dayanarak yapılmış olsa veya Müşteri başka şekilde katkıda bulunsa bile hizmetlere, geliştirmelere, bulgulara, icatlara ve tarafımızdan sağlanan hizmetler bağlamında doğan benzerlerine yönelik talep haklarına münhasıran ve tam olarak hak sahibi oluruz. Müşteri tarafında ortaya çıkan tüm haklar, ortaya çıktıklarında otomatik olarak bize devredilir, böylece hakların tek sahibi ve bunları kullanma hakkına sahip taraf oluruz.

11. Gizlilik

11.1 Tekliflerimizin içeriği gizli tutulmalıdır. İçeriğin tamamının veya bir kısmının aktif veya pasif olarak herhangi bir biçimde ifşa edilmesi için önceden açık yazılı onayımız gerekir. Aynı durum, kendimizle olan sözleşmeden doğan ilişkinin tüm içeriği için de geçerlidir.

11.2 Müşteri, söz konusu izin geri alınıncaya kadar, kendisini kamunun erişimine açık medyada (özellikle internette) referans müşteri olarak listelememize izin verir.

12. Sağlık ve güvenlik

12.1 Müşteri, siparişin yerine getirilmesi kapsamında istihdam edilen tüm personelin sağlık ve güvenliği ile ilgili tüm kanuni ve diğer yasal ve sözleşme ile şart koşulmuş düzenlemelere uymayı taahhüt eder. Ayrıca Müşteri, Müşteride veya Müşterinin sorumluluk alanı içinde hizmetin sağlandığı tüm süre boyunca kullanılan personelimize ve herhangi bir yüklenici veya tedarikçinin personeline yönelik tehlikeleri kaldıracaktır.

12.2 Yukarıda belirtilen gerekliliklerin karşılanma hali durduğunda veya öngörülebilir, doğrudan veya dolaylı bir tehlike söz konusu olduğunda, gerektiğinde çok kısa bir sürede, personelimizi ve/veya alt yüklenicilerimizin/tedarikçilerimizin personelini ilgili hizmetin sağlandığı yerlerden çekme hakkımızı açıkça saklı tutarız. Bu tür herhangi bir tehlike biçimi, Müşteriye atfedilebilir bir engel ve/veya aksaklık teşkil eder. Engelin/aksaklığın süresi boyunca, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerimizden kurtuluruz ve tamamen tazmin edilip zarardan masun tutuluruz.

13. Veri koruma

Kişisel verileri Veri Gizliliği Beyanımıza (https://www.fronius.com/tr-tr/turkey/gizlilik-politikasi) uygun olarak işliyoruz.

14. Geçerli hukuk; uyuşmazlığın çözülmesi

Taraflar işbu sözleşmesinin yorumundan ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta yetkili yargı mercilerinin İstanbul Anadolu Mahkemelerinin ve icra dairelerinin olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

15.Bölünebilirlik maddesi

İşbu Teslimat ve Ödeme Hüküm ve Koşullarının münferit hükümlerinin yasal olarak hükümsüz, geçersiz veya yürütülemez olması durumunda, kalan hükümlerin yürürlüğü, geçerliliği ve yürütülebilirliği etkilenmeyecektir. Böyle bir durumda taraflar, söz konusu hükmün, ekonomik sonucu bakımından kendisine mümkün olduğu ölçüde en yakın olan ve hükümsüz, geçersiz veya yürütülemez olmayan ve sözleşme akdedildiği zamanda âkit tarafların amacına en yakın olan bir hükümle değiştirileceğini kabul eder. Aynı durum, sözleşmedeki herhangi bir boşluk için de geçerlidir.

B. Özel Bölüm Bu Teslimat ve Ödeme Hüküm ve Koşullarının işbu Özel Bölümü, Genel Bölüme ek olarak burada yer alan özel alanlar için geçerlidir.

I. Yazılıma ilişkin özel hükümler

16. Hizmetlerin kapsamı; sistem gereksinimleri; sözleşmeye uygulama

16.1 Yazılımın işlevsel kapsamı, ilgili hizmet açıklamasında ve/veya kullanıcı belgelerinde kesin olarak tanımlanmıştır.

16.2 Müşteriye münhasıran nesne kodunda yazılım sağlarız. Ayrıca, takdirimize bağlı olarak ilgili kullanıcı belgelerini Müşteriye tamamen dijital biçimde (örneğin PDF belgesi veya çevrim içi yardım olarak) de sağlayabiliriz. Aksi kararlaştırılmadıkça, yazılım ve kullanıcı belgelerini yalnızca İngilizce dilinde sağlarız.

16.3 Yazılım, standart bir yazılımdır. Yalnızca istisnai durumlarda ve yalnızca açık yazılı anlaşma sonrasında Müşterinin özel gereksinimlerine uyarlanacaktır.

16.4 Kurulum ve yapılandırma hizmetlerini sadece istisnai durumlarda ve sadece ayrı bir anlaşma ile sağlarız.

16.5 Yazılımın kullanımına ilişkin sistem gereksinimleri, ilgili hizmet açıklaması ve/veya kullanıcı belgelerinden doğar. Müşterinin, sistem gereksinimleri doğrultusunda uygun ve yeterli bir donanıma ve yazılım ortamına sahip olmasını sağlama sorumluluğu Müşteri’ye aittir.

16.6 Eğer kişisel verileri, tarafımızdan sağlanan yazılım ile bağlantılı olarak Müşteri adına işlersek, bu hususta Müşteri ile ayrı bir veri işleme sözleşmesi akdederiz.

17. Telif hakkı bildirimleri; yazılım koruması

17.1 Telif hakkı bildirimleri, seri numaraları veya programı tanımlamaya yönelik diğer özellikler yazılımdan çıkarılamaz veya değiştirilemez.

17.2 Müşteri, yazılımı ve varsa çevrim içi erişime ilişkin erişim verilerini yetkisiz üçüncü tarafların erişimine karşı güvence altına almak için uygun önlemler alacaktır. Özellikle, yazılımın tüm kopyaları ve erişim verileri korunaklı bir yerde tutulacaktır.

18. Yazılım satın alma

Müşterinin yazılımı daimi olarak edindiği kabul edilirse, işbu 18 maddesi de geçerli olacaktır.

18.1 Hakların tanınması

18.1.1 Kararlaştırılan ücretin ödenmesinden sonra, sınırsız bir süreyle ve beyan edilen amaca yönelik olarak yazılımı kullanma hususunda Müşteriye basit ve münhasır olmayan bir hak tanırız. Kullanım hakkı, kararlaştırılan kullanıcı sayısı veya cihaz sayısı ile sınırlıdır. Kabul edilen lisans türüne bağlı olarak yazılım, sadece Müşteri tarafından satın alınan lisans sayısına karşılık gelen maksimum sayıda gerçek kişi tarafından maksimum sayıdaki cihazda kullanılabilir. İzin verilen kullanım, yazılımın kurulumunu, ana hafızaya yüklenmesini ve Müşteri tarafından beyan edilen kullanımını içerir. Lisans sayısı ve kullanım türü ve kapsamı, aksi takdirde, uygun olduğunda, varılan anlaşma ile belirlenecektir.

18.1.2 Müşteri, gelecekteki kullanımı güvence altına almak için gerekli olduğu takdirde yedek kopya oluşturma hakkına sahiptir. Müşteri, oluşturulan yedek kopyaya "Yedek kopya" notunu ve yapanın telif hakkı bildirimini görünür bir şekilde yapıştıracaktır. Eğer yazılımla birlikte teknik kopya koruması sağlanmışsa, Müşteri, sağlanan bir veri ortamının veya iletilen dosyaların hasar görmesi durumunda talep üzerine çok kısa sürede bir yedek kopyasını alacaktır.

18.1.3 Müşteri, kullanıcı belgelerini vermek suretiyle üçüncü bir şahsa yazılımın elde edilmiş bir kopyasını kalıcı olarak devredebilir, eğer Müşteri yazılımı kullanmayı tamamen bırakmışsa, tüm yüklü kopyaları bilgisayarlarından kaldırır ve diğer veri ortamlarındaki tüm kopyaları siler ve bunların daha uzun bir süreyle tutulması yasal olarak zorunlu olmadıkça bunları bize teslim eder. Alıcı, talep üzerine, yukarıda belirtilen önlemlerin tam olarak gerçekleştirilmiş olduğunu yazılı olarak bize teyit edecek veya uygulanabilir olduğunda, daha uzun süreyle saklamanın nedenlerini açıklayacaktır. Alıcı, madde 18 hükümlerine uygun olarak kullanma haklarının kapsamını gözlemlemek için üçüncü taraflarla açıkça anlaşacak ve buna ilişkin kanıtı talep üzerine bize sunacaktır.

