Pomocou DeltaSpot k vysokej reprodukovateľnosti, stabilným procesom a dlhej životnosti elektród

Odporové bodové zváranie bez frézovania elektród na oblý tvar

Spoločnosť Fronius na základe DeltaSpot vyvinula inovačné odporové bodové zváranie pre hliník, oceľ, ale aj iné materiály. Charakteristickou je obiehajúca procesná páska, ktorá beží medzi elektródami a plechmi, ktoré sa majú spájať. Tento priebežný pohyb vedie k plynulému zváraciemu procesu v konštantne vysokej kvalite. Získate presné a reprodukovateľné výsledky zvárania. Procesná páska prenáša zvárací prúd a chráni kontaktné plochy elektród pred znečistením hliníkom, zinkom alebo organickými zvyškami. Táto ochrana sa stará o značne vyššiu životnosť elektród: V závislosti od použitia je možných až 20 000 bodov. Okrem toho je každý zvárací bod na 100 % reprodukovateľný. Pri zváraní tak získate vysokú bezpečnosť procesu. Vďaka nepriamemu kontaktovaniu plechov zaručuje procesná páska výsledok zvárania takmer úplne bez rozstrekov na povrchu plechu. 

Viac energetickej účinnosti

Z dôvodu vysokého elektrického odporu procesnej pásky počas procesu zvárania sa dodatočné teplo vedie zvonku dovnútra. Tak je predovšetkým pri hliníkových použitiach potrebné až o 50 % menej elektrickej energie. DeltaSpot tak v porovnaní ku konvenčnému bodovému zváraniu presvedčí veľmi vysokou účinnosťou. 

Všestranné použitie

Okrem spojení hliníka môžete výhody procesu DeltaSpot využiť aj pri spájaní oceľových plechov ako pri zvaroch alebo povlakovaných vysokopevných plechoch. Bez problémov je možné realizovať aj spojenia viacerých plechov. Stačí jednoduchá výmena procesnej pásky a tými istými zváracími kliešťami možno zvárať inú zostavu materiálov. Systémové komponenty prúdový zdroj, hadicové vedenie, zváracie kliešte a riadenie s grafickým rozhraním sú navzájom optimálne zosúladené. Okrem toho má vysoká pevnosť zváracích klieští podstatný vplyv na kvalitu zvárania – špeciálne hliníka.

Hľadáte optimálne riešenie pre svoju úlohu zvárania?

Fronius Slovensko s.r.o

fnyrf.geanin@sebavhf.pbz Ďalšie možnosti kontaktu

We think you are located in a different country

The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?