Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

Robotické svařování - svařovací robot Inteligentní robotizované svařování

Robotizované svařování se vyplácí. Nejen v sérii!

Flexibilita, uživatelská přívětivost a hospodárnost

Průmysl prochází stále větší transformací a s ním i svařování. To, co se včera ještě svařovalo ručně, se dnes svařuje automaticky. Důvodů je mnoho: Kromě trvale vysoké, kdykoli reprodukovatelné kvality svařování stále více společností požaduje bezproblémové zaznamenávání všech parametrů svařování. O zbytek se postará zpřísnění bezpečnostních standardů a chronický nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Robotická svařovací řešení jsou mezitím stále inteligentnější, kolaborativnější a velmi hospodárná i pro malé a střední podniky. Díky offline programování, autonomii systému a extrémně krátkým přípravným dobám již od velikosti dávky jednoho kusu.


Robotizované svařování nabízí dokonalá řešení pro rozvinutí vašeho svařovacího potenciálu.

Výhody robotizovaného svařování pro vásPoskytovatel řešení

Při navrhování robotických svařovacích buněk máme vždy na zřeteli všechny procesy. Od ideální manipulace s dílem až po efektivní svařovací proces. Přitom do systémů integrujeme nejnovější obloukovou technologii a senzory – pro konkurenční výhodu našich zákazníků.


Bezproblémový záznam svařovacích dat

WeldCube Premium, náš software pro správu svařovacích dat s bohatými funkcemi, dokumentuje všechny relevantní parametry svařovacího procesu. Každý jednotlivý svarový spoj lze do detailu dohledat a tímto způsobem kdykoliv reprodukovat.


Simulace zajišťuje bezpečnost

Fronius Pathfinder® umožňuje simulaci pořadí svarů na digitálním dvojčeti svařovacího systému. Software detekuje limity os, vypočítává body startu, koncové polohy, najížděcí trasy a nezávisle nastavuje učební body. Rušivé kontury lze vizualizovat a nastavení hořáku včas korigovat – ještě před vytvořením prvního svaru.


Mimořádně krátké přípravné doby

Pokud se zákazníci rozhodnou pro náš offline programovací software Pathfinder®, vyhnou se nákladným přípravným dobám a prostojům. Software výrazně snižuje časově náročnou výuku robotů. Programování se provádí offline, mimo svařovací buňky. Svařovací práce při tom mohou nerušeně pokračovat.

Poskytovatel řešení pro svařovací roboty

Jádrem našeho inženýrského procesu je platforma. Tím myslíme inteligentní matici technického vývoje, projektového řízení, technologie, partnerství a servisu. Přitom neustále sledujeme potřeby našich zákazníků: Dokonalost ve svařování, uživatelský komfort, připravenost do budoucna a hospodárnost.

 • Svařovací zkoušky v technologickém a prototypovém centru
 • Inteligentní integrace obloukové technologie Fronius
 • Moderní senzory pro vedení a kontrolu svarových spojů
 • Inženýring a studie proveditelnosti
 • Modulární systém se standardizovanými moduly
 • Simulace všech svařovacích procesů
 • Specifické odkládací a upínací systémy
 • Inženýrský software Visual Components
 • Simulační software Fronius Pathfinder®
 • Systémové řízení HMI-T21 RS
 • Řízení robota
 • Metodický přístup (plánování a organizace)
 • Transparentní komunikace
 • Spolehlivé kontaktní osoby
 • Uvedení do provozu se školením uživatelů
 • Vzdálená údržba, údržba na místě a pravidelná kalibrace
 • Mezinárodní servisní síť
 • Silná partnerství v oblasti softwaru, robotiky, řízení a konstrukce zařízení
 • Profesionální správa dodavatelů

Náš modulární systém Požadavky našich zákazníků se týkají dílů a jsou různorodé. Žádný z našich robotických svařovacích systémů není v každém detailu stejný. Pokud bychom však neustále vynalézali „kolo“, trpěla by spolehlivost systému a hospodárnost. Proto při konstrukci a montáži našich systémů používáme modulární systém spolehlivě fungujících komponent od renomovaných technologických partnerů.
Komory pro díly

/ Přísun a odsun dílů – také paralelně s hlavním časem

1
Systémy hořáků a servisní stanice

/ Přizpůsobeno svařovacímu procesu

/ Měření TCP

/ Čištění hořáku

/ Výměna hořáku

/ Výměna kontaktní špičky

2
Odkládací systém uchopovače

/ pro různé díly (geometrie, velikost a hmotnost)

/ pro různé svařovací procesy (MIG/MAG, TIG, TWIN…)

/ pro různé manipulační procesy (předehřev, čištění…)

