Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
FAQ Online Tools

FAQ - Solar.start App Solar Energy

Ogólne pytania

Konta użytkownika Fronius można użyć do logowania się w każdej platformie Fronius. Nie trzeba tworzyć osobnego konta użytkownika.
Jeśli masz już konto użytkownika Fronius, możesz użyć go, aby zalogować się w aplikacji. Jeśli nie, możesz dokonać rejestracji także na stronie www.solarweb.com po wybraniu punktu menu „Zaloguj”.Jeśli nadal będziesz potrzebować pomocy przy rejestracji, zwróć się do naszego biura obsługi klienta, wysyłając wiadomość z otrzymanym komunikatem o błędzie z adresu e-mail, który ma być wybrany dla danego konta użytkownika. W tym celu użyj naszego Formularza kontaktowego.
Należy sprawdzić, czy operacja rejestracji została ukończona w całości. Po rejestracji użytkownik otrzymuje odnośnik na swój adres e-mail. Należy go otworzyć i dokonać pierwszego logowania, podczas którego należy uzupełnić swoje dane.  Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal występują problemy z logowaniem, należy zgłosić się do naszego biura obsługi klienta, wysyłając wiadomość z adresu e-mail należącego do konta użytkownika. W tym celu należy użyć naszego Formularza kontaktowego.
W pierwszej kolejności sprawdź folder spamu w swojej skrzynce poczty e-mail. Jeśli tam również nie ma wiadomości e-mail, zgłoś się do naszego biura obsługi klienta, wysyłając wiadomość z adresu e-mail przypisanego do konta użytkownika. W tym celu użyj naszego Formularza kontaktowego.

Solar.start App

Możliwe, że wciąż występuje połączenie z samym falownikiem (nazwa sieci WiFi Fronius_XXX, przy czym XXX to numer seryjny falownika lub Dalo ID menedżera danych) i dlatego nie ma dostępu do internetu. Sprawdź to w ustawieniach sieci WiFi.
Falownik został już prawdopodobnie połączony pomyślnie z siecią WiFi. Może się jednak zdarzyć, że smartfon tego nie wskazuje, gdyż sam utracił połączenie z falownikiem. Jest możliwe, że smartfon połączył się w tym czasie z inną znaną siecią WiFi.W ustawieniach sieci WiFi swojego smartfona możesz sprawdzić, czy jest on nadal połączony z falownikiem (nazwa sieci WiFi Fronius_XXX, przy czym XXX to numer seryjny falownika lub Dalo ID menadżera danych). Jeśli nie, wybierz nazwę sieci WiFi falownika, aby nawiązać połączenie, a następnie przejdź z powrotem do aplikacji. Strona powinna załadować się ponownie. W innym przypadku możesz przełączyć się też przyciskami Wstecz/Back w lewym górnym rogu do menu aplikacji i rozpocząć uruchamianie od nowa. Proces powinien być kontynuowany od miejsca przerwania. Falownik powinien być już połączony z siecią WiFi.
W przypadku korzystania z iPhone’a lub iPada należy połączyć się ręcznie z falownikiem, skanując w aplikacji kod matrycy danych (Primo/Symo GEN24 Plus i Tauro) lub postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji.W przypadku posiadania smartfona z systemem Android należy upewnić się, czy urządzenie może połączyć się z siecią WiFi, niemającą połączenia z internetem. Może pojawić się wiadomość systemowa, którą trzeba potwierdzić.W przeciwnym razie należy sprawdzić w ustawieniach sieci WiFi, czy jest możliwe takie ustawienie i należy je zmienić, o ile to konieczne. To ustawienie może być także dostępne w ustawieniach programistycznych Twojego smartfona.Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.
Upewnij się, czy urządzenie może połączyć się z siecią WiFi, niemającą połączenia z internetem. Może pojawić się wiadomość systemowa, którą trzeba potwierdzić.W przeciwnym razie należy sprawdzić w ustawieniach sieci WiFi, czy jest możliwe takie ustawienie i należy je zmienić, o ile to konieczne. W przypadku urządzeń z systemem Android to ustawienie może być także dostępne w ustawieniach programistycznych Twojego smartfona.Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.
W trakcie aktualizacji następuje ponowne uruchomienie falownika lub jego menedżera danych. Przy ponownym uruchomieniu połączenie ze smartfonem zostaje rozłączone, przez co nie są przesyłane aktualizacje dotyczące statusu.Obserwuj diody LED falownika lub menedżera danych. Wskazują one stan pracy. Po ponownym uruchomieniu urządzenia można zamknąć wskazanie w aplikacji (przyciskiem Wstecz/Back).