Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
FAQ Online Tools

FAQ - Solar.web APP Solar Energy

Ogólne pytania

Konta użytkownika Fronius można użyć do logowania się w każdej platformie Fronius. Nie trzeba tworzyć osobnego konta użytkownika.
Jeśli masz już konto użytkownika Fronius, możesz użyć go, aby zalogować się w aplikacji. Jeśli nie, możesz dokonać rejestracji także na stronie www.solarweb.com po wybraniu punktu menu „Zaloguj”. Jeśli nadal będziesz potrzebować pomocy przy rejestracji, zwróć się do naszego biura obsługi klienta, wysyłając wiadomość z otrzymanym komunikatem o błędzie z adresu e-mail, który ma być wybrany dla danego konta użytkownika. W tym celu użyj naszego Formularza kontaktowego.
Należy sprawdzić, czy operacja rejestracji została ukończona w całości. Po rejestracji użytkownik otrzymuje odnośnik na swój adres e-mail. Należy go otworzyć i dokonać pierwszego logowania, podczas którego należy uzupełnić swoje dane. Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal występują problemy z logowaniem, należy zgłosić się do naszego biura obsługi klienta, wysyłając wiadomość z adresu e-mail należącego do konta użytkownika. W tym celu należy użyć naszego Formularza kontaktowego.
W pierwszej kolejności sprawdź folder spamu w swojej skrzynce poczty e-mail. Jeśli tam również nie ma wiadomości e-mail, zgłoś się do naszego biura obsługi klienta, wysyłając wiadomość z adresu e-mail przypisanego do konta użytkownika. W tym celu użyj naszego Formularza kontaktowego.

Solar.web App

Kliknij w aplikacji symbol plusa. W przeglądarce smartfona otworzy się strona Solar.web „Dodaj instalację PV”. Alternatywnie możesz zalogować się bezpośrednio przez stronę www.solarweb.com, podając dane użytkownika i dodając instalację PV. Po wykonaniu całego procesu możesz wrócić do aplikacji. Jeśli instalacja nadal nie jest widoczna, skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta, wysyłając wiadomość z adresu e-mail przypisanego do konta użytkownika. W tym celu użyj naszego Formularza kontaktowego.
Występować może kilka przyczyn powodujących, że aplikacja Solar.web nie odbiera danych z falownika. Na naszej stronie pomocy dla instalacji PV znajdują się przydatne wskazówki pomagające w przywróceniu połączenia danych. Jeśli nadal będziesz potrzebować pomocy, zwróć się do naszego biura obsługi klienta, wysyłając wiadomość z otrzymanym komunikatem o błędzie z adresu e-mail przypisanego do konta użytkownika. W tym celu użyj naszego Formularza kontaktowego.
Występować może kilka przyczyn powodujących, że aplikacja Solar.web nie odbiera danych z falownika. Na naszej stronie pomocy dotyczącej instalacji PV znajdują się przydatne wskazówki pomagające w przywróceniu połączenia danych. Jeśli nadal będziesz potrzebować pomocy, zwróć się do naszego biura obsługi klienta, wysyłając wiadomość z otrzymanym komunikatem o błędzie z adresu e-mail przypisanego do konta użytkownika. W tym celu użyj naszego Formularza kontaktowego.
Masz uprawnienia „Gość” dla wybranej instalacji Solar.web. Do wprowadzania zmian potrzebne są uprawnienia „Konserwator instalacji”. Uprawnienie do tego można przydzielić z poziomu konta użytkownika Fronius Solar.web, które otrzymało uprawnienia właściciela instalacji. W większości przypadków jest to instalator. 
Tutaj wskazywana jest aktualna pogoda z lokalizacji instalacji PV.
W tym celu należy kliknąć nazwę instalacji w górnej części ekranu aplikacji. Spowoduje to otwarcie menu wyboru instalacji PV, w którym można przełączać się między instalacjami PV. Wskazówka: jeżeli masz dostęp do więcej niż 5 instalacji PV na koncie użytkownika Solar.web, możesz oznaczyć je jako Ulubione, klikając w menu wyboru symbol serca obok danej instalacji PV.