18.1.4 Müşteri, yazılımı sadece yasaların öngördüğü ölçüde kopyalama veya kaynak koda dönüştürme hakkına sahip olacaktır. Bununla birlikte ters derleme için, bu durum, sadece gerekli bilgileri talep üzerine makul bir süre içinde Müşteriye sunmamış olmamız şartıyla geçerli olacaktır.

18.1.5 Ayrıca Müşteri, yazılımı kısmen veya tamamen çoğaltma, dağıtma, kiralama (özellikle yazılım olarak değil bir hizmet olarak), halkın kullanımına sunma (örn; internet vasıtasıyla), alt lisansa verme veya değiştirme, tercüme etme, düzenleme veya başka şekilde yeniden işleme hakkına sahip değildir. Müşterinin, ne doğrudan ne de dolaylı kâr amacı gütmeden sınırlı bir süreyle yazılımın kullanımını devretme (borç verme) hakkı etkilenmeden kalır.

18.1.6 Müşteriye garanti kapsamında veya başka herhangi bir sebeple yazılımın güncellemelerini, yükseltmelerini ve/veya yeni sürümlerini sağlarsak, aşağıdaki hüküm uygulanacaktır: Hakların Müşteriye devri, yazılımın daha yeni, bağımsız olarak çalıştırılabilir bir sürümünün devredilmesi şartına bağlıdır. Müşteri, bu yeni yazılım sürümüne ilişkin kullanım haklarını, önceki yazılım sürümüyle aynı ölçüde alacaktır; önceki yazılım sürümüne ilişkin haklar, aynı tarihte sona erecektir; bununla birlikte, sağlanan yazılım kurulana kadar veya en son sağlanan yazılımda kusurlar olması halinde, kusurlar giderilene kadar önceki sürümün kullanılmasına müsaade edilecektir.

18.2 Garanti

18.2.1 Yazılım satışına dair garantimiz, Madde 18.2‘deki sapma ve eklemelere bağlı olarak - Madde 7‘ye tabi olacaktır. Özellikle, 7.1.5 Maddeleri (yasal gereksinimlere uyum), Madde 7.1.8 (güncellemeler) ve Madde 7.2 (ayıpların ihbarı) uygulanacaktır.

18.2.2 Kararlaştırılan kaliteyi ve Müşterinin, üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeksizin yazılımı kullanabileceğini garanti ederiz.

18.2.3 Garantimiz, yazılımın bizim belirttiğimiz gereksinimleri karşılamayan bir donanım ve yazılım ortamında kullanılmasından doğan veya alıcının yasal olarak hakkı olmaksızın yahut en azından metin biçiminde bizim önceden beyan ettiğimiz bir izin olmadan yazılımda değişiklik ve tadilatlar yapmış olmasından kaynaklanan hatalar için geçerli değildir.

18.2.4 Yeni sürümlerin güncellenmesi, yükseltilmesi ve teslim edilmesi durumunda ayıplara ilişkin talepler, önceki sürüme kıyasla güncelleme, yükseltme veya yeni sürüm tarafından sunulan yeni özelliklerle sınırlı olacaktır. Müşteriye yasal olarak zorunlu olmaksızın ücretsiz güncellemeler, yükseltmeler veya yeni sürümler sağlamamız halinde, garanti ve sorumluluk, Madde 21‘e tabi olacaktır. Bu durumda Müşteri, önceki sürümü kullanma serbestisine sahiptir (sürüm düşürme); gerekirse bunu Müşteriye tekrar sunacağız. Müşterinin önceki sürümün ayıplarından doğan talepleri, eğer tarafımızdan sağlanan güncel sürümün yüklenmesiyle bu ayıplar ortadan kaldırılırsa, hariç tutulur.

18.2.5 Ayrıca, makul ve kabul edilebilir geçici çözümleri sağlayarak, bir web sitesinden indirilebilecek otomatik bir kurulum rutini ile güncellemeler sunarak, Müşteriyi bu hususlar hakkında bilgilendirerek ve kurulum problemlerini çözmek için Müşteriye telefon desteği sunarak, kusurları telafi etme yükümlülüğünü yerine getireceğiz. Müteakip teslimat söz konusu olduğunda Müşteri, bunun makul olmayan olumsuz etkileri bulunmadıkça, yazılımın herhangi bir sürümünü kabul edecektir. Mülkiyet kusurları söz konusu olduğunda, takdiri tarafımıza ait olmak üzere, yasal olarak itiraz edilemez bir şekilde Müşterinin sözleşme konusu yazılımı kullanmasına imkan sağlayacağız ve üçüncü taraflara ait hakların artık ihlal edilmeyeceği şekilde yazılımı değiştireceğiz.

18.2.6 Müşterinin garanti talepleri on iki ay ile sınırlıdır. Bir veri taşıyıcısının sağlandığı durumlarda, süre teslimat sırasında başlayacaktır. Verilerin İnternet'ten indirme yoluyla sağlandığı durumlarda bu süre, indirme alanı için erişim verilerinin bildirilmesinden ve etkinleştirilmesinden sonra başlayacaktır. Güncellemelerin, yükseltmelerin ve yeni sürümlerin teslim edildiği durumlarda, bu kalemlere ilişkin süres, her birinin sağlandığı anda başlayacaktır. Yukarıda belirtilen husus, Madde 0‘a halel getirmez.

18.2.7 Müşteri ile bir yazılım bakım sözleşmesi akdetmiş isek, ayıpların kaldırılması süresi, yazılım bakım sözleşmesinin şartlarına bağlı olacaktır.

19. Yazılım bakımı

Satılmış olan bir yazılımın güncellemelerini, yükseltmelerini ve/veya yeni versiyonlarını belirli bir süre boyunca Müşteriye sağlayacağımız kararlaştırılmışsa, ayrı bir yazılım bakım sözleşmesi akdedilmedikçe, aynı zamanda işbu Madde 19 uygulanacaktır.

19.1 Hizmetlerin kapsamı; hakların verilmesi; garanti

19.1.1 Yazılımı sürekli geliştirmekteyiz ve yazılım bakım sözleşmesi süresi boyunca İnternet üzerinden indirilmek üzere Müşteriye yazılımın en son sürümünü sunarız.

19.1.2 Teknik olarak mümkün olan durumlarda, İnternet üzerinden indirilmek üzere güncellemeler, yükseltmeler ve/veya yeni sürümler sunmak suretiyle makul bir süre içinde yazılım hatalarını ortadan kaldıracağız. Eğer yazılım, hizmet açıklamasında belirtilen işlevleri yerine getirmiyorsa, hatalı sonuçlar veriyorsa veya başka herhangi bir bakımdan düzgün çalışmıyorsa, bir hatanın bulunduğu, yani yazılımın kullanımının imkansız veya kısıtlanmış olduğu kabul edilir. Hizmetlerimizi, yazılımın en son ve bir önceki sürümlerine ve tüm yazılım kullanıcılarının çıkarlarına göre sunmaktayız. Yazılımın önceki sürümleri için sorun giderme hizmetimiz bulunmamaktadır.

19.1.3 Güncellemeler, yükseltmeler ve/veya yeni sürümlere ilişkin hakların ve garantinin verilmesi ile ilgili olarak, 18.1 ve 18.2 Maddeleri kıyas yolu ile uygulanır. Madde 18.1‘nın kapsamından farklılaştığı ölçüde bir yazılım bakım sözleşmesine tabi olan yazılımı kullanma hakkını Müşteriye eğer vermişsek, yazılım bakım sözleşmesi kapsamında kabul edilen fark ölçüsünde Müşteriye, sağladığımız güncellemeleri, yükseltmeleri ve/veya yeni versiyonları kullanma hakkını vereceğiz.

19.2 Ücretler; süre; sona erme

19.2.1 Ücretlerin tutarı ve vade tarihi ilgili sözleşme ile belirlenecektir.

19.2.2 Sözleşme eğer belirli bir süre için imzalanmışsa, fesih ihbarı gerekmeksizin sürenin bitiminde sona erer.

19.2.3 Eğer sözleşme belirsiz bir süre için imzalanmışsa, taraflardan herhangi biri tarafından herhangi bir takvim çeyreğinin (üç aylık süre) sonundan altı (6) hafta önceden bildirimde bulunularak feshedilebilir.

19.2.4 Yukarıda belirtilen hükümler, taraflardan herhangi birinin sözleşmeyi haklı bir sebeple derhal yürürlüğe girecek şekilde feshetme hakkına halel getirmez. 