3
Manipulační robot

/ dosah a model v závislosti na použití

/ nosnost 12–700 kg

/ mimořádná přesnost opakování

4
Polohovadlo

/ Různé designy a velikosti

/ Otočné/sklopné polohovadlo

/ Reverzní polohovadlo

/ Těžké polohovadlo

5
Dráha robota

/ Dráha se základnou robota

/ Různé C-nosníky

/ Plošina pro svařovací vybavení

/ Rozšiřitelná délka dráhy

6
Svařovací robot

/ 6osý robot s kloubovým ramenem s dutým hřídelem

/ Vysoká stabilita a opakovatelnost

/ Nosnost, dosah v závislosti na použití

/ mimořádná přesnost opakování

7
1
Komory pro díly

/ Přísun a odsun dílů – také paralelně s hlavním časem

2
Systémy hořáků a servisní stanice

/ Přizpůsobeno svařovacímu procesu

/ Měření TCP

/ Čištění hořáku

/ Výměna hořáku

/ Výměna kontaktní špičky

3
Odkládací systém uchopovače

/ pro různé díly (geometrie, velikost a hmotnost)

/ pro různé svařovací procesy (MIG/MAG, TIG, TWIN…)

/ pro různé manipulační procesy (předehřev, čištění…)

4
Manipulační robot

/ dosah a model v závislosti na použití

/ nosnost 12–700 kg

/ mimořádná přesnost opakování

5
Polohovadlo

/ Různé designy a velikosti

/ Otočné/sklopné polohovadlo

/ Reverzní polohovadlo

/ Těžké polohovadlo

6
Dráha robota

/ Dráha se základnou robota

/ Různé C-nosníky

/ Plošina pro svařovací vybavení

/ Rozšiřitelná délka dráhy

7
Svařovací robot

/ 6osý robot s kloubovým ramenem s dutým hřídelem

/ Vysoká stabilita a opakovatelnost

/ Nosnost, dosah v závislosti na použití

/ mimořádná přesnost opakování

Další příklady realizace z našeho modulárního systému

Technologie svařovacího robota

Svařovací postupy a procesy

V závislosti na dílu, materiálu a požadavcích na kvalitu zvolíme vhodný svařovací postup. K dispozici je MIG/MAG, TIG s horkým nebo studeným drátem, ArcTig (metoda bodování), plazma a LaserHybrid. Naše high-tech procesy, jako je CMT (Cold Metal Transfer), PMC (Pulse Multi Control) nebo LSC (Low Spatter Control), optimalizují kvalitu svařování a hospodárnost.

Systémové řízení HMI-T21 RS

U všech našich robotických svařovacích systémů monitoruje a koordinuje veškeré komponenty, jako jsou roboty, svařovací zdroje, polohovadla, výměnné a regálové systémy nebo čištění hořáků. Přitom vizualizuje všechny procesy v reálném čase.

Příslovečným zlatým hřebem je programový editor pro definování všech programových sekvencí a trojrozměrná vizualizace v reálném čase.

Fronius Pathfinder®

Tento software nabízí rozsáhlé funkce pro vytváření a simulaci pořadí svarů.

Další výhody: Autoseam – automatické generování a řízení svarových spojů podél dráhy, několikavrstvé svařování nebo hledání svarových spojů pomocí plynové hubice.

Dále integrováno: Kontrola kvality a WPS (Welding Procedure Specification).

Rychlejší a přesnější svařováníOptické monitorování oblouku

Náš kamerový systém s vysokým rozlišením ArcView 2 poskytuje živý pohled na oblouk a tím i bezprostřední monitorování tavné lázně. Pokud dojde ke svařovacím chybám, mohou svářeči okamžitě reagovat.


Senzory pro zvýšení efektivity

SeamTracking automaticky kompenzuje odchylky svarů a TouchSense umožňuje robotu určit polohu pro kompenzaci tolerancí dílů. WireSense tyto tolerance postrádá a přenáší je přímo do robota. Naše senzory omezují chyby při svařování, dokončovací práce a zmetkovitost a bezprostředně zvyšují hospodárnost robotických svařovacích systémů.


Automatická výměna kontaktní špičky

Ruční výměna kontaktní špičky je časově náročná a vyžaduje přerušení výroby. Robacta CTC tento pracovní krok automatizuje. Výměna trvá už jen do 40 sekund – je tedy až 10x rychlejší než ruční výměna.


Automatická výměna drátu

Svařování dvou různých drátů střídavě na jednom svařovacím systému: to je možné s naším systémem WireSwitch. Pokud se díl svařuje se dvěma přídavnými materiály, lze provést automatickou výměnu drátu během několika sekund. Technologie WireSwitch výrazně omezuje prostoje.

Ideální pro začátečníkyKobotická svařovací buňka

Díky obrovské flexibilitě při svařování různých dílů nabízí CWC-S nejlepší podmínky pro hospodárné svařování.
Přesné pohyby hořáku zajišťují vždy vysoce kvalitní reprodukovatelné svarové spoje. Od velikosti dávky jednoho kusu až po malé série. Ovládání se lze naučit během několika hodin.

Programátorské dovednosti nejsou vyžadovány. Zaškolení pracovníci mohou CWC-S okamžitě obsluhovat a tím výrazně snížit pracovní zátěž specialistů na svařování. Bezpečnost zajišťuje ochranná kabina a odsávání svařovacích zplodin. Volitelně je k dispozici otočná jednotka a moderní svařovací balíčky.

