Perfect Welding

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Perfect Welding

Ergonomické zváranie – paradox?

Výrobok

13.9.2023
Všade tam, kde sériová výroba nie je témou, sa pravidelne zvára ručne. Zvárači pritom často musia zvárať spôsobom, ktorý zaťažuje kĺby a svaly – napríklad v nútených polohách. Dôsledkom sú poškodenia ako distorzia dolnej časti chrbtice alebo horných končatín. Tie negatívne ovplyvňujú nielen zdravie zváračov, ale aj produktivitu v danom podniku. Preto sa stále viac spoločností zameriava na ergonómiu pri zváraní.

Čo sa chápe pod pojmom ergonómia?

Ergonómia má viacero významov. Jeden z nich možno chápať doslovne. Pochádza z gréčtiny a týka sa oboch slov „ergo“ a „nomos“. „Ergo“ znamená zákon a „nomos“ práca. Slovo ergonómia možno teda preložiť ako „Zákon práce“. Iný, praktický význam ergonómie, kladie dôraz na vzájomné prispôsobenie človeka a jeho pracovných podmienok. Ergonómovia sa snažia o ich úpravu tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu telesného či mentálneho zdravia pracovníkov.

To isté platí pre pracoviská zvárania. „Tie by mali byť upravené tak aby boli splnené fyzické požiadavky zváračov a umožňovali im koncentrovanú prácu, ktorá neunavuje,“ zdôrazňuje Peter Fronius, vedúci oddelenia Strategic Product Management Professional Welding Tools. „Do úvahy sa napríklad musí brať telesná výška alebo rozpätie ramien pracovníkov. Ak pracoviská nevyhovujú žiadnemu ergonomickému štandardu, stúpa pravdepodobnosť ochorení, zranení a pracovnej neschopnosti“. Ergonomické rizikové faktory sa prirodzene nedajú odstrániť vždy a všade – napríklad ak sa musí zvárať v nútených polohách. Naším cieľom tu musí byť maximálne obmedzenie času, počas ktorého sa osoba nachádza v takejto polohe.

Rizikové faktory pri zváraní

Väčšina zdrojov zranení nie je obmedzená na určité odvetvia, ale vyplývajú zo vzorov pohybu a správania sa zváračov. Typické sú: opakované naťahovanie tela, vytáčanie chrbtice, podopieranie a kľačanie na tvrdom podklade, dlhodobé statické polohy alebo chýbajúce prestávky. Ak sa takéto rizikové faktory vyskytujú pravidelne, či už samostatne alebo v kombinácii, môže to viesť k muskuloskeletálnym poruchám súvisiacim s prácou (MSD). Rozumejú sa pod tým zranenia a ochorenia, ktoré postihujú svaly, nervy, šľachy, väzy,kĺby, medzistavcové platničky, pokožku, podkožné tkanivo, krvné cievy alebo kosti. Okrem spomenutých príčin môžu k vzniku MSD prispievať aj nevhodné podmienky okolitého prostredia, ako sú extrémne teploty. K tomu sa pridávajú osobné rizikové faktory, ako je fyzický stav, predchádzajúce ochorenia alebo vek.

Muskuloskeletálne poruchy u zváračov súvisiace s prácou

Bežne sa takéto ochorenia vyvíjajú v dôsledku mikrotráum, ktoré boli telu spôsobované v priebehu času a napríklad vedú k lumbálnej hernii medzistavcových platničiek. Najčastejšie ide o herniu medzistavcových platničiek, pretože celá hmotnosť chrbtice najviac spočíva na dvoch dolných platničkách. Takúto platničku tvorí pružná prstencovitá chrupavka, ktorá obsahuje polotekutý gél. Ak zvárač opakovane zdvíha konštrukčné dielce s nevhodným držaním tela, chrupavka môže degradovať a časom sa roztrhnúť. Výsledok: Medzistavcová platnička sa vyklenie, tlačí na spinálny nerv a spôsobuje silné bolesti.

K najčastejším muskuloskeletálnym poruchám patria poranenia chrbtice, zápal mazových vačkov, zápal šliach a zápal šľachovej pošvy, syndróm karpálneho tunela alebo syndróm hornej hrudnej apretúry – porucha, ktorá môže vzniknúť v dôsledku kompresie nervov, artérií alebo veľkých žíl v oblasti krku a hrudníka a vyvolávať silné bolesti. Môže to byť spôsobené častým zváraním nad hlavou.

Ergonómia a zváranie nie sú v rozpore

Zvárači musia pri množstve úloh opakovane zaujímať problémové držanie tela – často aj na dlhšiu dobu. Často je pre zvárača jednoduchšie pohybovať sa okolo veľkých a ťažkých konštrukčných dielcov, ako dávať konštrukčný dielec do ideálnej zváracej polohy. Je preto paradoxné hovoriť pri zváraní o ergonómii? Absolútne nie, pretože napriek všetkému, aj zváračské podniky majú veľa možností, ako ergonomicky navrhnúť pracovisko a pracovné pomôcky. Vo všeobecnosti je výsledkom zdravší personál, lepšia pracovná morálka, vyššia produktivita a rast kvality výrobkov. Osvedčenými prostriedkami na prispôsobenie výšky zvárania fyzickým požiadavkám zváračov sú napríklad výškovo nastaviteľné zváracie stoly a stoličky. 

Ideálne pre dlhé zvarové spoje: Zváracie podvozky

„Namiesto zvárania metrových zvarových spojov ručne v pozícii nad hlavou sa v mnohých prípadoch dajú použiť zváracie podvozky. To isté platí pre pozdĺžne zvary a kruhové zvary veľkých rozmerov, ktoré sa môžu spájať buď pomocou zváracích podvozkov alebo magnetických zváracích traktorov. Ak sa používajú takéto mechanizované systémy, zvárači už v zásade obsluhujú len diaľkové ovládanie – v priamej polohe a bez telesnej námahy,“ vysvetľuje Christian Neuhofer, produktový manažér oddelenia Fronius Welding Automation. Kompaktný Fronius FlexTrack 45 Pro poskytuje široké spektrum možností použitia. V závislosti od požiadavky je možné zvoliť si niektorý z troch rôznych typov koľajníc. V odvetviach, kde sa geometrie povrchov líšia, napríklad vo výstavbe lodí alebo nádrží, sa zvárací odvozok FlexTrack-45 dokonale hodí na univerzálne použitie.

