PERFECT CHARGING

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Zmień język
PERFECT CHARGING

Ri-Charging İşlemi Aküye Uyumlu Şarjlama

Benzersiz Ri-Charging İşlemi

Fronius, kurşun-asit traksiyoner akülerin şarj işlemi için piyasada bulunan en iyi teknolojiye sahip Ri-Charging işlemini sunmaktadır. Diğer yöntemlerin aksine bu proseste sabit bir karakteristik eğri takip edilmemekte, bunun yerine her aküye göre özel uyarlama yapılmaktadır. Bu durum maksimum enerji verimi ve yüksek bir akü kullanım ömrü sağlamaktadır.

Daha Uzun Akü Ömrü

Ri-Charging işlemi, şarj esnasında akünün soğuk kalmasını sağlamakta ve böylelikle akünün ömrünü ortalama %10-15 arasında uzatmaktadır

Daha Düşük Enerji Sarfiyatı

Fronius, %84'lük sistem verimliliği ile elektrik tüketiminizi %30'una kadar azaltmaktadır.

Daha Fazla Esneklik

Farklı traksiyoner aküleri tek cihazla şarj edin: Bu sayede hem işletme masraflarını düşürün hem de sürecinizi sadeleştirin.

Fallback profile picture

» Genel olarak baktığımızda, forklift filomuzun işletme giderlerinde önemli bir tasarruf avantajı oluşmuştur. Ayrıca Fronius teknolojisini kullandığımızdan beri daha az operatör hataları yaşanmış ve akülerle şarj cihazlarında daha az hasar meydana gelmiştir. «

Jörg Martin, Neff şirketinde Filo Yönetim Sorumlusu

Avantajlarınız: Enerji Verimliliği ve Uzun Akü Ömrü

Fronius'un Selectiva akü şarj cihazları, vizyoner Ri-Charging işlemi sayesinde %84 oranına kadar sistem verimliliği sağlamaktadır. Sadece aküleri daha etkin bir şekilde şarj etmekle kalmaz, aynı zamanda hataları da önler ve bakım giderlerini azaltırsınız. Akünün daha hızlı yıpranmasına, daha fazla su tüketimine ve akünüzden daha fazla tehlikeli patlayıcı gazların oluşmasına sebep olabilen durumları Ri-Charging ile önleyebilirsiniz.

Verimlilik

Şarj Cihazı
cihaz x şarj =  toplam
Geleneksel Trafolu (50 Hz) şarj cihazları 80% x 70% 56%
HF şarj cihazları 92% x 80% 74%
Fronius Selectiva 93% x 90% 84%
Verimlilik avantajı = 10 - 28%
Traksiyoner aküler için şarj cihazlarında önceden olduğu gibi hâlâ geleneksel trafolu redresörler yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat bu durum yüksek bir enerji sarfiyatına ve şarj esnasında akünün aşırı ısınarak korozyon ve su kaynatma ile beraber ömrünün azalmasına sebep olmaktadır. Aynı şekilde piyasada bulunan HF teknolojisi de frekans artışıyla beraber enerji açısından verimlilik artışı sağlamıştır.

Fronius ise, kurşun-asit traksiyoner akülerin şarjı için vizyoner bir dijital şarjlama yazılımı olan Ri-Charging işlemini sunmaktadır. Diğer yöntemlerin aksine bu işlemde akü sabit bir karakteristik eğrisi ile şarj edilmez, aksine akü önce analiz edilir ve akünün cinsine, yaşına ve kondisyonuna özgü bir şarjlama eğrisi Ri-Charging yazılımı ile oluşturulur, ardından aküye benzersiz bir eğri olarak sunulur. Bu durum hızlı, yumuşak ve soğuk şarjlamayı mümkün kılarak, maksimum enerji verimi ve uzun akü ömrü sağlamaktadır. 2013 yılından beri yeni jenerasyon Selectiva akü şarj sistemlerinde Ri-Charging yazılımı sunulmaya başladığından beri farklı sektörlerden bir çok sayıda büyük şirketlerde Ri-Charging’in başarısı kanıtlanmıştır.

Ri-Charging İşleminin Avantajları

Ri-Charging işlemi her aküye özgü bir eğri üreterek benzersiz bir şarjlama yapar. 

Adapte edilmiş bu şarj işlemi sayesinde akü her zaman soğuk kalır. 

Soğuk şarjlama ile işletme giderleri önemli oranda azaltılır.

