Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Inovativní technologie nabíjení pro vaše startovací akumulátory

Stejně jako se během let neustále vyvíjejí samotné startovací akumulátory, vyvíjejí se také technologie jejich nabíjení. V současné době má uživatel na výběr různé technologie, které se však významně liší výkonem a účinností. Tyto faktory mají značný vliv na spotřebu elektrické energie, stejně jako na kapacitu a životnost akumulátoru.

Active Inverter Technology

Všechny přístroje řady Fronius Acctiva jsou založeny na aktivní invertorové technologii (Active Inverter Technologie) s vysokou účinností

Aktivní invertorová technologie (Active Inverter Technology) výrobce Fronius je dalším rozvinutím tradiční invertorové technologie (HF). Tato metoda, poprvé představená v roce 2005, v sobě kombinuje robustnost a dlouhou životnost 50Hz transformátorové technologie s efektivitou invertorové technologie. K tomu lze připočíst i maximální možnou flexibilitu.

 

Aktivní invertorová technologie (Active Inverter Technology) sleduje proces nabíjení v celém průběhu a aktivně upravuje parametry podle předem naprogramované nabíjecí charakteristiky. Dokáže rozpoznat aktuální stav nabití akumulátoru a neustále jej kontrolovat a optimalizovat. Díky tomu se akumulátor nabíjí obzvláště šetrným způsobem, v závislosti na svém stavu nabití, takže je vyloučeno přílišné zahřívání následkem přebíjení. Podstatně menší je také povrchové znečištění akumulátoru.

 

Digitální řídicí okruh během nabíjení udržuje nabíjecí proud a napětí na konstantních hodnotách. Kolísání síťového napětí je automaticky vyrovnáváno, takže akumulátor se nabíjí šetrným způsobem. Jakmile se síťové napětí ocitne mimo rozsah tolerance, nabíjecí přístroj se automaticky vypne. Vyrovnáván je také úbytek napětí na nabíjecích vedeních, čímž se významně zkracuje doba nabíjení.

 
Účinnost nabíjecích přístrojů využívajících aktivní invertorovou technologii (Active Inverter Technology) se blíží k 96 %, což ji řadí daleko před všechny ostatní nabíjecí technologie. Omezuje spotřebu proudu a snižuje náklady na elektrickou energii. Pořizovací náklady na přístroje se díky tomu amortizují v nejkratší možné době. Dále díky použití modernějších, prostorově kompaktnějších součástek mají tyto přístroje menší rozměry a nižší hmotnost. To umožňuje flexibilní použití, úsporu cenné skladovací a odstavné plochy a také snadnou instalaci na stěně.


Všechny nabíjecí přístroje Fronius typu Acctiva jsou vybaveny aktivní invertorovou technologií (Active Inverter Technology). Díky tomu nabízejí výkonné, efektivní a flexibilní řešení pro nabíjení veškerých startovacích akumulátorů v servisní dílně i předváděcím prostoru.

Invertorová technologie (HF)

U invertorové technologie je průběh nabíjení akumulátoru neustále plně pod kontrolou. Akumulátor je nabíjen konstantním proudem až do definovaného napětí a poté se nabíjecí přístroj přepne do režimu nabíjení s konstantním napětím. Kromě toho se na základě průběžného porovnávání skutečné hodnoty nabíjecího napětí se jmenovitou hodnotou vyrovnává kolísání v síti. Invertorová technologie se tak dokáže postarat o šetrné nabíjení akumulátoru. Akumulátor se díky tomu zahřívá podstatně méně než při použití 50Hz nabíjecího přístroje – a navíc se prodlužuje jeho životnost.


Kromě toho umožňuje invertorová technologie dosáhnout lepší účinnosti, a díky tomu i nižší spotřeby elektrické energie. Z vnějšího hlediska mají tyto přístroje až o pětinu menší rozměry konstrukce a podstatně nižší hmotnost.

50Hz transformátorová technologie

50Hz nabíjecí přístroje jsou v podstatě tvořeny konvenčním transformátorem, který síťové napětí transformuje na nabíjecí napětí, a usměrňovačem, který dále ze střídavého napětí transformátoru vytváří stejnosměrné napětí. Vzhledem k tomu, že síťové napětí se přes transformátor přenáší přímo, má jeho kolísání bezprostřední dopad na nabíjecí napětí.


Přístroje nabíjejí akumulátory podle fixní jednostupňové nebo dvoustupňové charakteristiky. Při jednostupňové charakteristice se nabíjecí proud chová vůči napětí obráceným způsobem, tzn. při stoupajícím napětí bude nabíjecí proud klesat. Nabíjecí přístroj se buď vůbec nezapne, anebo až po uplynutí určité definované prodlevy. Riziko nadměrného nebo nedostatečného nabíjení je přitom velmi vysoké, protože nedochází k přesně požadovanému vyregulování napětí. Zejména kolísání síťového napětí má na průběh nabíjecí křivky velmi silný vliv.


50Hz nabíjecí přístroje s dvoustupňovou charakteristikou se dokážou během nabíjení přepnout do režimu dobíjení. Nabíjecí proud a napětí akumulátoru nejprve zprudka stoupá. Jak průběžně klesá schopnost akumulátoru přijímat energii, klesá odpovídajícím způsobem i nabíjecí proud. Po dosažení definované hodnoty nastane přepnutí. Fáze dobíjení je časově omezena a po jejím skončení přístroj nabíjení automaticky vypne.


V porovnání s jednostupňovou charakteristikou lze tímto způsobem docílit významně lepších výsledků, protože během dobíjení je akumulátor schopen pojmout více kapacity. 50Hz transformátorová technologie představuje nejjednodušší a nejvýhodnější technologii nabíjení. Nevýhodou je však nižší účinnost a tomu odpovídající vyšší spotřeba elektrické energie a kromě toho i vyšší hmotnost nabíjecích přístrojů. Akumulátor se během nabíjení silně zahřívá, což se negativně projevuje na jeho životnosti. Ať už je to kvůli rychlejšímu stárnutí akumulátorů, nebo stavu nabití, tato technologie již zkrátka neodpovídá požadavkům dnešní doby.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?