Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Prodloužení životnosti akumulátorů

Čím větší akumulátor, tím vyšší investice: Při koupi systému manipulačního vozíku představuje trakční akumulátor významný nákladový faktor. Pro hospodárnost třídílného systému, který se skládá z manipulačního vozíku, akumulátoru a nabíjecí techniky, je proto životnost akumulátoru rozhodující. Tato skutečnost je patrná zejména při častém nabíjení akumulátoru. V důsledku chemické reakce při procesu nabíjení totiž stoupá teplota uvnitř akumulátoru – a čím více se akumulátor zahřívá, tím rychleji se zkracuje doba jeho použitelnosti.

Šetření akumulátoru správným nabíjením

Nabíjecí proces Ri nových nabíjecích přístrojů Selectiva od společnosti Fronius se neřídí žádnou pevnou charakteristikou, ale stářím, teplotou a stavem nabití akumulátoru. Každý nabíjecí proces se tak stává unikátem s individuální charakteristikou. Kromě toho je možné prodloužit nabíjení na celou dobu, která je k dispozici, a tím celý proces zpomalit, například přes noc. Nežádoucí zahřívání akumulátoru se tak omezí na minimum. Nižší teplota při nabíjení zajistí delší životnost akumulátoru a ta zase výrazně nižší provozní náklady.


Nabíjecí přístroje Fronius flexibilně nabíjejí akumulátory s napětím 12 až 80 V. V případě akumulátorů s napětím 24, 48 a 80 V je kromě toho možné využívat automatického rozpoznání napětí. Nabíjecí charakteristika se přitom vždy přizpůsobí připojenému akumulátoru. Tak se předejde chybám obsluhy způsobeným nesprávným přiřazením akumulátoru a nabíjecího přístroje a prodlouží se životnost trakčních akumulátorů.


Pomocí funkce kalendáře nabíjecích přístrojů Selectiva mohou uživatelé nastavit fázi zastavení nabíjení, během níž nelze nabíjení spustit. Tím se předejde mezinabíjení, které rovněž negativně ovlivňuje životnost akumulátoru.

Optimální cirkulace fondu akumulátorů díky informačním a řídicím systémům.

Optimální řízení fondu akumulátorů

K prodloužení životnosti trakčních akumulátorů rovněž přispívají informační a řídicí systémy „Cool Battery Guide Easy“ a „Cool Battery Guide Premium“: Řídicí jednotka zobrazí uživateli, který akumulátor je nejdéle plně nabitý, a tedy nejchladnější. To zlepšuje vytížení fondu akumulátorů, které zůstanou výkonné delší dobu.


Kromě toho nabíjecí přístroje Fronius zobrazují na displeji pokyny pro údržbu, které uživateli připomenou například včasné doplnění vody. Díky volitelné funkci Aquamatik je možné řídit systémy automatického plnění vodou. Tato funkce napomáhá provozovateli manipulačních vozíků v optimální péči o akumulátory a přispívá k delší životnosti a vyšší kapacitě akumulátorů.