Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Zjednodušení manipulace s akumulátory

Rovnoměrné vytížení fondu akumulátorů obecně zvyšuje životnost jednotlivých akumulátorů. Praxe je však často jiná. Zaměstnanci často volí nesprávný akumulátor, což z dlouhodobého hlediska způsobuje poškození akumulátoru nebo vede k drahému pořízení nových akumulátorů. Společnost Fronius nabízí řešení optimalizující manipulaci s akumulátory, která brání výše uvedeným negativním jevům.

Na provoz a životnost trakčních akumulátorů má rozhodující vliv destilovaná voda, kterou je třeba pravidelně doplňovat. Pokud totiž akumulátor vyschne, dojde k jeho trvalému poškození, které znamená ztrátu kapacity, nebo dokonce zničení akumulátoru. V každodenním pracovním shonu však mnoho uživatelů na včasné doplnění vody zapomíná.

Nabíjecí přístroje Fronius mohou na displeji zobrazit pokyny pro údržbu, které uživateli připomenou například včasné doplnění vody. Obsah a časové intervaly hlášení je možné volně konfigurovat. To pomáhá provozovateli při optimální péči o akumulátor a přispívá k delší životnosti akumulátoru a větší kapacitě.

Na přání společnost Fronius vybaví nabíjecí přístroje Selectiva funkcí Aquamatik, pomocí které uživatelé mohou řídit systémy automatického plnění vodou. Tyto systémy po každém procesu nabíjení automaticky doplní jednotlivé akumulátorové články destilovanou vodou. Tím se předejde poškození a ztrátě kapacity a uživatelé profitují z delší životnosti akumulátorů a jejich vyšší dostupnosti.

Rovnoměrné vytížení fondu akumulátorů obecně zvyšuje životnost jednotlivých akumulátorů. Praxe je však často jiná. Zaměstnanci většinou volí nesprávný akumulátor – z pohodlnosti nebo proto, že stav nabití lze jen těžko či vůbec rozpoznat. Proto jsou některé akumulátory téměř neustále nasazené, což zvyšuje jejich teplotu a zároveň zkracuje životnost. Naproti tomu jiné akumulátory zůstávají celé dny nebo dokonce týdny nevyužité, což může vést ke stratifikaci kyseliny, při které dochází ke korozi desek. Důsledkem je zkrácení doby použitelnosti a vysoké náklady na pořízení nových akumulátorů.

Nabíjecí přístroje Fronius typu Selectiva jsou vybaveny barevnými kontrolkami LED, které na první pohled signalizují stav nabíjecího procesu. Minutové počitadlo na displeji udává, jak dlouho již je příslušný akumulátor plně nabitý.

K lepšímu vytížení fondu akumulátorů rovněž přispívají informační a řídicí systémy „Cool Battery Guide Easy“ a „Cool Battery Guide Premium“. Řídicí jednotka opticky ukáže uživateli, který akumulátor je nejdéle plně nabitý, a tedy nejchladnější. Uživatel je intuitivně doveden ke správnému akumulátoru. Nesprávná rozhodnutí pracovníků tak patří minulosti. Tím se prodlužuje životnost akumulátoru a snižují provozní náklady.

Výrobní podniky a distribuční centra často pracují ve vícesměnném provozu. Akumulátory manipulačních vozíků jsou v neustálém nasazení a sotva mají příležitost, aby před nabíjením vychladly. Teplota uvnitř akumulátoru proto den za dnem stále stoupá. Není výjimkou, že provozní teplota překročí 50 stupňů Celsia. Ještě větší měrou k tomuto efektu dochází, pokud manipulační vozíky přepravují vysoké hmotnosti, například v nápojovém nebo papírenském průmyslu. To pak způsobuje trvalé poškození akumulátorů a významně zkracuje jejich životnost.

Nabíjecí přístroje Fronius jsou vybaveny funkcí kalendáře, díky které je možné začátek nabíjení libovolně posunout. Akumulátory tak mají dostatek času, aby mohly před začátkem nabíjení vychladnout. Nabíjecí proces Ri nabíjecích přístrojů Selectiva navíc zajistí zvláště šetrné a v porovnání s jinými technologiemi rozhodně studenější nabíjení akumulátoru. Modrá kontrolka LED a minutové počitadlo na displeji přístroje indikují, zda a od kdy je akumulátor ochlazený, a tedy připravený k použití.

