Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Snižování nákladů na energii

Pro mnohé podniky má snižování nákladů na energii nejvyšší prioritu. Důvodem může být snaha, aby efektivita závodu dosahovala hodnot stanovených orientačním testováním, aby provozní náklady zůstaly konstantní i při vyšším obratu a rostoucích nákladech na elektrickou energii, nebo skutečnost, že energetické závody odměňují šetrné firemní zákazníky atraktivními tarify.

Snížení nákladů na elektrickou energii

Pokud spotřeba energie překročí určitý limit, mohou podnikové transformátorové stanice narazit na své meze, jejichž překonání vyžaduje drahá rozšíření nebo nové stavby. Uživatelé se proto při pořizování nového vybavení častěji rozhodují podle energetické úspornosti – od moderního LED osvětlení až po systém elektricky poháněných manipulačních vozíků. To platí při pořizování vozového parku, stejně jako při uzavření leasingové smlouvy.

Ri Ladeprozess Energieeffizienzvergleich
Snížení nákladů na elektrickou energii díky komplexnímu posuzování třídílného systému složeného z manipulačního vozíku, akumulátoru a nabíjecího přístroje.

Nabízené možnosti úspor

Pokud uživatelé posuzují a optimalizují systém tvořený manipulačním vozíkem, akumulátorem a nabíjecím přístrojem jako celek, nabízejí se zde významné možnosti úspor. K úspornějšímu sestavování systémů manipulačních vozíků významně přispívá správná technika nabíjení akumulátorů.


Díky inovativnímu nabíjecímu procesu Ri přinášejí nabíjecí přístroje Selectiva od společnosti Fronius významnou výhodu: Tento proces totiž neprobíhá podle pevné charakteristiky, nýbrž se individuálně přizpůsobuje stáří, teplotě a stavu nabití akumulátoru. Tím se sníží přebití a v důsledku toho i energetické ztráty při nabíjení.


Díky celkové účinnosti až 84 procent snižují přístroje Fronius významně spotřebu elektrické energie a pomáhají provozovatelům ušetřit značné náklady. Lze se také vyhnout drahým investicím do výkonnějších transformátorových stanic.

 

Analýza a energetické poradenství

Společnost Fronius nabízí provozovatelům bezplatnou analýzu a energetické poradenství. Pomocí softwarového nástroje I-SPoT Calculator naši odborníci vypočtou celkové provozní náklady za celou dobu životnosti a zjistí, jak je možné minimalizovat spotřebu elektrické energie pomocí nabíjecího procesu Ri – podrobně a individuálně pro konkrétní podnikové závody a jednotlivá oddělení. Uživatel tím získá přesné informace, jaká optimalizační opatření na kterém místě a v jakém časovém sledu se vyplatí.

Optimální využití tarifů za elektrickou energii

Kalenderfunktion
Díky funkci kalendáře nabíjecích přístrojů Fronius lze optimálně využívat tarify za elektrickou energii.

Na mnoha místech jsou tarify za elektrickou energii závislé na denní době, s výrazně vyššími náklady ve špičkách. Pro podniky je proto velkou výhodou, pokud jsou spotřebiče, jako je např. technika nabíjení akumulátorů, časově řízené a mohou využívat výhodnější tarify.


Nabíjecí přístroje Selectiva od společnosti Fronius jsou vybaveny funkcí kalendáře, díky které je možné přesně stanovit začátek nabíjení. I když zaměstnanec připojí akumulátor již předem, nabíjení vždy začne až v nastavený okamžik. Podniky tak mohou přesně časově řídit spotřebu elektrické energie a využívat nejvýhodnější tarify, jako např. noční proud.


Kromě toho se přístroje automaticky přizpůsobí změnám letního a zimního času. Uživatelé tedy nemusí posouvat čas na přístrojích ručně ani se nemusí obávat toho, že by kvůli hodinovému časovému posunu byli nuceni využívat drahé tarify.

Zamezení proudových špiček

Konec směny – všechny manipulační vozíky jedou do nabíjecí stanice a jejich akumulátory se nabíjejí ve stejnou dobu. To má zejména na začátku procesu nabíjení za následek vyšší spotřebu elektrické energie, popř. odběr drahého špičkového proudu. Pokud se tak děje pravidelně, spotřeba může překročit roční kvótu dohodnutou s energetickým závodem. Výsledkem pak jsou vysoké doplatky za zvýšenou spotřebu a dodatečné provozní náklady. Mnoho podniků na to reaguje tím, že při proudových špičkách odpojuje výrobní stroje nebo celé skladové a výrobní úseky od elektrické sítě a vypíná je. Odběr špičkového proudu nabíjecími přístroji ve stejný čas tak narušuje plynulost provozu.

Nabíjecí přístroje Fronius mají díky nabíjecímu procesu Ri na začátku nabíjení výrazně nižší spotřebu elektrické energie než ostatní vysokofrekvenční nebo 50Hz přístroje, protože díky vysokému vnitřnímu odporu je odběr proudu akumulátorem zpočátku nízký.


Navíc pomocí funkce „zpožděného začátku nabíjení“ mohou uživatelé okamžik zahájení nabíjení libovolně posunout. Díky tomu je možné jednotlivé nabíjecí procesy a zároveň spotřebu proudu rozložit v čase tak, aby k žádným energetickým špičkám nedocházelo. Začátek nabíjení lze řídit také pomocí funkce kalendáře nabíjecích přístrojů. Uživatelé mohou na přístroji nastavit požadovaný čas, kdy má proces nabíjení začít, a to nezávisle na době připojení akumulátoru.


Provozovatelé velkých vozových parků manipulačních vozíků tak mohou začínat nabíjení v jednotlivých odděleních nebo nabíjecích stanicích s časovým posunem, například s odstupem 15 minut. Tím předejdou současnému odběru špičkového proudu nabíjecími přístroji a sníží náklady na elektrickou energii.