Perfect Welding

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Perfect Welding

FERRUM.AT Efektívnejšie zváranie TIG a MIG/MAG

Renomovaný rakúsky zamestnávateľ spája kovové prvky pre tuzemských a medzinárodných zákazníkov. 

WHAT´S YOUR WELDING CHALLENGE?

Ferrum.at, Rakúsko

Hlavné sídlo firmy:
Ennsdorf, Rakúsko

Závody:
1

Počet pracovníkov:
20

Oblasť výroby:
Kovové prvky pre obchodné a priemyselné odvetvia 

Používané produkty spoločnosti Fronius:
iWave AC/DC 400i

Používaný postup:
TIG (Cycle TIG)
MIG/MAG (PMC)

Fallback profile picture

» Teraz máme dva bezkonkurenčné stroje, ktoré umožňujú mimoriadne rýchle prepínanie medzi oboma zváracími postupmi MIG/MAG a TIG.“ „Zároveň profitujeme zo značnej úspory času a výrazného nárastu komfortu a kvality zvárania. Pre nás je to ďalším posunom vpred. Nečinnosť nie je kľúčom k udržaniu konkurencieschopnosti. «

Hannes Holl, generálny riaditeľ

Výzva

Dostupnosť komponentov, materiál a tvárnenie vyžadujú, aby boli stavebné prvky zvárané metódou MIG/MAG a tiež aj TIG. Potreba miesta pre dva rôzne zváracie systémy a sústavné striedanie oboch sa vo Ferrum.at javí ako neefektívne. Preto bolo do budúcnosti potrebné výkonné a spoľahlivé riešenie All‑in‑one‑

Riešenie

Spoločnosť Ferrum.at testovala po dobu jedného mesiaca iWave a výsledok urobil na ňu dojem. Komunikácia SpeedNet a vysoký výpočtový výkon umožňujú používať nové pokročilé zváracie procesy, ktoré vedú k vynikajúcim výsledkom zvárania. Zmena z TIG na MIG/MAG a naopak funguje obratom ruky.

V spoločnosti Ferrum.at to bola doslova malá revolúcia

Inovatívne funkcie, ako napríklad CycleTIG (systém TIG) alebo PMC (Pulse Multi Control systému MIG/MAG), stabilizujú elektrický oblúk, optimalizujú uvoľňovanie kvapiek a znižujú vnášanie tepla a zároveň udržiavajú vysoký výkon odtavovania.

Premostenie medzery zváracieho systému je ukážkové, pričom tolerančné medzery sa automaticky vyrovnávajú. Dokonca aj v nútených polohách, napríklad v prípade zvarov zváraných v zvislej polohe zdola nahor, máte nad tavným kúpeľom stopercentnú kontrolu. Vyššie rýchlosti zvárania skracujú dobu taktu a zvyšujú produktivitu.

Zariadenie iWave pomáha v obidvoch zváracích procesoch – MIG/MAG a TIG – dosiahnuť opticky bezchybné zvary, ktoré zváračom ušetria časovo náročné dodatočné opracovanie, ako je odstraňovanie rozstrekov alebo obrusovanie prevýšení zvarov.

Navigácia v ponuke zváracieho systému je zrozumiteľná a dostupná vo viac ako tridsiatich jazykoch. Dotykový displej a nastavovacie koliesko sa dajú ľahko ovládať aj v rukaviciach.

Do iWave je možné uložiť až 1000 rôznych jobov a vyvolať na zváracom horáku JobMaster. Hneď ako vznikne potreba nastaviť nové zváracie parametre, nemusíte sa už presúvať medzi konštrukčným dielom a zváracím systémom. iWave dokonca ponúka pre opakované úlohy možnosť nastavenia často používaných parametrov. Päť z nich možno na zváracom horáku nastaviť ako takzvané Easy Joby, čo prináša obrovské pohodlie pri vykonávaní neustále sa opakujúcich zváracích úloh.

Podľa úlohy iWave rozpozná, kedy je potrebné prepnúť pri zváraní z metódy MIG na TIG a naopak. Automaticky zmení potrebné nastavenia zváracích parametrov a pomaly a kontrolovane zníži hlavný prúd, aby sa dosiahol čistý prechod zvaru. Všetky tieto funkcie optimalizujú v spoločnosti Ferrum.at cestu k požadovanej kvalite zvaru.

Používané produktyLET'S GET CONNECTED!

Pošlite svoju nezáväznú požiadavku priamo spoločnosti Fronius

Poďme sa spojiť.

    Ďakujeme za vašu správu. Váš dotaz spracujeme čo najskôr.