Odkaz: FlexTrack45 Pro (fronius.com)

Zváranie 24/7 bez záťaže

Kobotické zváracie bunky už umožňujú aj hospodárne automatizované zváranie malých sérií. Ideálne podmienky na to ponúka vďaka enormnej flexibilite spájania rôznych konštrukčných dielcov kompaktný systém CWC-S spoločnosti Fronius. „Dá sa obsluhovať jednoducho a bez znalostí programovania, telesná záťaž je takmer nulová,“ pokračuje Neuhofer, „váš softvér si zaznamená postupy zvárania jednotlivých konštrukčných dielcov, ktoré sa montujú buď na zvárací stôl alebo na otočné polohovacie zariadenie. Zvára sa úplne autonómne v ochrannej kabíne s ochranou proti oslneniu, ktorá sa otvára a zatvára automaticky, zvárači sú chránení pred žiarením elektrického oblúka – v prípade potreby aj dvadsaťštyri hodín. Na želanie je možné CWC-S vybaviť aj odsávaním dymu zo zvárania.“

Odkaz: KOBOTICKÁ ZVÁRACIA BUNKA CWC-S (fronius.com)

Ťažké konštrukčné dielce by sa pri upevňovaní mali zdvíhať zdvíhacími pomôckami, ako napríklad halovými žeriavmi, aby sa tak chránili svaly a chrbtica. V zásade to platí pre všetky zdvíhacie činnosti pri zváraní. Preťažovanie oporného a pohybového aparátu ohrozuje zdravie nielen z dlhodobého hľadiska, ale v individuálnych prípadoch môže viesť aj k okamžitým problémom, ako je napríklad lumbálny syndróm – ľudovo nazývaný aj „hexenšus“.

Orbitálne zváracie systémy odľahčujú chrbticu

V potravinárskom priemysle alebo pri výstavbe elektrární sa často používajú potrubia, ktoré sa musia zvárať orbitálne – zvárací horák musí byť vedený okolo rúry. Spájať sa často musí v nevhodných výškach a polohách, ktoré môžu negatívne vplývať na chrbticu zváračov. V takomto prípade sú nápomocné orbitálne systémy, ako napríklad otvorené a zatvorené zváracie hlavice. Ak je spájaná rúra upnutá, zvárací horák sa automaticky pohybuje okolo konštrukčného dielca a zvar sa zvára v rovnako vysokej kvalite.

Odkaz: Orbitálne zváracie systémy

Ergonómia v spoločnosti Fronius

Výrobky rakúskeho lídra v oblasti technológií si vybudovali meno nielen z dôvodu technologického dôvtipu, ale aj vďaka svojej jednoduchosti používania. Na uvedenie príkladu sa všetky zváracie horáky vyznačujú nízkou hmotnosťou, rukoväťami, ktoré sa pohodlne držia v ruke, a používateľskými rozhraniami, ktoré sú prispôsobené daným úlohám. Ergonomické rukoväti s protišmykovými komponentmi sa pri zváraní dobre držia. Umožňujú jednoduché a stabilné vedenie zváracieho horáka, pričom guľové kĺby uľahčujú optimálne nastavenie zváracieho horáka. K tomu sa pridáva vyvážené rozdelenie hmotnosti všetkých komponentov zváracieho horáka, čo prispieva k zváraniu, ktoré neunavuje. Vďaka voliteľnému príslušenstvu ako je pištoľová rukoväť, predĺženie tlačidiel alebo tepelný štít, sa naše zváracie horáky dajú prispôsobiť osobným potrebám pri používaní a bezpečnostným požiadavkám zváračov.

Odkaz: Zváracie zariadenia a zváracie systémy Fronius

Aj pri zváracích systémoch sa spoločnosť Fronius stále zameriava na použiteľnosť. Pri všetkých kompaktných systémoch je podávač drôtu integrovaný priamo v telese zváracieho systému. Vďaka tomu sú ľahšie a najmä pri ručnom zváraní sa dajú jednoduchšie ovládať.

Modularita v kombinácii s individuálnou konfiguráciou a intuitívnym ovládaním – to sú kľúčové slová, ktoré sú pri našich zváracích systémoch neustále v centre pozornosti. Čím jednoduchšia je ich obsluha, o to lepšie sa kvalifikovaní zvárači môžu koncentrovať na zváranie a minimalizovať riziko úrazu. Vzorovými príkladmi sú zariadenia sérií TPS/i, TransSteel alebo iWave, ktorých displeje a nastavovacie kolieska citlivé na dotyk sa dajú obsluhovať nielen intuitívne, ale veľmi jednoducho aj v zváracích rukaviciach.

Samozrejme je potrebné chrániť aj svaly a chrbticu zváračov. Preto existujú v spoločnosti Fronius aj zváracie vozíky upravené na mieru pre jednotlivé zváracie systémy, na ktoré možno umiestniť prúdový zdroj, chladiacu jednotku, podávač drôtu a plynovú fľašu. Dajú sa ľahko posúvať, lepšie je ich posúvať ako ťahať, pretože sústavné ťahanie má negatívny vplyv na kostrové svalstvo.

Učiť sa zvárať bez rizika zranenia

Pomocou simulátora Fronius Welducation sa účastníci vzdelávania môžu učiť zvárať bez rizika úrazu. Zhotovujú pritom rôznorodé zvarové spoje bez toho, aby boli ohrození žiarením z elektrického oblúka a dymom zo zvárania – pričom používajú ergonomicky tvarované zváracie horáky a zvárajú v rôznych zváracích polohách vrátane nútených polôh. S konštrukčnými dielcami používanými v rôznych simulátoroch sa nielen ľahko manipuluje, ale sú aj z ľahkého plastu, vďaka čomu sa šetria svaly a chrbtica budúcich odborníkov na zváranie.

Na záver možno konštatovať, že existuje veľa možností, ako vytvoriť čo najbezpečnejšie a najergonomickejšie pracovné prostredie pre zváračov, a pozitívne tým ovplyvňovať pracovné podmienky a motiváciu pracovníkov, ako aj hospodársku situáciu podnikov – a tým aj vnímanie verejnosti.

