Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
SOLAR ENERGY
SMÅHUS

Programvara och uppdateringar

Programuppdatering via Solar.web

 • Öppna Solar.web och gå till Inställningar > Komponenter.
 • Aktivera kryssrutan i raden för komponenten som du vill uppdatera.
 • Klicka på den röda knappen för uppdatering och bekräfta meddelandet i popupfönstret genom att klicka på OK.
 • Uppdateringen av den fasta programvaran startar. Stäng inte av strömmen till komponenten under uppdateringen.
 • Uppdateringsförloppet visas på komponentsidan efter uppdateringen.

USB-UPPDATERING (UPPDATERING AV VÄXELRIKTARENS FASTA PROGRAMVARA)

Programvaran kan uppdateras via USB på följande växelriktare från Fronius:

 •  Fronius Galvo
 •  Fronius Symo
 •  Fronius Primo
 •  Fronius Eco
 •  Fronius IG TL

Så här uppdaterar du programvaran i växelriktaren:

 • Ladda ner filen med fast programvara från Download Center.
 • Ange växelriktarens namn (exempel: Symo, Primo, Eco) och markera alternativet ”Firmware” under filtren.
 • Kopiera filen froXXXXX.upd till ett tomt USB-minne. Det ska ha filformatet FAT32.
 • Anslut USB-minnet till växelriktarens USB-gränssnitt. Observera: Ta av den nedre kåpan på växelriktaren.
 • Starta uppdateringen på växelriktarens display via ”Setup” > ”USB” > ”Softwareupdate” (inställning > USB > programuppdatering).
 • Om USB-minnet har satts in i växelriktaren visas den installerade versionen av den fasta programvaran under ”Softwareupdate” (programuppdatering) och den nya versionen av fast programvara.

Tryck på Enter igen (fjärde knappen från vänster) om du vill starta uppdateringen av den fasta programvaran.

Observera: Låt USB-minnet sitta kvar under hela uppdateringen!

LOKAL LAN-UPPDATERING (UPPDATERA DATAMANAGER-PROGRAMVARAN)

Lokal LAN-uppdatering (uppdatera Datamanager-programvaran)

 • Ladda ner filen med fast programvara från Fronius webbplats.
 • Stäng av brandväggen och antivirusprogrammet.
 • Öppna den nerladdade filen med den fasta programvaran genom att högerklicka på den och välja ”Kör som administratör”. Då öppnas ett fönster med webbservern. Nu kan du ansluta Datamanager fysiskt till datorn.
 • Du behöver en dator (laptop eller stationär dator) och en patchkabel (LAN-kabel med RJ45-kontakter). Anslut datorn fysiskt till Datamanager via patchkabeln. Datamanagers LAN-gränssnitt finns bakom växelriktarens nedre kåpa till höger om WLAN-antennen. Du kan lossa den nedre kåpan med en Torx-skruvmejsel.
 • Till höger om WLAN-antennen och LAN-gränssnittet finns fyra lysdioder ordnade i en kvadrat. Mellan de två främre lysdioderna och kretskortet finns en liten DIP-brytare. Flytta den åt vänster (läge ”A”).
 • Öppna sedan en webbläsare i datorn och ange IP-adressen 169.254.0.180 i adressraden. Bekräfta inmatningen med entertangenten. Om du inte kan ansluta till sidan försöker du att öppna Datamanagers webbgränssnitt med en annan webbläsare. Gör så här om Datamanagers webbgränssnitt ändå inte visas: - Använd en annan LAN-kabel. - Till vänster om WLAN-antennen på växelriktaren finns en brytare. Flytta den från ”Slave” till ”Master”.
 • Navigera till ”Firmware-Update” (firmwareuppdatering) på växelriktarens display och välj ”Update via LAN” (uppdatera via LAN).
 • Klicka på ”Genomför uppdatering”.
 • Nu visas ett informationsfönster som du behöver bekräfta innan du kan läsa in uppdateringen.
 • Vänta tills uppdateringen har slutförts. Observera: Stäng inte av datorn under uppdateringen. Se också till att LAN-anslutningen upprätthålls mellan datorn och Datamanager under uppdateringen. Stäng inte heller av strömmen till växelriktaren.

UPPDATERING VIA WEBBEN – DATAMANAGER-UPPDATERING VID AVBROTT I UPPDATERING PÅ SOLAR.WEB

Navigera på växelriktaren till ”Setup” > ”Wifi Access Point” (inställning > WLAN-accesspunkt) och aktivera alternativet.

Anslut en terminal (laptop, dator, smarttelefon eller surfplatta) till WLAN-accesspunkten. I WLAN-inställningarna söker du då upp nätverket ”Fronius_2XX.XXXXX”.

Ange 12345678 som säkerhetsnyckel.

När du har anslutit till WLAN-accesspunkten öppnar du en webbläsare och anger IP-adressen 192.168.250.181. Bekräfta inmatningen genom att trycka på Enter.

