Perfect Charging

Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
Perfect Charging

Spalovací motor versus elektrický pohon

Elektrické manipulační vozíky nabízejí v porovnání s řešeními využívajícími spalovací motor mnoho výhod: Lze je nasadit jak v hale, tak v exteriéru, jsou mimořádně nenáročné na obsluhu a významně snižují hlučnost. Kromě toho napomáhají podnikům plnit neustále se zpřísňující ekologické požadavky, protože neprodukují žádné výfukové plyny. Také v kategorii vysokozdvižných vozíků s nosností v rozsahu pět až osm tun nabízejí výrobci manipulačních vozíků čím dál více modelů na akumulátorový pohon.

Úspornější elektrický pohon

Verbrenner versus Elektroantrieb

Efektivita a hospodárnost jsou u vozových parků manipulačních vozíků s akumulátorovým pohonem důležitými kritérii. Aby se dařilo držet celkové náklady na vlastnictví (Total Cost of Ownership, TCO) na co nejnižší úrovni, musejí uživatelé brát v úvahu a analyzovat celý trojdílný systém, tvořený manipulačním vozíkem, akumulátorem a nabíjecím přístrojem. Správně dimenzovaná nabíjecí technika může znamenat zásadní příspěvek k vytvoření úspornějšího vozového parku manipulačních vozíků – nezávisle na tom, zda je nasazená flotila zakoupena nebo pronajata.


Životnost akumulátorů a náklady na údržbu jsou při rozhodování o nákupu sice důležitými faktory, ale pro zákazníky s leasingovou smlouvou, která zahrnuje plný servis, jsou irelevantní. Jiné je to se spotřebou elektrické energie a s emisemi CO2: tyto faktory zákazníka v každém případě zajímají a mohou být příčinou značných nákladů. Nabíjecí přístroje Selectiva společnosti Fronius nabízejí díky progresivnímu nabíjecímu procesu Ri značnou výhodu: tato metoda se neřídí striktně žádnou pevnou charakteristikou, ale naopak se dokáže individuálně přizpůsobit podle stáří, teploty a stavu nabití akumulátoru. Na minimum je omezeno také přebíjení, které může zapříčinit jak vysokou spotřebu energie, tak také škodlivé zahřívání akumulátoru.


Pro uživatele má tento systém dvě podstatné výhody: zvyšuje energetickou úspornost při nabíjení, čímž snižuje náklady na elektrickou energii a také emise CO2, a zároveň prodlužuje životnost akumulátoru. Obě výhody přispívají k optimalizaci celkových nákladů na vlastnictví (TCO) vozového parku manipulačních vozíků.


We think you are located in a different country

The country currently selected is Czech Republic. Would you like to stay on this page or do you want to switch to the local website?