Odkaz: Simulátor Welducation (fronius.com)

Welding 24/7 without physical effort 

Nowadays, cobot welding cells mean that the automated welding even of small batch sizes is cost-effective. Thanks to its enormous flexibility for joining different components, the compact CWC-S from Fronius is the ideal tool for this. “It is easy to use, even without programming knowledge, and there is no physical effort required,” Neuhofer continues: “Your software remembers the welding sequences of the individual components, which are mounted either on a welding table or turn-tilt positioner. The components are welded fully autonomously in a protective cabin with an automatically closing and opening glare protection screen, which protects the welder from arc radiation—around the clock if necessary. If desired, the CWC-S can also be equipped with a fume extraction system.”

Link: CWC-S COBOT welding cell (fronius.com)

Heavy components should be lifted while fastened to lifting aids, such as indoor cranes, in order to protect the muscles and spine. This rule essentially applies to all lifting activities related to welding, because overloading the musculoskeletal system not only endangers health in the long term, but can also result in instant injuries such as lumbar syndrome, also commonly referred to as lumbago. 

Orbital welding systems relieve the spine

Pipelines that are often used in the food industry or in power plant construction are produced using orbital welding, whereby the welding torch is guided around the pipe. They often have to be joined at unfavorable heights and positions, which can have an adverse effect on the welder’s back. Orbital systems, such as the open and closed welding heads from Fronius, provide a solution. If the pipe to be joined is clamped, the welding torch automatically moves around the component and welds the seam with consistently high quality. 

Link: Orbital welding systems

Ergonomics at Fronius 

The products of the Austrian technology pioneer have made a name for themselves not only for their technological finesse, but also for their user-friendliness. All welding torches, for example, are characterized by their low weight, comfortable handles, and user interfaces adapted to the tasks at hand. The ergonomic handles with non-slip components fit comfortably in the hand during welding and allow for safe and simple welding torch guidance, with ball joints facilitating optimum torch adjustment. Furthermore, the weight distribution of all torch components is well balanced, which promotes fatigue-free welding. With options such as a pistol grip, button extension, and heat shield available, our welding torches can be adapted to the personal use and safety needs of the welder. 

Link: Fronius power sources and welding systems

Fronius also keeps usability in mind at all times when it comes to welding systems. In all compact systems, for example, the wirefeeder is integrated directly into the welding system housing, making them easier to use, especially when it comes to manual welding tasks.

Modularity combined with personal configuration and intuitive operating procedures are the keywords that we always focus on with our welding systems. The easier they are to use, the better professional welders can concentrate on the welding task at hand and keep their risk of injury low. Examples here include the systems in the TPS/i, TransSteel, and iWave series, whose touch-sensitive displays and dials are not only intuitive, but also easy to operate while wearing welding gloves. 

Of course, the worker’s muscles and spine must also be protected, which is why Fronius welding systems have customized transport trolleys that accommodate the welding system, cooling unit, wirefeeder, and gas cylinder. Easy to move around, they are better pushed than pulled, because constant pulling has a negative effect on the skeletal muscles.

Learning to weld without risking injury

With the Fronius Welducation Simulator, trainees can familiarize themselves with welding without any risk of injury. They create different welds without putting themselves at risk due to arc radiation and welding fume, using ergonomically shaped welding torches and while adopting different welding positions, including out-of-position welding postures. The components used for the different simulations are not only handy, they are also made of lightweight plastic, which protects the muscles and spine of future welding experts.

In summing up, there are many ways in which to make the working environment of professional welders as safe and ergonomic as possible, and in doing so positively influence the working conditions and motivation of employees. This in turn enhances not only cost effectiveness for the company but also public perception.

Link: Welducation Simulator (fronius.com)


We think you are located in a different country

The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?

Základné podmienky dodania tovaru

1. POUŽITEĽNOSŤ

1.1 Všetky nami vykonávané dodávky a ďalšie služby (to znamená firmou FRONIUS Slovensko s.r.o. podpísanou nižšie) a všetky platby nám uskutočnené, musia byť upravené výhradne týmito Dodacími a platobnými podmienkami. V prípade, že chýbajú príslušné ustanovenia, sa uplatňuje právo Slovenskej republiky. Ak sú obchodné podmienky Objednávateľa v rozpore s týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami, sú tieto rozdielne podmienky pre nás záväzné iba vtedy, ak sme ich jednoznačne uznali formou listu alebo faxu.

1.2 Pri dodaní tovaru a/alebo služby objednávateľ uznáva výhradnú použiteľnosť našich Dodacích a platobných podmienok.

2. PONUKY

2.1 Naše ponuky sú nezáväzné a môžu byť zmenené, ak ponuka nezahŕňa výslovnú zmienku o trvaní záväzku. Dokumenty týkajúce sa našej ponuky - ako sú výkresy, ilustrácie, ukážky a vzory, ako aj údaje o rozmeroch, hmotnosti, výkone a o spotrebe - obsahujú, alebo samy o sebe predstavujú len približné údaje a nie sú považované za špeciálne schválené charakteristiky, ak nie je ustanovené inak. Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny z technických dôvodov.

2.2 Vyhradzujeme si vlastnícke a autorské práva na všetky odhady nákladov, výkresy a iné dokumenty, tieto nesmú byť sprístupnené žiadnej tretej strane ani použité na účely akejkoľvek tretej strany.

3. PRISTÚPENIE NA SMERNICE, DODATOČNÉ DOHODY

Pristúpenie na smernice a záväzky alebo dodatočné dohody zo strany našich zamestnancov, ako aj dodatky a zmeny akéhokoľvek druhu, nie sú pre nás záväzné, kým sme nevydali písomné potvrdenie listom, faxom alebo e-mailom.

4. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VYROVNANIE

4.1 Ceny sú vždy katalógové ceny platné v deň dodania. Jedná sa o ceny „zo závodu“ (EXW [ V súlade s akutálne platnými pravidlami Incoterms]), nezahŕňajú balenie, poistenie, nakládku v závode a daň z pridanej hodnoty; balenie nebude vzaté späť.

4.2 Ak si okolnosti vyžadujú akékoľvek zmeny vo vybavovaní objednávky, pričom riziko nesie Objednávateľ, potom tento znáša všetky dodatočné z tohto vyplývajúce náklady.

