Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Specifické prostředí

V některých prostředích je výběr správné techniky nabíjení akumulátorů ještě důležitější než obvykle. Velkou roli zde hrají vnější faktory, jako je prach, nečistoty, vlhkost nebo velmi vysoké nebo nízké okolní teploty, ale také provozní faktory, jako je extrémně dlouhá doba provozu nebo přísnější bezpečnostní a hygienické předpisy. Takovéto speciální požadavky splňují pouze vysoce kvalitní nabíjecí systémy akumulátorů, které mohou být spolehlivě a hospodárně použity i v obtížných podmínkách. 

Specifické prostředí

Je mnoho faktorů, které zhoršují podmínky pro nabíjecí přístroje: prach, nečistota a vlhkost, špatná nebo kolísavá kvalita elektrické sítě, dlouhé doby nasazení a málo nebo téměř žádné přestávky. A zde se projeví skutečná kvalita: Jen vysoce kvalitní systémy, které jsou koncipovány i pro použití v nepříznivých podmínkách, pracují v takovém prostředí spolehlivě a zajišťují hospodárnost. Nevhodná technika nabíjení akumulátorů zvyšuje náklady na údržbu a může vést ke zbytečným výdajům za častější pořizování nových akumulátorů.

 

Nabíjecí systémy akumulátorů Fronius jsou mezi odborníky známé tím, že spolehlivě a dlouhodobě fungují i v nejtěžších podmínkách. Důvodem je vysoce kvalitní zpracování, individuální příslušenství a promyšlené vlastnosti přístrojů. Nová generace nabíjecích přístrojů Selectiva je vybavena například zcela novou koncepcí odvětrávání. Proud vzduchu určený pro chlazení elektroniky je veden nabíjecím přístrojem pomocí vzduchového kanálu. Kromě toho je každý tištěný spoj přístroje Fronius potažen ochranným lakem, který elektroniku chrání před prachem, nečistotou a oxidací. Volitelný prachový filtr nabízí dodatečnou ochranu ve zvláště náročném prostředí.Technika nabíjení akumulátorů pro vysoké okolní teploty

Vysoké okolní teploty jsou pro trakční akumulátory mimořádnou zátěží. Čím více se zahřívají, tím více se zkracuje doba jejich použitelnosti. Zvláště problematické je, když akumulátory přijdou do nabíjecí stanice příliš horké. Vysoké teploty při nabíjení totiž poškozují akumulátory, zkracují jejich životnost a tím zbytečně zvyšují náklady.


Díky funkci „zpožděného začátku nabíjení“ mohou uživatelé téměř u všech nabíjecích přístrojů Selectiva nastavit libovolný okamžik pro zahájení nabíjení. Akumulátor tak má dostatek času, aby mohl před začátkem nabíjení vychladnout. Provozovatelé manipulačních vozíků tak mohou bez využití další techniky významně prodloužit životnost svých trakčních akumulátorů.


Na přání společnost Fronius vybaví nabíjecí přístroje také funkcí „teplotně řízeného nabíjení“. Přitom se mezi články v nádobě akumulátoru umístí snímač teploty. Inovativní nabíjecí proces Ri od začátku nabíjení neustále eviduje teplotu akumulátoru a vhodně přizpůsobuje nabíjecí charakteristiku. Uživatelé navíc mohou nastavit mezní hodnoty pro maximální a minimální teplotu akumulátoru. Pokud se teplota přiblíží k jedné z těchto mezních hodnot, nabíjecí přístroj vydá varovné upozornění. Pokud dojde k překročení kritické teploty, nabíjení se zastaví, aby se akumulátor nepoškodil. Tím se prodlouží životnost akumulátoru a celý systém manipulačního vozíku je výrazně hospodárnější.


