Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Elektrické vysokozdvižné vozíky na těžká břemena

Dodavatelé velkých manipulačních vozíků s nosností 8 až 16 tun také stále více sázejí na elektrický pohon. Pro spolehlivou manipulaci s těžkými břemeny se používají zvláště velké trakční akumulátory s napětím 80 V a kapacitou 1 000 a více Ah.

Nabíjecí technika pro elektrické vysokozdvižné vozíky s nosností přes 8 tun

80V trakční akumulátory pro manipulační vozíky od 8 do 16 tun představují pro provozovatele podstatný nákladový faktor, protože jejich pořizovací cena, stejně jako spotřeba elektrické energie je vysoká. Akumulátory navíc může poškodit vysoká teplota, např. v důsledku přebití při procesu nabíjení, a snížit jejich životnost.

 

Pro provozovatele velkých manipulačních vozíků hraje důležitou roli také optimalizace procesů. Je například nutné zamezit předčasným výměnám akumulátoru. Tato výměna může trvat až 30 minut a bez použití jeřábu nebo druhého vysokozdvižného vozíku je neproveditelná. Stejně tak má na hospodárnost systému manipulačních vozíků velký vliv model pracovních směn s příslušným vytížením fondu akumulátorů.

 

U velkých trakčních akumulátorů jsou možnosti úspor díky optimální technice nabíjení zvláště vysoké. Nabíjecí přístroje Fronius s nabíjecím procesem Ri pomáhají uživatelům dvojím způsobem: Studené a mimořádně šetrné nabíjení významně zvyšuje životnost drahých trakčních akumulátorů. Uživatelé profitují z dlouhých dob dojezdu a nemusí tak často pořizovat náhradní akumulátory. A protože přístroje Fronius snižují přebití na minimum, je podstatně nižší také spotřeba elektrické energie. Díky tomu se dosahuje významných úspor nákladů právě u akumulátorů s vysokou kapacitou.Jedinečný nabíjecí proces Ri

Pouze nabíjecí přístroje Fronius využívají inovativní nabíjecí proces Ri, který se optimálně přizpůsobuje každému stavu akumulátoru, a tak zajišťuje energeticky velmi úsporné nabíjení. Další informace

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?