Další informace o kobotické svařovací buňce

ZÁKAZNICKÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ PŘESVĚDČÍ HOSPODÁRNOSTÍ

 

Naši zákazníci potřebují zařízení, která poskytují dokonalé svarové spoje po celý životní cyklus výrobku. Efektivně a s nejvyšší možnou rentabilitou. Proto klademe velký důraz na studie proveditelnosti, simulace a svařovací zkoušky v inženýrské fázi.

Přejít k našim zákaznickým řešením

Zašlete nyní nezávaznou poptávku přímo společnosti Fronius. 

Let´s get connected.

  Děkuji vám za vaši zprávu. Vaši žádost zpracujeme co nejdříve.

  
  We think you are located in a different country

  The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?

  Všeobecné obchodní podmínky

  1. platnost

  1.1 Veškeré námi poskytované dodávky a další služby a všechny přijaté platby se budou řídit výhradně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a ve věcech, které tyto podmínky neupravují, zákony České republiky. Pokud se budou jakékoli obchodní podmínky objednávající strany lišit od těchto Všeobecných obchodních podmínek, budou pro nás tyto odlišné podmínky závazné jen tehdy, uznáme-li je výslovně dopisem nebo faxem.

  1.2 Objednávající strana po přečtení potvrzuje výhradní platnost našich Všeobecných obchodních podmínek.

  2. nabídky

  2.1 Naše nabídky jsou nezávazné a podléhají změnám, pokud v nabídce nebude výslovně uvedena doba platnosti. Dokumenty přiložené k našim nabídkám (jako jsou výkresy, ilustrace, vzorky a vzory a data o rozměrech, hmotnosti, výkonu a spotřebě) obsahují, nebo samy tvoří pouze přibližná data a nejsou, pokud nebude stanoveno jinak, považována za speciálně schválené charakteristiky. Ponecháváme si právo provést změny z technických důvodů.

  2.2 Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva na všechny cenové odhady, výkresy a další dokumenty. Tyto nesmějí být sděleny žádné třetí straně, ani využity pro účely jakékoli třetí strany.

  3. příjem objednávky

  Přijetí objednávky či jakéhokoli závazku nebo doplňující dohody uzavřené našimi zaměstnanci, stejně jako doplňky či změny jakéhokoli druhu nebudou pro nás závazné, dokud tyto nebudou písemně potvrzeny dopisem, faxem nebo e-mailem.

  4. cenové a platební podmínky

  4.1 Ceny budou vždy v souladu s ceníkem platným v den dodávky. Jedná se o ceny ex-works (EXW [V souladu s aktuálne platnými pravidlami Incoterms]), ale nezahrnující balné, pojištění, naložení v továrně ani daň z přidané hodnoty. Obaly nejsou vratné.

  4.2 Vyžádají-li si okolnosti, v situaci, kdy riziko nese objednávající strana, jakékoli změny ve vyřizování objednávky, ponese objednávající strana vzniklé vícenáklady.

  4.3 Dojde-li k překročení doby splatnosti, budeme mít právo účtovat si úrok z prodlení o deset procentních bodů vyšší, než je příslušná základní sazba vyhlášená Českou národní bankou, plus náklady na vymáhání, přičemž celková tato částka bude činit nejméně 12 % p. a. Toto platí bez ohledu na jakékoli další důsledky prodlení.

  4.4 Není přípustné, aby objednávající strana snižovala platby nebo je kompenzovala vůči jejím pohledávkám k nám, proti kterým vzneseme námitku.  

  4.5 V případě, kdy objednávající strana vůči nám uplatní své pohledávky, máme právo kdykoli kompenzovat její pohledávky proti našim pohledávkám vůči objednávající straně.

  4.6 Za služby poskytované na základě smluv o dílo včetně použitého materiálu (instalace, opravy, údržbu a další takovéto práce) budeme účtovat hodinové sazby a ceny materiálu platné v době dokončení.

  5. Realizace, přeprava a neplnění

  5.1 Dodací lhůta začíná dnem odeslání potvrzené objednávky, přičemž dodací lhůta pro realizaci služeb (instalace, údržba, oprava) začíná dnem předání zařízení zákazníkem. V žádném případě však nezačne lhůta pro dodání zboží nebo služeb běžet dříve, než 14 dnů od doby, kdy nám objednávající strana předá všechny dokumenty (tj. technické výkresy, plány, povolení, schválení atd.), za jejichž zajištění odpovídá, nebo kdy zaplatí na náš účet dohodnutou zálohu. Termín dodávky zboží nebo služeb se považuje za splněný, když oznámíme objednávající straně před takovýmto termínem, že jsme připraveni uskutečnit dodávku zboží nebo služby. V případech, kdy jsme k dodávce zboží nebo služby zavázáni zvláštní smlouvou, se bude termín považovat za splněný, pokud dodávka zboží nebo služby bude splněna před tímto termínem.

