Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

Ochrana při svařování Odsávání svařovacích zplodin, svářečská kukla atd.

Zatížení a nebezpečí

Při svařování MIG/MAG, TIG nebo ručním obloukovém svařování dochází k různě silnému vystavení svařovacím zplodinám, rozstřikům nebo UV záření. Důležitá je proto zejména správná volba ochranných pomůcek.

 

Výrazně nižší tvorbu rozstřiků a svařovacích zplodin nabízejí modifikované procesní varianty, např. PMC (Pulse Multi Control), LSC (Low Spatter Control) a CMT (Cold Metal Transfer). Snižují také potřebu broušení při odstraňování svařovacích rozstřiků, při kterém se mohou uvolňovat další jemné prachové částice.

 

Nejmenší zdravotní riziko pro svářečský personál vzniká při automatizovaných svařovacích procesech, které se provádějí ve vhodně vybavených svařovacích buňkách – například Cobot.

Svařovací procesy

Vysoká tvorba svařovacích zplodin a rozstřiků

Svařování MIG/MAG

Jedna z nejčastějších svařovacích metod na celém světě – ochrana je zde mimořádně důležitá, neboť rozmanité oblasti použití a nejrůznější varianty procesu zvyšují nebezpečí svařovacích zplodin, UV záření, svařovacích rozstřiků atd. V závislosti na těchto zatíženích musí být provedena, resp. dodržována mimořádně efektivní ochranná opatření.

Vysoká tvorba svařovacích zplodin a rozstřiků

Ruční obloukové svařování

Elektrický proud a horko, UV záření a především zvýšená produkce svařovacích zplodin jsou při ručním obloukovém svařování každodenními riziky. Druh nebezpečných látek ve svařovacích zplodinách přitom v rozhodující míře závisí na materiálu jádra tyče a jeho obalu.

Nízký vznik svařovacích zplodin, absolutní eliminace rozstřiku

Svařování TIG

Při svařování metodou wolfram-inertní plyn vzniká poměrně málo viditelných svařovacích zplodin. Tato nízká tvorba zplodin v kombinaci s často vysoce reflexními povrchy základního materiálu – obvykle nerezové oceli nebo hliníku – vede ke zvýšenému šíření UV záření. Důsledkem je zvýšená tvorba ozonu, často i v určité vzdálenosti od místa svařování. 

Nízké zatížení svařovacími zplodinami a UV zářením

Svařovací buňka Cobot

Svařovací buňka Cobot nabízí snadný vstup do automatizovaného svařování MIG/MAG. Svařovací proces je přitom zcela automatizovaný a probíhá bez svářečského personálu. Ochranný kryt s automatickou ochranou proti oslnění a integrované odsávání poskytují optimální ochranu před UV zářením, svařovacími rozstřiky a svařovacími zplodinami také osobám v okolí svařovací buňky.Svařování a zdraví

Full protection to unleash your welding potential

Svařování je jedním z nejstarších a nejtradičnějších spojovacích procesů lidstva – bez něj si lze jen těžko představit průmysl a obchod. Cílem je najít optimální řešení pro širokou škálu materiálů. Toho však lze dosáhnout pouze s přihlédnutím k tak důležitým faktorům, jako je metalurgie, fyzika a elektrotechnika.

 

Právě díky této interakci je svařování vzrušující a zároveň náročné řemeslo. Protože s možnostmi přicházejí také zdravotní rizika, před kterými chceme všechny svářeče a ženy svářečky dostatečně a trvale chránit.

Důležité oblasti ochrany:

 • Ochrana před svařovacími zplodinami:
  K prevenci závažných plicních a respiračních onemocnění. V roce 2017 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) WHO klasifikovala svařovací zplodiny jako „karcinogenní pro člověka“.

 

 • Ochrana před UV zářením a oslněním:
  Chrání oči a kůži před rakovinotvorným zářením a nebezpečným poraněním.

 

 • Ochrana před plamenem a horkem:
  Snižuje zdravotní rizika způsobená horkem, jiskrami nebo svařovacími rozstřiky na minimum.

 

 • Ergonomie:
  Pro svařování šetrné ke kloubům a omezující únavu s dlouhodobým efektem.

Ochrana před svařovacími zplodinami

Proč je tak důležitá?

Při všech svařovacích procesech vznikají dýmy, plyny a výpary, které mají vliv na svářeče a ženy svářečky. Škodlivost uvolňovaných svařovacích zplodin závisí na kombinaci svařovacího procesu, základního materiálu a přídavných materiálů – svařovacího drátu a drátové elektrody – a ochranného plynu.

 

Většinu částic svařovacích zplodin vytvářejí použité přídavné materiály. Bez dostatečné ochrany mohou svařovací zplodiny způsobovat bolesti hlavy a nevolnost, chronická onemocnění dýchacích cest a plic a také poškození nervového systému, nebo dokonce onkologické onemocnění.

Složky svařovacích zplodin*

Svařovací zplodiny se skládají z pevných a plynných látek. V závislosti na zpracovávaném materiálu mohou mít pro člověka různé důsledky:

 • Látky zatěžující dýchací cesty a plíce
  např.: oxidy železa, oxid hlinitý, oxid hořečnatý, oxid titaničitý
 • Toxické nebo dráždivé látky
  např. fluoridy, oxidy manganu, oxid zinečnatý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxid měďnatý, oxid olovnatý, ozón
 • Karcinogenní látky
  např. sloučeniny chromu (VI), oxid berylnatý, oxidy niklu, ozón

 

*Zdroj: Spolkový institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) Technická pravidla pro nebezpečné látky TRGS 528 (Technische Regeln für Gefahrstoffe)

Stáhnout studii o svařování MIG/MAG

V této studii se dozvíte více o opatřeních ke snížení škodlivých látek při použití řízených variant procesu MIG/MAG:

Experimentální uspořádání | Měření emisí | Míra emisí svařovacích zplodin | Chemická analýza | Měření expozice | Obecný přehled | Diskuse a shrnutí

 

Ve třech krátkých krocích si můžete stáhnout tuto studii o svařovacích zplodinách.

