Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Lithium-iontová řešení od společnosti Fronius

Technologie lithium-iontových akumulátorů (Li-Ion) přebírá v intralogistice stále důležitější roli. Jsou pro to dobré důvody: lithium-iontové akumulátory jsou lehké, bezúdržbové, obzvlášť energeticky úsporné, mají dlouhou životnost a přesvědčují také svou schopností nabít se během několika minut. Mezitím začali také všichni velcí výrobci manipulačních vozíků nabízet modely právě s lithium-iontovými akumulátory.

Princip lithium-iontové technologie

Lithium-iontový akumulátor pracuje na principu proudění iontů lithia mezi elektrodami, díky němuž se generuje elektromotorická síla, využitelná například k pohonu manipulačních vozíků. Během procesu nabíjení se ionty v akumulátoru přesouvají od kladné elektrody k záporné a zde setrvávají, dokud uživatel akumulátor opět nevybije. Energetické systémy typu Li-Ion jsou naprosto bezúdržbové a neprodukují žádné emise. Oproti klasickým olověným akumulátorům do nich nemusí uživatel doplňovat vodu, nemusí měřit hustotu kyseliny ani akumulátor čistit.

Záporné elektrody bývají nejčastěji vyrobeny z grafitu. Výrobci manipulačních vozíků však v čím dál větší míře sázejí také na speciální technologie lithium-iontových akumulátorů, v nichž je pro elektrody použita kombinace oxidu niklu, manganu a kobaltu, dále síry, vzduchu a především fosforečnanu železa (LiFePO4). Tyto akumulátory přesvědčují svou vysokou kapacitou a nízkou hmotností, jsou nehořlavé a i při extrémních podmínkách poskytují optimální ochranu před rizikem výbuchu.

Výhody lithium-iontové technologie

V porovnání s olověnými akumulátory se mohou lithium-iontové akumulátory pochlubit podstatně vyšší životností. Oproti olověným akumulátorům je vyšší rovněž počet nabíjecích cyklů a hloubka vybití. Díky lehké a kompaktní konstrukci jsou lithium-iontová řešení obzvláště flexibilní při zabudování do jiných konstrukcí. V porovnání s akumulátory obsahujícími olovo a kyselinu nabízejí až 30procentní úsporu energie. Dalšími výhodami jsou snadné a rychlé mezinabíjení a absence paměťového efektu. Lithium-iontová technologie ukazuje své přednosti také na poli bezpečnosti: zatímco z olověného akumulátoru se během nabíjení uvolňuje vodík, který je ve spojení s kyslíkem vysoce výbušný, lithium-iontové akumulátory neuvolňují žádné nebezpečné plyny. Když se porovnají provozní náklady obou trakčních systémů související s energiemi, údržbou, revizemi, spotřebou vody, manipulací s akumulátory, jejich výměnou a také mezinabíjením, můžete při použití Li-Ion techniky snížit své výdaje více než o polovinu.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?