Jako volitelný doplněk jsou k dispozici dobře viditelné LED lišty a informační a řídicí systémy „Cool Battery Guide Easy“ a „Cool Battery Guide Premium“. Tyto systémy uživateli ukazují, který akumulátor je nejdéle plně nabitý, a tedy nejchladnější. Uživatel je intuitivně doveden ke správnému akumulátoru. To prodlužuje životnost akumulátorů a snižuje provozní náklady.

Vysoké zatížení trakčních akumulátorů vede k nárůstu teploty. To znamená velkou výzvu především v oblastech, kde manipulační vozíky přepravují vysoké hmotnosti, například v papírenském průmyslu nebo pivovarech. Provozní teplota často dosáhne 50 stupňů Celsia, což je na bezproblémové nabíjení akumulátorů po výměně příliš. Vysoké teploty při nabíjení totiž zkracují životnost akumulátorů a tím zbytečně zvyšují náklady. Výrobci akumulátorů proto většinou uvádějí ideální teplotu, při které by se měly akumulátory nabíjet.

Pomocí funkce „zpožděného začátku nabíjení“ mohou uživatelé u každého nabíjecího přístroje Selectiva nastavit okamžik pro zahájení nabíjení. Akumulátor tak získá dostatek času, aby před nabíjením vychladl. A provozovatelé manipulačních vozíků mohou bez využití další techniky významně prodloužit životnost svých trakčních akumulátorů.

Na přání společnost Fronius vybaví nabíjecí přístroje také funkcí „teplotně řízeného nabíjení“. Přitom se mezi články v nádobě akumulátoru umístí snímač teploty. Inovativní nabíjecí proces Ri od začátku nabíjení neustále eviduje teplotu akumulátoru a vhodně přizpůsobuje nabíjecí charakteristiku. Uživatelé navíc mohou nastavit mezní hodnoty pro maximální a minimální teplotu akumulátoru. Pokud se teplota přiblíží k jedné z těchto mezních hodnot, nabíjecí přístroj vydá varovné upozornění. Pokud dojde k překročení kritické teploty, nabíjení se zastaví, aby se akumulátor nepoškodil. Tím se prodlouží životnost akumulátoru a celý systém manipulačního vozíku je výrazně hospodárnější.

Pomocí softwarového nástroje I-Spot Viewer mohou uživatelé všechny procesy nabíjení vyhodnotit a proces případně optimalizovat, například prodloužením doby nabíjení. Výsledkem je studenější a šetrnější nabíjení a rovněž delší životnost akumulátoru.

O víkendech nebo svátcích, když je provoz zastaven, dochází u olověných akumulátorů často k ochlazení a tím k podkročení ideálního pracovního bodu. Následující pracovní den pak výkon akumulátoru nestačí na celou směnu – dochází k takzvanému pondělnímu efektu. Důsledkem je mezinabíjení nebo časově náročná výměna akumulátorů, menší dostupnost manipulačních vozíků a nižší efektivita intralogistiky.

U nabíjecích přístrojů Selectiva od společnosti Fronius mohou uživatelé nastavit časově řízené automatické vyrovnávací nabíjení na víkend. Tak se zajistí, že před začátkem směny budou akumulátory plně nabité a k pondělnímu efektu nedojde.

Při nabíjení olověných akumulátorů, které se používají jako trakční akumulátory pro manipulační vozíky, dochází na základě chemických reakcí k plynování. Voda uvnitř akumulátoru se elektrolyticky rozkládá na vodík a kyslík Elektrolýzou vzniká výbušný plyn, který není jen explozivní, ale také nepříjemně páchne a způsobuje znečištění na povrchu akumulátoru. To vše výrazně zhoršuje pracovní prostředí v bezprostředním okolí nabíjecích stanic.

Inovativní nabíjecí proces Ri nabíjecích přístrojů Fronius snižuje přebití akumulátoru na minimum. Díky tomu je nižší také tvorba plynů – a tedy i nepříjemného zápachu a znečištění. Výsledkem je lepší pracovní prostředí v okolí nabíjecích stanic.

