Aktuální stránka neexistuje v cílovém jazyce.

Chcete změnit jazyk a přejít na domovskou stránku nebo chcete zůstat na aktuální stránce?

Změnit jazyk
FAQ Online Tools

FAQ - Solar.web App Solar Energy

Všeobecné otázky

Uživatelský úcet Fronius mužete používat pro prihlašování ke všem platformám Fronius. Není treba vytváret samostatný uživatelský úcet.
Pokud už máte uživatelský úcet Fronius, mužete se do aplikace prihlásit jeho prostrednictvím. Pokud ho nemáte, mužete provést registraci na adrese www.solarweb.com pod položkou nabídky „Prihlásit“.Pokud potrebujete další pomoc pri registraci, obratte se s chybovým hlášením, které jste obdrželi, a e-mailovou adresou, kterou chcete zvolit pro svuj uživatelský úcet, na náš zákaznický servis. Použijte k tomu kontaktní formulár.
Zkontrolujte, jestli byl proces registrace zcela dokoncen. Po registraci se na vaši e-mailovou adresu odešle odkaz. Otevrete ho a provedte první prihlášení, pri kterém doplníte chybející údaje.  Pokud problémy s registrací pretrvávají, obratte se prostrednictvím e-mailové adresy, která je prirazena k vašemu uživatelskému úctu, na náš zákaznický servis. Použijte k tomu kontaktní formulár.
Nejprve se v poštovním klientu podívejte do složky s nevyžádanou poštou. Pokud jste e-mail skutecne neobdrželi, obratte se prostrednictvím e-mailové adresy prirazené k vašemu uživatelskému úctu na náš zákaznický servis. Použijte k tomu kontaktní formulár.

Solar.web App

Kliknete v aplikaci na symbol plus. V prohlížeci vašeho smartphonu se otevre stránka portálu Solar.web „Pridat FV systém“. Alternativne mužete využít prístup prostrednictvím svých uživatelských údaju prímo pres stránku www.solarweb.com a pridat svuj FV systém. Budete provedeni procesem a poté se mužete vrátit zpet do aplikace. Pokud se váš systém stále nezobrazuje, obratte se prostrednictvím e-mailové adresy prirazené k vašemu uživatelskému úctu na náš zákaznický servis. Použijte k tomu kontaktní formulár.
Muže existovat nekolik prícin, proc Solar.web neprijímá data ze strídace. Na stránce naší podpory pro vlastníky FV systému najdete užitecné rady, jak mužete obnovit datové spojení. Pokud potrebujete další pomoc, obratte se s chybovým hlášením, které jste obdrželi, a e-mailovou adresou prirazenou k vašemu uživatelskému úctu na náš zákaznický servis. Použijte k tomu kontaktní formulár
Muže existovat nekolik prícin, proc Solar.web neprijímá data ze strídace. Na stránce naší podpory pro vlastníky FV systému najdete užitecné rady, jak mužete obnovit datové spojení. Pokud potrebujete další pomoc, obratte se s chybovým hlášením, které jste obdrželi, a e-mailovou adresou, která patrí k vašemu uživatelskému úctu, na náš zákaznický servis. Použijte k tomu kontaktní formulár.
Pro zvolený systém Solar.web jste obdrželi oprávnení „Host“. Chcete-li provádet zmeny, potrebujete oprávnení „Obsluha systému“.Toto oprávnení vám muže udelit uživatel s úctem portálu Fronius Solar.web, kterému byla udelena vlastnická práva k systému. Ve vetšine prípadu je to instalacní firma. 
Zde se zobrazuje aktuální pocasí z místa FV systému.
Kliknete na název systému v horní cásti aplikace. Otevre se nabídka s výberem FV systému, mezi kterými mužete precházet. Tip: Pokud máte v rámci uživatelského úctu na portálu Solar.web prístup k více než 5 FV systémum, mužete v nabídce s jejich výberem kliknout na symbol srdce vedle zvoleného FV systému a oznacit ho jako oblíbený.