Yenilikçi Ri-Charging işlemi sabit bir karakteristik eğrisini takip etmez, bunun yerine akünün yaşına, kondisyonuna ve şarj durumuna (DOD) göre özel bir karakteristik eğrisi oluşturur ve aküye uygular. 

Böylelikle aşırı şarj durumu ve şarj esnasındaki enerji kayıpları azalır. 

%84'e kadar sistem verimliliğine sahip olan Fronius akü şarj cihazları, elektrik tüketimini önemli oranda azaltmakta ve işletmecisine %30'a kadar enerji tasarrufu imkanı sağlamaktadır.

Fronius ile forklift, reach truck, transpalet gibi farklı intralojistik araçlarını aynı şarj cihazıyla çalıştırabilirsiniz. Bunun sonucunda işletme giderlerini azaltır ve sürecinizde büyük bir sadeleşme sağlayabilirsiniz. 

Fronius, aküleri otomatik algıladığından, yanlış akü ve şarj cihazı eşleşmesi sonucunda oluşan operatör hataları neredeyse imkansızdır. 

Ayrıca şarj teknolojinizin standart hale getirilmesi sonucunda, büyüyen iş hacminize anında yanıt alırsınız ve Fronius’la geleceğe her zaman hazır olursunuz.

Fronius'un Ri-Charging işlemi ile soğuk şarjlama sonucu aküde salınan zehirli gazlarda önemli azalma olmaktadır. 

Bu zehirli gaz oluşumu üstelik genellikle kolay alevlenen kimyada olup, kıvılcım oluşması durumunda (örneğin önceden "Stop" tuşuna basmadan şarj fişinin çekilmesi durumunda) bir gaz patlamasına sebep olabilir ve bu sebepten dolayı bu gazların salınımını azaltma konusu Fronius tarafından çok önemsenmektedir. 

Koridor taşıma aracı filonuzun işletim güvenliğini Ri teknolojisiyle artırın! 

Ri-Charging işlemi akünün durumuna göre adaptif şarjlama yapmaktadır. Böylelikle soğuk şarjlama sağlanmakta ve akünün yıpranması, akü suyunun kaynaması, buharlaşması ve azalması engellenmektedir. 

Sadece akü suyunda %40 oranında su tasarruf sağlayabilirsiniz.

Ri-Charging Çalışma Prensibi

Ri-Charging işlemi akünüzün karakteristiğini hiçbir ek donanıma ihtiyaç duymadan mevcut şarj hattı üzerinden akü iç direnci (Ri) ölçümü yardımıyla belirler ve şarj karakteristik eğrisini akünüzün analiz sonucuna göre benzersiz olarak üretir. Bu direnç değeri, akünün yaşına, kondisyonuna, şarj durumuna ve hatta bulunduğunuz mevsim sıcaklarına bile bağlıdır. Böylelikle her şarj çevrimi benzersiz bir karakteristik eğrisine sahip olacaktır. Aküye şarj aşamasında sadece ihtiyacı olduğu kadar faydalı akım dijital olarak aktarılacak, ısı ve boşa giden diğer enerjiler elimine edilecektir yani elektrik şebekesinden hiç çekilmeyecektir. Dolayısıyla enerji tüketimi ve CO2 çıkışı önemli ölçüde azalmaktadır. Şarjlama kayıpları mümkün olan en azami şekilde indirgenmiş olacaktır.

Aküde ısının oluşturduğu korozyon ve yaşlanmaya bağlı kalıcı hasarlar Ri-Charging’in sağladığı soğuk şarjlama ile engellenmekte ve analiz sonucu sorun tespit edilen akülerin ise yanlış şarjı engellenmektedir. Böylelikle arızalar azalmakta, akülerinizin ömrü artmakta ve intralojistik operasyonunuzun toplam işletme giderleri azalmaktadır.

Tıbbi Cihazlar İçin En İyi Teknoloji

Fronius, kurşun-asit akülerinin şarjı için piyasadaki en gelişmiş teknolojiye sahip Selectiva serisi şarj cihazlarını sunmaktadır. Aktif İnverter ile donatılmış şarj cihazlarımız yumuşak bir şarj işlemi garanti etmekte ve Ri-Charging işlemi ile şarj karakteristik eğrisini her akünün yaşına, sıcaklığına ve durumuna göre benzersiz olarak uyarlamaktadır. Bu sayede, uzun akü ömrü ve düşük enerji sarfiyatı avantajlarını yakalarsınız.
Akü şarj sistemleri Selectiva 4.0

We think you are located in a different country

The country currently selected is Turkey. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?