Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Udržitelné nabíjecí systémy akumulátorů

Udržitelnost hraje v intralogistice stále důležitější roli. Zákazníci a obchodní partneři požadují stále přesnější informace o stopách CO2 v celém dodavatelském řetězci – a velké podniky od svých dodavatelů dokonce vyžadují konkrétní opatření na snížení emisí. Základním předpokladem všech logistických procesů je proto důkladná a podrobná analýza.

Nabíjecí přístroje pro „zelenou logistiku“

Energieeffiziente und nachhaltige Batterieladetechnik

Také u elektricky poháněných manipulačních vozíků se klade velký důraz na řešení, která snižují spotřebu elektrické energie a emise CO2vozového parku. Při posuzování by však uživatelé neměli mít na zřeteli jen samotný vysokozdvižný vozík, ale celý systém složený z manipulačního vozíku, akumulátoru a nabíjecího přístroje.


Společnost Fronius nabízí provozovatelům elektrických manipulačních vozíků bezplatnou analýzu a energetické poradenství. Pomocí softwarového výpočetního nástroje I-SPoT Calculator vypočtou pracovníci společnosti Fronius nejen provozní náklady za celou dobu životnosti („Costs over Lifetime”), ale zjistí také možnosti úspor u techniky nabíjení akumulátorů. Tento nástroj podrobně a přehledně zobrazí údaje na úrovni koncernu i jednotlivých podniků a také přehledy pro konkrétní vozíky. Přechodem z běžných 50Hz nebo vysokofrekvenčních nabíjecích přístrojů na moderní nabíjecí systémy akumulátorů Fronius mohou provozovatelé v rámci své intralogistiky často výrazně snížit spotřebu elektrické energie a emise CO2.


Díky novému nabíjecímu procesu Ri přinášejí nabíjecí přístroje od společnosti Fronius významnou výhodu. Tento proces totiž neprobíhá podle pevné charakteristiky, ale individuálně se přizpůsobuje stáří, teplotě a stavu nabití akumulátoru. Tím se sníží přebití a v důsledku toho i energetické ztráty při nabíjení. Díky celkové účinnosti až 84 procent je spotřeba elektrické energie u přístrojů Fronius významně nižší než u přístrojů využívajících jiné technologie nabíjení. Nižší jsou také emise CO2. Výsledkem je efektivní a udržitelná intralogistika.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?