  5.2 Lhůty pro dodávky zboží a služeb se prodlužují o dobu trvání jakýchkoli nepředvídatelných překážek, které jsou mimo sféru vlivů, jako jsou stávky, významné personální výpadky, nezákonné stávky, zpožděné dodávky důležitých surovin, komponentů a podobně, dále okolnosti, při nichž nese riziko objednávající strana, v míře, v níž se tyto překážky nebo okolnosti materiálně podílejí na nesplnění termínu. Překážky nebo okolnosti této povahy také mohou anulovat důsledky neplnění, za něž bychom jinak byli odpovědní, po dobu trvání takovýchto překážek. Znamená to, že jakékoliv naše ujednání týkající se smluvních pokut, dohodnuté pro konkrétní obchodní případy, nebude platné. O začátku i ukončení takovýchto překážek se musí podat okamžité oznámení. Pokud by takovéto překážky nastaly, máme právo dotčenou smlouvu zcela nebo částečně ukončit. Pokud bude naše neplnění způsobeno výhradně shora uvedenými okolnostmi, nebude mít objednávající strana právo na žádné odškodnění.

  5.3 Budou-li dohodnuté lhůty pro dodávky zboží a služeb, nebo lhůty prodloužené v souladu s odstavcem 5.2 výše překročeny o více, než čtyři týdny, bude mít objednávající strana právo ukončit tuto smlouvu formou výpovědi podané doporučeným dopisem s tím, že nám přidá ještě alespoň 14 dnů navíc. Bude-li naše neplnění způsobeno výhradně okolnostmi podle odstavce 5.2, nebude mít objednávající strana právo na žádné odškodnění. 

  5.4 Jestliže objednávající strana utrpí v důsledku zpoždění, za něž budeme odpovědni, ztrátu, bude mít nárok na kompenzaci ve výši 0,5 % za celý týden – až do maximální výše 5% – z hodnoty té části dodávky zboží, která nemohla být v důsledku zpoždění používána včas nebo k požadovanému účelu. U služeb bude kompenzace 5% z konečné ceny. Jakékoli nároky na odškodnění překračující tuto mez budou nepřípustné, stejně jako nároky na odškodnění v důsledku zpoždění ze strany našich dodavatelů, nebude-li prokázán úmysl z naší strany. Takováto dohoda o omezení rozsahu kompenzace škod představuje předvídatelnou a přiměřenou míru kompenzace škod, způsobených naším zpožděním, které v den uzavření smlouvy, řízené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, v souvislosti s níž ke zpoždění došlo, strany očekávaly, jako možný důsledek takovéhoto zpoždění, a které se daly očekávat v souvislosti s danými skutečnostmi a cíli takovéto smlouvy. 

  5.5 V případech, kdy se zavážeme zajistit přepravu, bude rozhodnutí o způsobu a trase pře-pravy na nás. Zboží se vždy přepravuje na náklady a riziko objednávající strany. Naše odpo-vědnost za škody bude jen v případě, bude-li prokázán úmysl z naší strany. Pojištění přepravy proti poškození budeme zajišťovat jen na pokyn objednávající strany a na její účet. 

  5.6 Máme právo uskutečnit částečné dodávky.

  5.7 Plnění dodací lhůty bude podmíněno splněním všech smluvních povinností objednávají-cí stranou.

  5.8 Dojde-li ke zpoždění přepravy způsobenému okolnostmi, za něž nese riziko objednávající strana, ponese tato všechny vzniklé vícenáklady. Za skladování v našich prostorách, budeme účtovat v těchto případech minimální měsíční poplatek 0,5 % fakturované částky. V takovémto případě budeme mít též právo dát objednávající straně odklad dodávky zboží a služeb až 14 dnů, a pokud by tento odklad nebyl využit, budeme se moci sami rozhodnout zajistit alternativní přepravu dotyčného zboží objednávající straně v přiměřeně prodloužené době, nebo ukončit smlouvu a nárokovat odškodné pro porušení smlouvy. V tomto druhém případě budeme mít nárok, aniž bychom museli předkládat jakýkoli konkrétní důkaz, požadovat jako pokutu částku ve výši 10 % z ceny dodávky. Tam, kde bude vina objednávající strany za zpoždění přepravy řádně prokázána, budeme moci nárokovat také náhradu jakékoli škody nad tuto částku.

  5.9 Zboží objednané bez pokynů k přepravě musí být odebráno do tří měsíců. Pokud tato lhůta uběhne bez využití, bude platit analogicky odstavec 5.8.

  5.10 U služeb poskytovaných na základě smluv o dílo, nám objednávající strana poskytne v potřebném čase a zdarma nutné zařízení a energie (např. zdvihací zařízení, elektřinu atd.) k jejich uskutečnění, i když je instalace v ceně (4.1) nebo na ni byla dohodnuta paušální cena. Veškeré přípravné práce, které musí udělat před instalací objednávající strana, např. stavební práce, musejí být dokončeny před příjezdem našich techniků. Kromě toho musí objednávají-cí strana učinit všechna bezpečnostní opatření, nutná k ochraně osob i majetku. Nebudeme přebírat odpovědnost za pomocný personál, zařízení a pomocné materiály, které nám budou dány k dispozici, pokud nebude prokázán úmysl z naší strany.

