Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Pořízení elektrických manipulačních vozíků

„Používat namísto kupovat“ – tak zní motto, které se v intralogistické branži stává trendem. Při pořizování elektricky poháněných manipulačních vozíků zdaleka není jedinou možností jejich koupě. Alternativní možnosti financování, např. pronájem, leasing nebo koupě na leasing, vám nabízí úsporná řešení šitá na míru.

Technika nabíjení akumulátorů Fronius optimalizuje individuální koncepce financování

Rozhodující roli při výběru vhodné koncepce mají celkové náklady na vlastnictví neboli „Total Cost of Ownership“ (TCO). Zákazníci, leasingové společnosti a pronajímatelé by měli proto vzít v potaz třídílný systém, který zahrnuje vedle vysokozdvižného vozíku rovněž energetický balíček s akumulátorem a nabíjecí technikou.

Se správnou technologií lze každopádně výrazně ušetřit náklady, neboť za spotřebu energie a emise CO2 vždy odpovídá uživatel, bez ohledu na koncepci financování. Obojí může moderní nabíjecí technika značně snížit. Také lze často předcházet vysokým investicím do infrastruktury pro nabíjení.

Volba vhodného energetického balíčku je rozhodujícím kritériem při koupi elektrického manipulačního vozíku. Kromě vysokozdvižného vozíku by měl být vysoce kvalitní také akumulátor a nabíjecí přístroj. Pouze kombinace nejlepších technologií z těchto tří oblastí totiž skýtá největší potenciál pro optimalizaci. Ačkoliv právě nabíjecí systém akumulátorů v porovnání s vysokozdvižným vozíkem představuje relativně nízké náklady, můžete jím dosáhnout výrazných dlouhodobých úspor nákladů.

Nová generace nabíjecích přístrojů Selectiva společnosti Fronius představuje optimální řešení. Na základě nabíjecího procesu Ri jsou akumulátory nabíjeny dle svého individuálního vnitřního odporu (Ri) – mimořádně šetrně a energeticky úsporně. To snižuje spotřebu energie a zároveň zvyšuje životnost akumulátoru. Vysoká kvalita našich nabíjecích systémů akumulátorů také snižuje náklady na údržbu, zajišťuje vysokou a dlouhodobou dostupnost vašeho vozového parku, čímž optimalizuje procesy ve vaší intralogistice.

Někteří výrobci nabízejí další koncepci financování, a to pronájem s následným odkoupením. S individuálně stanovenou výší splátky a konstantní splátkou nájmu umožňuje tato koncepce nekomplikované investiční financování, při kterém zařízení po skončení smlouvy přechází do vlastnictví nájemce. Pronájem s následným odkoupením se obzvláště doporučuje tehdy, pokud vaše firma obdrží dotace z veřejných prostředků. Od počátku platnosti smlouvy můžete jako nájemce aktivovat manipulační vozíky do rozvahy a využít daňových odpisů.

U této koncepce financování je spolehlivá technika s dlouhou životností obzvláště důležitá. Systémy nabíjení akumulátorů společnosti Fronius zde skýtají velké výhody. Konkrétně se jedná o nízkou spotřebu energie, nízké emise CO2 a výrazné prodloužení životnosti akumulátoru a tím také dlouhodobé snižování provozních nákladů. Vysoká kvalita našich nabíjecích přístrojů zajišťuje plynulý tok ve vaší intralogistice a snižuje náklady na údržbu akumulátorů.

Při střednědobém až dlouhodobém užívání po dobu několika let lze doporučit leasingovou smlouvu: S nízkou měsíční leasingovou sazbou máte možnost využívat manipulační vozíky, testovat je po určitou dobu ve vaší firmě a zároveň chránit svůj úvěrový limit. Pokud vozíky splňují vaše očekávání a odpovídají vašim požadavkům, můžete je ve většině případů v souladu se smluvními podmínkami odkoupit za zbytkovou hodnotu, prodloužit platnost smlouvy, nebo dokonce vrátit tyto leasingové společnosti. Nicméně náklady na energii a emise CO2 zůstávají i zde v odpovědnosti uživatele.

Leasingoví nájemci nemají zpravidla nárok na záruku a musí platit náklady na údržbu a opravy ze svého. Při běžných lhůtách od 48 do 60 měsíců a možnosti odkoupení je technika nabíjení akumulátorů rozhodujícím faktorem: Nekvalitní systémy vedou často v dlouhodobém horizontu ke ztrátě kapacity akumulátoru. To má za následek častější mezinabíjení, defekty a nákladné prostoje.

Od začátku se zde tedy vyplatí investice do kvalitní nabíjecí technologie od společnosti Fronius, a to i s nepatrně vyšší leasingovou splátkou. Šetrný nabíjecí proces Ri výrazně prodlužuje životnost vašeho trakčního akumulátoru a zároveň snižuje spotřebu energie a emise CO2. Kromě toho se minimalizuje spotřeba vody při provozu akumulátorů a snižují se náklady na jejich údržbu. Výsledkem jsou výrazně nižší provozní náklady a vytvoření stabilního a spolehlivě dostupného vozového parku.
Především pro firmy, jež manipulační vozíky nepoužívají trvale, nebo které jen dočasně musejí pokrýt zvýšenou potřeb vozíků, představuje pronájem zařízení jednoznačně výhodnější alternativu. Velkou výhodou při pronájmu je, že výrobci vysokozdvižných vozíků nabízejí po dobu trvání pronájmu balíček all inclusiv a poskytují kompletní nabídku služeb. Náklady na údržbu a servis, jakož i náhradní díly, montáž a náhradní zařízení jsou tedy hrazeny samotným poskytovatelem pronájmu. Nicméně, náklady na energii a emise CO2 jsou stále v odpovědnosti uživatele.

Díky optimálnímu sladění třídílného systému složeného z manipulačního vozíku, akumulátoru a nabíjecího přístroje můžete také jako nájemce manipulačních vozíků šetřit energii a optimalizovat dostupnost svých vozíků. Zde se vyplatí vsadit spíše na inovativní systémy od společnosti Fronius, než se spoléhat na konvenční 50Hz nabíjecí techniku. Vzhledem k výrazně nižším provozním nákladům a úsporám u emisí CO2 se nepatrně vyšší měsíční splátky rozhodně vyplatí. Mnoho pronajímatelů manipulačních vozíků již sází na spolehlivou technologii společnosti Fronius a vysokou kvalitu našich výrobků. Využijte i vy řady výhod a vyžádejte si u svého dodavatele naše nabíjecí systémy akumulátorů.
Bez ohledu na to, jaká koncepce financování je pro vaši firmu nejvhodnější, s technikou nabíjení akumulátorů od společnosti Fronius bude používání vašich manipulačních vozíků v každém případě efektivnější a hospodárnější. Prostřednictvím vysokých standardů kvality a inovativních technologií nejen optimalizujeme nabíjení vašich akumulátorů a dostupnost vašich manipulačních vozíků, ale také vám zaručujeme značnou úsporu nákladů.