19.2.5 Fesih ihbarı yazılı olarak tebliğ edilmelidir.

20. Yazılım kiralama

Müşterinin yazılımı sınırlı bir süreyle kullanabileceği hususu kararlaştırılmışsa, işbu Madde 20 ek olarak uygulanır.

20.1 Hakların tanınması

20.1.1 Kararlaştırılan ücretin ödenmesi sonrasında, yazılımı amaçlandığı şekilde kullanmak üzere sınırlı bir süreyle Müşteriye basit, münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisansa verilemeyen bir hak vereceğiz. Diğer tüm bakımlardan, Madde 18.1.1, kıyas yolu ile uygulanacaktır.

20.1.2 18.1.2 ve 18.1.4 Maddeleri, kıyas yolu ile uygulanır. Ayrıca Müşteri, yazılımı kısmen veya tamamen çoğaltma, dağıtma, borç verme kiralama (özellikle yazılım olarak değil, bir hizmet olarak), halkın kullanımına sunma (örn; internet vasıtasıyla), alt lisansa verme veya değiştirme, tercüme etme, düzenleme veya başka şekilde yeniden işleme hakkına sahip değildir.

20.1.3 Madde 18.1.6, kıyas yolu ile uygulanır.

20.2 Hizmetlerin kapsamı

20.2.1 Yazılımı sürekli geliştirmekteyiz ve kararlaştırılan süre boyunca Müşteriye yazılımın en son sürümünü sunarız.

20.2.2 Teknik olarak mümkün olan durumlarda, herhangi bir yazılım hatasını makul bir süre içinde ortadan kaldıracağız. Eğer yazılım, hizmet açıklamasında belirtilen işlevleri yerine getirmiyorsa, hatalı sonuçlar veriyorsa veya başka herhangi bir bakımdan düzgün çalışmıyorsa, bir hatanın bulunduğu, yani yazılımın kullanımının imkansız veya kısıtlanmış olduğu kabul edilir.

20.3 İnternet üzerinden sağlamaya yönelik özel koşullar

20.3.1 Yazılımın bizim tarafımızdan ya da bizim adımıza işletilen bir sunucu üzerinden (bir Hizmet olarak Yazılım, SaaS) sağlanması halinde, işbu Madde 20.3, ek olarak uygulanacaktır.

20.3.2 Yazılımı kullanmak için müşterinin İnternet bağlantısı olması gerekir. Diğer gereksinimler hizmet açıklamasından, kullanıcı belgelerinden ve sistem gereksinimlerinden kaynaklanır.

20.3.3 Uygulamanın sürekli kullanılabilir olma durumundan sorumluluğumuz bulunmamaktadır ve kapasite kısıtlamaları, güvenlik veya bütünlük açısından gerekli olduğu takdirde tamamen veya kısmen kullanımını kısıtlama veya sonlandırma hakkına sahibiz. Buna ek olarak; uygulama, bakım süreleri boyunca kısmen veya tamamen kullanılamaz (örn; yeni yazılım yüklenirken); mümkün olduğu takdirde düşük kullanımın olduğu planlı bakım sürelerini programlamaya çaba göstereceğiz.

20.3.4 Müşteriye, yazılımın kullanılış amacına yönelik gerekli olan bir sunucuda depolama alanı sağlayacağız. Müşteri, bu depolama alanını üçüncü bir şahsın kullanımına verme hakkına sahip değildir. Müşteri, sağlanan depolama alanında, herhangi bir hukuka aykırı içerik ile yasaları, resmi gereksinimleri veya üçüncü şahısların haklarını ihlal eden içeriği depolamamayı taahhüt eder.

20.3.5 Müşteri, SaaS hizmetlerini kullanmak için gereken veri ve bilgilerin girişinden ve bakımından kendisi sorumludur. Müşteri, verilerini ve bilgilerini girmeden önce virüs veya diğer zararlı bileşenler bakımından kontrol etmekle ve bu amaç doğrultusunda teknolojik açıdan en gelişmiş virüs koruma programlarını kullanmakla yükümlüdür.

20.3.6 Verileri düzenli olarak yedeklemek, Müşterinin sorumluluğundadır. Makul bir çaba ile kayıp verilerin kurtarılabilmesini sağlayabilmek adına Müşterinin olağan veri yedeklemelerini gerçekleştirmemesi durumunda, böyle bir veri kaybı meydana gelirse bu veri kaybından biz sorumlu olmayız. Yukarıda belirtilen husus, Madde 9‘a halel getirmez.

20.4 Ücretler; süre; sona erme

20.4.1 Ücretlerin tutarı ve vade tarihi ilgili sözleşme ile belirlenecektir.

20.4.2 Sözleşme eğer belirli bir süre için imzalanmışsa, fesih ihbarı gerekmeksizin sürenin bitiminde sona erer.

20.4.3 Eğer sözleşme belirsiz bir süre için imzalanmışsa, taraflardan herhangi biri tarafından herhangi bir takvim çeyreğinin (üç aylık süre) sonundan altı (6) hafta önceden bildirimde bulunularak feshedilebilir.

20.4.4 Yukarıda belirtilen hükümler, taraflardan herhangi birinin sözleşmeyi haklı bir sebeple derhal yürürlüğe girecek şekilde feshetme hakkına halel getirmez.

20.4.5 Fesih ihbarı yazılı olarak tebliğ edilmelidir.

20.4.6 Fesih söz konusu olursa Müşteri, yazılımı kullanmayı durduracak ve kurulu tüm kopyaları bilgisayarlarından kaldıracak ve yazılımın yapılmış her türlü yedekleme kopyalarını imha edecektir.

20.5 Garanti (bakım)

20.5.1 Yazılımın kiralandığı durumlarda, garantimiz, Madde 20.5‘deki sapma ve eklemelere bağlı olarak, Madde 7‘ye tabi olacaktır.

20.5.2 Madde 7.1.8 hükmüne bakılmaksızın, sözleşmenin süresi boyunca yazılımın sözleşmeye uygun olarak kalacağını (güncellemeler yoluyla) ve hiçbir üçüncü şahıs hakkının, yazılımı sözleşmeye uygun olarak kullanmayı engellemeyeceğini garanti ederiz.

20.5.3 Sözleşmenin akdedilmiş olduğu zamanda mevcut bulunan ayıplara ilişkin olarak, bir yargı hükmü vasıtasıyla kusurlu olduğumuz tespit edilirse ancak bu durumda tazminattan sorumlu oluruz. Yukarıda belirtilen husus, Madde 9‘a halel getirmez.

20.5.4 Madde 18.2.3, kıyas yolu ile uygulanır.

21.Yazılımın ücretsiz olarak sağlanması

Yazılımı Müşteriye ister sınırsız bir süreyle (hediye edilen), ister sınırlı bir süreyle (ödünç verilen) ücretsiz olarak sağlarsak, işbu Madde 21 ek olarak uygulanır.

21.1 Hakların tanınması Hakların verilmesi için, 18.1 ve/veya 20.1 Maddelerinin hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.

21.2 Garanti; sorumluluk

21.2.1 Malzeme (maddi) hataları (kusurlar) söz konusu olduğunda, yazılımdaki bir kusurun Müşteriden hileyle saklanmasından doğan ve Müşteriye verilen doğrudan zarar ile bizim kasıtlı veya ağır ihmalimiz neticesindeki kusurların sebep olduğu netice kabilinden zarardan sorumlu oluruz. Maddi kusurlara yönelik başkaca herhangi bir garanti hariç tutulmuştur. Müşterinin, hataların giderilmesi hususunda hiçbir talebi olmayacaktır.

21.2.2 Mülkiyet kusurları söz konusu olduğunda, yazılımdaki mülkiyet kusurunun hileyle Müşteriden gizlenmesi sebebiyle Müşterinin uğradığı zararlardan sorumlu oluruz. Mülkiyet kusurlarına yönelik başkaca herhangi bir garanti hariç tutulmuştur.

21.2.3 Sadece kasıt ve ağır ihmalden sorumlu oluruz, bunun dışındaki diğer sorumluluklar kapsam dışıdır. Bununla birlikte, Ürün Sorumluluğu Kanunu (Produkthaftungsgesetz) kapsamındaki sorumluluk bundan etkilenmez.

II.GÜNEŞ ENERJİSİ İş Birimimize yönelik özel hükümler

22. Garanti

GÜNEŞ ENERJİSİ İş Birimimizin teslimat ve hizmetlerine ilişkin garanti, Genel Bölüm (Madde 7) hükümlerine tabidir.