  6. převedení Rizika

  6.1 Riziko přejde na objednávající stranu, jakmile bude zboží doručeno, nebo jakmile zboží, na němž provedeme údržbu, opravu nebo jiné práce, opustí objekt naši provozovny. Totéž bude platit pro částečné dodávky nebo pro případy, kdy se zavážeme, že poneseme náklady na přepravu, nebo že provedeme údržbu, opravu, nastavení, montáž, instalaci nebo jiné podobné služby. Bude-li se údržba, opravy nebo jiné práce provádět v objektu objednávající strany, přejde na tuto riziko, jakmile obdrží oznámení, že byla příslušná práce dokončena.

  6.2 Dojde-li k jakémukoli zpoždění vypravení nebo doručení zásilky z důvodu, za nějž neneseme odpovědnost, přejde riziko na objednávající stranu, jakmile jí bude oznámeno, že je zásilka připravena k dodání.

  7. Výhrada Vlastnického práva

  7.1 Vlastnické právo k dodanému zboží si podržíme, dokud nebudou zcela uspokojeny naše nároky na úhradu kupní ceny, a všechny další nároky, které budeme mít – z jakéhokoli zákonného titulu – vůči objednávající straně.

  7.2 Objednávající strana bude moci dodané zboží dále prodat – i tehdy, bude-li součástí jiných položek nebo bude zpracováno – pouze v rámci obvyklých podnikatelských operací své firmy. Toto svolení však bude vyloučeno, budou-li výsledné nároky postoupeny na třetí strany nebo budou podléhat zákazu postoupení nebo bude objednávající strana v platební neschopnosti nebo nebudou splněny její smluvní závazky. Žádné jiné dispoziční právo objednávající strana nebude mít. Dojde-li k exekuci, konfiskaci nebo jiné dispozice třetími stranami musí nás o tom objednávající strana okamžitě informovat. Naše zákonné výdaje vzniklé v souvislosti s vymáháním našeho nároku ponese objednávající strana.  

  7.3 Objednávající strana na nás převádí k prvnímu dni, kdy její platební povinnost související s dodaným zbožím bude po splatnosti, své nároky a další práva z dalšího prodeje, nájmu či pronájmu dotyčného zboží, i když toto bylo spojené s jinými položkami nebo bylo zpracováno; objednávající strana o tomto udělá zápis do svých účetních knih. Bude-li dodané zboží prodáno nebo předáno do rukou třetí strany, aby je tato strana používala společně s dalšími položkami (bez ohledu na to, zda bylo spojeno s jakýmikoli takovýmito položkami nebo prošlo zpracováním) budou nároky na pohledávky postoupeny pouze do výše nám dlužené kupní ceny. Toto nikterak neovlivňuje naše nároky na další odškodnění. K opětovnému převedení shora uvedených nároků a dalších práv zpět na objednávající stranu dojde dnem plného uhrazení platebních povinností objednávající strany v souvislosti s daným objednaným zbožím.

  7.4 Objednávající strana na naši žádost bez zbytečného prodlení po obdržení této žádosti informuje příslušné dlužníky o tomto převedení podle odstavce 7.3, což však nemá vliv na naše právo prokázat takovýmto dlužníkům toto převedení sami.

  Objednávající strana má nárok na vymáhání pohledávek a na uplatňování dalších práv pouze tehdy, splnila-li své platební závazky vůči nám a není v platební neschopnosti.

  7.5 Pokud by objednávající strana jednala v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami – zejména pokud bude ve zpoždění s platbou nebo s jiným smluvním závazkem, nebo bude v platební neschopnosti – budeme mít právo dle vlastního rozhodnutí buďto odstoupit od smlouvy, aniž bychom poskytovali prodloužení, nebo nechat smlouvu v právní moci a odebrat zboží zpět nebo zakázat jeho použití. Také budeme mít právo prodat odebrané zboží na otevřeném trhu. Po odečtení manipulačního poplatku 10 % z částky takto realizované bude zbytek odečten od naší celkové pohledávky vůči objednávající straně. Do navrácení zboží v případě ukončení smlouvy z naší strany budeme objednávající straně účtovat uživatelský poplatek 5 % původní ceny zboží, pokud nebude skutečné snížení jeho hodnoty ještě vyšší.

  8. záruka

  8.1 Neposkytujeme žádnou záruku na běžné odchylky ve velikosti, hmotnosti ani jakosti (nebo jak povolují normy ÖNORM, EN nebo DIN), ani žádnou záruku na poskytnuté informace v souvislosti s vhodností zboží, které má být dodáno, k účelům uvažovaným objednávající stra-nou, ani k žádným jiným konkrétním účelům. 

  8.2 Ručíme za správnost našich pokynů pro zpracování, návodů k obsluze a používání a rad poskytnutých zákazníkům, za dodržení legislativních a jiných předpisů při použití dodaného zařízení a ověření jeho předpokládaného účelu použití však odpovídá výhradně zákazník. Za informace odchylující se od našich písemných pokynů pro zpracování a našich návodů k obsluze a používání však ručíme pouze tehdy, jestliže jsme je zákazníkovi předem výslovně a písemně faxem nebo e-mailem potvrdili.

