Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Být nezávislý na elektrické síti

Vyskytují se ve vaší síti výpadky proudu nebo výkyvy napětí? Se správnou nabíjecí technikou si již nemusíte z těchto komplikací dělat těžkou hlavu.

Nabíjecí přístroje Fronius kompenzují výpadky sítě

Nabíjecí přístroje od společnosti Fronius vyrovnávají výkyvy napětí

Výkyvy síťového napětí jsou normálním jevem, avšak v různých elektrických sítích mohou být různě silné. Při napájení střídavým třífázovým proudem se také často stane, že jedna ze tří fází dočasně vypadne. Pro provozovatele nabíjecích systémů akumulátorů pro elektrické manipulační vozíky představují výkyvy napětí výzvu: pokud jsou příliš velké, klesá kvalita nabíjení a hrozí, že se přeruší činnost nabíjecích přístrojů. To opět snižuje míru dostupnosti a produktivitu celého vozového parku manipulačních vozíků.

Nabíjecí přístroje Fronius mají mimořádně vysokou toleranci ke kolísání napětí v síti v rozmezí -15 % až +30 %. Výkyvy napětí v tomto rozsahu dokážou bez problému vyrovnat. Pokud u střídavého třífázového připojení vypadne jedna fáze, nabíjecí přístroj pracuje dále se sníženým výkonem. Plynulý proces nabíjení je tak zajištěn i při silně kolísajícím síťovém napájení. Díky tomu je pak zajištěna i vyšší míra dostupnosti a produktivita celého vozového parku manipulačních vozíků.Nabíjecí přístroje od společnosti Fronius vyrovnávají výkyvy napětí

Nabíjecí přístroje od společnosti Fronius vyrovnávají výkyvy napětí

Výkyvy síťového napětí jsou normálním jevem, avšak v různých elektrických sítích mohou být různě silné. Při napájení střídavým třífázovým proudem se také často stane, že jedna ze tří fází dočasně vypadne. Pro provozovatele nabíjecích systémů akumulátorů pro elektrické manipulační vozíky představují výkyvy napětí výzvu: pokud jsou příliš velké, klesá kvalita nabíjení a hrozí, že se přeruší činnost nabíjecích přístrojů. To opět snižuje míru dostupnosti a produktivitu celého vozového parku manipulačních vozíků.

Nabíjecí přístroje Fronius mají mimořádně vysokou toleranci ke kolísání napětí v síti v rozmezí -15 % až +30 %. Výkyvy napětí v tomto rozsahu dokážou bez problému vyrovnat. Pokud u střídavého třífázového připojení vypadne jedna fáze, nabíjecí přístroj pracuje dále se sníženým výkonem. Plynulý proces nabíjení je tak zajištěn i při silně kolísajícím síťovém napájení. Díky tomu je pak zajištěna i vyšší míra dostupnosti a produktivita celého vozového parku manipulačních vozíků.