Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Vaše profesionální výbava v servisní dílně

S narůstajícím objemem elektronických komponent v moderních automobilech se stávají nabíjecí přístroje neopominutelnou součástí každé servisní dílny. Výrobce Fronius proto nabízí rozsáhlý sortiment nabíjecích přístrojů s bezpečným provozem, šetrným vůči elektronickým systémům, pro nasazení v servisních dílnách pro automobily a užitková vozidla. Kompaktní přístroje se postarají o spolehlivé napájení a účinné nabití startovacích akumulátorů všech typů. Díky se tomu se vyhnete nežádoucímu vybíjení a nákladným škodám a poskytnete svým zákazníkům komplexní péči v krátkém čase.

Péče o akumulátory jako služba zákazníkům a brand management

Moderní automobily mají vlivem narůstajícího objemu elektronických systémů stále vyšší spotřebu elektrické energie. Zejména při převládajících jízdách na kratší vzdálenosti se může stát, že alternátor ve vozidle nedokáže jejich spotřebu plně pokrýt. Následkem toho se mohou kvůli negativní nabíjecí bilanci vyskytnout potíže s akumulátorem. Především při nízkých venkovních teplotách mohou narůstat potíže při startování a četnost výpadků akumulátoru. Stejně tak při delších odstávkách automobilu – například během dovolené – může docházet k samovolnému vybíjení akumulátoru.

 

Z těchto důvodů je třeba u automobilu při každé návštěvě servisní dílny provést výkonné dobití akumulátoru, které i při časově omezených servisních pracích dokáže dodat co největší množství energie. Tím se omezí následné škody vlivem sulfatace akumulátorů a zlepší schopnost startování.

 

Nabíjecí přístroje Fronius řady Acctiva jsou koncipovány pro rychlé a efektivní nabíjení. Umožňují flexibilně nabíjet startovací akumulátory různých typů – podle modelu až do velikosti proudu 70 ampérů pro plné nabití a připravenost k nastartování již během několika minut. Jako provozovateli servisní dílny vám jistě záleží na maximální spokojenosti zákazníků s komplexní péčí o jejich auto – i s vaším odborným servisem.

Napájení během servisních prací

Většina automobilů přijíždí do servisu s neúplně nabitým akumulátorem. Důvodem je vysoká spotřeba energie, kterou nemusí alternátor ve vozidle vždy plně pokrývat, což platí zejména při jízdách na kratší vzdálenosti. Také během servisních prací je obvykle spotřeba proudu ve vozidle poměrně vysoká: otevřené dveře, rozsvícené osvětlení interiéru a zapnuté elektronické systémy dále zatěžují již tak částečně oslabený akumulátor. Výsledkem jsou časté problémy při startování nebo reklamace kvůli poruše akumulátoru krátce po návštěvě servisu.

 

Nabíjecí systémy akumulátorů Fronius Acctiva umožňují během servisu vozidla zajistit plynulý proces napájení. Spolehlivou a konstantní dodávkou elektrické energie zabraňují nežádoucímu vybíjení a kromě toho se postarají o to, že každé vozidlo bude váš servis opouštět s akumulátorem nabitým na maximum. Tím se prodlužuje životnost akumulátorů a zvyšuje míra spokojenosti vašich zákazníků.

Diagnostika a aktualizace softwaru

Konstantní napětí systému v síti palubních přístrojů má během úkonů diagnostiky a údržby v servisní dílně poměrně značný význam. K obzvláště vysokému odběru proudu dochází při aktualizacích softwaru řídicích jednotek, označovaným pojmem flashování. Při nich se v řídicí motorové jednotce simulují nouzové stavy motoru, které po celou dobu tohoto procesu nechávají běžet mnohé elektrické spotřebiče pod plným zatížením. U velkých motorů zde mohou protékat proudy vyšší než 65 ampérů po dobu delší než 90 minut, u malých motorů to může být standardně 45 ampérů po dobu 30 minut.

 

Pokud během flashování poklesne napětí v palubním systému pod hodnotu 12 voltů, dojde k systémově podmíněnému přerušení činnosti. To může způsobit nenávratné poškození řídicí jednotky. Při tom rychle vznikají náklady ve výši 300 až 3 000 eur za odpovídající náhradní díl – bez započtení nákladů na práci. Pokud při diagnostice a aktualizaci softwaru vozidla použijete k napájení nesprávný nebo dokonce nepoužijete žádný nabíjecí přístroj, mohou vám tyto náklady zůstat jako provozovateli servisního střediska k tíži.