Om du har anslutit till Datamanager via WLAN eller LAN (anläggningen på Solar.web är online) kan du hoppa över det här steget och fortsätta direkt med nästa steg: Navigera i Datamanagers webbgränssnitt till ”Inställningar” > ”Nätverk” och välj anslutningstypen ”Internet via WLAN” eller ”Internet via LAN”. Välj ett alternativ för internetanslutningen:

Internet via WLAN:

Sök upp ditt hemnätverk under ”Påträffade nätverk” och klicka på ”Ställ in”. Ett popupfönster visas, där du ombeds ange säkerhetsnyckeln. Ange lösenordet för ditt WLAN-nätverk och klicka på ”Bekräfta”. Bekräfta sedan inställningarna ovan genom att klicka på det stora bockmärket. När internetanslutningen har upprättats ska den globliknande lysdioden (bredvid de fyra kvadratiska lysdioderna) lysa med grön färg. Observera: Routern ska inte placeras för långt från växelriktaren, eftersom WLAN-nätverket då inte visas i listan. Som alternativ kan du använda en WLAN-förstärkare för att förbättra WLAN-förbindelsen. Datamanager kan bara ansluta till WLAN-nätverk på 2,4 GHz.

Internet via LAN:

När du valt anslutningstypen ”Internet via LAN” ställer du in ”Erhåll adress” på ”Dynamisk”. Bekräfta inställningarna ovan genom att klicka på det stora bockmärket upptill. Skapa en fysisk LAN-anslutning (RJ45-kabel) från Datamanager till hemroutern. Gör så här:

 • Skruva av den nedre kåpan på växelriktaren så att du kommer åt LAN-porten på Datamanager-kortet. Anslut datorn (laptop eller stationär dator) till Datamanagers LAN-port (LAN-uttaget till höger om WLAN-antennen) med en LAN-kabel (RJ45-kabel). Flytta DIP-brytaren vid de kvadratiska lysdioderna till läge ”A” (åt höger). När internetanslutningen har upprättats ska den globliknande lysdioden (bredvid de fyra kvadratiska lysdioderna) lysa med grön färg.
 • Navigera i datorn (laptop eller bärbar dator) via Datamanagers webbgränssnitt till ”Uppdatering av den fasta programvaran” och klicka på ”Kontrollera nu”.
 • Därefter visas en aktuell fast programvara (om en internetanslutning finns). Då kan du klicka på ”Uppdatera via webb”.
 • Klicka på ”Genomför uppdatering” och vänta tills uppdateringen är klar. Observera: Se under uppdateringen till att internetanslutningen förblir stabil och inte går ner. Under hela uppdateringen måste växelriktaren och Datamanager försörjas med ström.

Om du inte kommer åt Datamanagers webbgränssnitt via WLAN-accesspunkten:

 • Vill du ansluta fysiskt till Datamanager behöver du en dator (laptop eller stationär dator) och en patchkabel (LAN-kabel med RJ45-kontakter). Anslut datorn fysiskt till Datamanager via patchkabeln. Datamanagers LAN-gränssnitt finns bakom växelriktarens nedre kåpa till höger om WLAN-antennen. Du kan lossa den nedre kåpan med en Torx-skruvmejsel.
 • Till höger om WLAN-antennen på Datamanager finns fyra lysdioder ordnade i en kvadrat. Mellan de två främre lysdioderna och kretskortet finns en liten DIP-brytare. Flytta den åt vänster (läge ”A”).
 • Öppna sedan en webbläsare i datorn och ange IP-adressen 169.254.0.180 i adressraden. Bekräfta inmatningen genom att trycka på Enter.
 • Om du har anslutit till Datamanager via WLAN eller LAN (anläggningen på Solar.web är online eller också lyser globlysdioden grönt på Datamanager) kan du hoppa över det här steget och fortsätta direkt med nästa steg: Navigera i Datamanagers webbgränssnitt till ”Inställningar” > ”Nätverk” och välj anslutningstypen ”Internet via WLAN”. Sök sedan upp ditt hemnätverk under ”Påträffade nätverk” och klicka på ”Ställ in”. Ett popupfönster visas, där du ombeds ange säkerhetsnyckeln. Ange lösenordet för ditt WLAN-nätverk och klicka på ”Bekräfta”. Bekräfta inställningarna ovan genom att klicka på det stora bockmärket upptill. Observera: Routern ska inte placeras för långt från växelriktaren, eftersom WLAN-nätverket då inte visas i listan. Datamanager kan bara anslutas till WLAN-nätverk på 2,4 GHz.
 • Navigera till ”Uppdatering av den fasta programvaran” och klicka på ”Kontrollera nu”.
 • Därefter visas en aktuella version av fast programvara (om en internetanslutning finns). Klicka på ”Uppdatera via webb”.
 • Klicka sedan på ”Genomför uppdatering” och vänta tills uppdateringen är klar. Observera: Se under uppdateringen till att internetanslutningen förblir stabil och inte går ner.