Perfect Welding

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Perfect Welding

Skúšobná licencia pre TPS/i a iWave Objavte plný potenciál našich zváracích systémov

Kedy má Trial License zmysel pre váš TPS/i alebo iWave?

Ak máte nasledujúce otázky, odporúčame vám, aby ste použili skúšobnú licenciu:
Aké výhody získam vo výrobe, keď investujem do zváračských balíkov ako PMC alebo LSC? 
Je použitie jobov OPT/i naozaj praktické? 
Dokážem zvýšiť kvalitu používaním monitorovania limitov OPT/i?

Čo?

Skúšobná licencia v závislosti od zváracieho systému aktivuje všetky dostupné prvky voliteľného softvérového príslušenstva a zváračské balíky na určitú skúšobnú dobu, prípadne na určitý počet hodín využitia elektrického oblúka.

Načo?

Ako zákazník tým získate čas, aby ste otestovali funkciu pred jej nadobudnutím a aby ste vyhodnotili plný potenciál zváracieho systému, ako aj dostupných prvkov voliteľného softvérového príslušenstva a zváračských balíkov.

Kde?

Skúšobná licencia je k dispozícii pre zváracie systémy TPS/i a iWave. Upozorňujeme, že skúšobná licencia v závislosti od systému aktivuje rôzne funkcie.

Zváračské balíky

Podľa požiadavky môžu byť zváracie systémy vybavené rôznymi zváračskými balíkmi, počnúc vstupným balíkom až po špičkové riešenie. Zváračské balíky obsahujú vždy rôzne charakteristiky procesu, ktoré sú dokonale prispôsobené požiadavkám rozličných zváračských úloh.Standard

Balík Standard zahŕňa zváranie krátkym a sprchovým elektrickým oblúkom. Ľahko sa s ním manipuluje a je vhodný pre celý rozsah výkonu od nelegovaných cez nízkolegované až po vysokolegované materiály.Pulse

Balík pre pulzné zváranie od spoločnosti Fronius umožňuje zváranie pulzným oblúkom. To zaisťuje nízku tvorbu rozstrekov a variabilný pracovný rozsah (od tenkých až po hrubé plechy).LSC – Low Spatter Control

LSC je zvárací postup MIG/MAG s vysokou stabilitou elektrického oblúka a menšou tvorbou rozstrekov pri zváraní krátkym elektrickým oblúkom. Navyše, stabilizátor prievaru – napriek prípadnej zmene dĺžky vysunutia – umožňuje konštantný závar pri zváraní sprchovým elektrickým oblúkom. Viac informácií o LSC


PMC – Pulse Multi Control

PMC je modifikovaný pulzný elektrický oblúk pri zváraní MIG/MAG. Zabudované stabilizátory závaru a dĺžky elektrického oblúka zabezpečujú pri zváraní vyššiu kvalitu zvaru, ako aj vyššie rýchlosti zvárania.

Viac informácií o PMC


Voliteľné softvérové príslušenstvo

Vďaka skúšobnej licencii máte prístup aj ku všetkým prvkom voliteľného softvérového príslušenstva zváracích systémov. Získate tak aj možnosť spracovať joby či prístup ku všetkým funkciám záznamu dát.

Licencia Trial License zahŕňa nasledujúce možnosti doplnkového príslušenstva softvéru:

OPT/i joby

TPS/i a iWave umožňujú uloženie až 1 000 jobov, teda vopred určených zváracích parametrov pre konkrétnu zváračskú úlohu. Možnosť jobov Opt/i rozširuje rozsah funkcií vo webovej aplikácii SmartManager: joby odteraz možno vizualizovať a upravovať vo všetkých koncových zariadeniach.

Dokumentácia OPT/i

Vďaka dokumentácii OPT/i sa skutočné hodnoty (prúd, napätie, posuv drôtu) a údaje o spotrebe (plyn, drôt, energia) uchovávajú v pamäti zváracieho systému. Tak vzniká možnosť vizualizácie údajov prostredníctvom webových náhľadov.

OPT/i povolenie sledovania limitov

Táto funkcia slúži na monitorovanie medzných hodnôt jednotlivých zváracích parametrov, a tým aj na rozpoznávanie chýb zvaru. Monitoruje sa prúd, napätie, posuv drôtu, trvanie zvárania, ako aj vnášanie tepla do zvaru. Dodatočne možno pre prípad prekročenia medznej hodnoty stanoviť, či má systém vydať varovanie alebo chybové hlásenie.

