Sidan finns inte tillgänglig på det valda språket.

Vill du byta språk och besöka startsidan, eller vill du stanna kvar på den nuvarande sidan?

Byt språk
FAQ Online Tools

FAQ - Solar.web APP Solar Energy

Generella frågor

Du kan använda ditt Fronius användarkonto för att logga in på alla Fronius plattformar. Du behöver inte skapa ett separat användarkonto.
Om du redan har ett Fronius användarkonto kan du använda det för att logga in. Om inte, kan du även registrera dig på www.solarweb.com under menypunkten ”Logga in”. Om du behöver mer hjälp med registreringen kontaktar du vår kundtjänst och anger det felmeddelande du fick och den e-postadress som du vill ha för ditt användarkonto. Använd vårt kontaktformulär.
Kontrollera att registreringen har avslutats korrekt. Efter registreringen skickas en länk till din e-postadress. Öppna den och slutför din första registrering och komplettera dina uppgifter där. Om du fortfarande har problem efter detta, kontaktar du vår kundtjänst med den e-postadress som hör till användarkontot. Använd vårt kontaktformulär.
Titta först i mappen med skräppost för din e-posttjänst. Har du inte fått e-postmeddelandet, kontaktar du vår kundtjänst med den e-postadress som hör till användarkontot. Använd vårt kontaktformulär.

Solar.web App

Klicka på plus-ikonen i appen. Då öppnas sidan ”Lägg till solcellsanläggning” på webbsidan Solar.web i din smarta telefons webbläsare. Du kan också logga in direkt via www.solarweb.com med dina användaruppgifter, och lägga till din solcellsanläggning där. Du kommer guidas genom processen och därefter kan du gå tillbaka till appen igen. Om anläggningen fortfarande inte visas, kontaktar du vår kundtjänst med den e-postadress som hör till användarkontot. Använd vårt kontaktformulär.
Det kan finnas flera orsaker till varför Solar.web inte tar emot data från din växelriktare. På vår supportsida för ägare av solcellsanläggningar hittar du praktiska tips för hur du kan återställa dataanslutningen. Om du behöver mer hjälp, kontaktar du vår kundtjänst och anger det felmeddelande du fick och den e-postadress som hör till användarkontot. Använd vårt kontaktformulär.
Det kan finnas flera orsaker till varför Solar.web inte tar emot data från din växelriktare. På vår supportsida för ägare av solcellsanläggningar hittar du praktiska tips för hur du kan återställa dataanslutningen. Om du behöver mer hjälp, kontaktar du vår kundtjänst och anger det felmeddelande du fick och den e-postadress som hör till användarkontot. Använd vårt kontaktformulär.
Du har behörigheten ”Gäst” för den valda Solar.web-anläggningen. Du behöver ha behörigheten ”Anläggningsansvarig” för att kunna utföra ändringar. Den behörigheten får du av det användarkonto för Fronius Solar.web som har behörigheten ”Ägare” för anläggningen. Detta är vanligen installatören. 
Här visas det aktuella vädret på platsen för solcellsanläggningen.
Klicka på anläggningsnamnet upptill i appen. Då öppnas en urvalsmeny för solcellsanläggningarna, där du kan växla mellan anläggningarna. Tips: Om du har tillgång till fler än 5 solcellsanläggningar i ditt Solar.web-användarkonto, kan du klicka på hjärtsymbolen vid anläggningen i urvalsmenyn. Då markeras denna som favorit.