Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Prevence proti explozi výbušného plynu v důsledku plynování akumulátoru

Při nabíjení olověných akumulátorů, které se používají jako trakční akumulátory pro manipulační vozíky, dochází na základě chemických reakcí k plynování. Voda uvnitř akumulátoru se elektrolyticky rozkládá na vodík a kyslík. Elektrolýzou vzniká výbušný plyn, který je i v malém množství vysoce explozivní.

Bezpečnost v nabíjecí stanici na prvním místě

Pro zaměstnance v okolí nabíjecích stanic může chemická reakce v akumulátoru představovat značné riziko. Nehody způsobené explozemi výbušného plynu mohou provozovatele přijít draho, protože v takových případech zodpovídá za následky.


Inovativní nabíjecí proces Ri nabíjecích přístrojů Fronius snižuje zbytečné a škodlivé přebití akumulátoru na minimum. Díky tomu je nižší také tvorba plynů – a tedy i nebezpečí exploze. Funkce „Charge End Delay“ navíc může uživateli zobrazit zpožděný konec procesu nabíjení. Vznikající výbušný plyn tak má dost času, aby se zředil okolním vzduchem. Tím se zvyšuje bezpečnost v nabíjecích stanicích i v jejich okolí.


Volitelná externí funkce Start/Stop s řídicím kontaktem navíc brání nebezpečné tvorbě jisker při vytahování nabíjecí zástrčky. Předchází se tak explozím po skončení procesu nabíjení, kdy se nad akumulátorem vytvořil výbušný plyn. Díky tomu je výměna akumulátorů podstatně bezpečnější.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?