Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Nabíjecí systémy akumulátorů pro manipulační vozíky s ochranou proti explozi

Spolehlivá ochrana proti explozi má stěžejní význam v mnoha oblastech použití, od chemického a petrochemického průmyslu přes obchod se stavebním materiálem až po potravinářský průmysl. Patří sem také intralogistika.

Spolehlivá ochrana proti explozi

Manipulační vozíky, akumulátory a nabíjecí přístroje musejí splňovat vysoké požadavky, aby v prostředí hořlavých plynů, par, prášků nebo prachu nedošlo k závažné explozi, a to jak v běžném provozu, tak i v případě poruchy. Tyto požadavky definuje evropská norma EN 1755 a směrnice ATEX. Rozlišují se Ex zóny třídy 1 až 3.

Díky novému nabíjecímu procesu Ri přinášejí nabíjecí přístroje Fronius podstatnou výhodu. Tento proces se totiž neřídí žádnou pevnou charakteristikou, nýbrž stářím, teplotou a stavem nabití akumulátoru. Každý nabíjecí proces se tak stává unikátem s individuální charakteristikou. To snižuje škodlivé zahřívání akumulátoru na minimum. Nižší teplota při nabíjení zajišťuje delší životnost akumulátoru, což se vyplatí zejména při nasazení drahých akumulátorů pro manipulační vozíky s ochranou proti explozi.

Společnost Fronius je také kompetentním partnerem při vybavení normalizovaných akumulátorových místností a nabíjecích stanic. Speciálně vyškolení zaměstnanci podporují uživatele již ve fázi plánování a dbají na to, aby systémy splňovaly všechny předpisy na ochranu proti požáru a výbuchu. K těmto účelům společnost Fronius nabízí široké portfolio produktů, aby bylo možné akumulátorové místnosti a nabíjecí stanice přizpůsobit individuálním podmínkám a požadavkům.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?