Stáhnout studii o svařování MIG/MAG

Způsoby ochrany před svařovacími zplodinami

Svářečská kukla s filtrační jednotkou

Jako součást osobního svařovacího vybavení je důležitá zejména ochrana dýchacích cest. Takzvané systémy PAPR (Powered Air-Purifying Respirator) poskytují nejvyšší možnou ochranu před svařovacími zplodinami.
Více o produktu

Vysokovakuový odsávací systém

V kombinaci s výkonnými odsávacími svařovacími hořáky odstraňuje vysokovakuový systém svařovací zplodiny přímo u zdroje jejich vzniku. Filtruje více než 99,9 procent ultrajemných částic svařovacích zplodin z okolního vzduchu, a zajišťuje tak výrazně nižší zatížení svařovacími zplodinami.
Více o produktu

Odsávací systém s nízkým podtlakem

Ať už se jedná o metodu MIG/MAG, TIG, nebo ruční obloukové svařování: Díky flexibilnímu odsávacímu ramenu s odsávací hubicí s optimalizovaným průtokem se odsávací systém s nízkým podtlakem osvědčuje při všech běžných svařovacích procesech. Zejména tam, kde nelze použít odsávací hořák, je tento odsávací systém správnou volbou – například při ručním obloukovém svařování.
Více o produktu

Ochrana před UV zářením a oslněním

Perfektní ochrana pro oči, obličej a hlavu

Oči, obličej a hlava jsou při svařovacím procesu vystaveny zdraví škodlivému UV záření a infračervenému záření. Moderní automatická svářečská kukla chrání svářeče nejen před tímto nebezpečím, ale i před dalšími potenciálními zdravotními riziky, jako jsou svařovací rozstřiky a struskové částice.

 

Automatické svářečské kukly automaticky rozpoznají svařovací režim a rychle a samočinně se ztmaví. Ještě rychlejší a bezpečnější jsou svářečské kukly podporující Bluetooth®: Ty jsou svařovacím systémem ztmaveny již před zažehnutím světelného oblouku a spojují tak maximální bezpečnost s optimálním pracovním komfortem.

Nablýskání v očích při svařování

Co dělat, když se to přesto stane?

Každý zná ten nepříjemný pocit, který vyvolá přímý pohled do slunce. Podobné je to s obloukem – jeho záření je nicméně několikanásobně silnější.

Krátký pohled do oblouku nepředstavuje za běžných okolností žádný problém: Dojde sice k oslnění oka, ale bez následného poškození a oko se rychle zotaví. Kdo se však do oblouku podívá vícekrát nebo na delší dobu, trvale si poškodí oči – hovoříme o tzv. „nablýskání v očích“.

Nelze jednoznačně říci, od kdy se tento účinek začíná vyskytovat ani jak dlouho trvá, než se z něj oko zotaví. Zpravidla odezní potíže po 24 až 48 hodinách, aniž by se muselo počítat s dlouhodobými následky.

Svářeči často popisují bolestivý pocit při nablýskání v očích jako „písek v očích“:

Postižené osoby jsou velmi citlivé na světlo a nejraději mají zavřené oči. Úlevu od bolesti většinou velmi efektivně poskytuje antibakteriální mast z lékárny. Kromě toho se doporučuje použití studených obkladů, které oči zchladí.

Ochrana před plamenem a horkem

Žáruvzdorný a těžko zápalný oděv je podstatný pro ochranu svářeček a svářečů před vysokými teplotami a svařovacím rozstřikem. O to důležitější při tom je, aby ochranný oděv se svými vlastnostmi obstál v tvrdých podmínkách každodenního svařování a zajišťoval ochranu v kterémkoliv okamžiku.

Vysoce kvalitní ochranná výbava se vyznačuje:

 • materiály odpovídajícími normám a testovanými na odolnost proti horku
 • ochranou očí a těla proti UV záření
 • ochranou proti rozstřiku na všech přístupných místech
 • funkčností a maximálním komfortem nošení

Nasazovací štíty pro ochranu proti horku vycházejícímu ze svařovacího hořáku a prodloužení tlačítek zajišťují jako doplněk k oděvu ještě lepší ochranu před horkem při plnění všech svářečských úkolů.

Ergonomie

Větší komfort svařování pro vyšší kvalitu svařování

Ergonomie při svařování není samozřejmostí – podporuje a chrání svářeče při práci. Zásadní jsou proto řešení, která poskytují nejen důležitou bezpečnost práce, ale také potřebný pracovní komfort pro podporu zdravého pohybového aparátu:

Nízká hmotnost svařovacích zdrojů a hadicových vedení, ergonomické a protiskluzové rukojeti svařovacích hořáků, možnosti rychlé výměny a flexibilní ovládací jednotky usnadňují svářečům každodenní práci – pro zdravější svařování a lepší výsledky.

ProduktyZašlete nyní nezávaznou poptávku přímo společnosti Fronius. 

Let´s get connected.

  Děkuji vám za vaši zprávu. Vaši žádost zpracujeme co nejdříve.