The current page does not exist in the target language.

Do you want to change the language and go to the home page or do you want to stay on the current page?

Change Language
FAQ Online Tools

FAQ - Solar.web App Solar Energy

Generelle spørgsmål

Din Fronius-brugerkonto kan bruges til tilmelding til alle Fronius-platforme. Det er ikke nødvendigt at oprette en separat brugerkonto.
Hvis du allerede har en Fronius-brugerkonto, kan du logge dig ind i Appen med denne konto. Hvis ikke, kan du udføre registreringen på www.solarweb.com under menupunktet "Tilmeld".Hvis du fortsat har brug for hjælp til registreringen, bedes du henvende dig til vores kundeservice og oplyse fejlmeldingen, du har modtaget, og e-mail-adressen, som du ønsker at bruge til din brugerkonto. Du bedes anvende vores kontaktformular hertil kontaktformular.
Kontrollér, om registreringen er helt afsluttet. Efter registreringen sendes et link til din e-mail-adresse. Åbn dette, og udfør tilmeldingen fra starten ved at udfylde dine data fuldstændigt.  Hvis du stadig har problemer med tilmeldingen, bedes du henvende dig til vores kundeservice med e-mail-adressen, der hører til din brugerkonto. Du bedes bruge vores kontaktformular hertil.
Se først efter i spam-mappen i din e-mail. Hvis du ikke har modtaget en e-mail, bedes du henvende dig til vores kundeservice med e-mail-adressen, der hører til din brugerkonto. Brug vores kontaktformular hertil.

Solar.web App

Klik på plus-symbolet i Appen. Solar.web siden "Tilføj PV-anlæg" åbnes nu i din smartphones browser. Som alternativ kan du gå direkte ind med dine brugerdata via www.solarweb.com og tilføje dit PV-anlæg. Du guides nu gennem forløbet, og derefter kan du gå tilbage til appen.Hvis dit anlæg stadig ikke vises, bedes du henvende dig til vores kundeservice med e-mail-adressen, der hører til din brugerkonto. Brug vores hertil kontaktformular.
Der kan være flere årsager til, at Solar.web ikke modtager data fra din invertere. På vores support-side for PV-anlægsejere kan du få praktiske tips til, hvordan dataforbindelsen kan genoprettes. Hvis du fortsat har brug for hjælp, bedes du henvende dig til vores kundeservice og oplyse fejlmeldingen, du har modtaget, med e-mail-adressen, som hører til din brugerkonto. Brug vores kontaktformular hertil kontaktformular.
Der kan være flere grunde til, at Solar.web ikke modtager data fra din inverter. På vores support-side for PV-anlægsejere får du praktiske tips til, hvordan du kan genoprette dataforbindelsen. Hvis du fortsat har brug for hjælp, bedes du henvende dig til vores kundeservice og oplyse fejlmeldingen, du har modtaget, med e-mail-adressen, som hører til din brugerkonto. Brug vores kontaktformular hertil kontaktformular.
Du har fået "gæste"-rettigheder til det valgte Solar.web-anlæg. For at udføre ændringer kræves rettigheden "Anlægsoperatør".Rettigheden hertil kan Fronius Solar.web-brugerkontoen tildele, som har modtaget ejerrettighederne til anlægget. I de fleste tilfælde er det din installatør. 
Her vises det aktuelle vejr på PV-anlæggets placeringssted.
Klik på anlæggets navn i den øverste del af App. Derefter åbnes PV-anlægs-valgmenuen, hvor du kan skifte mellem PV-anlæggene. Tip: Hvis du har adgang til mere end 5 PV-anlæg i din Solar.web-brugerkonto, kan du markere et bestemt PV-anlæg som favorit ved at klikke på hjertesymbolet i valgmenuen ved side af anlægget.