Pomocí softwarového nástroje I-Spot Viewer mohou uživatelé všechny procesy nabíjení vyhodnotit a proces případně optimalizovat, například prodloužením doby nabíjení. Výsledkem je studenější a šetrnější nabíjení a rovněž delší životnost akumulátoru.Technika nabíjení akumulátorů pro nízké okolní teploty

Manipulační vozíky jsou často vystaveny nízkým okolním teplotám – a to platí i pro jejich trakční akumulátory. Ať už se jedná o provoz v chladírenských či mrazírenských skladech, nebo o použití v zastřešených skladových prostorách na volném prostranství. Tato skutečnost staví provozovatele před mimořádné výzvy. Chlad nejen že snižuje výkonnost akumulátoru, ale má také významný vliv na proces nabíjení. Pokud je teplota uvnitř akumulátoru příliš nízká, klesá kvalita nabíjení a s ní také připravenost systému manipulačního vozíku.


Nabíjecí přístroje Fronius jsou na přání vybaveny funkcí „teplotně řízeného nabíjení“. Díky této funkci nabíjecí přístroj eviduje teplotu uvnitř akumulátoru a vhodně přizpůsobí koncové nabíjecí napětí. Pokud je teplota příliš nízká, může být nabíjení také odloženo, dokud se akumulátor dostatečně nezahřeje. Výsledkem je vždy optimální nabíjení, díky kterému může uživatel plně využít kapacitu akumulátoru.


Alternativně může provozovatel snadno a flexibilně přizpůsobit nabíjecí charakteristiku na přístroji v závislosti na okolní teplotě. Tím se zlepší kvalita nabíjecího procesu a zajistí vysoký výkon akumulátorů.Spolehlivá a efektivní – i v ledovém chladu

Poskytovatel logistických služeb Frigologo se specializuje na teplotně řízené skladování potravin. Více než 100 manipulačních vozíků poháněných akumulátory zajišťuje ve firmě Frigologo hladký tok zboží. Teploty až do -24 stupňů Celsia představují pro vozový park manipulačních vozíků velkou výzvu. Aby bylo možné za těchto extrémních podmínek bezpečně, spolehlivě a efektivně nabíjet trakční akumulátory, využívá Frigologo inovativní technologie od společnosti Fronius.

přejít k referenci

Nabíjecí přístroje pro použití v čistých oblastech

Elektricky poháněné manipulační vozíky se často používají v prostředí, kde panují nejvyšší bezpečnostní a hygienické standardy. Ať už se jedná o farmaceutický průmysl, výrobu potravin nebo letiště. To vyžaduje také speciální techniku nabíjení akumulátorů. Výbušný plyn, který vzniká při nabíjení olověných akumulátorů, totiž může v čistých oblastech velmi rychle působit problémy – například při kontaktu s citlivými nebo reaktivními látkami. Důsledkem může být ohrožení osob a zboží nebo porušení norem a předpisů čistoty.


Uživatelé v čistých oblastech proto často používají uzavřené gelové akumulátory. Jejich výhodou je to, že nevylučují téměř žádný výbušný plyn a tím minimalizují nebezpečí výbuchu. Náklady na pořízení těchto akumulátorů jsou proto zvláště vysoké.


Nabíjecí přístroje Fronius jsou vybaveny speciální gelovou nabíjecí charakteristikou, u které je škodlivé přebití akumulátoru omezeno na minimum. Takto dosažená nižší teplota při nabíjení zajistí delší životnost akumulátoru – a ta zase výrazně sníží vysoké náklady na pořízení gelového akumulátoru.


Společnost Fronius je také kompetentním partnerem při vybavení normalizovaných akumulátorových místností a nabíjecích stanic. Speciálně vyškolení zaměstnanci podporují uživatele již ve fázi plánování a dbají na to, aby systémy splňovaly všechny předpisy na ochranu proti požáru a výbuchu. K těmto účelům společnost Fronius nabízí široké portfolio produktů, aby bylo možné akumulátorové místnosti a nabíjecí stanice přizpůsobit individuálním podmínkám a požadavkům.