Výkon olověného akumulátoru se časem mění. Podle normy mají akumulátory životnost asi 1 500 nabíjecích cyklů. Během této doby nesmí jejich kapacita klesnout pod 80 procent jmenovité kapacity. Doba použitelnosti, tedy užitná doba v reálných provozních podmínkách, je však většinou podstatně kratší, v průměru je to 1 200 nabíjecích cyklů. Dříve či později dojde k patrnému opotřebení a zjevné ztrátě výkonu.

Tuto ztrátu musejí provozovatelé kompenzovat častějším mezinabíjením nebo použitím výměnných akumulátorů. Důsledkem jsou četnější prostoje a menší dostupnost manipulačních vozíků – a s tím spojená nižší efektivita a výkonnost logistiky. Také proto se uživatelé vracejí k dražším akumulátorům s maximální možnou kapacitou.

Nabíjecí přístroje Fronius s nabíjecím procesem Ri nabíjejí trakční akumulátory zvláště šetrně a tím snižují jejich opotřebení. Dosažení maximální doby použitelnosti akumulátoru není žádnou výjimkou. Také výkonnost zůstává zachována podstatně delší dobu. Aby se zabránilo ztrátě kapacity po několika letech používání, jsou přístroje Fronius navíc vybaveny speciálními nabíjecími charakteristikami. Díky těmto charakteristikám se v mnoha případech zvýší výkonnost akumulátorů a prodlouží doby dojezdu. To v důsledku znamená zvýšení dostupnosti manipulačních vozíků.

U olověných akumulátorů je nutno dbát na to, aby v akumulátoru vždy zůstala zbytková kapacita 20 procent. Pokud zbytková kapacita klesne pod 20 %, hovoříme o hlubokém vybití, které má za následek nadměrnou sulfataci a může vést k poškození nebo dokonce nevratnému zničení akumulátoru. Mnoho běžných nabíjecích přístrojů nedokáže hluboce vybité akumulátory dobít ani regenerovat. U většiny přístrojů není možné změnit charakteristiku bez laptopu nebo bez pomoci technika.

Pro uživatele je tak akumulátor nepoužitelný, čímž vznikají vysoké náklady na pořízení nového nebo na regeneraci sulfatovaného akumulátoru.

Nabíjecí přístroje Selectiva od společnosti Fronius jsou standardně vybaveny speciální charakteristikou, pomocí které je možné hluboce vybité akumulátory znovu nabíjet. Uživatelé mohou tuto charakteristiku nastavit pomocí tlačítek přímo na přístroji. Kapacitu a výkonnost akumulátorů tak lze do značné míry regenerovat. Tím se prodlouží jejich životnost a sníží náklady na pořízení nových akumulátorů, protože není nutná tak častá výměna.

Univerzální nabíjecí přístroj do dílny nebo jako náhradní přístroj

Optimální servisní zařízení

Univerzální zařízení pro údržbu systému manipulačních vozíků, nebo náhradní přístroj? V mnoha oblastech použití je výhodné mít nabíjecí přístroj, který je schopen flexibilně nabíjet všechny druhy trakčních akumulátorů, bez ohledu na velikost, napětí, kapacitu nebo nabíjecí zástrčku. A zde si mnoho poskytovatelů komplikuje situaci. Nabíjecí přístroje jsou často dimenzovány jen pro určité typy akumulátorů, a proto je nelze používat univerzálně.

Nabíjecí přístroj Selectiva 8090 společnosti Fronius představuje skutečné víceúčelové řešení. Tento přístroj flexibilně nabíjí akumulátory s napětím 12 až 80 V a je vhodný pro kapacitu akumulátorů 225 až 1500 Ah. Uživatelé tak mají k dispozici univerzální nabíjecí přístroj pro všechny druhy elektricky poháněných manipulační vozíků. Vzhledem ke kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti lze tento přístroj snadno přepravovat a díky rozsáhlému příslušenství je možné ho individuálně přizpůsobit požadavkům uživatelů.

Získejte více informací o našich řešeních správy akumulátorů


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?