Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk

Perfect Charging

Normalizované nabíjecí stanice a akumulátorové místnosti

Nabíjecí stanice a akumulátorové místnosti musejí splňovat celou řadu norem a předpisů. Suché, mrazuprosté a studené prostředí je stejně důležité jako dostatečné větrání a zajištění protipožárních opatření a opatření proti explozi.

bezpečné nabíjení akumulátorů

Musí být dodrženy minimální vzdálenosti mezi jednotlivými nabíjecími místy a přístroji, stejně jako bezpečná vzdálenost od skladových prostor ohrožených požárem nebo explozí. Patří sem také nezbytné vybavení s vývěskami a bezpečnostním označením, jako jsou informační, varovné a zákazové tabule. To vše staví provozovatele manipulačních vozíků před velké výzvy. Ne vždy totiž znají všechny normy a předpisy a při zavádění do praxe jim často chybí potřebné know-how.


Společnost Fronius disponuje rozsáhlými znalostmi při vybavování normalizovaných akumulátorových místností a nabíjecích stanic. Tento specialista na techniku nabíjení akumulátorů podporuje své zákazníky již ve fázi plánování a pečlivě dbá na to, aby systémy splňovaly všechny předpisy např. v rámci ochrany proti požáru a explozi nebo z hlediska bezpečnosti práce. Společnost Fronius navíc nabízí široké portfolio produktů, aby bylo možné přizpůsobit akumulátorové místnosti a nabíjecí stanice individuálním podmínkám a požadavkům. K tomu patří například nabíjecí moduly v různých velikostech, bezpečnostní moduly, moduly údržby a výměnné stanice.
We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?