Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk

Perfect Charging

Více než 70 let zkušeností s nabíjecími přístroji pro akumulátory

Od olověných akumulátorů přes rozvoj v oblasti AGM a EFB technologií až po lithium-iontové akumulátory: v průběhu doby přibyla spousta rozmanitých možností, jak napájet vozidla energií. Společnost Fronius se pyšní vysokou úrovní odbornosti v souvislosti s veškerou problematikou startovacích akumulátorů – díky tomu vám můžeme nabídnout komplexní přehled běžných typů akumulátorů a osvětlit přednosti a nevýhody různých technologií.

Akumulátorové technologie

Společnost Fronius má v oblasti akumulátorových technologií více než 70leté zkušenosti

Startovací akumulátory, někdy také označované jako SLI akumulátory (Starting, Lighting, Ignition), se využívají ke startování spalovacích motorů. Dokážou krátkodobě dodávat velké množství energie a jsou schopny zvládnou několik tisíc spouštěcích cyklů (nastartování). Startovací akumulátory nejsou konstruovány k tomu, aby dodávaly elektrickou energii spotřebičům dlouhodobě. Kromě toho jsou poměrně citlivé na vybití na nízkou hladinu. Při hlubokém vybití se mohou tyto akumulátory poškodit natrvalo. Životnost startovacího akumulátoru je dána stálostí cyklů.

 

Mezitím se na trhu objevilo mnoho různých akumulátorových technologií. Obvykle pracují na podobném principu: dvě různě nabité elektrody, kladný a záporný pól, jsou vzájemně propojeny prostřednictvím další vrstvy, zvané elektrolyt. Elektrolyt může mít kapalnou, gelovou nebo vláknitou konzistenci. Po uzavření elektrického obvodu dochází k proudění elektronů od záporného pólu ke kladnému a přitom se uvolňuje elektrická energie. Při nabíjení se tento proces pomocí elektrického napětí obrátí a dojde k obnově elektrické kapacity akumulátoru.

 

Za klasický startovací akumulátor se považuje konvenční olověný akumulátor. Průmyslová výroba olověných akumulátorů s možností opakovaného nabíjení se datuje zpět do roku 1880. Tento typ akumulátorů obsahuje jednu elektrodu z metalického olova a druhou z oxidu olovičitého (PbO2). Mezi nimi se nacházejí oddělovací přepážky, označované jako separátory. Elektrody jsou ponořeny do 20–40% roztoku kyseliny sírové (H2SO4). Výhodou klasických olověných akumulátorů je jejich poměrně vysoké napětí a zatížitelnost při nízké ceně. Kromě toho lze tyto akumulátory prakticky beze zbytku recyklovat a jsou relativně bezúdržbové. Nevýhodou je jejich značná hmotnost a citlivost na vysoké teploty, dlouhá doba nabíjení a náchylnost k sulfataci při hlubokém vybití. Jejich průměrná životnost se pohybuje okolo 4 let.
Tento typ akumulátorů se v současné době montuje do nových automobilů nejčastěji. Výhodou kalciového akumulátoru je nižší spotřeba vody, nízká míra samovolného vybíjení a vynikající úroveň bezpečnosti. Kromě toho jsou kalciové akumulátory odolné proti vysokým teplotám, takže jsou vhodné k montáži do motorového prostoru automobilů. Slabinou tohoto typu akumulátoru je především nižší stálost cyklů.
Tento typ olověných akumulátorů se přednostně používá u vozidel s automatickými systémy Stop-and-Go (Start-Stop). V tomto případě se mezi olověnými deskami nachází speciální netkaná textilie ze skelných mikrovláken AGM (Absorbent Glass Mat), v níž je akumulátorová kyselina kompletně absorbována. Výhodou těchto systémů je nízký vnitřní odpor, což umožňuje rychlou reakci akumulátoru a schopnost pojmout velké množství energie za krátkou dobu – tedy rychlé nabíjení. Výkonné AGM akumulátory kromě toho zvládnou přibližně čtyřnásobný počet nabíjecích cyklů než běžné olověné akumulátory. Jejich nevýhodou je složitější a nákladnější výroba a z toho vyplývající vyšší cena.
Tato speciální konstrukce AGM akumulátoru je koncipována pro extrémní zatížení. Stejně jako ostatní AGM akumulátory neobsahuje kapalný elektrolyt, a díky tomu nehrozí absolutně žádné prosakování. Spirálová technologie nabízí v porovnání s běžnými akumulátory až desetkrát vyšší otřesuvzdornost, vysokou stálost cyklů a také extrémně vysoký výkon při startování za studena. Očekávaná životnost spirálových akumulátorů se může pohybovat okolo 15 let.
Úspornou alternativou pro vozidla s jednoduššími systémy Stop-and-Go (Start-Stop) jsou EFB akumulátory (Enhanced Flooded Battery). Tento typ akumulátorů je vybaven polyesterovou tkaninou, která na desce kladné elektrody váže aktivní materiál – v tomto případě oxid olovičitý – a díky nízkému odporu umožňuje rychlé nabíjení a vybíjení. Díky tomu mají tyto akumulátory vyšší stálost cyklů a jejich životnost je přibližně dvojnásobná.
Nejedná se v pravém slova smyslu o startovací akumulátor, ale o trakční akumulátor pro vozidla s elektromotorem. K výhodám tohoto typu lze počítat kompaktní konstrukci, snadné a rychlé mezinabíjení, absenci paměťového efektu, vyšší kapacitu a flexibilnější použitelnost. Dále třeba připočíst, že spotřeba energie Li-Ion akumulátorů je až o 30 procent nižší než u olověných akumulátorů. Energetické systémy založené na Li-Ion technologii jsou 100% bezúdržbové a neprodukují žádné emise. K nevýhodám lithium-iontových akumulátorů patří snadná vznětlivost a komplikovaný postup likvidace.

K založení společnosti Fronius v roce 1945 přispěl vynález nabíjecích přístrojů pro akumulátory

Zde se dozvíte více o historii společnostiFronius Acctiva: vždy správný nabíjecí přístroj pro váš startovací akumulátor

Kromě různých hodnot kapacity si dnes mohou automobiloví výrobci, obchodníci, servisy i samotní automobilisté vybírat z mnoha různých akumulátorových technologií. Přitom je nutné brát ohled také na odpovídající nabíjecí techniku. Nabíjecí přístroje Fronius řady Acctiva jsou vhodné pro všechny typy startovacích akumulátorů, a díky tomu jsou v každém případě hospodárným, výkonným a flexibilním řešením pro servisní dílny i předváděcí prostory. k produktům

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?