Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

cmt advanced: vyšší odtavný výkon, lepší přemostění spár a vyšší stabilita

„Studený“ svařovací proces CMT (Cold Metal Transfer) Advanced od společnosti Fronius znamená přesně nastavitelný odtavný výkon pomocí kladných a záporných procesních cyklů. Protože změna polarity probíhá ve fázi zkratu, zaručuje tento proces spojování obvykle vysokou stabilitu studeného svařování. Kromě toho nabízí proces CMT Advanced ještě více výhod: cílený vnos tepla, vyšší odtavný výkon při neměnném tepelném zisku a nepatrnou deformaci. Mimo to vzniká velmi málo svařovacího kouře. Díky tomu je práce jednoznačně příjemnější.

Jak funguje CMT Advanced

Svařovací proces je založený na kombinovaném oblouku s kladně a záporně polarizovanými cykly CMT. Přepólování nastává ve fázi zkratu, aby oblouk zůstal stabilní. Během fáze záporné polarity dosahuje svařovací proces vyššího odtavného výkonu a lepšího přemostění spár. V kladných cyklech tento postup záměrně vnáší do procesu teplo. Předání kapky probíhá přesně. Pohyb drátu je součástí procesu.

CMT Pulse Advanced: spojování vysokopevnostní oceli nepatrným vnosem tepla

Zatímco při procesu CMT Advanced se střídají kladné a záporné cykly, svařovací postup CMT Pulse Advanced kombinuje cykly CMT se záporným pólováním elektrody a pulzní fázi s kladnou polaritou. Ve fázi záporného pólování dosahuje postup vyššího odtavného výkonu při nepatrném vnosu tepla. Přepólování na kladné pulzní cykly probíhá při zkratu. Díky pulzní fázi dosahuje uživatel kromě vyššího vnosu tepla také bezzkratového přechodu kapky. Poměr mezi kladnými a zápornými procesními cykly je volně volitelný. CMT Pulse Advanced umožňuje spojování vysokopevnostních ocelí díky dostatečnému odtavnému výkonu a nepatrnému vnosu tepla.

Všestranná použitelnost

CMT Advanced zaručuje velmi dobré přemostění spár při svařování rozmanitých materiálů, jako jsou ocel, chromnikl nebo hliník. Uživatel má následující výhody:

  • dají se spojovat tenké a nejtenčí plechy při vysoké přemostitelnosti spár a také vysokopevnostní ocel při nepatrném vnosu tepla
  • při navařování je možné minimální promísení
  • svařování kořenové vrstvy se dá provádět bez podpory lázně
  • u smíšených spojů, jako je ocel a hliník, je potřebný menší vnos tepla a dosahuje se vysokého odtavného výkonu
  • dají se pájet oceli vysoké a nejvyšší pevnosti

řešení realizované procesem cmt advancedMagna sází na CMT Advanced

Společnost Magna Steyr s 36 závody v Severní Americe, Evropě a Asii je jedním z předních světových nezávislých dodavatelů automobilového průmyslu. Dceřiná společnost koncernu Magna International s globální působností má téměř 9 500 zaměstnanců a díky svým vývojovým a výrobním strategiím nabízí řešení pro součásti, díly a moduly vozů i pro celá vozidla.

Další informace

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?