23. Garanti

Son müşteriler (hem tüketiciler hem de işletmeler) ayrı bir sözleşme ile GÜNEŞ ENERJİSİ İş Birimimizin ürünleri için garanti alma hakkına sahip olabilirler. www.fronius.com/solar/warranty adresinde bulunabilen ilgili Fronius garanti koşulları uygulanır. Garanti süresi, Fronius garanti koşullarına uygun olarak son müşteri tarafından ödeme karşılığında uzatılabilir.

III. MÜKEMMEL KAYNAK İş Birimimize yönelik özel hükümler (OTOMASYON hariç)

24. Garanti

24.1 MÜKEMMEL KAYNAK İş Birimimizin (OTOMASYON hariç) teslimat ve hizmetlerine ilişkin garanti, - işbu Madde 24‘daki sapma ve eklemelere bağlı olarak - Genel Bölüm (Madde 7) hükümlerine tabi olacaktır.

24.2 Madde 7.3.2, yalnızca aşağıdaki hususlar için geçerlidir:

a. Seri numarası ile işaretlenmiş ve ısmarlama olarak yapılmamış olan kaynak sistemleri ve bileşenleri;
b. Sanal Kaynak kaynak ve çevre birimleri cihazları;
c. Aksesuarlar: Kaynak ekipmanı (örneğin kasklar, Hava Sistemleri, mobil aspiratör üniteleri).

24.3 Madde 7.3.1 hükmüne bakılmaksızın, gaz soğutmalı veya su soğutmalı tasarımın kaynak torçları ve torç gövdelerine (örn; TIG, Mig/Mag, MMA, Push & Push/Pull robot torçları, LaserHybrid ve özel versiyonları, Twin, CMT Twin, CMT Hand, Push/Pull & Pull MIG torçları, hortum paketleri) ve yanı sıra sarf malzemeleri ile aşınan parçalara (örn, sigortalar, iç astarlar, besleme ruloları, temas uçları), 6 aylık bir garanti süresi uygulanacaktır. Buna, A.7.3.1'nın uygulandığı gaz soğutmalı veya su soğutmalı tasarıma sahip CMT Robacta Drive dahil değildir.

24.4 7.5.2 Madde hükmüne bakılmaksızın, kullanılmış mallara 6 aylık garanti süresi uygulanır.

25.Garanti

MÜKEMMEL KAYNAK (OTOMASYON hariç) İş Birimimizin ürünleri için, nihai müşteriler (hem tüketiciler hem de işletmeler), ödeme karşılığında garantileri elde edebilirler veya ayrı bir sözleşmeye tabi olmak suretiyle bunları kaydederek etkinleştirebilirler. https://www.fronius.com/en/welding-technology/products/services/support/extended-warranty/extended-warranty adresinde bulunabilen ilgili Fronius garanti koşulları uygulanır.

IV. MÜKEMMEL KAYNAK İş Birimimizdeki OTOMASYONA yönelik özel hükümler

Genel Bölümdeki hükümlere ek olarak, Otomasyon alanındaki (MÜKEMMEL KAYNAK İş Birimi) teslimat ve hizmetlerimiz ve bize yapılan ödemeler için aşağıdaki hükümler geçerlidir:

26. Teslimat

26.1 Farklı bir teslimat tarihi anlaşmasına tabi olarak, sözleşmenin akdedilmesinden sonra en erken 20 hafta içinde teslimat yapacağız.

26.2 Kayıtlı ofisimizde taşıyıcıya masrafsız olarak teslimat yaparız (Incoterms 2020). Diğer tüm bakımlardan Madde 4 etkilenmeden yürürlükte kalır.

27. Kabul; operasyonel el değiştirme

27.1 Satış maddesi teslim alınmaya hazır olur olmaz Müşteriye bildirimde bulunacağız. Kararlaştırıldığı takdirde, ön kabul (Fabrika Kabul Testi, FKT), teslim alınmak üzere hazır olduğunun bildirilmesinden sonraki iki hafta içinde fabrikamızda gerçekleşecektir.

27.2 Müşteri, teslim alınmak üzere hazır olduğunun bildirilmesinden sonraki iki hafta içinde yahut başarılı bir ön kabulden sonraki bir hafta içinde satış maddesini teslim alacak veya aldıracaktır.

27.3 Teslim alındıktan veya başka teslimden sonraki 45 gün içinde, Müşterinin iş yerinde veya satış maddesinin kararlaştırılan başka bir kullanım yerinde nihai kabul (Saha Kabul Testi, SKT) gerçekleşecektir.

27.4 Müşteri, önemli olmayan kusurlar sebebiyle ön kabulü veya nihai kabulü reddedemez.

27.5 Madde 27.3‘de belirtilen süre içinde, tarafımıza ait sorumluluk olmadan ve Müşterinin bu süre içinde en az bir önemli kusura işaret ederek kabulü reddetmemiş olması suretiyle, kesin kabulün gerçekleşmemesi durumunda, satış konusu da kabul edilmiş sayılır.

27.6 Satın alma konusu, nihai kabulün bir parçası olarak faaliyete geçirilecektir. Taraflar, nihai kabule ilişkin müşterek bir tutanak tanzim edeceklerdir. Müşteriye yapılan nihai operasyonel devir teslim, sadece satış konusu tamamen güvenli bir durumda ise gerçekleşecektir; bu durumda, imzalı bir Uygunluk Beyanı’nı Müşteriye teslim ederiz. Müşteri, bizim düzenlediğimiz ilgili bir operasyonel devir teslim ve Uygunluk Beyanı olmadan satın alma konusunu çalıştıramaz. Müşteri, satın alma konusunun yalnızca eğitimli personel tarafından çalıştırılmasına izin verecektir.

27.7 Nihai kabul bizim hatamız olmadan derhal gerçekleştirilmezse, nihai kısmi ödeme, teslimat maddesinin Müşteri tarafından kullanılması üzerine muaccel hale gelecektir, ancak ünite teslimattan en geç 45 gün sonra kabul edilmiş sayılacaktır.

28. Fiyat ve ödeme koşulları; elde tutma hakkı

28.1 Aksi kararlaştırılmadıkça ve Madde 28.2‘ye tabi olarak, aşağıdaki ödeme koşulları geçerli olacaktır:

28.1.1 Kararlaştırılan satın alma fiyatının %50’si, peşinat faturasının alınmasından sonraki 14 gün içinde sözleşmenin akdedilmesinden sonra Müşteri tarafından derhal peşinat olarak ödenecektir.

28.1.2 Kararlaştırılan satın alma fiyatının %40’ı, teslim alınmaya hazır olduğunun bildirilmesinden sonraki 14 gün içinde veya, ön kabulün gerçekleşmiş olması halinde, başarılı ön kabulden sonraki 14 gün içinde ancak en geç satış konusunun Müşterinin işlerinde devreye alınmasından önce, Müşteri tarafından ödenecektir. Ön kabulden sonra halen önemli olmayan yeniden işlemeyi gerçekleştirmemiz gerekiyorsa, bu durum Müşteriye işbu satın alma fiyatı taksitini durdurma hakkı vermeyecektir. Eğer satış konusunun kullanım amacı, bu yeniden işlemenin performansına bağlı değilse bu durumda yeniden işleme önemli değildir.

28.1.3 Kararlaştırılan satın alma fiyatının %10'u, nihai kabulden veya Madde 27.5 uyarınca zımni nihai kabulden sonraki 14 gün içinde Müşteri tarafından ödenecektir.

28.2 Ödeme koşulları, kredi sigortacımız tarafından yapılan olumlu bir teminat denetimine tabi olacaktır, aksi halde, peşin ödemenin tamamı, sözleşmenin akdedilmesinden hemen sonra kabul edilmiş sayılacaktır.

29. Garanti

29.1 MÜKEMMEL KAYNAK İş Birimimizin OTOMASYON alanındaki teslimat ve hizmetlere ilişkin garanti, Madde 29‘da belirtilen sapmalara ve eklemeler ile birlikte Genel Bölüm (Madde 7) hükümlerine dayanır.

29.2 Otomasyon

a. ve mekanizasyon bileşenleri,
b. Orbital (yörüngesel) kaynak sistemleri ve orbital (yörüngesel) yedek parçalar ve
c. Orbital (yörüngesel) birimler (özellikle FCH, FOH, FPH 3020, FPH 3030) bakımından, Madde 7.3.1‘de öngörülen garanti süresi münhasıran uygulanır. Madde A.7.3.2 geçerli değildir.

29.3 MÜKEMMEL KAYNAK (OTOMASYON hariç) İş Birimimiz ürünlerinin satıldığı durumlarda, Madde 24‘de belirtilen kısıtlamalar uygulanır.

