Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
FAQ Online Tools

FAQ - Solar.start App Solar Energy

Všeobecné otázky

Používateľské konto Fronius sa dá používať na prihlásenie na každej platforme Fronius. Nie je nutné vytvoriť samostatné používateľské konto.
Ak už máte používateľské konto Fronius, môžete sa v aplikácii prihlásiť s ním. Ak ho nemáte, môžete registráciu vykonať na stránke www.solarweb.com v bode ponuky „Prihlásenie“.Ak by ste pri registrácii potrebovali ďalšiu pomoc, obráťte sa s chybovým hlásením, ktoré ste dostali, a s e-mailovou adresou, ktorú by ste chceli zvoliť pre svoje používateľské konto, na náš zákaznícky servis. Použite na to náš kontaktný formulár.
Skontrolujte, či sa proces registrácie úplne dokončil. Po registrácii sa na vašu e-mailovú adresu odošle prepojenie. Otvorte ho a vykonajte prvé prihlásenie, pri ktorom doplníte svoje údaje.  Ak by ste mali následne stále ťažkosti s prihlásením, kontaktujte náš zákaznícky servis s e-mailovou adresou patriacou k vášmu používateľskému kontu. Použite na to náš kontaktný formulár.
Pozrite sa najskôr do priečinka nevyžiadanej pošty svojej e-mailovej služby. Ak ste naozaj žiadny e-mail nedostali, obráťte sa na náš zákaznícky servis s e-mailovou adresou patriacou k vášmu používateľskému kontu. Použite na to náš kontaktný formulár.

Solar.start App

Je možné, že ste ešte pripojení k samotnému striedaču (názov siete Wifi Fronius_XXX, pričom XXX predstavuje sériové číslo striedača alebo Dalo ID zariadenia Datamanager), a preto sa nemôžete pripojiť na internet. Preverte to v svojich nastaveniach Wifi.
Striedač sa už pravdepodobne úspešne pripojil k sieti Wifi. môže sa však stať, že váš smartfón túto skutočnosť nezobrazuje, pretože sám stratil pripojenie k striedaču. Je možné, že sa váš smartfón v tomto čase už pripojil k inej známej sieti Wifi.V nastaveniach Wifi svojho smartfónu môžete preveriť, či ste ešte stále pripojení k striedaču (názov siete Wifi Fronius_XXX, pričom XXX predstavuje sériové číslo striedača alebo Dalo ID zariadenia Datamanager). Ak pripojení nie ste, zvoľte názov Wifi siete striedača, aby ste sa mohli pripojiť, a prejdite následne späť do aplikácie. Stránka by sa mala znova načítať. V opačnom prípade môžete do ponuky v aplikácii prejsť aj pomocou tlačidla Späť/Back, vľavo hore a prevádzku spustiť znova. Mali by ste mať potom možnosť pokračovať na poslednej navštívenej stránke. Striedač by už mal byť pripojený k sieti Wifi.
Ak používate iPhone alebo iPad, musíte sa k striedaču pripojiť manuálne tak, že pomocou aplikácie naskenujete kód Datamatrix (Primo/Symo GEN24 Plus a Tauro) alebo sa budete riadiť pokynmi v aplikácii.Ak vlastníte smartfón s Androidom, uistite sa, že sa vaše zariadenie môže pripojiť k sieti Wifi, ktorá nemá pripojenie na internet. Pravdepodobne dostanete systémovú správu, ktorú budete musieť potvrdiť.V opačnom prípade preverte v svojich nastaveniach Wifi, či je také nastavenie k dispozícii, a v prípade potreby ho zmeňte. Toto nastavenie sa môže nachádzať aj v nastaveniach pre vývojárov vášho smartfónu.Viac informácií nájdete v návode na obsluhu svojho smartfónu.
Uistite sa, že sa vaše zariadenie môže pripojiť k sieti Wifi, ktorá nemá pripojenie na internet. Pravdepodobne dostanete systémovú správu, ktorú musíte potvrdiť.V opačnom prípade skontrolujte v svojich nastaveniach Wifi, či je také nastavenie k dispozícii, a v prípade potreby ho zmeňte. Toto nastavenie sa môže nachádzať aj v nastaveniach pre vývojárov vášho smartfónu.Viac informácií nájdete v návode na obsluhu svojho smartfónu.
Počas aktualizácie dochádza k opätovnému spusteniu striedača alebo jeho zariadenia Datamanager. Pri opätovnom spustení sa spojenie s vaším smartfónom preruší, v dôsledku čoho sa už nebudú odosielať žiadne aktualizácie stavu.Všímajte si preto LED kontrolky striedača alebo zariadenia Datamanager. Zobrazujú totiž stav prevádzky. Len čo sa zariadenie spustí znova, môžete zobrazenie v aplikácii ukončiť (pomocou tlačidla Späť/Back).