4.3 Ak je prekročená doba splatnosti, sme oprávnení účtovať úrok z omeškania vo výške desať percentných bodov nad základnú úrokovú sadzbu vyhlásenú Národnou bankou Slovenska (NBS), plus inkasné náklady, čo činí celkovo prinajmenšom 12 % ročne z celkovej pohľadávky. Tým sú ošetrené akékoľvek ďalšie následky omeškania platby.

4.4 Je neprípustné, aby Objednávateľ pozastavil platby alebo ich zúčtoval s pohľadávkami voči nám, ktoré nie sú z našej strany uznané.

4.5 V prípade, že Objednávateľ má pohľadávky voči nám, sme oprávnení kedykoľvek tieto zúčtovať s našimi vlastnými pohľadávkami voči Objednávateľovi.

4.6 Za služby vykonané na základe zmluvy na dodávku diela a materiálov (inštalácia, opravy, údržba a iné podobné práce) budeme účtovať hodinovú sadzbu a ceny materiálov platné v čase dokončenia, plus naše platné príplatky za nadčasy, za prácu v noci, v nedeľu a vo sviatok; cestovné a čakacie doby sa počítajú ako pracovný čas. Cestovné náklady, diéty a nocľažné budú fakturované samostatne.

5. PLNENIE, DODANIE A ONESKORENIE

5.1 Dodacia lehota začína plynúť zaslaním potvrdenia objednávky, zatiaľ čo lehota pre výkon inštalácie, údržby alebo opravy začína plynúť, keď je zariadenie odovzdané. V žiadnom prípade však nemôže dodacia lehota alebo lehota plnenia začať plynúť tak, že uplynie skôr ako 14 dní po tom, čo nám Objednávateľ poskytne dokumenty (napr. technické výkresy, plány atď.), povolenia alebo oprávnenia, za obstaranie ktorých je zodpovedný alebo po tom, čo Objednávateľ vykonal dohodnutú platbu vopred. Dodanie alebo plnenie k určitému termínu sa považuje za splnené, ak sme upovedomili Objednávateľa pred týmto termínom o našej pripravenosti dodať alebo vykonať predmet plnenia; v prípadoch, keď nás osobitná dohoda zaväzuje k odoslaniu alebo dodaniu, dodanie alebo plnenie k určitému termínu sa považuje za splnené, ak predmet dodania alebo plnenia opustil náš závod pred týmto termínom.

5.2 Dodacie lehoty alebo lehoty plnenia sa predlžujú na dobu trvania akýchkoľvek nepredvídaných prekážok vyskytujúcich sa mimo našej sféry vplyvu, ako sú prerušenia, významné personálne výpadky, nezákonné štrajky, oneskorenia v dodávkach základných surovín alebo komponentov alebo podobne, ako aj za okolností, že riziko nesie Objednávateľ a že tieto prekážky a/alebo okolnosti sú podstatnou príčinou pre nedodržanie lehoty dodania. Prekážky a/alebo okolnosti tohto druhu tiež rušia následky oneskorenia, za ktoré by sme inak niesli zodpovednosť po dobu trvania týchto prekážok; všetky zmluvné pokuty, ktoré boli dohodnuté pre špecifické prípady, úplne prestávajú platiť. Je potrebné okamžité oznámenie na začiatku a na konci výskytu týchto prekážok. Sme oprávnení úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy, ak by sa mali vyskytnúť takéto prekážky. Ak naše oneskorenie bolo spôsobené výlučne za vyššie uvedených okolností, nemá Objednávateľ právo na náhradu škody. 

5.3 Ak dohodnuté lehoty dodania alebo plnenia alebo lehoty, ktoré boli rozšírené v súlade s 5.2, ako je uvedené vyššie, sú prekročené o viac ako štyri týždne, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy po tom, čo nám poskytol minimálne 14 dní času navyše prostredníctvom oznámenia, ktoré nám doručil v doporučenom liste. Ak naše oneskorenie bolo spôsobené výhradne za okolností vyššie uvedených v 5.2, nemá Objednávateľ právo na náhradu škody.

5.4 Ak Objednávateľovi vznikajú straty z omeškania, za ktoré sme zodpovední, potom má nárok na náhradu škody vo výške 0,5% za celý týždeň - maximálne do výšky 5% - z hodnoty tej časti dodávky, ktorú v dôsledku oneskorenia nemožno použiť načas alebo na svoj zamýšľaný účel. Za ďalšie služby bude odškodnenie predstavovať 5% úhrady za službu. Akékoľvek žiadosti o náhradu škody nad rámec vyššie uvedeného sú neprípustné, rovnako ako nároky na náhradu škody v dôsledku oneskorenia zo strany našich dodávateľov, ak nie je preukázaný úmysel z našej strany. Takáto dohoda o obmedzení rozsahu náhrady škody predstavuje predvídateľnú a primeranú sadzbu náhrad za škody spôsobené naším meškaním, ktorá bola ku dňu vzniku zmluvy upravované týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami, na základe ktorých omeškanie nastalo a ktorú zmluvné strany navrhli ako možný následok takéhoto omeškania a ktorú možno očakávať v súvislosti s danými skutočnosťami a cieľmi takejto zmluvy.

5.5 V prípadoch, keď sme sa zaviazali, že tovar dopravíme, rozhodujeme o spôsobe a trase dopravy. Tovar je vždy dopravený na riziko a náklady Objednávateľa. My sme zodpovední za škodu len v prípade, že sa preukáže úmysel z našej strany. Dopravné poistenie / poistenie proti poškodeniu uzatvárame len na žiadosť a účet Objednávateľa.

5.6 Sme oprávnení vykonať čiastkové dodávky.

5.7 Dodržanie dodacej lehoty z našej strany je podmienené tým, že objednávateľ splnil svoje zmluvné povinnosti týkajúce sa všetkých nevybavených, stále neuzatvorených obchodných transakcií. 

