Perfect Welding

Den nåværende siden finnes ikke på målspråket.

Vil du endre språket og besøke hjemmesiden eller være på den aktuelle siden?

Skifte språk

Perfect Welding

TPS/i Trial License Oppdag den fullstendige kraften til TPSi

Hva inneholder Trial License?

Med aktiveringen av Trial License har du den fulle funksjonaliteten til TPS/i under prøveperioden. Dermed har du også tilgang til alle sveisepakkene og alternativene. Hvis du ennå ikke vet hvilke funksjoner du faktisk trenger, har du 50 lysbuetimer på å finne ut hvilken konfigurasjon av TPS/i som tilsvarer nøyaktig dine behov.

Sveisepakkene

Avhengig av kravene kan TPS/i utstyres med forskjellige sveisepakker – fra startpakker til avanserte løsninger. Sveisepakkene inneholder forskjellige prosessegenskaper som er perfekt tilpasset kravene til de ulike sveiseoppgavene.Standard

Standardpakken inneholder den korte lysbuen og spraylysbuen. Lett å håndtere og egnet for hele effektområdet for ulegerte, lavlegerte og høylegerte arbeidsemner.Pulse

Pulspakken fra Fronius gjør det mulig å sveise med pulslysbue. Dette sikrer lav sprutdannelse og et variabelt arbeidsområde (fra tynne til tykke plater).LSC – Low Spatter Control

LSC er en MIG/MAG-sveiseprosess med høy lysbuestabilitet og redusert sprut i den korte lysbuen. I tillegg muliggjør innbrenningsstabilisatoren – til tross for endring av Stick Out – konstant innbrenning i spraylysbuen. Mer om LSC


PMC – Pulse Multi Control

PMC er en modifisert pulslysbue ved MIG/MAG-sveising. De integrerte innbrennings- og lysbuelengde-stabilisatorene garanterer en høyere sveisesømkvalitet så vel som høyere sveisehastigheter.

Mer om PMC


Programvarealternativene

Takket være Trial License har du også tilgang til alle programvarealternativer til TPS/i. Dette gir deg blant annet muligheten til å redigere jobber eller få tilgang til alle funksjonene for dataregistrering.

Trial License inneholder følgende alternativer:

OPT/i Jobs

TPS/i tillater også lagring av opptil 1000 jobber – det vil si forhåndsdefinerte sveiseparametere for den gjeldende sveiseoppgaven. Programvarealternativet Opt/i Jobs utvider spekteret av funksjoner på SmartManager, et nettbasert program: Jobber kan nå visualiseres og redigeres på alle mobile enheter.

OPT/i Documentation

Med OPT/i Documentation blir faktiske verdier (strøm, spenning, trådhastighet) og forbruksdata (gass, tråd, strøm) registrert i minnet til TPS/i. Dette gjør det mulig å visualisere dataene i en nettleser.

OPT/i Limit Monitoring

Denne funksjonen brukes til å overvåke grenseverdiene for individuelle sveiseparametere og dermed til å oppdage sømfeil. Strøm, spenning, trådhastighet, sveisetid og varmetilførsel i sveisesømmen overvåkes. I tillegg kan du stille inn om det skal gis en advarsel eller en feilmelding dersom grenseverdier overskrides.

OPT/i GUN Trigger

Denne spesialfunksjonen gjør det mulig for brukeren å foreta ytterligere innstillinger på JobMaster-sveisepistolen, blant annet driftstype, SynchroPuls eller gasstest.

OPT/i CMT Cycle Step

CMT Cycle Step er en variant av sveiseprosessen CMT (Cold Metal Transfer). Det spesielle ved dette: Brukere kan stille inn både antall individuelle dråper per sveisepunkt og pausetiden mellom sykluser. Dette muliggjør maksimal presisjon og reproduserbarhet samt sømmer med et perfekt utseende.

OPT/i Custom NFC – ISO 14443A

Med denne OPT/i-varianten kan du også bruke et eksisterende NFC-system for brukeradministrasjonen til TPS/i. Eksisterende bruker-ID-er kan dermed brukes på nytt.

OPT/i Wire Sense

WireSense bruker tråden som sensor. Takket være punktvis skanning av komponenten leverer tråden tilsvarende signaler til roboten før sveisingen. Dermed kan for eksempel kanter oppdages og mellomrommene for spalter beregnes.

OPT/i OPC-UA

OPC UA er en standardisert protokoll som blir overført via datagrensesnittet til TPS/i. Med dette alternativet blir et definert omfang av TPS/i-data sendt i sanntid via OPC UA-standarden med en definert samplingrate eller i tilfelle av endringer. Dataene inneholder nominelle verdier, faktiske verdier, prosess- og systeminformasjon. Til gjengjeld kan visse prosess- og sporbarhetsparametere overføres til TPS/i via OPC UA.

OPT/i MQTT

MQTT er en standardisert protokoll som blir sendt ut via datagrensesnittet til TPS/i. Med OPT/i MQTT kan data fra TPS/i (nominelle verdier, faktiske verdier, prosess- og systeminformasjon), med en definert samplingrate eller i tilfelle av endringer, sendes ut eller overføres til en meldingsmegler i sanntid.

OPT/i Synergic Lines

Denne programvarefunksjonen aktiverer alle spesialkarakteristikkene for de tilsvarende sveisepakkene. Her rettes fokus på karakteristikk for spesielle sveisetråder og gasskombinasjoner. 

Aktivering av Trial License

Aktivering skjer direkte gjennom TPS/i og kan fullføres med bare noen få trinn. Nedenfor finner du en kort veiledning i engangsaktivering av alle sveisepakker og -alternativer.

Trinn 1

Under "Innstillinger" finner du knappen "Prøvelisens". Klikk på den for å starte aktiveringsprosessen.

Trinn 2

En kort merknad om tilgjengelige sveisepakker som aktiveres med Trial License i 50 lysbuetimer.

Trinn 3

For å kunne bruke hele spekteret av de aktiverte funksjonene anbefales det at du bruker WeldConnect-appen. Bare skann QR-koden og last ned appen.

Trinn 4

En siste merknad: Trial License kan kun aktiveres én gang per system.

Trinn 5

Siste trinn: Når du bekrefter denne meldingen, er Trial License aktiv.

Trinn 6

Ferdig! Du har nå 50 lysbuetimer på å oppdage hele spekteret av TPS/i-funksjoner.

DEN PERFEKTE KOMBINASJONEN: WELDCUBE PREMIUM OG CENTRAL USER MANAGEMENT – PRØVEVERSJON

I kombinasjon med TPS/i Trial License tilbys også prøveversjonen av vår sentrale programvareløsning WeldCube Premium. Med dette verktøyet får du en praktisk løsning for datadokumentasjon med intelligente administrasjons-, statistikk- og analysefunksjoner. I tillegg kan Central User Management brukes uten begrensning i prøveperioden. Med prøveversjonen kan du få tilgang til totalt 20 tilkoblede systemer.

Prøveversjonen er gratis og begrenset til 3 måneder. Ta kontakt med vårt salgsteam for mer informasjon.

Kontakt nå

We think you are located in a different country

The country currently selected is Norway. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?