Technológia zvárania Fronius Pre optimálne riešenia

Perfektné zváranie

Fronius je vedúci európsky líder na trhu a celosvetový technologický líder. Od roku 1950 vyvíjame inovatívne zváracie technológie a dnes tieto vývinové skoky zdokonaľujeme pre používanie. Zas a znova sa nám pri tom podaria vývojové skoky, ktoré vyvolávajú revolúciu vo svete zváracej techniky. Elektrický oblúk ovládame ako nikto iný a prinášame pre našich zákazníkov značné výhody oproti konkurencii: najvyššia produktivita a dostupnosť zváracích systémov, maximálna rýchlosť zvárania, excelentná kvalita zvarového šva a efektívne využívanie všetkých zdrojov.

Inteligentné a výkonné zdroje zváracieho prúdu, vysokodynamická technika podávania drôtu a najpokrokovejšie zváracie horáky na trhu tvoria základ našich prémiových produktov. Na základe toho vytvoríme špeciálne prispôsobenú ponuku služieb zváracích jednotiek priamo na mieru. Pritom pokrývame všetky zváracie postupy ako MIG/MAG, TIG, zváranie elektrickým oblúkom, elektródové zváranie, odporové bodové zváranie a plazmové zváranie v najvyššej kvalite. Naše portfólio kompletizujú vyspelé automatizované riešenia na zvládnutie komplexných úloh zvárania.

Harald Langeder, vedúci F&E Fronius Perfect Welding

 „Neustále sa snažíme byť o krok vpred, naše myslenie venovať témam budúcnosti a tieto vedieť dokonca vytušiť. Pritom neustále prekonávame hranice a vymýšľame riešenia, ktoré dnes znejú možno zmätene, no zajtra však môžu byť úplne bežné. Týmto sa vyznačujú naše produkty a to je aj nárok, ktorý kladieme sami na seba ako na technologického lídra.“

Harald Langeder

Perfektné zváranie

Inteligentná revolúcia vo zváracej technike

Prvýkrát predstavená platforma MIG/MAG zváracieho systému TPS/i doviedla zváraciu techniku v roku 2013 do novej éry. Individuálne prispôsobiteľné a rozšíriteľné zariadenia sa vyznačujú vysokou inteligenciou a rozsiahlymi komunikačnými funkciami. Individuálne prispôsobiteľné a rozšíriteľné zariadenia sa vyznačujú vysokou inteligenciou a rozsiahlymi komunikačnými funkciami. Vďaka týmto vlastnostiam sú tieto zariadenia ľahšie ovládateľné, univerzálne použiteľné a majú takmer neobmedzený výkon.

Viac informácií

AccuBoost Technology

Technológia AccuBoost bola inžiniermi Fronius vyvinutá na využitie mimoriadne výhodných vlastností vysokovýkonných akumulátorov AccuPocket pre citeľné zlepšenie pri elektródovom zváraní. Špeciálna riadiaca elektronika vedie oproti bežnej invertorovej technike k značným zlepšeniam pri zapaľovacích vlastnostiach, stabilite a dynamike elektrického oblúka. Elektronika tak na jednej strane využíva vysoké prúdy akumulátorov na účinné minimalizovanie prilepenia elektródy. Na druhej strane AccuBoost využíva elektronicky zvýšené výstupné napätie akumulátora na zabránenie odtrhnutiu elektrického oblúka.

Nehlučné zváranie TIG pomocou digitálnej regulácie elektrického oblúka

Digitálne systémy TIG od spoločnosti Fronius pracujú s digitálnym signálovým procesorom a ponúkajú všetky výhody, ktoré sú známe už aj z iných digitálnych zváracích systémov: Reprodukovateľnosť, presnosť a rýchlosť. Dokonalou digitalizáciou bolo k tomu všetkému integrované ešte aj čosi navyše: Tichý chod. Pretože práve pri zváraní TIG striedavým prúdom bola hlučnosť vždy problémom. Fronius nazýva princíp, ktorý sa za tým skrýva, Active Wave. A to preto, že digitálny signálový procesor vždy vypočíta v reálnom čase priebeh prúdu, ktorý umožní najvyššiu možnú stabilitu elektrického oblúka s minimálnou emisiou hluku. Pri striedavom prúde už nedochádza ani k žiadnym vysokofrekvenčným zváracím osciláciám.

Perfektný a konštantný elektrický oblúk pre najlepšie vlastnosti zvárania

Osvedčená digitálna rezonančná koncepcia pre elektródové invertory bola pre novú generáciu zariadení TransPocket 150 a TransPocket 180 vyvinutá a ďalej zlepšovaná. Ešte presnejšia a rýchlejšia regulácia zváracieho prúdu, ako aj neustála prítomnosť výkonových rezerv umožňujú okamžite reagovať na osobitosti a zmeny elektrického oblúka. Toto umožňuje takmer ideálna východisková charakteristika. Neustále perfektný a konštantný elektrický oblúk s minimálnou tvorbou rozstrekov vedie k najlepším zváracím vlastnostiam.

