Perfect Welding

Den nåværende siden finnes ikke på målspråket.

Vil du endre språket og besøke hjemmesiden eller være på den aktuelle siden?

Skifte språk
Perfect Welding

Prøvelisens for TPS/i og iWave Oppdag det fulle potensialet til våre sveisesystemer

Når er det nyttig med en Trial License til din TPS/i eller iWave?

Hvis du stiller deg følgende spørsmål, anbefaler vi deg å bruke prøvelisensen:
Hvilke fordeler har jeg i produksjonen hvis jeg investerer i sveisepakker som PMC eller LSC? 
Er bruken av OPT/i Jobs virkelig praktisk? 
Kan jeg forbedre kvaliteten ved å bruke OPT/i Limit Monitoring?

Hva?

Prøvelisensen aktiverer alle tilgjengelige programvarealternativer og sveisepakker for et sveisesystem i en bestemt prøveperiode eller antall lysbuetimer.

Hvorfor?

For at du som kunde skal få tid til å prøve funksjonene og evaluere sveisesystemets fulle potensiale samt tilgjengelige programvarealternativer og sveisepakker før et eventuelt kjøp.

Hvor?

Prøvelisensen er tilgjengelig for TPS/i og iWave sveisesystemer. Vær obs på at prøvelisensen aktiverer forskjellige funksjoner avhengig av sveisesystem.

Sveisespakkene

Avhengig av behov kan sveisesystemene utstyres med forskjellige sveisepakker – fra begynnerpakke til høyteknologiske løsninger. Sveisepakkene inneholder forskjellige prosesskarakteristikker som er perfekt tilpasset kravene innen de forskjellige sveiseoppgavene.Standard

Standardpakken inneholder den korte lysbuen og spraylysbuen. Lett å håndtere og egnet for hele effektområdet for ulegerte, lavlegerte og høylegerte arbeidsemner.Pulse

Pulspakken fra Fronius gjør det mulig å sveise med pulslysbue. Dette sikrer lav sprutdannelse og et variabelt arbeidsområde (fra tynne til tykke plater).LSC – Low Spatter Control

LSC er en MIG/MAG-sveiseprosess med høy lysbuestabilitet og redusert sprut i den korte lysbuen. I tillegg muliggjør innbrenningsstabilisatoren – til tross for endring av Stick Out – konstant innbrenning i spraylysbuen. Mer om LSC


PMC – Pulse Multi Control

PMC er en modifisert pulslysbue ved MIG/MAG-sveising. De integrerte innbrennings- og lysbuelengde-stabilisatorene garanterer en høyere sveisesømkvalitet så vel som høyere sveisehastigheter.

Mer om PMC


Programvarealternativer

Med prøvelisensen får du nå tilgang til alle sveisesystemets programvarealternativer. Slik får du blant annet muligheten til å redigere jobber eller tilgang til alle funksjoner i dataregistreringen.

Trial License inneholder følgende programvarealternativer:

OPT/i Jobs

TPS/i og iWave gir deg muligheten til å lagre inntil 1000 jobber – altså forhåndsdefinerte sveiseparametere til enhver sveiseoppgave. Alternativet Opt/i Jobs utvider funksjonsomfanget til SmartManager, en nettbasert applikasjon: Jobbene kan nå vises og behandles via alle sluttenheter.

OPT/i Documentation

Med OPT/i Documentation blir faktiske verdier (strøm, spenning, trådmating) og forbruksdata (gass, tråd, energi) lagret i minnet til sveisesystemet. I tillegg er det mulig å vise dataene i nettvisningen.

OPT/i Limit Monitoring

Denne funksjonen brukes til å overvåke grenseverdiene til de enkelte sveiseparameterne og dermed oppdage sveisesømfeil. Den følger med på strøm, spenning, trådmating, sveisevarighet samt varmetilførsel i sveisesømmen. I tillegg kan det ved overskridelse av grenseverdien fastsettes om det skal vises en advarsel eller feilmelding.

OPT/i GUN Trigger

Med denne spesialfunksjonen kan du foreta ytterligere innstillinger på JobMaster-sveisepistolen, blant annet driftstype, SynchroPuls eller gasstest.

OPT/i CMT Cycle Step

CMT Cycle Step er en variant av sveiseprosessen CMT (Cold Metal Transfer). Det spesielle her: Du kan stille inn både antallet enkeltdråper per sveisepunkt og pausetiden mellom syklusene. Det gir optimal presisjon og reproduserbarhet samt en perfekt sveisesøm.

OPT/i Custom NFC – ISO 14443A

Takket være alternativet OPT/i kan du også bruke NFC-systemet ditt med TPS/i brukeradministrasjon. Eksisterende bruker-ID-er kan dermed brukes igjen.

OPT/i Wire Sense

WireSense bruker trådelektroden som sensor. Gjennom punktnøyaktig registrering av komponenten i forkant av sveisingen sender den tilsvarende signaler til roboten. Slik kan for eksempel kanter oppdages og spaltemål registreres.

OPT/i OPC-UA

OPC UA er en standardisert protokoll som overføres via datagrensesnittet til sveisesystemet. Med dette alternativet blir et fastsatt omfang av data overført via OPC-UA-Standard i sanntid med en definert samplingsrate eller ved endring. Dataene inneholder nominelle verdier, faktiske verdier, prosess- og systeminformasjon. Motsatt vei kan bestemte prosess- og traceability-parametere overføres fra OPC UA til sveisesystemet.

OPT/i MQTT

MQTT er en standardisert protokoll som overføres via datagrensesnittet til sveisesystemet. Med alternativet OPT/i MQTT kan data (nominelle verdier, faktiske verdier, prosess- og systeminformasjon) overføres i sanntid med en definert samplingsrate eller ved endring og sendes til en megler.