29.4 Garanti taleplerine ilişkin süreler, nihai kabul veya Madde 27.5 uyarınca zımni nihai kabulden sonra başlar.

V. MÜKEMMEL ŞARJ İş Birimimize yönelik özel hükümler

30. Garanti

MÜKEMMEL ŞARJ İş Birimimizin teslimat ve hizmetlerine ilişkin garanti, Genel Bölüm (Madde 7) hükümlerine tabidir.

31.Garanti

MÜKEMMEL ŞARJ İş Birimimizin ürünleri için, nihai müşteriler (hem tüketiciler hem de işletmeler), ödeme karşılığında garantileri elde edebilirler veya ayrı bir sözleşmeye tabi olmak suretiyle bunları kaydederek etkinleştirebilirler. https://www.fronius.com/en/battery-charging-technology/warranty-extension adresinde bulunabilen ilgili Fronius garanti koşulları uygulanır.Genel teslımat ve ödeme koşulları

1. GEÇERLILIK

1.1 Teslimatlarımız ve diğer hizmetlerimiz ile bize yapılan ödemeler hakkında münhasıran bu Teslimat ve Ödeme Koşulları geçerlidir. Burada uygulanabilir düzenlemelerin bulunmadığı hallerde tamamlayıcı olarak ilgili Türk kanun ve mevzuatları geçerlidir.Genel Teslimat koşulları geçerlidir. İş sahibinin buradakilerden farklı iş koşulları bizim için ancak bunları yazılı olarak veya faks yoluyla sarahaten kabul etmemiz halinde bağlayıcıdır.

1.2 İşin sahibi Genel Teslimat ve Ödeme Koşullarını imzalamakla münhasıran Teslimat ve Ödeme Koşullarımızın geçerli olduğunu kabul eder. 

2. TEKLIFLER

2.1 Tekliflerimiz, eğer ki içlerinde sarih bir şekilde bağlayıcı bir mühlete yer verilmemişse isteğe bağlıdır ve bağlayıcı değildir. Tekliflerimize dahil olan çizimler, şekiller, denemeler ve numuneler gibi belgeler ile ölçülere, ağırlıklara, performanslara ve sarfiyatlara ilişkin bilgiler yalnızca yaklaşık bilgilerdiler veya böylesi bilgiler içerirler ve aksi öngörülmediği müddetçe özel olarak kararlaştırılmış özellikler olarak geçerli değildirler. Konstrüksiyona bağlı değişiklik yapma hakkımız saklıdır. 

2.2 Maliyet tahminlerimiz, çizimlerimiz ve bütün diğer belge ve çözümlerimiz üzerindeki mülkiyet ve telif haklarımızı saklı tutuyoruz. Bunlar üçüncü kişilerin erişimine açılamayacağı gibi bu kişilerin amaçları için de kullanılamazlar. 

3. SIPARIŞ KABULÜVE TALI ANLAŞMALAR

Bir çalışanımızca kabul edilmiş bulunan siparişler ile çalışanımıza ait vaatler ve tali anlaşmalar ve hangi türden olursa olsun eklemeler ve tadiller bizim için ancak bunların bizim tarafımızdan yazılı olarak veya faks veya e-posta yoluyla teyit edilmesi halinde bağlayıcıdır. 

4. FIYAT VE ÖDEME KOŞULLARI; HESAP KESIŞIMI

4.1 Fiyatlar her zaman için teslimat tarihi itibariyle yürürlükte bulunan liste fiyatlarıdır. Bunlar fabrika çıkışlı (EXW [Incoterms İlgili güncel geçerli Incoterms uyarınca]) fiyatlar olup ambalaj, sigorta, fabrikada yükleme ve gider vergisi hariçtir ve ambalaj geri alınmaz. 

4.2 Ödemeler nakit olarak, hiçbir kesinti yapılmaksızın, masraftan ari ve fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. İş sahibinin ödemelerinin hangi alacaklara veya alacağın hangi kısımlarına sayılacağı bizim takdirimizdedir. 

4.3 İş sahibine ait olan risk alanı içerisindeki hususlardan dolayı siparişin yerine getirilmesinde değişiklik yapılması gerekli olursa, işin sahibi bundan doğacak bütün maliyet fazlasını üstlenmek zorundadır. 

4.4 Ödeme mühleti aşılırsa yürürlükteki (Avusturya Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş) temel faiz oranı üzerine yüzde on oranında gecikme faizi ve ihtarname masrafı alma hakkımız olduğu gibi yıllık en az toplam alacağın %12’si fatura edilir. Temerrüdün diğer sonuçları için de yollar açıktır. 

4.5 Ödemeler alıkonamayacağı gibi işin sahibinin itiraz ettiğimiz karşı alacaklarının mahsup edilmesi de mümkün değildir. 

4.6 İşin sahibinden alacaklarımızı her zaman için işin sahibinin bizden alacaklarından mahsup etme hakkımız vardır. 

4.7 İş gücü hizmetleri için (montajlar, onarımlar, bakımlar ve benzeri çalışmalar) bu hizmetlerin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan saat ücretleri ile malzeme fiyatlarının yanı sıra fazla mesai yapılması ve geceleri, pazar günleri ve tatil günleri çalışılması halinde ayrıca bizim bünyemizde geçerli olan fazla mesai zamları talep edilir. Seyahat ve bekleme süreleri çalışma saatleri olarak kabul edilir. Seyahat masrafları ile günlük istihkak ve gece konaklamaları ayrıca fatura edilir. 

5. SÖZLEŞMENIN YERINE GETIRILMESI, GÖNDERIM VE TEMERRÜT

5.1 Teslimat süresi sipariş teyidinin gönderilmesi ile birlikte başlarken, edim mühleti montaj, bakım ve onarım çalışmalarında aletin teslimi ile başlar ve fakat teslimat ve edim süresi kesinlikle işin sahibinin kendisi tarafından tedarik edilmesi gereken evrakları (örneğin konstrüksiyon çizimleri, planlar vs.), izinleri veya onayları temin ettikten veya kararlaştırılmış bulunan peşinatı ödedikten sonraki 14 gün dolmadan önce işlemeye başlamaz. İşin sahibine teslimat veya edim süresi dolmadan önce teslimata veya edime hazır olduğumuzu bildirdiğimiz takdirde veya özel anlaşma gereği gönderime veya teslime yükümlü isek teslimat veya edim objesinin fabrikamızı teslimat veya edim süresi dolmadan önce terk etmesi halinde teslimat veya edim süresine uymuş oluruz. 

5.2 İşletmede aksaklıklar, büyük miktarda çalışanın devre dışı kalması, hukuka aykırı grev, asli hammaddelerin veya yapı parçalarının teslimatında gecikme vb. gibi öngörülemeyen ve bizim elimizde olmayan engeller neticesinde ve ayrıca iş sahibinin risk alanı içerisinde bulunan ve sürenin aşılmasında asli önem taşıyan hususlar veya engeller neticesinde teslimat ve edim süresi bu husus ve engellerin süresi kadar uzar. Bu engeller veya hususlar bizim neden olduğumuz bir gecikme sırasında dahi mevcut oldukları müddet boyunca gecikmenin sonuçlarını ortadan kaldırır ve hatta münferit durumda kararlaştırılmış bulunan sözleşme cezası yükümlülüğü tamamen ortadan kalkar. Böylesi engellerin başlangıcı ve bitişi derhal bildirilir. Böylesi engellerin ortaya çıkması durumunda sözleşmeden tamamen veya kısmen çekilme hakkımız vardır; bu durumda işin sahibi ağır kabahatimizi kanıtlayamadığı takdirde zarar ziyan tazmini talep edemez. 

 5.3 Kararlaştırılmış bulunan veya 5.2 hükmü uyarınca uzatılmış bulunan teslimat veya edim süresinin dört haftadan uzun bir süre aşılması halinde iş sahibi en az 14 günlük bir ek süre tayin etmek suretiyle taahhütlü mektupla sözleşmeden çekilme hakkına sahip olmakla birlikte bu durumda ağır kabahatimizi kanıtlayamadığı takdirde zarar ziyan tazmini talep edemez.

5.4 Bizden kaynaklanan bir gecikmeden dolayı iş sahibinde bir zarar meydana gelirse her tam hafta için teslimatın gecikme neticesinde zamanında veya amacına uygun olarak kullanılamayan kısmının değerinin %0,5’i kadar ve fakat azami %5’i kadar tazminat talebinde bulunabilir. Diğer edimlerde bu tutar edim ücretinin %5’i kadardır. Ağır kabahatimizin kanıtlanmadığı hallerde tedarikçilerimizin temerrüdü nedeniyle zarar ziyan tazmini gibi fazlaya dair zarar ziyan tazmini talepleri geçerli değildir. 

