Perfect Welding

Aktuálna stránka nie je bohužiaľ dostupná vo vybratom jazyku.

Chcete zmeniť jazyk a navštíviť domovskú stránku alebo by ste chceli zostať na aktuálnej stránke?

Zmeniť jazyk
Perfect Welding

Čo je zváranie MIG/MAG?

Zváranie MIG/MAG: Vysokorýchlostný zvárací proces

Zváranie MIG/MAG sa označuje aj ako zváranie kovov v ochrannej atmosfére. Rozlišuje sa medzi zváraním kovu inertným plynom (MIG) a zváraním kovu aktívnym plynom (MAG). MIG/MAG je v súčasnosti najčastejšie používaným zváracím postupom a umožňuje zvlášť vysoké rýchlosti zvárania. Môže byť použitý manuálne, mechanizovane alebo roboticky.

Zváranie MIG/MAG: Takto to funguje

Pri zváraní MIG/MAG prídavný materiál alebo zvárací drôt zapáli oblúk, keď sa dotkne konštrukčného dielu. Taviaci sa drôt sa používa ako prídavok.

 

Na ochranu elektrického oblúka pred reaktívnym kyslíkom v okolí preteká plynovou hubicou tiež ochranný plyn. Ten potláča kyslík počas zvárania, a preto bráni oxidácii na elektrickom oblúku a v tavnom kúpeli.

Aké plyny sa používajú pri zváraní MIG/MAG?

Zváranie MAG používa aktívne plyny, ako napríklad čistý CO2 alebo zmiešané plyny (argón, CO2, O2) v rôznych zloženiach. Sú vysoko reaktívne. Zvárací postup MAG sa používa pre nelegované, nízkolegované a vysokolegované materiály.

 

Na druhej strane zváranie MIG používa inertné, t.j. nereaktívne plyny, ako je čistý argón a hélium alebo zmesi argónu a hélia. Tento postup je vhodný na zváranie materiálov ako je hliník, meď, horčík a titán.

Zvárací systém MIG/MAG pozostáva z týchto častí:

(1) Sieťová prípojka

(2) Prúdový zdroj

(3) Hadicové vedenie

(4) Uzemňovací kábel

(5) Zvárací horák

(6) Zemniaca svorka

(7) Zvarenec

(8) Prídavný materiál

(9) Ochranný plyn

Výhody zvárania MIG/MAG

  • Ľahko sa učí
  • Vysoká rýchlosť zvárania
  • Vysoký výkon odtavovania
  • Nízke náklady na prídavný materiál
  • Vhodné na mechanické (napr. na podvozku) alebo robotom podporované použitia zvárania
  • Jednoduché zapaľovanie elektrického oblúka

Nevýhody zvárania MIG/MAG

  • Vo vonkajšom prostredí alebo v halách s prievanom môžem byť problém s udržaním prúdenia ochranného plynu
  • Citlivé na hrdzu a vlhkosť

Úspešné zváranie MIG/MAG: rady z praxe

Druhy elektrických oblúkov pri zváraní MIG/MAG

Pri zváraní MIG/MAG existujú rôzne typy elektrických oblúkov. Líšia sa z hľadiska úrovne prúdu. V rozsahu nízkeho výkonu je oblúk citlivý na skraty; vo vyššom výkonovom rozsahu je bez skratov.

Krátky elektrický oblúk

Oblúk sa zapáli krátkym kontaktom medzi drôtovou elektródou a konštrukčným dielom. To vytvára rýchlo vznikajúci skratový prúd, ktorý skvapalňuje drôtovú elektródu a uvoľňuje sa kvapka. Po skrate sa znovu zapáli elektrický oblúk. Krátky elektrický oblúk sa používa v nižšom výkonovom rozsahu pre tenšie plechy a umožňuje zváranie v takmer akejkoľvek polohe. Krátky elektrický oblúk sa používa hlavne pri koreňovom zváraní.

Prechodový elektrický oblúk

Prechodový elektrický oblúk sa mení medzi skratmi a prechodmi streku v nepravidelných intervaloch. To má za následok väčšie rozstrekovanie. Účinné použitie tohto elektrického oblúka nie je možné, a preto je najlepšie sa mu vyhnúť.

Sprchový elektrický oblúk

Tento oblúk horí neustále bez skratov v hornom výkonovom rozsahu a je vhodný na zváranie hrubších plechov. To umožňuje vysoký výkon odtavovania a hlboký závar

Pulzný elektrický oblúk

Pulzný elektrický oblúk je tvorený fázou základného prúdu s nízkym výkonom a fázou pulzného prúdu s vysokým výkonom bez skratov. To znamená, že nevzniká takmer žiadny rozstrek. Vo fáze pulzného prúdu sú zváracie kvapky cielene oddelené pomocou presne dávkovaného pulzu prúdu.

Rotujúci elektrický oblúk

Tento oblúk je ešte silnejší ako sprchový elektrický oblúk a používa sa pre hrubé plechy, kde sa vyžaduje vysoký výkon odtavovania. Zváracie kvapky sa prenášajú do zvarového kúpeľa rotačným pohybom. Rotujúci elektrický oblúk sa označuje aj ako vysokovýkonný elektrický oblúk.

Kombinovaný elektrický oblúk

Tento elektrický oblúk pozostáva z krátkeho elektrického oblúka a pulzného oblúka. Potrebná penetrácia a prívod tepla sa generujú vo fáze pulzného elektrického oblúka, zatiaľ čo fáza krátkeho elektrického oblúka zaisťuje chladenie zvarového kúpeľa a uľahčuje jeho riadenie.

Procesné varianty zvárania MIG/MAG spoločnosti Fronius

Low Spatter Control – LSC

Kvalitné zvarové spoje pri minimálnej tvorbe rozstrekov a vysokom výkone odtavovania.
Viac informácií o LSC

Cold Metal Transfer - CMT

Neuveriteľne stabilný elektrický oblúk umožňuje skvelé výsledky pri všetkých typoch materiálov.
Viac informácií o CMT

Pulse Multi Control - PMC

Upravený elektrický oblúk pre ešte lepšie výsledky pri pulznom zváraní.
Viac informácií o PMC

Aké materiály sú vhodné na zváranie MIG/MAG?

Materiál, ktorý sa najčastejšie používa na zváranie kovov v ochrannej atmosfére, je oceľ. Okrem toho je možné pomocou zvárania MIG/MAG dobre zvárať zliatiny hliníka a nehrdzavejúcej ocele.

Profesionálne zváracie systémy na zváranie MIG/MAGOchranné odevy pre zváračov

Stráviť celý deň pri zváracom stole je stresujúce. UV žiarenie a dym zo zvárania sú len niektoré z faktorov, ktoré môžu byť nebezpečné, ak nemáte správnu ochranu. Správne zváracie zariadenie predstavuje v tejto oblasti zásadný rozdiel.
Read more about safety

Pošlite svoju nezáväznú požiadavku priamo spoločnosti Fronius

Poďme sa spojiť.

    Ďakujeme za vašu správu. Váš dotaz spracujeme čo najskôr.