Η τρέχουσα σελίδα δεν υπάρχει στη γλώσσα προορισμού.

Θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα και να μεταβείτε στην αρχική σελίδα ή θέλετε να παραμείνετε στην τρέχουσα σελίδα?

Αλλαγή γλώσσας
FAQ Online Tools

FAQ - Solar.start APP Solar Energy

Γενικές ερωτήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη Fronius για να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε πλατφόρμα Fronius. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε ξεχωριστό λογαριασμό χρήστη.
Αν διαθέτετε ήδη λογαριασμό χρήστη Fronius μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στην εφαρμογή. Αν όχι, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω του δικτυακού τόπου www.solarweb.com, από το στοιχείο μενού «Σύνδεση».Αν παρόλα αυτά χρειάζεστε βοήθεια για την εγγραφή, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών αναφέροντας το εμφανιζόμενο μήνυμα σφάλματος και τη διεύθυνση email που δηλώσατε στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας.
Βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία εγγραφής έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Μετά την εγγραφή θα λάβετε έναν σύνδεσμο στο email σας. Μόλις τον ανοίξετε, θα κληθείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε για πρώτη φορά.  Αν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την εγγραφή, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών αναφέροντας τη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας.
Αρχικά ελέγξτε τον φάκελο «Ανεπιθύμητα» στον προσωπικό σας λογαριασμό email. Αν ούτε εκεί έχετε λάβει κάποιο μήνυμα, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών αναφέροντας τη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Solar.start App

Ενδέχεται να μην έχετε ακόμη συνδεθεί με τον ίδιο τον μετατροπέα (όνομα δικτύου WLAN Fronius_XXX, όπου ΧΧΧ είναι ο αριθμός σειράς του μετατροπέα ή το αναγνωριστικό Datalogger) και για αυτόν τον λόγο δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ελέγξτε το στις προσωπικές σας ρυθμίσεις WLAN.
Ο μετατροπέας έχει πιθανόν ήδη συνδεθεί επιτυχώς με το δίκτυο WLAN. Ωστόσο, η σύνδεση ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο smartphone σας επειδή αυτό έχει χάσει τη σύνδεση με τον μετατροπέα. Είναι πιθανόν το smartphone σας να συνδέθηκε εν τω μεταξύ με άλλο αποθηκευμένο δίκτυο WLAN.Από τις ρυθμίσεις WLAN του smartphone σας μπορείτε να ελέγξετε αν παραμένετε συνδεδεμένοι με τον μετατροπέα (όνομα δικτύου WLAN Fronius_XXX, όπου ΧΧΧ είναι ο αριθμός σειράς του μετατροπέα ή το αναγνωριστικό Datalogger). Σε αντίθετη περίπτωση, επιλέξτε το όνομα δικτύου WLAN του μετατροπέα για να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στην εφαρμογή. Η σελίδα θα πρέπει να φορτώσει κανονικά. Εναλλακτικά, μπορείτε μέσω του πλήκτρου Πίσω/Back, επάνω αριστερά, να επιστρέψετε στην εφαρμογή και να επανεκκινήσετε τη θέση σε λειτουργία. Λογικά, από εκεί μπορείτε να συνεχίσετε από το σημείο όπου βρισκόσαστε τελευταία. Ο μετατροπέας θα πρέπει να έχει ήδη συνδεθεί με το δίκτυο WLAN.
Αν χρησιμοποιείτε iPhone ή iPad, θα πρέπει να συνδεθείτε χειροκίνητα με τον μετατροπέα σαρώνοντας με την εφαρμογή τον Datamatrix Code (Primo/Symo GEN24 Plus και Tauro) ή ακολουθώντας τις οδηγίες στην εφαρμογή.Αν διαθέτετε Android Smartphone, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας επιτρέπεται να συνδεθεί με δίκτυο WLAN το οποίο δεν διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Πιθανόν να λάβετε ειδοποίηση συστήματος την οποία θα πρέπει να επιβεβαιώσετε.Διαφορετικά, ελέγξτε στις ρυθμίσεις WLAN αν υπάρχει ανάλογη ρύθμιση και αλλάξτε την, αν χρειαστεί. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να περιέχεται στις ρυθμίσεις προγραμματιστή του smartphone σας.Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις οδηγίες χειρισμού του smartphone σας.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας επιτρέπεται να συνδεθεί με δίκτυο WLAN το οποίο δεν διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Πιθανόν να λάβετε ειδοποίηση συστήματος την οποία θα πρέπει να επιβεβαιώσετε.Διαφορετικά, ελέγξτε στις ρυθμίσεις WLAN αν υπάρχει ανάλογη ρύθμιση και αλλάξτε την, αν χρειαστεί. Σε συσκευές Android η ρύθμιση αυτή μπορεί να περιέχεται στις ρυθμίσεις προγραμματιστή του smartphone σας.Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις οδηγίες χειρισμού του smartphone σας.
Μετά την εκτέλεση μιας ενημέρωσης ακολουθεί επανεκκίνηση του μετατροπέα ή του αντίστοιχου Datamanager. Σε περίπτωση επανεκκίνησης διακόπτεται η σύνδεση με το smartphone σας και γι’ αυτό δεν αποστέλλονται πλέον ενημερώσεις κατάστασης.Για τον σκοπό αυτό, παρατηρήστε τις λυχνίες LED του μετατροπέα ή του Datamanager που υποδεικνύουν την κατάσταση λειτουργίας. Αμέσως μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, μπορείτε να τερματίσετε την ένδειξη στην εφαρμογή (μέσω του πλήκτρου Πίσω/Back).