 

Výrobce Fronius nabízí nabíjecí přístroje Acctiva Professional – elegantní řešení, která se během diagnostiky nebo aktualizace softwaru vozidla postarají o napájení vozidla elektrickým proudem. Proud až 70 ampérů umožňuje plné nabití a nastartování během několika minut. Podpůrný provoz zajišťuje zachování uživatelských nastavení ve vozidle při výměně akumulátoru, režim síťového zdroje umožňuje nepřetržitou dodávku energie bez podpory akumulátoru. Díky automatické zkoušce odběru proudu I-Check můžete navíc zjistit, zda je vybitý akumulátor vadný, nebo stále funkční.

Uvádění nových vozidel do provozu

Nová vozidla obvykle urazí od výrobce k prodejci delší cestu. Než se vozidlo dostane k prodejci, může být akumulátor v neutěšeném stavu. Předat takové vozidlo zákazníkovi by znamenalo koledovat si o mrzutosti. Z tohoto důvodu již patří péče o akumulátor u mnoha prodejců do standardního procesu prováděného před předáním vozidla zákazníkovi.

 

Někteří automobiloví výrobci programují řídicí jednotky nových automobilů jen do úrovně základního nastavení, které splňuje požadavky přepravy z výrobního závodu k prodejci. Odpojení a kompletní naprogramování celého palubního systému vozidla před uvedením do provozu se provádí až u prodejce. Pokud by přitom palubní napětí pokleslo pod 12 voltů, došlo by k systémovému přerušení celého procesu a bylo by nutné začínat znovu. Kromě časové ztráty při takovém systémovém přerušení činnosti navíc hrozí i poškození řídicí jednotky vozidla.

 

Nabíjecí systémy akumulátorů Fronius Acctiva nabízejí spolehlivé napájení i při uvádění nových automobilů do provozu. Na jejich vynikající kvalitu spoléhají mnozí renomovaní výrobci automobilů. Nejen že naše přístroje často doporučují k použití jak v servisní dílně, tak i v předváděcích prostorách, ale mnohdy je také přímo předepisují.

Předávání nových vozidel zákazníkům

Před expedicí každého prodaného automobilu zákazníkovi provádějí mnozí výrobci ve svém závodě standardizovaný postup. V jeho rámci se ještě jednou překontrolují všechny důležité systémy vozidla. Zvláštní pozornost je zde věnována také akumulátoru – může být totiž následkem skladování a servisních úkonů částečně vybitý. Pokud během tohoto postupu nepřipojíte k akumulátoru nabíjecí přístroj, bude zákazník odjíždět s neúplně nabitým akumulátorem již z autosalonu.

  

Pro tento případ vyvinul výrobce Fronius nabíjecí přístroj Acctiva Professional Flash. Tento systém vyrovnává zvýšenou spotřebu proudu během expediční kontroly vozu a souběžné s tím doplňuje do akumulátoru energii. S přístrojem Acctiva Professional Flash je vůz plně připraven k nastartování v řádu jen několika minut, takže zákazník opouští váš autosalon vždy s plně nabitým akumulátorem.

Péče o skladové akumulátory

Skladové akumulátory zůstávají často několik týdnů bez využití, než se pro ně opět najde uplatnění. Během této doby uskladnění dochází k běžnému samovolnému vybíjení akumulátoru. Pokud není provedeno včasné dobití, narůstá sulfatace akumulátoru. V nejhorším případě je poškození akumulátoru natolik vážné, že nezbývá jiná možnost než jeho likvidace. To však způsobuje zbytečné náklady na pořízení náhradního akumulátoru.

 

Výrobce nabízí účinná a výkonná řešení také v oblasti péče o skladové akumulátory. Nabíjecí přístroje Fronius přesvědčují snadnou obsluhou, která vám i vašim pracovníkům značně ulehčuje zacházení s akumulátorem. Kompaktní zařízení lze díky robustní konstrukci skříně flexibilně nasadit téměř všude tam, kde jsou právě potřeba. To vám pomůže předcházet nežádoucímu vybíjení akumulátorů. Kromě toho jsou naše nabíjecí přístroje vybaveny režimem obnovy pro účinnou regeneraci silně vybitých akumulátorů.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?