OPT/i GUN spúšťač

Táto špeciálna funkcia vám umožní vykonať dodatočné nastavenia zváracieho horáka Jobmaster, napríklad nastavenia prevádzkového režimu, synchronizačného impulzu alebo skúšky plynu.

OPT/i CMT Cycle Step

CMT Cycle Step je variant zváracieho procesu CMT (Cold Metal Transfer). Osobitná vlastnosť: môžete nastaviť počet jednotlivých kvapiek na jeden bod zvárania, ako aj čas prestávky medzi cyklami. To umožňuje maximálnu presnosť a reprodukovateľnosť, ako aj dokonalý vzhľad zvarového spoja.

OPT/i Custom NFC – ISO 14443A

Vďaka tejto funkcii OPT/i môžete už existujúci systém NFC použiť aj na správu používateľov TPS/i. Tak je možné znovu použiť dostupné identifikátory používateľov.

OPT/i Wire Sense

WireSense používa drôtovú elektródu ako senzor. Tento senzor prostredníctvom presného bodového snímania konštrukčného dielu pred zváraním odošle do robota príslušné signály. Tak možno napríklad rozpoznať hrany a zistiť rozmery štrbiny.

OPT/i OPC-UA

OPC UA je štandardizovaný protokol, ktorý sa prenáša cez dátové rozhranie zváracieho systému. Pomocou tejto voliteľnej funkcie sa priamo sprostredkuje stanovený rozsah dát s určenou rýchlosťou snímania, v prípade zmeny prostredníctvom štandardu OPC-UA. Dáta obsahujú požadované hodnoty, skutočné hodnoty, procesné a systémové informácie. Určité procesné parametre a parametre sledovateľnosti sa naopak môžu prostredníctvom OPC UA prenášať do zváracieho systému.

OPT/i MQTT

MQTT je štandardizovaný protokol, ktorý sa sprostredkuje prostredníctvom dátového rozhrania zváracieho systému. Pomocou OPT/i MQTT je možné priamo vygenerovať údaje (požadované hodnoty, skutočné hodnoty, procesné a systémové informácie) so stanovenou rýchlosťou snímania alebo pri zmenách a je možné ich poskytnúť sprostredkovateľovi správ.

OPT/i Synergic Lines

Táto softvérová funkcia aktivuje všetky osobitné charakteristiky príslušných zváračských balíkov. Zameriava sa na charakteristiky pre špeciálne prídavné zváracie materiály a kombinácie plynov. 

 

Voliteľné príslušenstvo softvéru TIG

V prípade skúšobnej licencie iWave máte možnosť otestovať dve prídavné softvérové možnosti TIG.

OPT/I Puls Pro

Všetky prúdové zdroje iWave sú vybavené štandardným rozsahom funkcií pre pulzné zváranie. Impulzný prúd a frekvenciu impulzov je možné nastaviť štandardne, frekvencia impulzov je obmedzená na 2 kHz. Možnosť Puls Pro v prípade potreby aktivuje rozšírený rozsah funkcií. Vďaka tomu bude možné dodatočne nastaviť aj základný prúd, Duty Cycle a tvary kriviek DC. Horná hranica frekvencie impulzov sa s OPT/i Puls Pro zvýši na 10 kHz.

OPT/I CycleTIG

CycleTIG je procesný variant pre zváranie DC- a zakladá sa na intervalovom zváraní. CycleTIG rôznymi kombináciami parametrov (napr. Pulse alebo Tacking) zjednodušuje zváranie TIG a umožňuje vynikajúci vzhľad zvaru. Osobitná výhoda: s CycleTIG je možné dosiahnuť veľmi cielené vnášanie tepla, čo okrem iného zjednodušuje zváranie tenkých plechov, zváranie pri opravách atď.

TPS/i Trial License50 hodín zvárania elektrickým oblúkom oblúka na vyhodnotenie potenciálu TPS/i

Po aktivácii skúšobnej licencie TPS/i budete mať v skúšobnej dobe k dispozícii celý rozsah funkcií TPS/i.

Tak budete mať prístup k všetkým horeuvedeným zváračským balíkom a voliteľným prvkom softvérového príslušenstva.

Ak ešte neviete, ktoré funkcie v skutočnosti potrebujete, môžete v rámci 50 hodín používania elektrického oblúka zistiť, ktorá konfigurácia TPS/i presne zodpovedá vašim potrebám.
 