5.5 Gönderimle yükümlü isek gönderim türünü ve gönderim yolunu belirleme hakkımız saklıdır. Gönderimde riskler ve maliyet her zaman işin sahibine aittir. Hasarlardan ancak her ağır kabahatimizin kanıtlanması halinde mesulüz. Nakliye veya kırılma sigortası ancak bize bu konuda görev verilmesi halinde ve işin sahibinin hesabına yaptırılır. 

5.6 Kısmi teslimat yapma hakkımız vardır.

5.7 Teslimat süresine uyulması için henüz tamamlanmamış bulunan bütün iş vakalarında işin sahibinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şarttır. 

5.8 Gönderim işin sahibinin risk alanındaki bir husustan dolayı gecikmesi halinde işin sahibi fabrikamız bünyesinde depolama gibi bu şekilde ortaya çıkan bütün maliyet fazlasını ve fakat en azından her ay fatura tutarının %0,5’ini ödemek zorundadır. Böylesi bir durumda ayrıca işin sahibine en fazla 14 günlük bir ek süre tanıma ve bu sürenin de bir sonuç alınamadan geçmesi halinde kendi tercihimize göre teslimat konusu obje üzerinde başka türlü tasarrufta bulunma ve işin sahibine uygun bir ölçüde uzatılmış mühlet içerisinde teslimat yapma veya sözleşmeden geri çekilerek yerine getirmeme gerekçesiyle zarar ziyan tazmini talep etme hakkımız vardır. Son halde ayrıca özel olarak kanıtlamak zorunda olmaksızın ücretin %10’unu tazminat olarak talep etme hakkına sahibiz. İlgili kanıtın sağlanması durumunda fazlaya dair zararımızın tazminini de dermeyan edebiliriz. 

5.9 Talep üzerine teslim edilmek üzere veya gönderime ilişkin düzenleme olmaksızın üretilmek üzere sipariş edilmiş bulunan mallar üç ay içerisinde teslim alınmalıdır. Bu süre içerisinde alınmazlarsa 5.8 hükmü geçerlidir. 

5.10 İş gücü hizmetlerinde (4.7) işin sahibi montaj fiyata (4.1) dahil olsa veya montaj için götürü bir ücret kararlaştırılmış olsa dahi bize gerekli aletleri ve yardımcı maddeleri (örneğin vinçler, raylar, elektrik enerjisi vs.) zamanında ve ücretsiz tahsis etmek zorundadır. İşin sahibinin montaj için başvurmak durumunda olduğu örneğin inşai tedbirler gibi tedbirler montajcılarımız işin yerine varmadan önce tamamlanmalıdır. Bunun dışında işin sahibi insanları ve eşyaları korumak için gerekli olan güvenlik tedbirlerini almak zorundadır. Varsa, bize bırakılmış bulunan yardımcı çalışanlar, aletler ve yardımcı maddeler için ancak ağır kabahatimizin belgesiyle kanıtlandığı hallerde mesuliyet alırız.

6. RISKIN INTIKALI

6.1 Risk, teslimat objesinin veya üzerinde bakım, onarım veya başka türden çalışma yapmış olduğumuz obje fabrikamızı terk ettiği anda işin sahibine intikal eder. Aynı husus kısmi teslimatlarda ve gönderim masraflarını ve teslim, yerleştirme, montaj, kurulum veya benzeri edimleri üstlenmiş olduğumuz hallerde de geçerlidir. Bakım, onarım veya diğer edimler işin sahibinin alanında yerine getirilirse, bunlar üzerindeki risk işin sahibine çalışmaların sona erdiğinin bildirilmesiyle birlikte ona intikal eder. 

6.2 Gönderim veya teslim bizden kaynaklanmayan gerekçelerle gecikirse, risk, işin sahibine kendisine teslimata hazır olunduğunun bildirilmesiyle birlikte intikal eder. 

7. MÜLKIYETI MUHAFAZA KAYDI; GERI ÇEKILME

7.1 Teslimat objesi üzerindeki mülkiyetimizi satış bedeli alacağımız tamamen ödeninceye dek ve hatta hangi hukuki gerekçeyle olursa olsun işin sahibinden bütün alacaklarımız tamamen ödeninceye dek saklı tutuyoruz. Sipariş sahibi mülkiyeti muhafaza kaydının geçerli olabilmesi için hukuken öngörülmüş bulunan koşulları ve usule ilişkin düzenlemeleri kendi hesabına yerine getirmekle yükümlüdür. 

7.2 İşin sahibi teslimat objesini, sözkonusu obje başka bir şey ile bağlanmışsa da veya işlenmişse dahi yalnızca şirketinin olağan işletme faaliyetleri içerisinde başkalarına satabilirse de bu salahiyet, bu satıştan doğan alacakların üçüncü şahıslara temlik edilmiş olması veya bir temlik yasağına konu olması halinde, işin sahibinin ödeme aczine düşmesi veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmede temerrüde düşmesi halinde geçersizdir. Kendisinin başka hiçbir tasarruf hakkı bulunmamaktadır. Üçüncü şahısların haciz, müsadere veya başka türlü tasarruflarında işin sahibi bizi bu konudan derhal haberdar etmek zorundadır. Mülkiyet hakkımızın uygulanması bağlamında ortaya çıkan müdahale masrafları işin sahibi tarafından karşılanır. 

7.3 İşin sahibi söz konusu objelerin başkalarına satışından, kiralanmasından, icar verilmesinden veya Leasing yapılmasından doğan alacaklarını ve diğer haklarını bu objeler önceden başka bir şey ile bağlanmışsa da veya işlenmişse de şimdiden bize temlik eder. İşin sahibi defterlerine bu yönde bir şerh düşecektir. Teslimat objesi başka eşyalarla birlikte veya başka eşyalar olmaksızın veya başka eşyalarla bağlandıktan veya işlendikten sonra satılır veya kullanım için başkasına bırakılırsa, alacağın yalnızca bize borçlu olunan satış bedeli kadarı temlik edilir. Bundan fazlaya dair zarar ziyan tazminatı haklarımız etkilenmez.

7.4 İşin sahibi bize karşı ödeme yükümlülüklerini yerine getirir veya ödeme aczine düşmezse, yalnızca alacaklarını mahsup etme ve diğer haklarını dermeyan etme hakkına sahiptir. 

7.5 İşin sahibinin kendi kabahatiyle sözleşmeye aykırı davranması durumunda, özellikle de ödemelerde veya diğer edimlerin birinde temerrüde düşmesi veya ödeme aczine düşmesi durumunda kendi tercihimize göre ek bir süre tanımaksızın sözleşmeden çekilme veya sözleşmeyi muhafaza etmek suretiyle teslimat objesini her zaman için geri alma veya bunun kullanılmasını men etme hakkına sahibiz. Ayrıca geri alınmış bulunan teslimat objesini istediğimiz gibi satma hakkına sahibiz. Bu satışın geliri, bu tutarın %10’u işlem harcı olarak düşüldükten sonra işin sahibinden henüz tahsil edemediğimiz alacağımızla mahsup edilir. Sözleşmeden geri çekilinmesi halinde iade edilinceye kadarki tarihe dek hakkımız olan kullandırma ücreti olarak daha yüksek bir değer azalması ortaya çıkmadığı müddetçe işin sahibinden objenin yeni değerinin %5’i alınır.

8. GARANTI

8.1 Piyasada karşılaşılan normal ölçülerde veya ÖNORMEN, EN veya DIN uyarınca tolore edilmesi gereken ölçü, ağırlık veya kalite sapmaları için ve teslimat objesinin işin sahibi tarafından amaçlanan veya bunun dışında belli bir amaç için uygunluğu hakkındaki beyanlar için garanti verilmez. 

8.2 İşleme talimatlarımızın doğruluğu ve kullanma ile kullanım kılavuzlarımız ve müşteri danışmanlığımız konusunda garanti veriyoruz ancak sevkiyat ürünün kullanımı ve öngörülen amacı konusunda kontrol ile ilgili yasal veya diğer şartların yerine getirilmesinden sadece görevlendiren sorumludur. Yazılı işleme talimatlarımızdan ve kullanma ile kullanım kılavuzlarımızdan farklı olan talimatlar konusunda ancak bunları görevlendirene öncesinden açıkça yazılı olarak veya faks ya da e-mail vasıtasıyla teyit ettiğimiz zaman sorumluluğu üstlenmekteyiz. 