5.8 Ak sa dodávka omešká za okolností, kedy riziko nesie Objednávateľ, potom tento znáša všetky dodatočné náklady z tohto vyplývajúce, ako sú náklady zo skladovania v našom závode, ale vo forme minimálneho mesačného poplatku vo výške 0,5% z fakturovanej sumy. V takom prípade budeme tiež oprávnení poskytnúť Objednávateľovi tolerančnú lehotu najviac 14 dní a ak by toto obdobie malo skončiť bezvýsledne, potom budeme oprávnení, podľa vlastného uváženia buď prijať náhradné opatrenia týkajúce sa tovaru (tovarov), ktorý má byť doručený, a vykonať dodávku tovaru Objednávateľovi v rámci primerane dlhej lehoty alebo odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody za porušenie zmluvy. V tomto druhom prípade máme právo, bez predloženia konkrétnych dôkazov požadovať 10% z hodnoty plánovanej dodávky ako zmluvnú pokutu. Ak je to primerane odôvodnené, môžeme tiež požadovať náhradu škody nad túto sumu. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15% z hodnoty objednaného tovaru v prípade, že po prevzatí tovaru tento bezdôvodne vráti a žiada vystaviť dobropis na vrátený tovar . V prípade, že faktúra za dodaný tovar už bola zaplatená zo strany objednávateľa, je zmluvná pokuta započítateľnou položkou s vystaveným dobropisom.

5.9 Tovar objednaný s tým, že bude odovzdaný na požiadanie, alebo má byť vyrobený bez akýchkoľvek inštrukcií týkajúcich sa jeho dodávky, musí byť expedovaný do troch mesiacov. Ak sa tak v tejto lehote nestane, uplatňuje sa postup podľa 5.8.

5.10 Za služby vykonané na základe zmluvy na dodávku diela a materiálov (4.7), má nám Objednávateľ poskytnúť potrebné vybavenie a pomocné materiály (napr. navijaky, koľajnice, elektrickú energiu atď.) načas a bez poplatku, aj keď je inštalácia zahrnutá v cene (4.1) alebo ak bola pre toto dohodnutá paušálna cena. Všetky práce, ktoré potrebuje Objednávateľ vykonať ako prípravu na inštaláciu, napr. stavebné práce, musia byť dokončené pred príchodom našich inštalačných technikov. Okrem toho musí objednávateľ podniknúť všetky bezpečnostné opatrenia, potrebné na ochranu osôb a majetku. Nepreberáme zodpovednosť za pomocný personál, vybavenie a pomocné materiály, ktoré sú nám poskytnuté k dispozícii, pokiaľ sa nepreukáže úmyselné konanie z našej strany.

6. PRECHOD RIZÍK

6.1 Riziko prechádza na Objednávateľa, ako náhle má byť tovar dodaný, alebo tovar, na ktorom sme vykonali údržbu, opravu alebo iné práce, opustil náš závod. To isté sa vzťahuje aj na čiastkové dodávky alebo na prípady, keď sme sa zaviazali, že budeme znášať prepravné náklady alebo vykonáme dodávku, nastavenie, montáž, inštaláciu alebo iné podobné služby. Ak sa údržba, oprava alebo iné práce vykonávali v sídle Objednávateľa, potom riziko prechádza na neho v momente, keď sa mu oznámi, že práca, o ktorú sa jednalo, bola dokončená. 6.2 Ak sa vyskytne nejaké omeškanie v odoslaní alebo doručení zásielky z dôvodov, za ktoré nie sme zodpovední, riziko prechádza na Objednávateľa v momente, keď sa mu oznámi, že zásielka je pripravená na odoslanie.

 

7. VÝHRADA VLASTNÍCTVA, ODSTÚPENIE

7.1 Vlastnícke práva na dodaný tovar(y) zostávajú u nás, pokým nebudú úplne vyrovnané naše pohľadávky vyplývajúce z kúpnej ceny a všetky iné pohľadávky, ktoré máme – z akýchkoľvek právnych dôvodov – voči Objednávateľovi.

7.2 Objednávateľovi je iba umožnené znovu predať dodaný tovar - aj keď bol pripojený k iným položkám alebo bol spracovaný - v rámci bežnej obchodnej činnosti spoločnosti. Avšak, toto oprávnenie je vylúčené, pokiaľ sú vyplývajúce pohľadávky postúpené tretej strane alebo podliehajú zákazu postúpenia alebo v prípade, že Objednávateľ je v konkurze alebo v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností. Žiadny iný spôsob disponovania nie je objednávateľovi dovolený. V prípade exekúcie, zabavenia alebo iného použitia treťou stranou je Objednávateľ povinný okamžite nás upovedomiť. Naše právne výdavky, vzniknuté v súvislosti s presadením našich vlastníckych práv, nesie Objednávateľ.

7.3 V prvý deň po uplynutí lehoty splatnosti, keď sa objednávateľ oneskorí s vyrovnaním jeho platobných záväzkov za príslušný dodaný tovar, nám postúpi svoje pohľadávky alebo iné práva z ďalšieho predaja, prenájmu alebo leasingu tohto tovaru, aj keď bol tento neskoršie spojený s inými položkami alebo bol sprwacovaný; Objednávateľ vykoná zápis o takomto konaní v jeho knihách. Ak je dodaný tovar predaný alebo umiestnený do rúk tretej strany na použitie spolu s inými položkami (bez ohľadu na to, či bol spojený s inými položkami alebo sa podrobil spracovaniu), potom budú nevyrovnané pohľadávky postúpené v hodnote kúpnej ceny, ktorú nám Objednávateľ dlží. Tým sú ošetrené akékoľvek ďalšie žiadosti o náhradu škody. Opätovné prevedenie vyššie uvedených pohľadávok a iných práv späť na Objednávateľa prebehne ku dňu úplného vyrovnania platobných záväzkov za príslušný dodaný tovar.

7.4 Na našu žiadosť musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu po prijatí takejto žiadosti upovedomiť príslušných dlžníkov o postúpení pohľadávky podľa 7.3, to však neovplyvní naše právo na preukázanie postúpenia týmto dlžníkom.