Minimálna tvorba rozstrekov aj pri dlhých hadicových vedeniach

Pre výhodnosť procesu LSC aj pri dlhších hadicových vedeniach sa vyvinula platforma prúdových zdrojov TPS 400i LSC Advanced. Modul LSC Advanced integrovaný do prúdového zdroja zaručuje, že indukčnosť vzniknutá v hadicovom vedení sa odvedie. Tým sa dosiahne konštantnejšie uvoľňovanie kvapiek s menším množstvom rozstrekov pri zváraní v krátkom a prechodovom elektrickom oblúku a zákazník profituje z perfektných zváracích vlastnostní s minimálnou tvorbou rozstrekov aj pri dlhších hadicových vedeniach.

Nová generácia zváracích horákov od spoločnosti Fronius: Perfektné chladenie, zjednodušená manipulácia, zlepšený komfort

Pomocou inovatívnych vlastností produktívnejšie zvárať – pri novej generácii zváracích horákov od spoločnosti Fronius sú spotrebné diely a komponenty zváracieho horáka perfektne prispôsobené zváraciemu výkonu. Pritom sme konzekventne optimalizovali chladenie, manipuláciu, ako aj komfort. Výsledkom je najvyššia presnosť a maximálna životnosť. Viac informácií

Unikátne chladné

Nové zváracie horáky Fronius predstavujú nové medzníky v chladení. Chladiaci výkon je možné výrazne zvýšiť predĺžením chladiacich kanálov v smere kontaktnej špičky, ako aj použitím skrutkovaných plynových hubíc namiesto zasúvacích plynových hubíc. Kontaktná špička je užšieho vyhotovenia, aby sa prijímalo menej tepla vyžarovaného elektrickým oblúkom a aby zvárací horák zostal vďaka svojej konštrukcii chladnejší. Táto optimalizovaná koncepcia chladenia umožňuje dlhšie zváracie doby a značne zvyšuje životnosť spotrebných dielov. Dôkaz z praxe: Pri zváracích prácach s 500 A je možné plynovú hubicu vymeniť rukou už po cca 1,5 minúte – a to bez rukavice!

Plus pre hospodárnosť

Nový CrashBox pre robotické systémy znižuje zaťaženie tela zváracieho horáka pri kolízii. Priebeh sily zaťaženia sa ihneď po kolízii zníži na minimum, čím sa zabráni poškodeniam tela zváracieho horáka, resp. hnacej jednotky. Extrémne vysoká presnosť spätného nastavenia (+/-0,05 mm) umožňuje rýchle spustenie procesu výroby. Používateľ tak šetrí čas aj peniaze.

Malý, ľahký a robustný

Nový zvárací horák Fronius PullMig váži iba 1 600 gramov a je absolútne najľahším spomedzi zváracích horákov PushPull. Vďaka premyslenej koncepcii konštrukcie ponúka zvárací horák sústredenú presnosť a výkon na najmenšom priestore. Aj mimoriadne robustná konštrukcia prináša jasné výhody vo všetkých oblastiach použitia. Dokladom je skúška pádom z 3 m výšky, ktorú zvárací horák zvládne bez poškodenia. Revolučné chladenie a zlepšené odvádzanie tepla umožňujú dlhšie zváranie a mnohonásobné zvýšenie životnosti spotrebných dielov. Už cca jednu minútu po zváraní (320 A) je možné plynovú hubicu vymeniť rukou – a to bez rukavice! K produktu

Svetový rekord: Najkompaktnejší robotický zvárací horák PushPull

Spoločnosť Fronius priniesla na trh celosvetovo najmenší robotický zvárací horák Robacta Drive TPS/i typu PushPull. Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii a zdokonalenej mechanike bolo možné konštrukčnú prístupnosť a precíznosť TCP zváracieho horáka, ako aj dynamiku hnacej jednotky zvýšiť oproti predchádzajúcej generácii o desaťnásobok na 33 m/s². Konzekventne modulárna konštrukcia uľahčuje manipuláciu v prípade servisnej udalosti a zjednodušuje skladovateľnosť aj dostupnosť náhradných dielov na sklade. Na základe týchto vlastností Robacta Drive TPS/i je odteraz pomocou robotov možné efektívne vykonávať ešte viac úloh zvárania.

Virtual Welding

Vo zváracej technike sú stále väčším faktorom úspechu popredajné služby a služby priamo na mieste. Preto vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie realizujeme za pomoci skúsených lektorov a tak, aby sa čo najviac podobali praxi. Virtual Welding znamená inováciu, ktorá sa pri tom používa. Prostredníctvom individuálne nastaviteľného simulátora zvárania majú nielen kvalifikovaní profesionáli šancu si zlepšiť a rozšíriť svoje know-how v podmienkach podobných realite – virtuálne školiace jednotky môžu absolvovať aj začiatočníci v oblasti zvárania a naučiť sa tak efektívnemu, bezrizikovému a súčasne zdroje šetriacemu zváraniu.

Viac informácií

Perfektné zváranie

We think you are located in a different country

The country currently selected is Slovakia. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?