Perfect Welding

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Welding

Trial License pro TPS/i a iWave Objevte plný potenciál našich svařovacích systémů

KDY MÁ TRIAL LICENSE PRO TPS/i NEBO iWAVE SMYSL?

Trial License doporučujeme využít, pokud si kladete následující otázky:
Jaké výhody mám ve výrobě, když investuji do svařovacích balíčků Welding Packages, např. PMC nebo LSC? 
Je použití OPT/i Jobs opravdu praktické? 
Mohu použitím rozšířené výbavy OPT/i Limit Monitoring zvýšit kvalitu?

CO?

Trial License (zkušební licence) aktivuje v závislosti na svařovacím zdroji na určitou zkušební dobu, resp. na určitý počet hodin hoření oblouku, všechen dostupný volitelný software a svařovací balíčky Welding Packages.

K ČEMU?

Jako zákazník máte čas příslušnou funkci před zakoupením otestovat a ocenit plný potenciál svařovacího zdroje i dostupného volitelného softwaru a svařovacích balíčků Welding Packages.

KDE?

Trial License je dostupná pro svařovací zdroje TPS/i a iWave. Upozorňujeme, že Trial License aktivuje různé funkce, a to podle konkrétního přístroje.

Welding Packages

Na základě požadavků je možné vybavit svařovací zdroje různými svařovacími balíčky Welding Packages – od úvodního balíčku až po vysoce pokročilá řešení. Jednotlivé svařovací balíčky Welding Packages obsahují různé procesní charakteristiky, které dokonale odpovídají požadavkům konkrétních svařovacích úloh.Standard

Standardní balíček obsahuje krátký a sprchový oblouk. Snadno se ovládá a je vhodný pro celý rozsah výkonu nelegovaných, nízkolegovaných a vysokolegovaných materiálů.Pulz

Pulzní balíček od společnosti Fronius umožňuje svařování pulzním obloukem. Tím je zaručena nízká tvorba rozstřiků a variabilní pracovní oblast (tenké až silné plechy).LSC – Low Spatter Control

LSC je svařovací postup MIG/MAG s vysokou stabilitou oblouku a sníženou tvorbou rozstřiků v krátkém oblouku. Stabilizátor průvaru navíc umožňuje konstantní průvar ve sprchovém oblouku, a to i přes případnou změnu stickoutu. Více o LSC


PMC – Pulse Multi Control

PMC je modifikovaný pulzní oblouk při svařování MIG/MAG. Stabilizátory průvaru a délky oblouku, které obsahuje, zaručují při použití vyšší kvalitu svaru a také vyšší rychlosti svařování.

Více o PMC


Volitelný software

Díky Trial License máte také přístup ke všemu volitelnému softwaru svařovacích zdrojů. Mimo jiné získáte možnost upravovat joby a přistupovat ke všem funkcím pro záznam dat.

TRIAL LICENSE OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ VOLITELNÝ SOFTWARE:

OPT/i Jobs

TPS/i a iWave umožňují uložení až 1000 jobů – tedy předdefinovaných parametrů svařování pro příslušnou svařovací úlohu. Rozšířená výbava OPT/i Jobs rozšiřuje rozsah funkcí webové aplikace SmartManager: Joby je možné vizualizovat a upravovat prostřednictvím všech koncových zařízení.

OPT/i Documentation

OPT/i Documentation umožňuje uchovávání aktuálních hodnot (proud, napětí, rychlost drátu) a spotřebních hodnot (plyn, drát, energie) v paměti svařovacího zdroje. Data je možné vizualizovat prostřednictvím webového zobrazení.

OPT/i Limit Monitoring

Tato funkce slouží k monitorování mezních hodnot jednotlivých parametrů svařování, a tím také k detekci chyb svarových švů. Sleduje se proud, napětí, rychlost drátu, doba svařování a vnos tepla do svarového švu. Dodatečně lze stanovit, zda má v případě překročení mezní hodnoty následovat varování nebo chybové hlášení.

