Svařovací technologie Fronius pro optimální řešení

DOKONALÉ SVAŘOVÁNÍ

Společnost Fronius je ve svařovací technice celoevropskou jedničkou na trhu a světovou technologickou jedničkou. Od roku 1950 vyvíjíme inovativní svařovací technologie, které se v praxi velmi dobře uplatňují. Stále znovu se nám přitom daří vývojové skoky, které dramaticky a od základu proměňují svět svařovací techniky. Ovládáme oblouk jako nikdo jiný a poskytujeme tak našim zákazníkům značné konkurenční výhody: nejvyšší produktivitu a disponibilitu jejich svařovacích systémů, maximální rychlost svařování, vynikající kvalitu svarových švů a efektivní využívání všech zdrojů.

Inteligentní a výkonné svařovací zdroje, vysoce dynamická technika podávání drátu a nejpokrokovější svařovací hořáky na trhu tvoří základ našich prémiových produktů. Díky nim vytváříme kompletní svařovací systémy na míru se speciálně přizpůsobenou nabídkou služeb. Pokrýváme přitom v nejvyšší kvalitě veškeré svařovací postupy, jako jsou MIG/MAG, TIG, obloukové svařování, svařování elektrodou, odporové bodové svařování a plazmové svařování. Naše portfolio doplňují vylepšená automatizační řešení pro zvládnutí komplexních svařovacích úkolů.

Harald Langeder, vedoucí výzkumu a vývoje, Fronius Perfect Welding

 „Neustále se snažíme předběhnout dobu, věnovat svoje myšlení tématům budoucnosti a dokonce je předvídat. Přitom stále znovu překonáváme hranice a zkoumáme řešení, která dnes mohou znít nejasně, ale pozítří mohou být normální. To je typické pro naše výrobky, a to je také standard, který jsme si jako technologická jednička nastavili.“

Harald Langeder

inteligentní revoluce svařovací techniky

Platforma MIG/MAG svařovacích zdrojů TPS/i, která byla poprvé představena roku 2013, zahájila novou éru svařovací techniky. Individuálně přizpůsobitelné a rozšiřitelné přístroje se vyznačují vysokou inteligencí a řadou komunikačních funkcí. Snáze se obsluhují, umožňují všestranné použití a nabízejí téměř neomezený výkon. Další informace

AccuBoost Technology

Technologii AccuBoost vyvinuli inženýři společnosti Fronius s cílem využít velmi příznivé vlastnosti vysoce výkonných akumulátorů AccuPocket pro znatelná zlepšení při elektrodovém svařování. Speciální řídicí elektronika vede ve srovnání s běžnou invertorovou technikou ke znatelnému zlepšení zapalování a stability i dynamiky oblouku. Elektronika tak jednak využívá vysoké proudy akumulátorů, aby se účinně minimalizovalo přilepení elektrody, jednak AccuBoost využívá elektronicky zvýšené výstupní napětí akumulátoru, aby se zabránilo přerušení oblouku.

Nehlučné svařování TIG s digitální regulací oblouku

Digitální systémy TIG od společnosti Fronius pracují s digitálním signálním procesorem a nabízejí veškeré výhody, které už jsou známé z jiných digitálních svařovacích systémů: reprodukovatelnost, přesnost a rychlost. Díky dokonalé digitalizaci ale bylo navíc integrováno ještě něco mimořádného: ticho. Protože právě při svařování TIG s použitím střídavého proudu byl vždy problém s hlukem. Společnost Fronius nazývá princip, který za tím vězí, Active Wave. Důvodem je to, že digitální signální procesor v reálném čase stále počítá přesně takovou proudovou křivku, která umožňuje nejvyšší možnou stabilitu oblouku při nejnižších možných emisích hluku. Při použití střídavého proudu se už nevyskytují ani vysokofrekvenční překryvy.

Dokonalý a stálý oblouk pro nejlepší svařovací vlastnosti

Osvědčená koncepce digitální rezonance pro elektrodový invertor byla vyvinuta a zdokonalena pro novou generaci přístrojů TransPocket 150 a TransPocket 180. Ještě přesnější a rychlejší regulace svařovacího proudu a neustále disponibilní výkonové rezervy umožňují okamžitě reagovat na zvláštnosti a změny oblouku. To umožňuje téměř ideální výstupní charakteristiku. Vždy dokonalý a stálý oblouk s minimální tvorbou rozstřiků vede k těm nejlepším svařovacím vlastnostem.

minimální tvorba rozstřiků také u dlouhých hadicových vedení

S cílem nabídnout výhody procesu LSC také u delších hadicových vedení byla vyvinuta platforma svařovacích zdrojů TPS 400i LSC Advanced. Modul LSC integrovaný ve svařovacím zdroji je zárukou, že proud indukovaný v hadicovém vedení bude odveden. Tak se dosáhne rovnoměrnějšího uvolňování kapky při zkratovém a přechodovém oblouku. Zákazník má užitek z dokonalých svařovacích vlastností s minimální tvorbou rozstřiků i při delším hadicovém vedení.

