Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Optimalizace investičních nákladů

Pro toho, kdo si chce pořídit systém elektricky poháněného manipulačního vozíku, je vedle efektivity a hospodárnosti důležité také hledisko udržitelnosti. Ostatně pořizovací náklady jsou vysoké – a uživatelé chtějí perspektivní techniku, která nezastará nebo se nerozbije. Všechny části třídílného systému, který se skládá z manipulačního vozíku, trakčního akumulátoru a nabíjecího přístroje, proto musí být vzájemně optimálně sladěné – s vysoce kvalitními komponentami, inteligentním softwarem a možností flexibilního přizpůsobení budoucím vývojovým novinkám.

Nabíjecí systémy akumulátorů Fronius šetří místo a omezují výdaje na infrastrukturu pro nabíjení

Prostorově úsporná instalace díky kompaktním nabíjecím přístrojům a nejrůznějším možnostem montáže
V logistice a ve výrobě se počítá každý čtvereční metr. Provozovatelé chtějí stávající plochu využít co nejefektivněji, aby udrželi nízké výrobní a skladovací náklady. Při pořizování přístrojů a zařízení proto hraje důležitou roli jejich velikost. Čím jsou totiž kompaktnější, tím méně cenného prostoru vyžadují. To platí také pro techniku nabíjení akumulátorů, především pro provozovatele velkých vozových parků manipulačních vozíků, kteří často používají mnoho přístrojů.


Nabíjecí přístroje Fronius jsou kompaktní a lehké. V porovnání s běžnými 50Hz přístroji, ale také s vysokofrekvenčními technologiemi jiných výrobců, jsou jejich rozměry a hmotnost jednoznačně nižší. Nabízí tak provozovatelům mnoho možností. Provozovatelé mohou nabíjecí přístroje namontovat na sloupy, mezi nakládací rampy nebo roletová vrata, a ušetřit tak místo. Technika nabíjení akumulátorů se tím pádem přizpůsobuje prostorovým možnostem a zajišťuje maximální využití cenné výrobní a skladovací plochy.

Efektivní nabíjecí přístroje mohou zabránit vysokým investicím do infrastruktury pro nabíjení

Účinnější a kvalitnější nabíjení

Výkonná intralogistika s elektricky poháněnými manipulačními vozíky vyžaduje odpovídající infrastrukturu pro nabíjení. Střídavé napětí 230 V, které je v Evropě standardně dostupné, však není dostačující pro každý systém. Přeměna infrastruktury na třífázový proud s napětím 400 V sice nabízí dodatečnou kapacitu, ale zároveň s sebou nese vysoké náklady.

 

Nabíjecí systémy akumulátorů Fronius zajišťují jednoznačně efektivnější a kvalitnější nabíjení než jiné 50Hz nebo vysokofrekvenční nabíjecí přístroje. Inovativní nabíjecí proces Ri, který zohledňuje stáří, stav a teplotu akumulátoru, je zárukou optimálního nabíjení s minimální spotřebou energie. Díky tomu si přístroje Fronius často vystačí se síťovým napětím 230 V i tam, kde jiné systémy již potřebují třífázovou zásuvku. Provozovatel se tak při zajištění stejného výkonu může vyhnout vysokým investicím do infrastruktury pro nabíjení.

Nabíjecí přístroje s dlouhou životností nabízejí vysokou ochranu investic

Nabíjecí přístroje Fronius jsou do nejmenších detailů konstruovány pro docílení dlouhé životnosti. Součásti v průmyslové kvalitě a obsáhlý testovací program, který dalece překračuje běžné normy, zajišťují, aby každý jednotlivý přístroj splňoval nejvyšší požadavky. Výsledkem je spolehlivý a dlouhodobý provoz, a to i v nepříznivých podmínkách.


U všech přístrojů řady Selectiva je také k dispozici přípojka USB, pomocí které může provozovatel snadno a rychle načíst do přístroje aktualizace softwaru, např. charakteristiky pro nové akumulátorové technologie. Ty poskytuje společnost Fronius na svých webových stránkách zdarma. Díky tomu nabíjecí přístroj stále odpovídá nejnovějšímu stavu techniky a uživatel získá perspektivní, udržitelný systém s dlouhou životností.

Úsporná cirkulace elektrolytu při nabíjení akumulátorů vysokozdvižných vozíků

Pouze společnost Fronius nabíjí prostřednictvím jedinečného nabíjecího procesu Ri

V případě mimořádně vysokých požadavků na elektricky poháněné manipulační vozíky se při nabíjení trakčních akumulátorů často využívá cirkulace elektrolytu. Ta zajišťuje zvláště šetrné nabíjení a tím také nižší zahřívání akumulátoru. Díky tomu lze výrazně zkrátit dobu nabíjení a akumulátor je dříve připraven k dalšímu použití. Nevýhodou je, že pořízení cirkulačního čerpadla je spojeno se značnými náklady. Systémy jsou zároveň technicky náročné, což může při provozu působit problémy. Cirkulace elektrolytu proto není vhodná pro každé použití.


Díky nabíjecímu procesu Ri poskytují nabíjecí přístroje Fronius tak vysokou kvalitu nabíjení, že v mnoha případech může provozovatel od cirkulace elektrolytu ustoupit. Nabíjecí charakteristika se přitom přizpůsobí stáří, teplotě a stavu nabití akumulátoru. Každý nabíjecí proces se tak stává unikátem s individuální charakteristikou. To šetří akumulátor – i při rychlém a častém nabíjení – a prodlužuje jeho životnost. Uživatelé se mohou díky tomu vyhnout vysokým pořizovacím nákladům na cirkulaci elektrolytu a nespolehlivému provozu, a to i v případech, kdy s běžnou nabíjecí technikou je použití takového systému nezbytné.

Nižší servisní náklady díky vysoce kvalitní nabíjecí technice od společnosti Fronius

Kvalita překračuje normu: Nabíjecí přístroje Fronius řady Selectiva

Optimalizace provozních nákladů je pro provozovatele elektricky poháněných manipulačních vozíků důležitý a permanentní úkol. Čím dražší je servis vysokozdvižných vozíků, akumulátorů a nabíjecích přístrojů, tím vyšší jsou celkové náklady. Uživatelé proto dávají přednost vysoce kvalitním řešením, která spolehlivě fungují a která lze v případě potřeby rychle a snadno znovu uvést do chodu.


Společnost Fronius kladla při vývoji nejnovější generace nabíjecích přístrojů Selectiva velký důraz na jednoduchý a rychlý servis. Přístroje se skládají ze tří tištěných spojů, které je možné vyměnit během několika minut. Komponenty v průmyslové kvalitě a obsáhlý testovací program, který dalece překračuje běžné normy, zajišťují spolehlivé fungování a dlouhou životnost každého nabíjecího přístroje Fronius. To snižuje náklady na údržbu a tím i servisní náklady na minimum.