OPT/i GUN Trigger

Tato speciální funkce dovoluje provádět na svařovacím hořáku Jobmaster dodatečná nastavení, např. provozního režimu, funkce SynchroPuls nebo zkoušky plynu.

OPT/i CMT Cycle Step

CMT Cycle Step je varianta svařovacího procesu CMT (Cold Metal Transfer). Předností této varianty je, že lze nastavit jak počet jednotlivých kapek na svařovaný bod, tak také dobu pauzy mezi jednotlivými cykly. Tím se zajistí maximální přesnost, reprodukovatelnost a dokonalý vzhled svaru.

OPT/i Custom NFC – ISO 14443A

Díky této výbavě OPT/i můžete již existující systém NFC používat také pro správu uživatelů TPS/i. Stávající ID uživatelů lze tedy použít znovu.

OPT/i Wire Sense

Technologie WireSense využívá drátovou elektrodu jako senzor. Na základě přesného nasnímání dílu odesílá příslušné signály do robota ještě před svařováním. Lze tak například detekovat hrany a zjišťovat rozměry spár.

OPT/i OPC-UA

OPC UA je standardizovaný protokol, který se používá pro přenosy přes datové rozhraní svařovacího systému. Prostřednictvím této rozšířené výbavy je generován stanovený rozsah dat v reálném čase s definovaným intervalem zaznamenávání nebo v případě změny s využitím standardu OPC-UA. Tato data zahrnují požadované hodnoty, aktuální hodnoty, procesní a systémové informace. Prostřednictvím protokolu OPC UA mohou být naopak do svařovacího systému přenášeny určité parametry procesu a sledovatelnosti.

OPT/i MQTT

MQTT je standardizovaný protokol, který se generuje přes datové rozhraní svařovacího systému. Prostřednictvím rozšířené výbavy OPT/i MQTT je možné generovat data (požadované hodnoty, aktuální hodnoty, procesní a systémové informace) v reálném čase s definovaným intervalem zaznamenávání nebo v případě změny a předávat je zprostředkovateli zpráv.

OPT/i Synergic Lines

Tato softwarová funkce aktivuje všechny speciální charakteristiky příslušných svařovacích balíčků Welding Packages. V centru pozornosti jsou charakteristiky pro speciální přídavné materiály a kombinace plynů. 

 

VOLITELNÝ SOFTWARE PRO TIG

Trial License pro iWave umožňuje vyzkoušet další dvě rozšířené softwarové výbavy pro TIG.

OPT/I PULS PRO

Všechny svařovací zdroje iWave jsou vybaveny standardním rozsahem funkcí pro pulzní svařování. Pulzní proud a pulzní frekvenci lze standardně nastavit, pulzní frekvence je omezena na 2 kHz. Výbava Puls Pro v případě potřeby uvolní rozšířený rozsah funkcí. V důsledku toho je možné dodatečně nastavit také základní proud, Duty-Cycle a tvar křivek DC. Díky rozšířené výbavě OPT/i Puls Pro se horní mez pulzní frekvence zvýší na 10 kHz.

OPT/I CYCLETIG

CycleTIG je procesní varianta svařování DC minus, která vychází z intervalového svařování. Díky různým kombinacím parametrů (např. s Pulse nebo Tacking) CycleTIG zjednodušuje svařování TIG a umožňuje dosáhnout vynikajícího vzhled svaru. Hlavní výhodou procesu CycleTIG je možnost velmi cíleného vnosu tepla, což usnadňuje mimo jiné svařování tenkých plechů, opravné svařování apod.

TPS/i TRIAL LICENSE50 HODIN HOŘENÍ OBLOUKU PRO VYHODNOCENÍ POTENCIÁLU TPS/i

Po aktivaci TPS/i Trial License máte během testovacího období k dispozici plný rozsah funkcí systému TPS/i.

Máte tak přístup ke všem výše popsaným svařovacím balíčkům Welding Packages a k veškeré rozšířené softwarové výbavě.