  8.3 Objednávající strana musí zkontrolovat dodané zboží nebo služby ihned po převzetí. Jakékoli závady nám musejí být písemně oznámeny hned po jejich zjištění dopisem, faxem nebo e-mailem s udáním čísla a data potvrzení objednávky, dodacího listu nebo faktury, a výrobních a komisních čísel. Jestliže objednávající strana opomine provést toto okamžité oznámení, nebude již moci uplatňovat žádné záruční nároky, ani nároky na kompenzaci škod ze samotné závady, ani z jakéhokoli nedorozumění, zda byla dodávka nebo služba bez závad. V oznámení musí být uvedeno, které doručené položky nebo poskytnuté služby jsou závadami dotčeny, detailní popis, z čeho závady sestávají, a za jakých průvodních okolností se závady vyskytly. Každá jednotlivá závada musí být podrobně popsána. Jakékoli náklady, které nám vyvstanou v důsledku neoprávněných ohlášení nebo ohlášení lišících se od podmínek použití, nám budou objednávající stranou refundovány.

  8.4 Při provádění oprav a údržby se naše záruka omezuje pouze na provedené práce. Za bezvadnou funkci zařízení, strojů, počítačových programů, jejich komponentů apod., které nebyly součástí naší dodávky, ručíme pouze tehdy, jestliže jsme se u v případě komponentů zajištěných zákazníkem nebo jinou osobou prokazatelně zavázali ke zhotovení celého zaříze-ní (stroje apod.) nebo pokud nesprávná funkce nebyla způsobena nesprávnými nebo neplnými údaji poskytnutými dodavatelem.

  8.5 Nebude-li dohodnuto jinak, bude záruční lhůta 24 měsíců. Od začátku 13. měsíce této lhůty však bude naše záruka omezena na bezplatné poskytování součástí potřebných k nápravě závad; od této doby budou jakékoli záruční nároky překračující shora uvedené podmínky nepřijatelné. Toto omezení záruční lhůty se vztahuje i na dodávku položek považovaných za nemovité a na práci na položkách, které jsou nemovité, nebo jsou za ně považovány. Záruční lhůta začne běžet přechodem rizik (6.) Objednávající strana musí vždy prokázat, že závady zjištěné během záruční lhůty již existovaly v době přechodu rizik.

  8.6 V případech, kdy poskytujeme záruku – dle našeho uvážení a v přiměřené lhůtě nejméně 4 týdnů – buďto vyměníme vadné zboží nebo jeho vadné součásti za bezvadné zboží či bezvadné součásti, nebo závadu (závady) opravíme nebo poskytneme objednávající straně přiměřenou slevu nebo (bude-li se jednat o drobnou závadu) zrušíme smlouvu. Výměna položky nebo výměna dílů nebo částí položky nebude mít za důsledek prodloužení záruční lhůty. Po-kud však bude zbytek záruční lhůty – včetně části lhůty, kdy je naše záruka omezena na poskytnutí nezbytných materiálů zdarma (8.5) – kratší, než dvanáct měsíců, bude záruční lhůta na vyměněné díly nebo součásti prodloužena na dvanáct měsíců. Položky, díly nebo součásti takto vyměněné se stanou naším vlastnictvím. Nebudeme hradit žádné náklady na opravy závad nebo pokusy o ně prováděné objednávající stranou nebo jakoukoli třetí stranou.

  8.7 Předmět dodávky nebo plnění, nebo jejich vadné části nám budou v nutném rozsahu, nebo v rozsahu, který lze od objednávající strany přiměřeně očekávat, na naše přání okamžitě odeslány nebo dopraveny na riziko a náklady objednávající strany. Nesplnění bude mít za důsledek neplatnost veškerých záručních povinností z naší strany.

  8.8 Objednávající strana nemá právo pozastavit platby z důvodu záručních nároku, ani jiných protinároků námi neuznaných.

  8.9 Záruční nároky objednávající strany budou vyloučeny v případech, kdy nebudou dodrženy návody k obsluze námi dodané objednávající straně nebo objednávající stranou od nás vyžádané nebo kdy nebyla uživateli (plně) sdělena povinnost tyto pokyny dodržovat; jestliže nebyly instalační práce provedeny řádně a v souladu s příslušnými normami, a zejména když nebyly provedeny autorizovanými dodavateli; jestliže byly provedeny jakékoli opravy a údržby předmětu dodávky nebo realizace bez našeho souhlasu; jestliže byl nesprávně provozován nebo používán, nebo provozován přes závadu ochranných prvků nebo přemístěn bez našeho souhlasu ze smluvně dohodnutého místa; nebo používán v rozporu s našimi pokyny nebo pro účely, k nimž není určen; a dále, kde bylo poškození způsobeno cizím předmětem, působením chemikálie, přepětím, chováním třetí strany nebo vyšší mocí. Totéž se vztahuje na přirozené opotřebení.

  8.10 Naše záruka je dále vyloučena v případech, kdy jsme byly smluvně najati na provedení oprav, změn či úprav použitých položek nebo k dodání takovýchto položek.

