Perfect Charging

Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
Perfect Charging

Bezpieczne dla ludzi i środowiska Standaryzowane procesy ładowania dla intralogistyki

Bezpieczne ładowanie akumulatorów wózków widłowych

Kiedy mowa o ładowaniu akumulatorów napędowych w intralogistyce, bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Kluczową rolę odgrywa to, czy wyposażenie akumulatorowni i stacji ładowania jest w pełni zgodne z obowiązującymi normami, ponieważ tylko w ten sposób można ograniczyć do minimum ryzyko wypadków, szkód materialnych i przestojów. Chodzi tu nie tylko o bezpieczeństwo pracowników, ale także o kosztowne procesy w sprawie wypłaty odszkodowań.

Jako doświadczony ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i zgodności z normami, Fronius zapewnia wsparcie od samego początku: pomagamy zaprojektować infrastrukturę do ładowania akumulatorów w wózkach widłowych, dbając o to, aby była ona zgodna ze wszystkimi przepisami. W przypadku akumulatorów ołowiowych oferujemy rozwiązania, które zapobiegają niebezpiecznym wybuchom gazu piorunującego. Mamy także odpowiednie know-how, aby wyposażyć wózki widłowe do użytku w strefach zagrożenia wybuchem.