OPT/i Synergic Lines

Denne programvarefunksjonen frigjør alle spesialkarakteristikker i den aktuelle sveisepakken. Hovedvekten ligger på karakteristikker for spesielle sveisematerialer og gasskombinasjoner. 

 

TIG programvarealternativer

Med prøvelisensen iWave har du muligheten til å teste to ekstra TIG-programvarealternativer.

OPT/I Puls Pro

Alle iWave strømkilder har et standard funksjonsomfang for puls. Pulsstrøm og pulsfrekvens er standardmessig innstillbare, pulsfrekvensen er begrenset til 2 kHz. Alternativet Puls Pro frigir ved behov et ytterligere funksjonsomfang. Da blir i tillegg også grunnstrøm, Duty Cycle og DC kurveformer innstillbare. Den øvre grensen for pulsfrekvensen økes med OPT/i Puls Pro til 10 kHz.

OPT/I CycleTIG

CycleTIG er en prosessvariant for DC Minus-sveising og basert på intervallsveising. Gjennom forskjellige parameterkombinasjoner (f.eks. med puls eller heftfunksjon) forenkler CycleTIG TIG-sveisingen og gir mulighet for en utmerket søm. En spesiell fordel: CycleTIG sørger for en spesielt målrettet varmetilførsel, noe som blant annet gjør sveisingen av tynne plater, reparasjonssveising osv. enklere.

TPS/i Trial License50 lysbuetimer for å evaluere potensialet til TPS/i

Etter aktivering av TPS/i prøvelisens har du i prøvetidsrommet tilgang til hele funksjonsomfanget til TPS/i.

Dermed har du tilgang til alle sveisepakkene og programvarealternativene som er beskrevet over.

Hvis du ikke helt vet hvilke funksjoner du faktisk trenger, har du 50 lysbuetimer til rådighet for å finne ut hvilken konfigurasjon av TPS/i som svarer nøyaktig til dine behov.
 

Aktivering av TPS/i Trial License

Aktiveringen foregår rett på TPS/i og kan fullføres i få trinn. Her har vi laget en liten beskrivelse av hvordan du kan aktivere alle sveisepakker og programvarealternativer en gang.

Trinn 1

Under "Innstillinger" finner du knappen "Prøvelisens". Klikk på den for å starte aktiveringsprosessen.

Trinn 2

En kort merknad om tilgjengelige sveisepakker som aktiveres med Trial License i 50 lysbuetimer.

Trinn 3

For å kunne bruke hele spekteret av de aktiverte funksjonene anbefales det at du bruker WeldConnect-appen. Bare skann QR-koden og last ned appen.

Trinn 4

En siste merknad: Trial License kan kun aktiveres én gang per system.

Trinn 5

Siste trinn: Når du bekrefter denne meldingen, er Trial License aktiv.

Trinn 6

Ferdig! Du har nå 50 lysbuetimer på å oppdage hele spekteret av TPS/i-funksjoner.

iWave Trial License10 lysbuetimer for å evaluere potensialet til iWave

Etter aktivering av iWave prøvelisens har du i prøvetidsrommet tilgang til følgende funksjonsomfang:

iWave 190i-230i:
/ OPT/i Jobs
/ OPT/i Documentation
/ OPT/i Limit Monitoring
/ OPT/i Custom NFC
/ OPT/i OPC-UA
/ OPT/i MQTT
/ OPT/i Puls Pro
/ OPT/i CycleTig

iWave 300i-500i: 
/ alle sveisepakkene som er beskrevet over
/ alle programvarealternativene som er beskrevet over
/ alle TIG-programvarealternativene som er beskrevet over

Hvis du ikke helt vet hvilke funksjoner du faktisk trenger, har du 10 lysbuetimer til rådighet for å finne ut hvilken konfigurasjon av iWave som svarer nøyaktig til dine behov.

 

Aktivering av iWave Trial License

Aktiveringen foregår rett på iWave og kan fullføres i få trinn. Her har vi laget en liten beskrivelse av hvordan du kan aktivere alle sveisepakker og programvarealternativer en gang.

Trinn 1

Under “Innstillinger” finner du knappen “Trial License” (prøvelisens). Klikk på knappen for å starte aktiveringsprosessen.

Trinn 2

En kort henvisning til de tilgjengelige sveisepakkene som aktiveres i 10 lysbuetimer med prøvelisensen.

Trinn 3

For å kunne bruke hele omfanget av aktiverte funksjoner anbefaler vi WeldConnect-appen. Bare skann QR-koden og last ned appen.

Trinn 4

En siste opplysning: Prøvelisensen kan bare aktiveres en gang per apparat.

Trinn 5

Siste trinn: Ved å bekrefte denne meldingen aktiveres prøvelisensen.

Trinn 6

Ferdig! Fra nå har du 10 lysbuetimer til å oppdage hele effektspekteret til iWave.

Den perfekte kombinasjonen: WeldCube Premium & Central User Management – Trial Version

I kombinasjon med TPS/i Trial License tilbys også prøveversjonen av vår sentrale programvareløsning WeldCube Premium. Med dette verktøyet får du en praktisk løsning for datadokumentasjon med intelligente administrasjons-, statistikk- og analysefunksjoner. I tillegg kan Central User Management brukes uten begrensning i prøveperioden. Med prøveversjonen kan du få tilgang til totalt 20 tilkoblede systemer.

Prøveversjonen er gratis og begrenset til 3 måneder. Ta kontakt med vårt salgsteam for mer informasjon.

Kontakt nå