7.5 Ak by mal Objednávateľ konať v rozpore s podmienkami zmluvy - najmä tým, že je v omeškaní s platbou alebo s inou zmluvnou povinnosťou, a/alebo tým, že je v platobnej neschopnosti - sme oprávnení na základe nášho vlastného uváženia, buď zrušiť zmluvu bez udelenia tolerančnej lehoty alebo ponechať platnosť zmluvy nedotknutú, avšak vziať späť dodaný tovar alebo zakázať jeho používanie. Sme tiež oprávnení predať odobratý tovar na voľnom trhu. Po odpočítaní manipulačného poplatku vo výške 10% z výnosov takto uskutočnených, bude zvyšok odpísaný z celkovej hodnoty našich neuspokojených pohľadávok voči Objednávateľovi. Až do vrátenia výrobku v prípade nášho odstúpenia od zmluvy, budeme účtovať Objednávateľovi poplatok za používanie vo výške 5% z pôvodnej hodnoty predmetu, iba ak by skutočné zníženie jeho hodnoty nebolo ešte väčšie.

8. ZÁRUKA

8.1 Neposkytujeme žiadnu záruku pre bežné odchýlky veľkosti, hmotnosti alebo kvality (alebo tolerované normami ÖNORM, EN alebo DIN) a tiež žiadnu záruku za uvedené informácie týkajúce sa vhodnosti tovaru(-ov), ktorý má byť dodaný pre zámer zamýšľaný zo strany Objednávateľa, alebo pre akýkoľvek iný účel.

8.2 Ručíme za správnosť našich pokynov pre spracovanie, návodov k obsluhe a používaniu a rád poskytnutých zákazníkom, za dodržanie legislatívnych a iných predpisov pri použití dodaného zariadenia a overení jeho predpokladaného účelu použitia však odpovedá výhradne zákazník. Za informácie ktoré nie sú v súlade s našimi písomnými pokynmi pre spracovanie a našimi návodmi na obsluhu a používanie však ručíme len vtedy, ak sme ich zákazníkovi dopredu výslovne a písomne faxom alebo e-mailom potvrdili.

8.3 Dodané tovary alebo služby musia byť skontrolované Objednávateľom ihneď po dodaní. Prípadné nedostatky nám musia byť oznámené ihneď, ako boli objavené, písomným oznámením zaslaným listom, faxom alebo e-mailom s uvedením čísla a dátumu vyhotovenia záznamu o potvrdení objednávky, dodacieho listu alebo faktúry a sériového čísla a čísla objednávok. Ak Objednávateľ nevykoná toto okamžité oznámenie, nemôže si už uplatňovať žiadne záručné nároky alebo nároky na náhradu škody z titulu chýb alebo nevyjasnenia, či dodávka alebo služba bola bez závad. Toto oznámenie musí popisovať, ktorý dodaný tovar alebo poskytované služby sú chybné, v čom chyby detailne spočívajú, a za akých sprievodných okolností k týmto chybám došlo. Každá jednotlivá porucha musí byť presne opísaná. Prípadné náklady, ktoré nám vzniknú v dôsledku neoprávneného oznámenia alebo oznámení, ktoré sú inak v rozpore s podmienkami používania, nám musia byť nahradené zo strany Objednávateľa.

8.4 Pri prevádzaní opráv a údržby sa naša záruka obmedzuje len na prevedené práce. Za bezchybnú funkciu zariadení, strojov, počítačových programov, ich komponentov apod., ktoré neboli súčasťou nášho dodania, ručíme len vtedy, ak sme sa v prípade komponentov zaistených zákazníkom alebo inou osobou, preukázateľne zaviazali k zhotoveniu celého zariadenia (stroja apod.) alebo pokiaľ nesprávna funkcia nebola spôsobená nesprávnymi alebo neúplnými údajmi poskytnutými dodávateľom. 

8.5 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je záručná doba 24 mesiacov. Avšak od začiatku 13. mesiaca tohto obdobia je naša záruka obmedzená na poskytnutie bez poplatkov častí, potrebných k náprave nedostatkov, od tohto času sú akékoľvek záručné nároky nad rámec vyššie uvedeného neprípustné. Toto obmedzenie záručnej lehoty platí aj pre dodávky častí, považovaných za nehnuteľné a na prácu na častiach, ktoré sú alebo sa považujú za nehnuteľné. Záručná lehota začína plynúť po prechode rizík (6.). Objednávateľ musí vždy preukázať, že chyby, ktoré sa objavia počas záručnej doby, boli prítomné už v čase prechodu rizík.

8.6 V prípadoch, keď udeľujeme záruku, podľa vlastného uváženia a v primeranej lehote v trvaní najmenej 4 týždne buď vymeníme samotný chybný tovar alebo jeho chybné súčasti za bezchybný tovar alebo bezchybné súčasti alebo odstránime chybu(-y) alebo poskytneme Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny, alebo (ak nie je daná chyba len nepatrná) možnosť od zmluvy odstúpiť. Záručná doba sa nepredlžuje výmenou časti alebo dielov alebo komponentov, ktoré patria k danej časti. Ak však zvyšok záručnej doby - vrátane tej časti obdobia, počas ktorého je naša záruka obmedzená na bezplatné poskytnutie potrebných materiálov (8.5) - trvá menej ako dvanásť mesiacov, potom bude záručná lehota na vymenené časti, diely alebo komponenty predĺžená na dvanásť mesiacov. Časti, diely alebo komponenty takto vymenené sa stávajú naším majetkom. Nenahrádzame náklady na skutočné napravenie alebo pokus o nápravu chyby zo strany Objednávateľa alebo akoukoľvek treťou stranou.

8.7 Nakoľko je to nevyhnutné a môže to byť odôvodnene očakávané zo strany Obstarávateľa, musia byť predmet dodania alebo plnenia alebo jeho chybná časť(-ti) odoslané alebo prepravené k nám ihneď na našu žiadosť, na riziko a náklady objednávateľa, v opačnom prípade zanikajú všetky záručné povinnosti z našej strany.

8.8 Objednávateľ nie je oprávnený zadržiavať platby z titulu reklamačných nárokov alebo iných protipohľadávok, ktoré nie sú nami uznané.

