Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Bezpečné pro lidi a životní prostředí Nakládací procesy v souladu se standardy pro intralogistiku

Bezpečné nabíjení baterií vysokozdvižných vozíků

Při nabíjení pohonných baterií v intralogistice je bezpečnost nejvyšší prioritou. Zvláštní roli zde hraje standardně vyhovující vybavení nakládacích prostor a nabíjecích stanic: Pouze pokud nabíjecí zařízení a infrastruktura splňují všechny bezpečnostní požadavky, lze minimalizovat riziko nehod, poškození a prostojů. Tím nejen chráníte své zaměstnance, ale také se vyhnete nákladným nárokům na náhradu škody.

Jako zkušený odborník na bezpečné a standardům vyhovující technologie nabíjení akumulátorů vás společnost Fronius podporuje od samého začátku: Společně s vámi naplánujeme optimální infrastrukturu pro nabíjení vašich vysokozdvižných vozíků a zajistíme, aby splňovala všechny zákonné požadavky. Pro nabíjení olověných akumulátorů vám nabízíme řešení, která zabraňují nebezpečným výbuchům kyslíku a vodíku. Máme také potřebné know-how pro vybavení průmyslových vozíků v oblastech s nebezpečím výbuchu.