Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
FAQ Online Tools

FAQ - Solar.start App Solar Energy

Všeobecné otázky

Uživatelský účet Fronius můžete používat pro přihlašování ke všem platformám Fronius. Není třeba vytvářet samostatný uživatelský účet.
Pokud už máte uživatelský účet Fronius, můžete se do aplikace přihlásit jeho prostřednictvím. Pokud ho nemáte, můžete provést registraci na adrese www.solarweb.com pod položkou nabídky „Přihlásit“. Pokud potřebujete další pomoc při registraci, obraťte se s chybovým hlášením, které jste obdrželi, a e-mailovou adresou, kterou chcete zvolit pro svůj uživatelský účet, na náš zákaznický servis. Použijte k tomu kontaktní formulář.
Zkontrolujte, jestli byl proces registrace zcela dokončen. Po registraci se na vaši e-mailovou adresu odešle odkaz. Otevřete ho a proveďte první přihlášení, při kterém doplníte chybějící údaje.  Pokud problémy s registrací přetrvávají, obraťte se prostřednictvím e-mailové adresy, která je přiřazena k vašemu uživatelskému účtu, na náš zákaznický servis. Použijte k tomu kontaktní formulář.
Nejprve se v poštovním klientu podívejte do složky s nevyžádanou poštou. Pokud jste e-mail skutečně neobdrželi, obraťte se prostřednictvím e-mailové adresy přiřazené k vašemu uživatelskému účtu na náš zákaznický servis. Použijte k tomu kontaktní formulář.

Solar.start App

Možná jste ještě připojeni ke střídači (název sítě WLAN Fronius_XXX, přičemž XXX je sériové číslo střídače nebo Dalo ID Datamanageru), a proto nemůžete přistupovat k internetu. Ověřte situaci v nastaveních sítě WLAN.
Střídač už byl pravděpodobně k síti WLAN úspěšně připojen. Může se však stát, že váš smartphone tuto skutečnost nezobrazuje, protože jeho připojení ke střídač se přerušilo. Je možné, že se váš smartphone v této době připojil k jiné známé síti WLAN. V nastaveních sítě WLAN ve smartphonu můžete zkontrolovat, zda jste ještě ke střídači připojeni (název sítě WLAN Fronius_XXX, přičemž XXX je sériové číslo střídače nebo Dalo ID Datamanageru). Pokud ne, vyberte název sítě WLAN střídače, abyste se připojili, a poté se vraťte do aplikace. Stránka by se měla znovu načíst. V opačném případě můžete pomocí tlačítka Zpět/Back vlevo nahoře přejít do nabídky aplikace a znovu zahájit uvedení do provozu. Pak byste měli mít možnost pokračovat tam, kde jste předtím skončili. Střídač už by měl být k síti WLAN připojený.
Pokud používáte iPhone nebo iPad, musíte se ke střídači připojit ručně tak, že prostřednictvím aplikace naskenujete kód Data Matrix (Primo/Symo GEN24 Plus a Tauro) nebo budete postupovat podle pokynů v aplikaci. Pokud máte smartphone se systémem Android, ujistěte se, že se vaše zařízení smí připojit k síti WLAN, která nemá připojení k internetu. Možná se zobrazí systémová zpráva, kterou budete muset potvrdit. V opačném případě zkontrolujte v nastaveních sítě WLAN, zda takové nastavení existuje, a pokud je to nutné, změňte ho. Toto nastavení se může nacházet také v nastaveních smartphonu pro vývojáře. Další informace najdete v návodu k obsluze smartphonu.
Ujistěte se, že se vaše zařízení smí připojit k síti WLAN, která nemá připojení k internetu. Možná se zobrazí systémová zpráva, kterou budete muset potvrdit. V opačném případě zkontrolujte v nastaveních sítě WLAN, zda takové nastavení existuje, a pokud je to nutné, změňte ho. V případě zařízení se systémem Android se může toto nastavení nacházet i v nastaveních smartphonu pro vývojáře. Další informace najdete v návodu k obsluze smartphonu.
Během aktualizace dochází k restartování střídače nebo příslušného Datamanageru. Při restartování se přeruší spojení se smartphonem a aktualizace stavu se už neodesílají. Sledujte proto kontrolky LED na střídači nebo Datamanageru, které indikují provozní stav. Jakmile je přístroj restartován, můžete zobrazení v aplikaci ukončit (pomocí tlačítka Zpět/Back).