8.9 Reklamačné nároky zo strany Objednávateľa sú vylúčené v prípadoch, keď pre zariadenie neboli dodržané nami poskytnuté užívateľské a prevádzkové príručky alebo vyžiadané od nás zo strany Objednávateľa, alebo ak sa používateľ (úplne) nezaväzuje dodržiavať tieto pokyny, v prípade, že inštalácia nebola vykonaná riadne a v súlade s príslušnými predpismi a najmä ak nebola vykonaná oprávneným dodávateľom, v prípade akýchkoľvek opravných prác alebo iných prác vykonaných na predmete dodávky alebo výkon bez nášho súhlasu, ak bolo zariadenie nesprávne prevádzkované alebo používané alebo prevádzkované napriek tomu, že jeho ochranné vlastnosti boli chybné alebo premiestnené zo zmluvného územia bez nášho súhlasu alebo použité v rozpore s našimi pokynmi alebo na účely, pre ktoré nie je určené a navyše, ak chyby sú spôsobené poškodením pomocou cudzieho predmetu, chemickými vplyvmi, prepätím, správaním tretích osôb alebo zásahu vyššej moci, to isté platí, pokiaľ ide o prirodzené fyzické opotrebovanie.

8.10 Naša záruka je tiež vylúčená v prípadoch, keď sme boli zmluvne zaviazaní vykonávať opravy na zákazky, meniť alebo upravovať použité predmety, alebo dodávať takýto tovar.

8.11. Nepreberáme žiadnu záruku ani v prípade, pokiaľ zákazník použije nami dodané zariadenie alebo nami prevedené práce spolu s komponentmi iných výrobcov alebo neoriginálnymi dielmi, pokiaľ sme toto ich použitie dopredu výslovne neodporučili.

8.12. Pri dodaní striedačov pre fotovoltaické zariadenia zákazník navyše k svojim právam podľa bodu 8.6. získava tiež záruku podľa záručných podmienok spoločnosti Fronius, ktoré sa dajú stiahnuť na adrese https://www.fronius.com/en/photovoltaics/products/all-products/solutions/fronius-service-solutions/fronius-warranties/fronius-warranties.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA POŠKODENIA A VÝROBOK

9.1 Prijmeme neobmedzenú zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu v prípade, že Objednávateľ preukáže, že sme túto škodu úmyselne my sami zapríčinili. Ak Objednávateľ preukáže, že sme spôsobili škodu z nedbanlivosti, bude naša povinnosť nahradiť škodu obmedzená na škody skutočne vzniknuté a navyše na celkovú maximálnu sumu nepresahujúcu celkovú hodnotu objednávky. Takáto dohoda o obmedzení rozsahu náhrady škody predstavuje predvídateľnú a primeranú mieru kompenzácie za škody, spôsobené naším porušením týchto Všeobecných dodacích a platobných podmienok, akejkoľvek zmluvy uzavretej na ich základe a/ alebo akýchkoľvek súvisiacich zákonných povinností, ktoré sú ku dňu vzniku zmluvy upravované týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami, vo vzťahu ku ktorým škoda vznikla, táto miera kompenzácie by mala byť očakávaná od zmluvných strán vzhľadom na náležitosti a ciele takejto zmluvy. Okrem toho môžu byť nároky tohto typu právne vymáhané, ak sú uplatňované v rámci šiestich mesiacov od toho, čo bola daná škoda zistená. 9.2 V prípade, že sme zatiahnutí do právneho procesu treťou osobou, ak sme vyrobili a dodali produkt v súlade s výkresmi, návrhmi, modelmi alebo inými dokumentmi poskytnutými Objednávateľom, Objednávateľ nás odškodní a zabezpečí pre tento prípad našu právnu nedotknuteľnosť.

9.3 Pri použití zariadení, strojov a ďalších, nami dodaných predmetov, je Objednávateľ povinný starostlivo dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, technické predpisy, predpisy pre inštaláciu, návod na obsluhu a užívateľské príručky a najmä všetky predpisy vzťahujúce sa na oblasť elektrotechniky, a je povinný povoliť obsluhu zariadenia len oprávnenému kvalifikovanému personálu.

9.4 Pokiaľ zákazník v nami dodanom zariadení použije komponenty iných výrobcov alebo neoriginálne diely, ktoré nami neboli preukázateľne a výslovne odporučené, stráca nárok na náhradu prípadnej škody.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákazník súhlasí s tým, že spoločnosť Fronius International GmbH, jej dcérske spoločnosti a prípadne tiež poverený poskytovateľ služieb môžu získavať, spracovávať a používať jeho osobné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa) za účelom predávania informácií o produktoch a službách (napr. poštou, e-mailom, prostredníctvom služby newsletter apod.). Tieto údaje nebudú predávané ďalším externým subjektom, s výnimkou zákonom stanovenej povinnosti poskytnutia informácií. Tento súhlas môže byť kedykoľvek písomne zrušený a v každom newsletteru je tiež uvedený odkaz, umožňujúci odhlásenie odberu.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Právne spory vyplývajúce zo zmluvy sa riadia zákonmi SR a súdy mesta TRNAVA majú nevýlučnú právomoc. Na druhej strane Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňuje.

11.2 Kupujúci sa považuje za vedomého toho, že na základe obchodných zvyklostí v medzinárodnom obchode bude dohoda, týkajúca sa právomoci, vo forme tlačeného oznámenia, obsiahnutého v obchodných potvrdzovacích listoch, ako napr. potvrdenie objednávky, platná aj v prípade, že zákazník mlčal alebo na ňu nereagoval. Kupujúci týmto potvrdzuje, že on/ona si je vedomý/á týchto obchodných zvyklostí a súhlasí s tým, že bude sledovať pravidelne aj zvyklosti v rámci obchodnej sekcie spoločnosti Fronius International GmbH. 

11.3 Všetky spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti s týmito Všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami a/alebo akákoľvek zmluva nimi upravená majú byť rozhodované slovenskými súdmi.

12. ZVLÁŠTNE USTANOVENIE TÝKAJÚCE SA SOFTWARU DODANÉHO SPOLU SO ZARIADENÍM ALEBO ZVLÁŠŤ

Pre software dodaný spolu so zariadením alebo zvlášť (ďalej len „software“) platia tieto dodacie a platobné podmienky len vtedy, keď nie sú v rozpore s nižšie uvedenými podmienkami alebo s podmienkami dohodnutými s konkrétnym zákazníkom. 