Pokud ještě nevíte, které funkce skutečně potřebujete, máte možnost během 50 hodin hoření oblouku zjistit, která konfigurace systému TPS/i přesně odpovídá vašim potřebám.
 

AKTIVACE TPS/i TRIAL LICENSE

Aktivace probíhá přímo v systému TPS/i a lze ji dokončit několika kroky. Připravili jsme stručný návod pro jednorázovou aktivaci všech svařovacích balíčků Welding Packages a volitelného softwaru.

Krok 1

Pod položkou „Nastavení“ najdete tlačítko „Zkušební licence“. Kliknutím na toto tlačítko spustíte proces aktivace.

Krok 2

Krátké upozornění na dostupné svařovací balíčky, které je možné aktivovat s Trial License na 50 hodin hoření oblouku.

Krok 3

Pro využití celého rozsahu aktivovaných funkcí doporučujeme použít aplikaci WeldConnect. Jednoduše naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci.

Krok 4

Poslední upozornění: Trial License je možné aktivovat jen jednou pro každý přístroj.

Krok 5

Poslední krok: Po potvrzení tohoto hlášení je Trial License aktivní.

Krok 6

Hotovo! Od tohoto okamžiku máte k dispozici čas 50 hodin hoření oblouku, abyste objevili celé spektrum možností systému TPS/i.

iWave Trial License10 HOŘENÍ OBLOUKU PRO VYHODNOCENÍ POTENCIÁLU iWAVE

Po aktivaci iWave Trial License máte během testovacího období k dispozici následující rozsah funkcí:

iWave 190i-230i:
/ OPT/i Jobs
/ OPT/i Documentation
/ OPT/i Limit Monitoring
/ OPT/i Custom NFC
/ OPT/i OPC-UA
/ OPT/i MQTT
/ OPT/i Puls Pro
/ OPT/i CycleTig

iWave 300i-500i: 
/ všechny výše popsané svařovací balíčky Welding Packages
/ všechen výše popsaný volitelný software
/ všechen výše popsaný volitelný software pro TIG

Pokud ještě nevíte, které funkce skutečně potřebujete, máte možnost během 10 hodin hoření oblouku zjistit, která konfigurace systému iWave přesně odpovídá vašim potřebám.

 

AKTIVACE iWAVE TRIAL LICENSE

Aktivace probíhá přímo v systému iWave a lze ji dokončit několika kroky. Připravili jsme stručný návod pro jednorázovou aktivaci všech svařovacích balíčků Welding Packages a volitelného softwaru.

KROK 1

Pod položkou „Nastavení“ najdete tlačítko „Trial License“. Kliknutím na toto tlačítko spustíte proces aktivace.

KROK 2

Krátké upozornění na dostupné svařovací balíčky Welding Packages, které lze prostřednictvím Trial License aktivovat na 10 hodin hoření oblouku.

KROK 3

Pro využití celého rozsahu aktivovaných funkcí doporučujeme použít aplikaci WeldConnect. Jednoduše naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci.

KROK 4

Poslední upozornění: Trial License je možné aktivovat pro každý přístroj jen jednou.

KROK 5

Poslední krok: Po potvrzení tohoto hlášení je Trial License aktivní.

KROK 6

Hotovo! Od tohoto okamžiku máte k dispozici 10 hodin hoření oblouku, abyste objevili spektrum možností systému iWave.

DOKONALÁ KOMBINACE: WELDCUBE PREMIUM A CENTRAL USER MANAGEMENT – ZKUŠEBNÍ VERZE

V kombinaci s TPS/i Trial License je nabízena také zkušební verze našeho centrálního softwarového řešení WeldCube Premium. Tímto nástrojem získáte praktické řešení dokumentace dat s inteligentními funkcemi pro správu, statistiku, analýzu. V testovacím období lze software Central User Management využívat neomezeně. Se zkušební verzí je možné přistupovat celkem ke 20 připojeným systémům.

Zkušební verze je zdarma a časově omezená na 3 měsíce. Pro další informace kontaktujte náš prodejní tým.

Kontaktujte ihned

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?