Aktivácia TPS/i Trial License

Aktivácia prebieha priamo na TPS/i a možno ju dokončiť niekoľkými krokmi. Pripravili sme vám stručný návod na jednorazovú aktiváciu všetkých zváračských balíkov a voliteľných prvkov softvérového príslušenstva.

Krok 1

V časti „Nastavenia“ vyhľadajte tlačidlo „Skúšobná licencia“ . Kliknutím naň sa spustí proces aktivácie.

Krok 2

Stručná poznámka o dostupných balíkoch Welding Package, ktoré sú v rámci licencie Trial License aktivované na 50 hodín horenia elektrického oblúka.

Krok 3

Aby ste mohli využívať aktivované funkcie v plnom rozsahu, odporúča sa používať aplikáciu WeldConnect. Stačí naskenovať QR kód a stiahnuť aplikáciu.

Krok 4

Posledná poznámka: Licenciu Trial License je možné na každom zariadení aktivovať len raz.

Krok 5

Posledný krok: Potvrdením tohto hlásenia je licencia Trial License aktivovaná.

Krok 6

Hotovo! Odteraz máte k dispozícii 50 hodín horenia elektrického oblúka na to, aby ste objavili plný rozsah výkonu TPS/i.

iWave Trial License10 hodín zvárania elektrickým oblúkom na vyhodnotenie potenciálu iWave

Po aktivácii skúšobnej licencie iWave budete mať v priebehu skúšobnej doby k dispozícii nasledujúci rozsah funkcií:

iWave 190i-230i:
/ OPT/i Jobs
/ OPT/i Documentation
/ OPT/i Limit Monitoring
/ OPT/i Custom NFC
/ OPT/i OPC-UA
/ OPT/i MQTT
/ OPT/i Puls Pro
/ OPT/i CycleTig

iWave 300i-500i: 
/ všetky horeuvedené zváračské balíky
/ všetky horeuvedené voliteľné prvky softvérového príslušenstva
/ všetky horeuvedené voliteľné prvky softvérového príslušenstva TIG

Ak ešte neviete, ktoré funkcie v skutočnosti potrebujete, môžete v rámci 10 hodín používania elektrického oblúka zistiť, ktorá konfigurácia iWave presne zodpovedá vašim potrebám.

 

Aktivácia iWave Trial License

Aktivácia prebieha priamo na iWave a možno ju dokončiť niekoľkými krokmi. Pripravili sme vám stručný návod na jednorazovú aktiváciu všetkých zváračských balíkov a voliteľných prvkov softvérového príslušenstva.

Krok č. 1

V časti „Nastavenia“ nájdete tlačidlo „Skúšobná licencia“. Kliknutím na toto tlačidlo spustíte proces aktivácie.

Krok č. 2

Nasleduje stručná informácia o dostupných zváračských balíkoch, ktoré sa spolu so skúšobnou licenciou aktivujú na 10 hodín používania elektrického oblúka.

Krok č. 3

Na to, aby ste mohli využiť celý rozsah odblokovaných funkcií, odporúčame použiť aplikáciu WeldConnect. Stačí naskenovať kód QR a stiahnuť aplikáciu.

Krok č. 4

Posledná poznámka: skúšobnú licenciu je možné pre každý systém aktivovať len raz.

Krok č. 5

Posledný krok: po potvrdení tohto hlásenia bude skúšobná licencia aktívna.

Krok č. 6

Hotovo! Odteraz máte k dispozícii 10 hodín používania elektrického oblúka na to, aby ste objavili celé výkonové spektrum i/Wave.

Ideálna kombinácia: WeldCube Premium & Central User Management – skúšobná verzia

V kombinácii s licenciou Trial License TPS/i je k dispozícii aj skúšobná verzia nášho centrálneho softvérového riešenia WeldCube Premium. Vďaka tomuto nástroju získate praktické riešenie vhodné na dokumentáciu údajov s inteligentnými funkciami na správu, štatistiku a analýzu. Softvér Central User Management je navyše možné počas skúšobného obdobia používať bez obmedzení. Skúšobná verzia umožňuje celkovo prístup k 20 pripojeným systémom.

Skúšobná verzia je bezplatná a je časovo obmedzená na 3 mesiace. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na náš predajný tím.

Kontaktuj teraz

We think you are located in a different country

The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?