8.3 Teslimat objeleri veya edimler işin sahibi tarafından bunların teslim alınmasından hemen sonra incelenmelidir. Ayıplar bize ortaya çıkarılmasından sonra derhal sipariş teyidinin, irsaliyenin veya faturanın tarih ve numarası ve üretim veya komisyon numarası ile birlikte yazılı olarak veya faks veya e-postayla ilan ve ihbar edilmelidir. İşin sahibi derhal ilan ve ihbar etmezse ayıbın kendisinden dolayı veya teslimatın veya edimin ayıptan ariliği konusundaki yanılgıdan dolayı garanti, zarar ziyan tazmini talebinde bulunamaz. Ayıp ihbarında hangi teslimat objelerinde veya edimlerde ayıp bulunduğu, tek tek ayıbın neler olduğu ve bunların hangi tali koşullar altında ortaya çıkmış olduğu belirtilmelidir. Her bir ayıp açık olarak tarif edilmelidir. Haksız veya koşullara aykırı ayıp ihbarları neticesinde ortaya çıkan masraflar işin sahibi tarafından tanzim edilir. 

8.4 Devreye alma ve bakım ile onarım çalışmalarında garantimiz verdiğimiz hizmet ile kısıtlıdır. Bileşenleri sadece tarafımızca gönderilmeyen bir tesisatın, makinenin, yazılımın vb. kusursuz işlevi konusunda ancak bileşenler görevlendiren veya üçüncü şahıslar tarafından tahsis edilmesine rağmen tüm tesisatın (makinenin vb.) üretimi konusunda kendimizi yükümlü kıldığımızda ve bunun kanıtı olduğunda ve hatalı işlevin görevlendirenin ne verdiği hatalı ne de eksik bilgilerden kaynaklandığında garanti vermekteyiz.

8.5 Daha farklı bir husus kararlaştırılmadığı müddetçe garanti süresi 24 aydır. Bu sürenin 13. ayının başlaması ile birlikte garantimiz ayıbın giderilmesi için gerekli olan malzemenin ücretsiz verilmesiyle sınırlı olup, fazlaya dair garanti talepleri bu tarihten itibaren geçerli değildir. Bu mühlet gayrimenkul olarak görülmesi gereken eşyaların teslimatı ile gayrimenkul eşyalar veya gayrimenkul olarak görülmesi gereken eşyalar üzerindeki çalışmalar için de geçerlidir. Garanti süresi riskin (6.) intikali ile işlemeye başlar. İşin sahibi her seferinde garanti mühleti içerisinde ortaya çıkan ayıbın riskin intikali sırasında da var olduğunu kanıtlamak zorundadır. 

8.6 Garanti durumunu kabul ettiğimiz hallerde uygun ve fakat en az dört haftalık bir mühlet içerisinde kendi tercihimize göre ayıplı objeyi veya objenin ayıplı kısmını ayıpsız objeyle veya objenin ayıpsız kısmıyla değiştiririz veya ayıplı objeyi veya objenin ayıplı kısmını düzeltiriz, işin sahibine uygun bir fiyat indirimi sağlarız veya sözleşmeyi (eğer ki önemsiz bir ayıp söz konusu değilse) iptal ederiz. Eşyanın veya parçaların veya eşyanın bileşenlerinin değiştirilmesi neticesinde garanti süresi uzamaz. Fakat kalan garanti süresi (garanti süresinin garanti yükümlülüğümüzün gerekli malzemenin ücretsiz verilmesiyle sınırlı olduğu (8.5) kısmı da dahil edilmek suretiyle) on iki aydan kısa ise değiştirilen eşyalar, parçalar veya bileşenler için süre on iki aya uzatılır. Değiştirilen eşyalar, parçalar veya bileşenler bizim mülkiyetimize geçer. İşin sahibi veya üçüncü bir kişi tarafından ayıbı gidermek üzere gerçekleştirilen veya girişilen çabalar bizim tarafımızdan tazmin edilmez. 

8.7 Gerekli olduğu ve işin sahibinden beklenebilir ölçüde olduğu müddetçe teslimat veya edim objesi veya bunun ayıplı kısmı bizim talebimiz üzerine derhal ve riski ve maliyeti işin sahibine ait olmak üzere bize gönderilmeli veya nakliye edilmelidir; aksi takdirde bütün garanti hakları kaybolur. 

8.8 İşin sahibi garanti haklarından veya bizim tarafımızdan kabul edilmiş olmayan başka karşı alacaklar nedeniyle ödemeleri alıkoyma hakkına sahip değildir. 

8.9 Bizim tarafımızdan verilmiş bulunan veya işin sahibinin bizden istediği montaj, kullanma ve kumanda kılavuzlarına riayet edilmemesi veya uygulayıcının bunlara uyduğunun veya eksiksiz uyduğunun görülmediği durumlarda, montajın usulüne veya standartlara uygun olarak yapılmadığı, özellikle de bunun için yetkilendirilmiş bir şirket tarafından yapılmadığı, bir teslimat veya edim objesi üzerinde bizim onayımız olmaksızın onarım çalışmaları veya başka türden çalışmalar yapılmış olması, bunların usulü dışında kullanılması veya bunlara bu şekilde kumanda edilmesi, koruyucu tertibatın bozuk olmasına karşın çalıştırılması, bizim onayımız olmaksızın sözleşme bölgesinin dışına çıkarılması veya talimatlarımızın aksine veya öngörülmemiş olduğu amaçlar için kullanılmış olması halinde ve ayrıca da ayıbın yabancı cisim etkisinden, kimyasal etkilerden, aşırı gerilimlerden, üçüncü şahısların davranışlarından veya hatta mücbir sebepten kaynaklanması halinde işin sahibi garanti talebinde bulunamaz. aynı husus doğal aşınma için de geçerlidir. 

8.10. Ayrıca onarım işi yapmakla, kullanılmış objelerde restorasyon veya tadilat yapmakla veya böylesi objeler teslim etmekle görevlendirilmiş olduğumuz hallerde de garantimiz geçerli değildir.

8.11. Son olarak görevlendiren, sevkiyat ürünlerimizin ya da tarafımızca verilen hizmeti öncesinden kullanımı tarafımızca açıkça tavsiye edilmeyen yabancı veya sonradan monte edilen parçalar ile birlikte kullanılması durumunda herhangi bir garanti vermemekteyiz. 

8.12. Görevlendirenin madde 8.6.‘daki haklarına ilave olarak PV (fotovoltaik) tesisatlarının akım değiştiricilerinin sevkiyatında garanti, Fronius garanti şartlarına tabidir, bu şartlar https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties adresinde mevcuttur. 

9. ZARAR ZIYAN TAZMINI

9.1 Hangi türden olursa olsun hasarlardan, işin sahibinin bizim bu hasara kasten veya ağır ihmalimiz neticesinde sebep olduğumuzu kanıtlaması halinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın mesulüz. İşin sahibi hasara hafif ihmal neticesinde sebep olduğumuzu kanıtlarsa tazmin yükümlülüğümüz gerçek hasarla sınırlı olup ayrıca da toplam olarak tutar bakımından sipariş tutarıyla sınırlıdır. Bu türden talepler ayrıca yalnızca hasardan haberdar olunmasından sonraki altı aylık mühlet içerisinde adli yollarla dermeyan edilebilir. 

9.2 İşin sahibi tarafından verilmiş bulunan çizimler, numuneler, modeller veya başka türden belgeler uyarınca üretim ve teslimat yaptığımız hallerde üçüncü kişilerin talepte bulunması halinde işin sahibi bizi hasar ve davadan ari tutulacaktır. 

9.3 İşin sahibi bizim tarafımızdan teslim edilmiş bulunan tesisler, makineler ve diğer objelerin kullanımı sırasında tehlikelerden korunmaya yönelik mevcut bütün mevzuatlara, teknik düzenlemelere, montaj mevzuatlarına, işletme ve kullanma kılavuzlarına, fakat özellikle de elektroteknik alanındaki bütün mevzuatlara harfiyen uymak ve bunların kullanımı sırasında yalnızca ehil uzman kişiler görevlendirmekle yükümlüdür. 

9.4 Sevkiyat ürünlerimizin öncesinden kullanımı tarafımızca kanıtlanabilecek şekilde açıkça tavsiye edilmeyen yabancı veya sonradan monte edilen parçalar ile birlikte kullanılması durumundan kaynaklanan hasarlarda herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

10. VERI KORUMA HAKKI ILE ILGILI ONAY

Görevlendiren, Fronius International GmbH’nın ve yan kuruluşlarının kendi kişisel verilerini (adı, adresi, mail adresi gibi) icabında ürün ve hizmetlerin bilgilerini aktarma konusunda (örn. posta yolu, mail, haber bülteni vb. ile ) bir görevli hizmet vereni devreye sokarak temin etmesini, işlemesini ve kullanmasını kabul etmektedir. Bilgiler bunun dışında (yasal veya mahkemeyi bilgilendirme zorunluluğu hariç olmak üzere) harici kişilere aktarılmaz. Bu onay her zaman yazılı olarak geri alınabilir. Her bir haber bülteninde ayrıca bir ayrılma linki de bulunmaktadır.