  8.11. Nepřebíráme žádnou záruku ani v případě, pokud zákazník použije námi dodané zařízení nebo námi provedené práce spolu s komponenty jiných výrobců nebo neoriginálními díly, pokud jsme toto jejich použití předem výslovně nedoporučili.

  8.12. Při dodávce střídačů pro fotovoltaické zařízení zákazník navíc ke svým právům podle bodu 8.6. získává také záruku podle záručních podmínek společnosti Fronius, které si lze stáhnout na adrese https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

  9. škody a odpovědnost za Výrobek

  9.1 Neomezenou odpovědnost za škodu jakéhokoli druhu uznáme pouze v rozsahu, v němž objednávající strana prokáže, že jsme způsobili tuto škodu úmyslně. Jestliže objednávající strana prokáže, že jsme způsobili škodu nedbalostí, bude naše povinnost škodu nahradit omezena na škodu, k níž skutečně došlo, a navíc pouze do maximální výše, která nepřekročí celkovou hodnotu objednávky. Takováto dohoda o omezení rozsahu kompenzace škody představuje předvídatelnou a přiměřenou míru kompenzace škod způsobených naším porušením těchto Všeobecných obchodních podmínek, jakékoli smlouvy uzavřené na jejich základě a/ nebo jakýchkoli zákonných povinností, které k datu uzavření smlouvy řízené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami strany ve vztahu k vzniklé škodě očekávaly jako možný důsledek takovéhoto porušení, a které mohly být očekávány v souvislosti s danými skutečnostmi a cíly takovéto smlouvy. Kromě toho platí, že nároky tohoto typu mohou být uplatňovány do šesti měsíců od chvíle, kdy byla dotyčná škoda zjištěna. 

  9.2 Budeme-li právně napadeni třetí stranou, v případě, kdy jsme vyrobili a dodali zařízení dle výkresů, konstrukcí, modelů či jiných dokumentů dodaných nám objednávající stranou, nás objednávající strana ochrání před odpovědností a odškodní.

  9.3 Při používání instalací, strojů a dalšího námi dodaného zboží je objednávající strana povinna přísně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, technická pravidla, předpisy pro instalace, návody k obsluze a uživatelské příručky, a zejména veškeré předpisy ptané v oblasti elektrotechniky, a dovolit obsluhu zařízení pouze kvalifikovanému personálu.

  9.4 Pokud zákazník v námi dodaném zařízení použije komponenty jiných výrobců nebo neoriginální díly, které námi nebyly prokazatelně a výslovně doporučeny, ztrácí nárok na náhradu případné škody.

  10. ochrana osobních údajů

  Zákazník souhlasí s tím, že společnost Fronius International GmbH, její dceřiné společnosti, a případně také pověřený poskytovatel služeb mohou získávat, zpracovávat a používat jeho osobní údaje (jméno adresa, e-mailová adresa) za účelem předávání informací o produktech a službách (např. poštou, e-mailem, prostřednictvím služby newsletter apod.). Tyto údaje nebudou předávány dalším externím subjektům, s výjimkou zákonem stanovené povinnosti poskytnutí informací. Tento souhlas může být kdykoli písemně zrušen a v každém newsletteru je také uveden link umožňující odhlášení odběru.

  11. závěrečná ustanovení

  11.1 Řídící právo pro tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo jakoukoli smlouvu jimi řízenou je stanoveno v odstavci 1.1 výše. Dohoda EU o smlouvách v mezinárodním obchodu zbožím se na ně nebude vztahovat.

  11.2 Má se za to, že si je kupující vědom, že v souladu s obchodními praktikami v zahraničním obchodu, může platit dohoda o místě ve formě písemného oznámení obsaženého v potvrzujících obchodních dopisech jako je potvrzení objednávky, i když se zákazník neozve, nebo na ně nereaguje. Kupující tímto potvrzuje, že jsou mu tyto obchodní praktiky známy a souhlasí, že je bude řádně dodržovat i v rámci obchodní vztahů se společností Fronius Česká republika s.r.o.

  11.3 Jakékoli spory vzniklé z těchto Všeobecných obchodních podmínek, nebo z jakékoli smlouvy jimi řízené nebo v souvislosti s nimi budou řešit české soudy, konkrétně Okresní soud v Českém Krumlově.

  12. zvláštní ustanovení týkající se softwaru dodaného spolu se zařízením nebo zvlášť

  Pro software dodaný spolu se zařízením nebo zvlášť (dále jen „software“) platí tyto dodací a platební podmínky pouze tehdy, jestliže nejsou v rozporu s dále uvedenými podmínkami nebo s podmínkami dohodnutými s konkrétním zákazníkem.