12.1 ROZSAH POUŽÍVANIA

12.1.1 Všetky práva týkajúce sa duševného vlastníctva, ako je autorské právo, práva k ochranným známkam, registrovaným vzorom, patentom, priemyslovým vzorom a know-how a tiež neochránené vynálezy, remeselné zručnosti a obchodné tajomstvo apod. bez ohľadu na to, kedy boli zákazníkovi sprístupnené, zostávajú vyhradené našej spoločnosti, prípadne osobám, ktoré nám udelili licenciu k ich využívaniu. Zaplatením dohodnutej ceny získava zákazník oprávnenie k používaniu softwaru avšak výhradne pre vlastné účely a v rozsahu podľa počtu získaných licencií. Uzatvorením predmetnej zmluvy získava zákazník len právo na ich využitie pri svojej bežnej činnosti. Šírenie zákazníkom je podľa zákona o autorskom práve vylúčené. Zákazník ani poskytnutím svojej súčinnosti pri vytvorení softwaru nezískava žiadne ďalšie práva okrem práva užívania podľa tohto článku 12. Zákazník smie software súčasne používať len na jednom prístroje podľa svojho uváženia. Za používanie softwaru bude považované akékoľvek dlhodobé alebo len prechodné, úplné alebo len čiastočné rozmnožovanie (kopírovanie) softwaru jeho ukladaním, nahrávaním, prehrávaním alebo jeho zobrazovaním za účelom použitia a tiež spracovanie údajov, ktoré sú v ňom obsiahnuté, prostredníctvom príslušného technického zariadenia. Zákazník nemá oprávnenie robiť si kópie užívateľskej príručky.

12.1.2 Zákazník si smie robiť kópie softwaru pre archiváciu alebo zálohovanie dát len vtedy, ak software a jeho sprievodné materiály (príručka pre prevádzku, obal apod.) neobsahujú výslovný zákaz tejto činnosti a v získaných kópiách zostanú zachované všetky informácie týkajúce sa autorského práva a vlastníctva. Spätný preklad programového kódu (dekompilácia), je povolený len v rámci stanovenom príslušnými zákonmi. 

12.1.3. Pokiaľ je software vybavený technickou ochranou proti kopírovaniu, bude zákazníkovi v prípade poškodenia softwaru predaná náhradná kópia, avšak po vrátení dátového nosiča.

12.2 ROZŠÍRENÉ PRÁVA

Po vytvorení novej softwarovej verzie môže zákazník vymeniť pôvodne predaný balík softwaru za novú verziu a zaplatí nami stanovenú cenu aktualizácie. Podmienkou je vrátenie celého balíku softwaru, ktorý bol zákazníkovi poskytnutý. Výmenou softwaru zaniká právo na používanie pôvodného softwaru. V tomto prípade musí zákazník okamžite zničiť všetky kópie, čiastočné kópie i zálohovacie kópie a tiež spracované podoby softwaru a z nich vyrobené kópie, čiastočné kópie a zálohovacie kópie. 

12.3 ZÁRUKA

12.3.1 Zákazník berie na vedomie, že vývoj softwaru sa nedá uskutočniť tak, aby software úplne bezchybne fungoval v akýchkoľvek podmienkach používania. 

12.3.2 Naša spoločnosť ručí za to, že dodaný software bude plniť dohodnuté funkcie a bude mať výslovne zaručené parametre. Predpokladom záruky je používanie podľa zmluvy. Naša zodpovednosť sa týka len prípadov, kedy sa software chová inak, než je uvedené v najnovšej verzii jeho popisu alebo dokumentácie a toto odlišné chovanie môže zákazník popísať. Pre presnejšie zistenie prípadných chýb je zákazník povinný poskytnúť pomoc pri odstraňovaní chýb. 

12.3.3 Naša spoločnosť ďalej ručí za to, že originálny software bude riadne zaznamenaný na overenom dátovom nosiči. Toto sa netýka dopredu inštalovaného softwaru a softwarových produktov iných firiem.

12.3.4 Závady softwaru musí užívateľ dokumentovať a ihneď nás o nich písomne informovať. V ostatných ohľadoch platí ustanovenie bodu 8.3. 

12.3.5 Záručná doba je dvanásť mesiacov a začína plynúť okamžikom dodania softwarového balíku. 

12.3.6 Pokiaľ je softwarový balík nepoužiteľný alebo vadný (12.3.2), vymeníme ho za iný balík s rovnakým označením alebo uskutočníme primeranú výmenu. Ak sa aj vymenený balík preukáže ako nepoužiteľný alebo vadný, ale nám sa nepodarí zaistiť jeho použiteľnosť v priebehu primeranej lehoty (minimálne štyri týždne), môže zákazník požadovať zľavu alebo vrátenie ceny. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s pokusom zákazníka prípadne inej osoby odstrániť závadu, naša spoločnosť nehradí. 

12.3.6 Pokiaľ je softwarový balík nepoužiteľný alebo vadný (12.3.2), vymeníme ho za iný balík s rovnakým označením alebo uskutočníme primeranú výmenu. Ak sa aj vymenený balík preukáže ako nepoužiteľný alebo vadný, ale nám sa nepodarí zaistiť jeho použiteľnosť v priebehu primeranej lehoty (minimálne štyri týždne), môže zákazník požadovať zľavu alebo vrátenie ceny. Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s pokusom zákazníka prípadne inej osoby odstrániť závadu, naša spoločnosť nehradí.

12.3.7 Naša spoločnosť neposkytuje žiadne ďalšie záruky nad rámec bodu 12.3.6. Hlavne nepreberáme záruku za to, že dodaný software bude plniť zvláštne požiadavky zákazníka alebo užívateľa, ani za zmenenú alebo prepracovanú verziu softwaru (bod 12.1.2), pokiaľ vada preukázateľne nesúvisí so zmenou alebo prepracovaním softwaru. Zákazník sám zodpovedá za voľbu, inštaláciu a používanie softwaru, aj za výsledok, ktorý chcel týmto dosiahnuť. 

12.3.8 V prípade neoprávnenej reklamácie v súvislosti so softwarom môžeme vzniknuté náklady podľa platných sadzieb preúčtovať zákazníkovi. 

12.3.9 V prípade zmeny vlastníckeho práva finálneho užívateľa, všetky záruky zanikajú.

 

12.4 NÁHRADA ŠKODY

12.4.1 Akékoľvek ďalšie nároky zákazníka alebo inej osoby, hlavne nároky na náhradu škody sú vylúčené, s výnimkou škody preukázateľne spôsobenej našim úmyselným alebo nedbalým postupom.

12.4.2 V ostatných prípadoch platí ustanovenie bodu 9.