11. NIHAI DÜZENLEMELER

11.1 Teslimatlar, diğer edimler ve ödemeler için gerçekleştirme yeri ve münhasıran mahkeme yeri İstanbul ’dur. Fakat işin sahibini kendi merkezinin veya ikametinin bulunduğu yerdeki mevzuatlar uyarınca esas ve yerel açıdan yetkili mahkeme huzurunda da dava etme hakkımız vardır. 

11.2 Sözleşmeden doğan hukuki ihtilaflarda Türk hukuku ve gerçekleştirme yerinde ticari ilişkilerde geçerli olan teamüller uygulanır. Buna karşılık BM satın alma hukuku uygulanmaz. 

12. BIRLIKTE YA DA AYRI OLARAK TESLIM EDILEN YAZILIM ILE ILGILI ÖZEL HÜKÜMLER

Diğer sevkiyatlar ile birlikte ya da ayrı olarak teslim edilen yazılımlar (bundan sonra kısaca “yazılım”) için bu teslimat ve ödeme koşulları, aşağıdaki hükümler veya görevlendiren ile ayrı olarak üzerinde anlaşmaya varılan hükümler farklı olmadığı süre geçerlidir.

12.1 KULLANIM KAPSAMI

12.1.1 Telif hakları, marka hakları, örnek hakları, patent hakları, kullanım örnekleri hakları ve Know-How gibi tüm fikri mülkiyetler ve özellikle de görevlendirene açıklandıkları tarihe bakmaksızın koruma altında olmayan icatlar, ticari deneyimler, şirket sırları vb. bizim haklarımızın ya da bize lisans verenlerin haklarının kapsamındadır. Görevlendirene, üzerinde anlaşmaya varılan ücreti ödedikten sonra yazılımı sadece kendi amaçları için olmak üzere temin edilen lisansların sayısı çerçevesinde kullanma hakkı tanınmaktadır. Söz konusu sözleşme ile sadece işletmede kullanım izni alınmaktadır. Görevlendiren, telif hakkı yasası uyarınca dağıtımda bulunamaz. Görevlendirenin icabında yazılımın üretiminde katkıda bulunması ile bu 12. madde de belirlenen kullanımın dışında başka haklar edinemez. Görevlendiren yazılımı ayrıca sadece tek bir cihazda kullanabilir; hangi cihazda kullanacağı görevlendirenin takdirindedir. Yazılımın kullanımı olarak, yazlımın çalıştırılması ve içinde bulunan verilerin donanım ile işlenmesi amacıyla yazılımın herhangi bir süre boyunca veya geçici olarak kaydedilerek, yüklenerek, yürütülerek veya göstertilerek tamamıyla veya parça halinde çoğaltılması (kopyalanması) görülmektedir. Görevlendiren, kullanıcı el kitabını çoğaltma hakkına sahip değildir.

12.1.2 Görevlendirenin yazılımı arşivleme veya veri koruma amaçlı kopyalamasına ancak yazılımda ya da birlikte teslim edilen herhangi bir malzemede (kullanım kılavuzu, ambalaj vs.) açıkça bir yasağın belirtilmemesi durumunda ve bu kopyalarda tüm telif hakkı ve mülkiyet bilgilerinin değiştirilmeden birlikte aktarılması şartıyla izin verilmektedir. Program kodunun yasal hükümlerin dışında tekrar kaynak koda dönüştürülmesine (decompile) izin verilmemektedir.

12.1.3. Yazılımda teknik kopya koruması bulunuyor ise ve bu koruma hasar gördüğünde görevlendirene veri taşıyıcının iadesi karşılığında bir yedek kopya teslim edilir.

12.2 DIĞER HAKLAR

Yeni bir yazılım sürümünün mevcut olması durumunda görevlendirenin tarafımızca fiyat listesi halinde belirlenen güncelleme fiyatı karşılığında teslim edilen yazılım paketini ilgili yazılım paketi ile değiştirme hakkına sahip olur; yazılım paketi görevlendirenin temin ettiği şekilde tümü olarak değişime tabidir. Görevlendiren, değiştirilen yazılım paketini kullanma hakkını değişim ile kaybeder. Görevlendiren böyle bir durumda yazılımın tüm kopyalarını, kısmi kopyalarını ve yedek kopya ile yazılımın değiştirilmiş veya işlenmiş şekillerini ve bunların kopyalarını, kısmi kopyalarını ve yedek kopyalarını derhal imha etmek ile yükümlüdür olur.

12.3 GARANTI

12.3.1 Görevlendiren, yazılım programlarının her türlü kullanım koşulları altında hatasız olarak çalışacak şekilde geliştirilmelerinin mümkün olmadığının farkındadır.

12.3.2 Teslim edilen yazılımın, üzerinde anlaşmaya varılan işlevleri yerine getirmesi ve açıkça garanti edilen özelliklere sahip olması konusunda garanti vermekteyiz. Her türlü garantinin ön koşullu sözleşmeye uygun kullanımdır. Tarafımızca kabul edilebilen bir eksiklik ancak yazılımda güncel geçerli şekli ile ilgili hizmet tanımından/dokümantasyonundan sapan bir davranışa sahip olması ve görevlendirenin bunu çoğaltabilmesi durumunda söz konusudur. Olası oluşabilen hataları daha detaylı bir şekilde araştırabilmek amacıyla görevlendiren bizi eksikliğin gidermesi konusunda desteklemek ile yükümlüdür.

12.3.3 Ayrıca orijinal yazılımın test edilmiş bir veri taşıyıcısında uygun şekilde kaydedildiğini de garanti etmekteyiz. Öncesinden kurulan yazılımlar ve üçüncü şahısların yazılımları buna dahil değildir.

12.3.4 Kullanıcı, yazılımın eksikliklerini belgelemek ve bunları derhal tarafımıza yazılı olarak bildirmek ile yükümlüdür; ayrıca 8.3 uygulanmalıdır.

12.3.5 Garanti süresi daima on iki aydır; garanti süresi yazılım paketin teslimatı ile başlar.

12.3.6 Teslim edilen yazılım paketi kullanılamıyor veya eksik ise (12.3.2), tarafımızca ilk olarak aynı tip yeni bir yazılım veya uygun alternatif çözüm ile değiştirilir. Bu da kullanılamıyor veya eksik ise ve biz de kullanabilirliğini uygun bir zahmet ile uygun ancak en fazla dört haftalık bir süre içerisinde üretemiyorsak, görevlendiren ya fiyatın düşürülmesini ya da yazılımın değiştirilmesini talep edebilir. Görevlendiren veya üçüncü bir şahıs tarafından yapılan eksiklik giderme veya eksiklik giderme kalkışmaları ile ilgili masraflar tarafımızca karşılanmaz.

12.3.7 Bu kapsamın dışında (12.3.6) ve özellikle de teslim edilen yazılımın görevlendirenin veya kullanıcının özel gerekliliklerine uymaması durumunda ve ayrıca yazılımın değiştirilmiş veya işlenmiş şekillerine (madde 12.1.2) garanti vermemekteyiz eğer görevlendiren, eksiklik-lerin yapılan değişiklikler veya işlemeler ile hiçbir şekilde bağlantılı olmadığını kanıtlamazsa. Yazılımın seçiminden, kurulumundan ve kullanımından ve bununla amaçlanan sonuçlardan sadece görevlendiren sorumludur.

12.3.8 Haksız yere yazılımda eksiklikler konusunda bulunulan talepler durumunda oluşan masrafları ilgili geçerli ücret tarifeleri ile görevlendirene fatura etme hakkına sahip oluruz.

12.3.9 Son kullanıcılar arasında mülkiyet değişimi durumunda tüm garanti talepleri geçersiz olur.

12.4 TAZMINAT

12.4.1 Görevlendirenin veya üçüncü şahısların, özellikle de her türlü hasarlara dayalı tazminat talepleri olmak üzere tüm diğer talepleri hariç tutulmaktadır eğer mağdur olan, hasara bizim kasıtlı bir şekilde veya ağır ihmalimiz ile neden olduğumuzu kanıtlamazsa.

12.4.2 Ayrıca buna uygun şekilde 9. geçerlidir.