  12.1 Rozsah používání

  12.1.1 Všechna práva týkající se duševního vlastnictví, jako autorské právo, práva k ochranným známkám, registrovaným vzorům, patentům, průmyslovým vzorům a know-how a také neochráněné vynálezy, řemeslné dovednosti a obchodní tajemství apod. bez ohledu na to, kdy byly zákazníkovi zpřístupněny, zůstávají vyhrazena naší společnosti, případně osobám, které nám udělily licenci k jejich využívání. Zaplacením dohodnuté ceny získává zákazník oprávnění k používání softwaru, avšak výhradně pro vlastní účely a v rozsahu podle počtu získaných licencí. Uzavřením předmětné smlouvy získává zákazník pouze právo na jejich využití při své provozní činnosti. Rozšiřování zákazníkem je podle zákona o autorském právu vyloučeno. Zákazník ani poskytnutím své součinnosti při vytvoření softwaru nezískává žádná další práva kromě práva užívání podle tohoto článku 12. Zákazník smí software současně používat pouze na jednom přístroji dle svého uvážení. Za používání softwaru bude považováno jakékoli dlouhodobé nebo pouze přechodné, zcela nebo částečně prováděné rozmnožování (kopírování) softwaru jeho ukládáním, nahráváním, přehráváním nebo jeho zobrazováním za účelem použití a také zpracování údajů, které jsou v něm obsaženy, prostřednictvím příslušného technického zařízení. Zákazník není oprávněn pořizovat kopie uživatelské příručky.

  12.1.2 Zákazník smí pořizovat kopie softwaru pro archivaci nebo zálohování dat pouze tehdy, jestliže software a jeho doprovodné materiály (provozní příručka, obal apod.) neobsahuje výslovný zákaz této činnosti a v nově pořízených kopiích zůstanou zachovány veškeré informace týkající se autorského práva a vlastnictví. Zpětný překlad programového kódu (dekompilace) je povolen pouze v rámci stanoveném příslušnými zákony.

  12.1.3. Je-li software vybaven technickou ochranou proti kopírování, bude zákazníkovi v případě poškození softwaru předána jeho náhradní kopie, avšak až po vrácení datového nosiče.

  12.2 Rozšířená práva

  Po vytvoření nové softwarové verze může zákazník vyměnit původně předaný balík softwaru za novou verzi a zaplatí námi stanovenou cenu aktualizace. Podmínkou je vrácení celého ba-líku softwaru, který byl zákazníkovi předán. Výměnou softwaru zaniká právo na užívání pů-vodního softwaru. V tomto případě musí zákazník okamžitě zničit všechny kopie, dílčí kopie i zálohovací kopie a také změněné a zpracované podoby softwaru a z nich pořízené kopie, dílčí kopie a zálohovací kopie.

  12.3 záruka

  12.3.1 Zákazník bere na vědomí, že vývoj softwaru nelze provést tak, aby software naprosto bezchybně fungoval v jakýchkoli podmínkách použití.

  12.3.2 Naše společnost ručí za to, že dodaný software bude plnit dohodnuté funkce a bude mít výslovně zaručené parametry. Předpokladem záruky je používání podle smlouvy. Naše odpovědnost se týká pouze případů, kdy se software chová jinak, než je uvedeno v nejnovější verzi jeho popisu nebo dokumentace, a toto odchylné chování může zákazník reprodukovat. Pro přesnější zjištění případných chyb je zákazník povinen poskytnout pomoc při odstraňování závad.

  12.3.3 Naše společnost dále ručí za to, že originální software bude řádně zaznamenán na ověřeném datovém nosiči. Toto se netýká předem instalovaného softwaru a softwarových produktů jiných firem.

  12.3.4 Závady softwaru musí uživatel dokumentovat a ihned nás o nich písemně informovat. V ostatních ohledech platí ustanovení bodu 8.3 

  12.3.5 Záruční doba činí dvanáct měsíců a začíná plynout okamžikem dodání softwarového balíku.

  12.3.6 Je-li softwarový balík nepoužitelný nebo závadný (12.3.2), vyměníme ho za jiný balík se stejným označením nebo provedeme přiměřenou výměnu. Jestliže se i vyměněný balík ukáže jako nepoužitelný nebo závadný a nám se nepodaří zajistit jeho použitelnost během přiměřené lhůty (alespoň čtyři týdny), může zákazník požadovat slevu nebo vrácení ceny. Náklady v souvislosti s pokusem zákazníka nebo jiné osoby odstranit závadu naše společnost nehradí.

  12.3.7 Naše společnost neposkytuje žádné další záruky nad rámec bodu 12.3.6. Zejména nepřebíráme záruku za to, že dodaný software bude plnit zvláštní požadavky zákazníka nebo uživatele, ani za změněnou a přepracovanou verzi softwaru (bod 12.1.2), pokud závada prokazatelně nesouvisí se změnou nebo přepracováním softwaru. Zákazník sám odpovídá za volbu, instalaci a používání softwaru i za výsledek, kterého tím chtěl dosáhnout.

  12.3.8 V případě neoprávněné reklamace v souvislosti se softwarem můžeme vzniklé náklady podle platných sazeb vyúčtovat zákazníkovi.

  12.3.9 V případě změny vlastnického práva finálního uživatele veškerá záruka zaniká.

  12.4 náhrada škody

  12.4.1 Veškeré další nároky zákazníka nebo jiné osoby, zejména nároky na jakoukoli náhradu škody jsou vyloučeny, s výjimkou škody prokazatelně způsobené naším úmyslným nebo ne-dbalým postupem.

  12.4.2 V ostatních případech platí ustanovení bodu 9.

  13. ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB

  13.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.