Nová generace svařovacích hořáků od společnosti Fronius: zdokonalené chlazení, zjednodušená manipulace, vylepšený komfort

Inovativní funkce pro produktivnější svařování – U nové generace svařovacích hořáků od společnosti Fronius jsou spotřební díly a součásti hořáku dokonale přizpůsobené svařovacímu výkonu. Přitom jsme důsledně optimalizovali také chlazení, manipulaci a komfort. Výsledkem je nejvyšší přesnost a maximální trvanlivost. Další informace

Jedinečné chlazení

Nové svařovací hořáky od společnosti Fronius dosahují nových milníků v oblasti chlazení. Rozšířením chladicích kanálů směrem ke kontaktní trubici a také použitím přišroubované plynové hubice místo násuvné se mohl výrazně zvýšit chladicí výkon. Kontaktní trubice užšího tvaru přijímají méně tepla vyzařovaného obloukem a hořák zůstává už vlivem konstrukce chladnější. Tato optimalizovaná koncepce chlazení umožňuje delší dobu svařování a výrazně zvyšuje životnost spotřebních dílů. Důkaz z praxe: při svařování pomocí 500 A se dá plynová hubice ručně vyměnit už asi po 1,5 min, a to bez rukavice!

Velké plus v hospodárnosti

Vylepšená technologie CrashBox pro robotické systémy výrazně snižuje zátěž těla hořáku při kolizi. Silová křivka zátěže se bezprostředně po srážce sníží na minimum, čímž se zabrání poškození těla hořáku, příp. pohonné jednotky. Extrémně vysoká přesnost vrácení do původní polohy (+/- 0,05 mm) umožňuje rychlé obnovení výrobního procesu. Uživatel tak šetří čas i peníze.

malý, lehký a robustní

Se svými pouhými 1600 gramy je nový svařovací hořák PullMig od společnosti Fronius absolutně nejlehčí mezi svařovacími hořáky PushPull. Díky propracované konstrukci nabízí koncentrovanou přesnost a výkon na nejmenším prostoru. Také velmi robustní provedení přináší jasné výhody ve všech oblastech využití. Důkazem toho je pádová zkouška z výšky 3 m, kterou hořák zvládne bez poškození. Revoluční chlazení a vylepšený odvod tepla umožňují svařovat delší dobu a mnohonásobně prodloužit životnost spotřebních dílů. Už asi jednu minutu po svařování (320 A) se dá ručně vyměnit plynová hubice, a to bez rukavic! k produktu

Světový rekord: nejkompaktnější robotový svařovací hořák PushPull

Společnost Fronius uvedla na trh nejmenší robotový svařovací hořák PushPull na světě – Robacta Drive TPS/i. Díky kompaktnímu provedení a zdokonalené mechanice se podařilo maximálně usnadnit přístup ke svařovaným dílům, dále zvýšit přesnost TCP svařovacího hořáku a zároveň desetkrát zvýšit dynamiku hnací jednotky oproti přístrojům předchozí generace, a to na 33 m/s². Důsledně modulární konstrukce navíc zjednodušuje manipulaci v případě servisního zásahu a usnadňuje skladování přístroje i náhradních dílů. Vzhledem k těmto vlastnostem umožňuje svařovací hořák Robacta Drive TPS/i hospodárně zvládnout ještě více svařovacích úkolů.

Virtual Welding

Ve svařovací technice se stávají faktorem úspěchu také poprodejní servis a služby. Proto naši zkušení školitelé navrhují naše vzdělávání a další vzdělávání tak, aby se co nejvíce blížilo praxi. Inovací, která se přitom často používá, je systém Virtual Welding. V tomto individuálně nastavitelném svařovacím simulátoru mají příležitost vylepšit si a rozšířit si své know-how za podmínek blížících se realitě nejen kvalifikovaní profesionálové – také svářeči začátečníci mohou absolvovat virtuální školicí jednotky a naučit se svařování bez rizika a efektivním a zdroje šetřícím způsobem.

Další informace

We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?